Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Da får du få legen til å skrive en forklaring til NAV. Anonymkode: 83847...a02
 3. girlinyellow

  Fact vs dps

  https://rop.no/globalassets/dokumenter/act-handbok_2014.pdf Kapittel 8.
 4. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Tror du søppeltømming er gratis? Anonymkode: 6101e...fc0
 5. I sommer var jeg manisk, og det endte i innleggelse, og nå flere uker på Zyprexa. I min maniske episode tok jeg kontakt med NAV om ulike forslag til tiltak, fordi "jeg kunne jo gjøre både det ene og det andre": Jeg hadde jo en tonn av ideer, energi, høye ambisjoner, osv. Nå har det gått seks uker, jeg er deprimert, og situasjonen er en helt annen. Men NAV har hengt seg helt opp i samtalen vi hadde da jeg var manisk. De mener jeg må kaste meg rundt å få meg jobb nå. Jeg prøver å forklare at jeg var manisk, og virket sikkert som tidenes arbeidssøker, men at det faktisk var en del av sykdommen jeg nettopp får støtte av dem for. Jeg forklarte at jeg ble innlagt og at jeg går på sterke medisiner. Blir bare møtt av en jernvegg. "Nei, du sa du kunne jobbe. Nå er det ditt ansvar å finne en jobb asap". Er det mulig? Jeg føler meg så fortvila. 😭 Anonymkode: 9c7fb...c23
 6. laban

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Når man leier eller bor i borettslag / sameie, blir den typen avgifter (søppel, brøyting,...) gjerne lagt inn i leien / fellesutgiftene, slik at man ikke vet nøyaktig hvor mye som går til hva, hvis man ikke går inn i detaljene. Bor man i enebolig, blir disse avgiftene mer synlige.
 7. laban

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Politiet har knapt nok kapasitet til å etterforske forbrytelser, og jeg tviler sterkt på at rettsvesenet vil finne på å ta en sånn fillesak. Regn med at dere maksimalt vil få et betalingskrav fra firmaet (selv det er relativt lite sannsynlig). Vent med å bekymre deg og stresse til regningen eventuelt kommer, og bruk energien til å undersøke hvordan reglene er for avfallshåndtering der dere bor nå. Det burde være lett å finne ut av på nett. Spør huseier eller en nabo hvis dere er usikre.
 8. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Dette var verken meg eller han klar over. Men takk for informasjon. Da vet vi hvordan vi skal håndtere søppelet, om hvor det er lov og ikke lov. Anonymkode: 7b514...832
 9. AnonymBruker

  NRK hevder psykisk sykdom ikke er lenket til vold (?)

  Alt er ikke så lett for alle i NRK heller tror jeg. Anonymkode: 0895f...a6b
 10. Today
 11. Xtra

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Glass- og metallcontainere utenfor butikker er gratis å benytte, disse blir vel også tømt av Renovasjonsetaten, så vidt jeg vet. Disse kan på ingen måte sammenlignes med containere som leies av private.
 12. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Jeg leier og har aldri betalt for søppelet selv. Så dette var uvant for meg. Men vi har søppelspann, men det er nok utleier som betaler avgiftene for dette. Jeg trodde at det var gratis for du det er mange containere for glass og annet utenfor butikkene... Og de er jo gratis? Eller er de ikke ? . Uansett samfunnet er tjent med at folk kaster i søppelet og jeg trodde virkelig at det var derfor gratis. Men ok. Jeg skammer meg inderlig. Jeg tok feil. Og gjør det aldri igjen. Anonymkode: 7b514...832
 13. Xtra

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Det er ikke "samfunnet" som har leid containere som står rundt omkring, det er det private som betaler for. Du kan ikke forvente at andre skal betale for fjerning av ditt søppel. Selv hjemme betaler du (kommunale avgifter) for å bli kvitt søppelet. Du kan levere avfall gratis eller til en rimelig penge på gjenbruksstasjonen. Her kan du lese om avfallshåndtering i Oslo: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/#gref
 14. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  De burde ha låst den mener jeg. Og vi burde ha vært bedre opplyst. Men det er det nok min egen plikt å være og den har jeg tydeligvis ikke fulgt opp når det gjelder en sak : søppel. Anonymkode: 7b514...832
 15. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Jeg trodde samfunnet var tjent med at vi kastet søppel i container og jeg trodde at den var plassert der til offentlig bruk for alle. Men jeg tok skammelig feil. Anonymkode: 7b514...832
 16. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Jeg forstår det nå. Men forsto det ikke da. Jeg trodde det var åpent å kaste der. Desverre. Anonymkode: 7b514...832
 17. Xtra

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Trodde dere det var den offentlige renovasjonsetaten som hadde plassert containeren der, siden dere antok at dere kunne kaste avfallet deres i den? Eller tror dere kanskje at alle containere og søppelkasser rundt omkring er til fri avbenyttelse for alle? Som andre har svart godt på; det koster penger å leie container for å bli kvitt avfall, og andre kan selvfølgelig ikke benytte seg av containeren gratis.
 18. AnonymBruker

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Vi var ikke klar over dette. Jeg synes at containeren burde vært merket. Dvs det burde stått på den at det ikke var lov å kaste søppel i den. Den burde også vært låst. Containeren burde også vært plassert slik at det var forståelig at den ikke var for alle. Altså på egen grunn der det ikke var åpent å gå for alle. Men vi burde tydeligvis ha lest oss til dette gjennom regelverk på nettet. Var overhodet ikke klar over dette. Har bodd i mange år i et borettslag der det var plassert ut containere. Men det er mulig annerledes i borettslag. Dersom vi hadde vært klar over dette så hadde vi snyltet med viten og vilje, men dette var vi overhodet ikke klar over selv om vi sikkert burde vært mer opplyst. Om de hadde sett oss gjentatte ganger så burde de ha gjort noe med saken tidligere slik at vi forsto at vi ikke kunne kaste søppel der. Selvsagt virker det frekkt å kaste søppel i en container andre betaler for. Er enig i det. Men dette var gjort med uvitenhet samme hvor dumt det høres som. Men skal aldri gjøre det igjen. Jeg håper på at politiet har forståelse for at vi ikke var klar over dette og at de lar dette gå forbi om vi blir anmeldt. Er også redd for at firmaet kan starte privat rettsak mot oss dersom politiet ikke vil ta saken. Men jeg får håpe at dette går bra. Nå har jeg full forståelse for hvorfor de som jobbet i firmaet ble sinte, men jeg mener uansett at slike containere burde vært låst eller merket. Anonymkode: 7b514...832
 19. Millee89

  Helseangst. Stole på leger?

  Ja der har vi iallfall meg.... eller iallfall blitt syk av angst..
 20. stjernestøv

  Arbeidslivet er for de friske

  Ja jeg tror arbeidslivet er for de friske,forstår ikke de som går på tiltak heller og er ufør. Hadde aldri klart å jobbe på den måten,de har jo full dag med full rulle. Det hadde knekt meg ganske fort.
 21. Trine

  NRK hevder psykisk sykdom ikke er lenket til vold (?)

  Men det står ganske tydelig at ADS ikke er årsaken til volden. Autister er mer utsatt for mobbing, å bli utstøtt, ikke få være en del av noe, ikke bli forstått o.s.v. Det er det som er årsaken til at det prosentvis er flere autister blandt massemorderene enn i befolkningen generelt. Det er ikke autismen som gjør autister mer voldlige, det er måten samfunnet behandler autister på som gjør at noen veldig få blir massemordere. Folk med adhd er overrepresentert i fengslene. Dette skyldes nok ofte rus, men innen adhd, har man også atferdsforstyrrelser. Atferdsforstyrrelser innebærer bl.a aggressiv atferd. Dette har man ikke innen ADS. Hvis du finner en statistikk over hvor mange massemordere som har blitt feil behandlet i barndommen, tipper jeg den er høyere enn antall autister. Men som det står i linken din, autister er mer utsatt for å være et offer i voldssaker. Og vold avler vold. Det jeg mener er at en signifikant sammenheng er en kraftig overdrivelse. Og har massemorderene blitt utredet for andre tilstander? ADS og ADHD kombinert, er jo ikke uvanlig. Hva med omsorgssvikt? Det er ikke akkurat blitt gjort en grundig undersøkelse. Det blir litt som å teste alle i fengsel for pollenallergi og trekke en konklusjon om at pollen gjør folk kriminelle. Jeg er enig med Worrysome plenty, psykopati er vel egentlig ikke en psykisk lidelse. Det er en personlighet. En som har en ekstremt hyggelig personlighet, blir ikke kategorisert som psykisk syk. En som har en overdrevet dust, trenger heller ikke være psykisk syk.
 22. Gargamel

  Hvor ville du reist ?

  Så vidt jeg forstår er det null skatt på flydrivstoff på internasjonale flyvninger (aviation fuel tax exemption). Det kunne vært et greit sted å starte.
 23. AnonymBruker

  Arbeidslivet er for de friske

  Det blir ingen løsning med å gå hjemme heller. Jeg prøver nok helt til det stopper opp. Anonymkode: 54794...164
 24. Lillemus

  Søppeltømming i container var visst ulovlig...

  Jeg er overrasket over at voksne mennesker tror det er fritt fram å kaste ting i en container som andre har leid - selv om det ikke står PRIVAT på den. I borettslaget der jeg bodde tidligere hadde vi en periode en ordning der det første tirsdag i måneden ble satt frem containere på morgenen hvor beboere kunne kaste ting (i et borettslag på 550 leiligheter er det alltid noen som flytter eller pusser opp), men dette måtte de slutte med. Vet du hvorfor? Fordi folk som bodde i eneboligene i nabolaget også kom og kastet sin søppel der! Nå er det en større, låst container som kun beboerne har tilgang til. Containerne for glass og metallsøppel som står ved en del butikker blir noe helt annet. Restavall kastes hjemme og dersom dere ofte har så mye vanlig restavfall at deres egen dunk blir for liten så har jeg to tips: 1. skaff dere en større dunk (ring renholdselskapet deres, det koster litt mer for en større dunk, naturlig nok) eller 2. bli mer bevisst på forbruk og søppelsortering...
 25. påskelilje

  Hvor ville du reist ?

  Jeg har også vært der! Vi bodde i en liten landsby ikke langt fra Epernay, og var en dag i Epernay (bl.a. i noen milelange vinkjellere på omvisning, satt i et tog 🙂 ), og en dag i Reims. Vi likte velidg godt landskapet i Champagne. Vil gjerne tilbake dit! Jeg har også vært i de tre franske byene jeg nevnte. Grasse og Menton er sjarmerende og små, likte begge to.
 26. stjernestøv

  Vondt i kroppen.

  Nybegynnere er de som nett har begynt og skal gå 14 uker før de går over til rutinert gruppe.
 27. AnonymBruker

  Helseangst. Stole på leger?

  Noen er så opptatt av å være friske at de blir syke av det. Anonymkode: 00113...e53
 1. Load more activity

Artikler fra forsiden

×
×
 • Create New...