Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. AnonymBruker

  Kan ikke nordmenn utleveres til utlandet?

  Jeg sa ikke det var rasistisk å nekte terrorister verken asyl eller statsborgerskap. Jeg er faktisk enig med deg at vi burde nekte å gi terrorister asyl her i landet. Men det jeg mente, var at de som fikk asyl og statsborgerskap før de begikk terrorangrep, ikke skal sendes ut av landet, fordi det er i mine øyne brudd på menneskerettigheter. Anonymkode: de0be...6df
 3. AnonymBruker

  Hvorfor henger du på dol?

  Skal jeg være på dol for å bidra? Jeg er nesten aldri her. Tanken med dol var ikke primært psykiatri, men slik har det blitt. Anonymkode: 4472d...c61
 4. AnonymBruker

  Kan ikke nordmenn utleveres til utlandet?

  Hvis man begår terrorangrep, og deretter søker asyl, er jeg enig i at han eller hun bør ikke få asyl, og bør heller sendes ut av landet. Men hvis han eller hun derimot søkte asyl og fikk statsborgerskap før han eller hun begikk terrorangrep, så er det i mine øyne brudd på menneskerettighet å sende han eller hun ut av landet. Og som sagt så burde vi heller sende alle terrorister til et øy. De fortjener ikke å sitte i vanlig fengsel etter min mening. Anonymkode: de0be...6df
 5. laban

  Statusjag.Verdier.

  Slettet, feilposting
 6. AnonymBruker

  Kan ikke nordmenn utleveres til utlandet?

  Han bør miste sitt statsborgerskap. Hvis Breivik hadde begått terror i utlandet kunne vi gjerne begynt med å sende han ut. Anonymkode: e501c...ba0
 7. AnonymBruker

  Kan ikke nordmenn utleveres til utlandet?

  ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????? mitt poeng var : 1: Hvorfor gis terrorister asyl og statsborgerskap i Norge til å begynne med, dette er vel ikke helt slik asyl systemet ble begrunnet med eller slik det blir forspeilet for velgerne/folket. 2: Hvis de ikke kan sendes ut for å sone straffen i italia, kan de vel få sone i Norge istedenfor da, hvorfor skal en ikke straffes for kriminalitet en har begått og dømt for i utlandet ? At folk skal sone straffen sin, er vel ikke veldig rasistisk, eller at IS og co, ikke skal få asyl i Norge, er ikke veldig rasistisk det heller, synes dette var ganske lavt/patetisk personangrep, men om det er slik du vil holde på så har du lov til det. mange terrorister som sikkert vil ha asyl og amensti i Norge, er det rasistisk å nekte dem det mener du ????????????? Jeg skjønner ingenting, men uansett, lykke til dere som forsvarer dette systemet Anonymkode: ccddb...9fb
 8. AnonymBruker

  Kan ikke nordmenn utleveres til utlandet?

  Når man har fått norsk statsborgerskap, så er man norsk. At velkommende tilhører et terrornettverk gjør ikke h*n mindre norsk. Hvis jeg følger logikken din, så vil du at velkommende skal kastes ut av landet primært fordi h*n har utenlandsk bakgrunn. Dette er i mine øyne rasistiske trekk. Fordi hvis du vil at terror ikke skal finne sted, så må vi rett og slett kaste ut alle terrorister ut av landet, uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Eller, sende de alle til et øy. Vi kan begynne med Anders Breivik. Anonymkode: de0be...6df
 9. Aner ikke, men har også hørt om mentaliseringsbasert terapi som tilnærming. Hva nå det enn betyr... I tillegg er det noen DPS som har en egen poliklinikk for behandling av personlighetsforstyrrelser. Der bør man jo lære noen grep for å kunne fungere bedre. Går ut i fra at det ikke bare er eupf de behandler der.
 10. FjellOgDalar

  Kan jeg be om din mening, Kupton?

  Huff, det er så mange triste eksempler på dette. At folk som virkelig sliter blir diagnostisert hulter til bulter som fölge av mangelfulle kunnskaper og ren innkompetanse. Legevaktleger har ikke forutsetninger for å vite nok til å stille psykiatriske diagnoser, og i alle fall ikke til å trekke noe som er velbegrunnet i tvil slik. Det er virkelig helt hårreisende, og bånn tragisk. Man kan jo bli psyk av mindre når ingen blir enige, og konsekvensene blir så alvorlige. 😪
 11. Har lest noen studier som viser positive resultat. Er dette den beste terapi for disse diagnosene? Noen med erfaringer? Anonymkode: 009de...221
 12. Surrehuggu

  Statusjag.Verdier.

  Jeg synes ikke at du skal beklage så mye. Du er en som starter mange tråder om ting som kan være interessante å diskutere, blant annet samfunnsspørsmål. Jeg synes du er en av dem som holder åpent forum litt i gang, så ikke slutt med det
 13. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dOj74q/sanner-ber-om-redegjoerelse-etter-at-terrortiltalt-fikk-statsborgerskap?utm_source=vgfront&utm_content=row-3 Terrordømt , ( antagelig asylsøker ? ), har fått statsborgerskap i Norge, og dermed får han "amnesti" for terrorhandlingene han har deltatt i (???) Ettersom mannen i 40-årene nå er norsk statsborger kan han ikke utleveres til Italia. Til tross for dommen som falt på mandag, der mannen ble dømt til ni år i fengsel Hva slags regel er dette ? Italia mener de seks mennene tilhører terrornettverket, Rawti Shax, som skal ha tilknytning til Den islamske staten (IS). Ifølge italienske myndigheter skal Krekar være lederen av nettverket. Og hvorfor straffes ikke denne Krekar også, har han også fått "amnesti" av Norge`? Hvorfor deler Norge eventuelt ut amensti til IS folk, og gir dem statsborgerskap etc, skjønner ingenting jeg, kan noen forklare situasjonen ? Anonymkode: ccddb...9fb
 14. FjellOgDalar

  Er kognitiv terapi på vei ut? Tenke nytt?

  Å henge seg opp i EN terapiretning tror jeg ikke tjener til noe godt. Der vil alltid väre de som ikke nyttiggjör seg samme terapiform for samme problematikk. En behandler med kognitiv terapi (eller andre retninger) som sin religion, produserer stort sett en del fnatt. Jeg tror på det å kombinere flere retninger etter önsker, målsetting, personlighet, og opplevd effekt - som bör gå begge veier. Jeg kan si at for meg har den kognitive biten värt nyttig i forhold til å takle konkrete symptomer, men mer dyptplöyende effekt har jeg ikke opplevd. Der er det den mer psykodynamiske siden jeg har opplevd mest positiv effekt av. Ergo har jeg lite tro på ensartet terapi om man har komplisert problematikk. Mot mer konkrete utfordringer (som en spesifikk fobi), tror jeg kognitiv terapi er ypperlig for veldig mange.
 15. Surrehuggu

  Hvorfor henger du på dol?

  Det er også en person her som stadig starter nye tråder om ting som egentlig kan være interessant å diskutere, om en bare vil! Det er blant annet om ulike samfunnsspørsmål. Men siden hen på en måte er forhåndsdømt til å "ikke være helt god", er det ikke så mange som gidder å diskutere emnene hen tar opp. Det er synd, for jeg tenker det samme som deg (bare at det gjelder denne brukeren) at åpent forum ville vært enda mer dødt uten hen.
 16. Hei I 2016 hadde eg ein operasjon (prostata) og nå nyleg øydela eg akilles/leggmuskel og fekk s.k «spissfotgips» som eg går med nå. I begge høve fekk eg «automatisk» utskreve resept på Fragmin-sprøyter som eg skulle ta ei viss tid for å unngå blodpropp. Sia eg også har låge blodplateverdier - (kronsisk blodsjukdom, verdi nå ca 80) og eg følte at det var ein slags «automatikk» i resept på Fragmin, stilte eg spørsmålstegn ved om eg eigentleg trengte å ta dette. I 2016 fekk eg beskjed om at eg kunne droppe den, nå - med akillesskaden - og ved anna sjukehus, vart det mykje «fram og tilbake» før dei til slutt konkluderte med halv dose i 60 dagar... Mitt utgangspunkt er at eg prøver å unngå unødvendig medisinering og det er årsaka til at eg stiller spørsmål ved dette.... Kva meiner Doktoronline? Helsing Larsandre
 17. Today
 18. AnonymBruker

  Hvorfor henger du på dol?

  Det er litt pussig at dere som alltid skal klage over lite tempo på DOL i våre dager ikke selv kan starte flere tråder for å få opp temperaturen her. 🤨 Anonymkode: d6255...b6d
 19. AnonymBruker

  Bader du i sjøen i Norge?

  Nei huff, det er kaldt. Bare helst i Sør-Kinahavet. Anonymkode: d4631...0e5
 20. Xtra

  Hvorfor henger du på dol?

  DoktorOnline har alltid vært er helseforum, men var tidligere ikke primært et psykiatrisk forum. Dessuten var det like mange diskusjoner om andre ting enn helse; alt fra valg av parkdresser (sic) til politikk/skråblikk på samfunnet, erfaringer med sportsutstyr, sex/forhold og mat (ikke nødvendigvis sammen) og mye annet. Savner gamle DOL
 21. AnonymBruker

  Hvorfor henger du på dol?

  DOKTORonline har alltid vært et helseforum. Bidrar du selv? Anonymkode: d6255...b6d
 22. Underbar

  Plutselig bivirkninger fra lamictal igjen

  Eller er man mer ømfintlig mot sol når man bruker lamictal? Kupton?
 23. Xtra

  Blokkere meg fra grupper

  Er det ikke bare å forlate gruppen da?
 24. AnonymBruker

  Hvorfor henger du på dol?

  Det var det ikke før, men slik er det blitt. Det er ingen diskusjoner på Åpent forum lenger og ingenting som foregår der annet enn samme brukeren (ser ut som det har vært i årevis) skriver om seg selv og samme problemer. Om det er psykiatri vet jeg ikke. Anonymkode: 4472d...c61
 25. AnonymBruker

  Blokkere meg fra grupper

  FB Anonymkode: 601ba...cae
 26. AnonymBruker

  Blokkere meg fra grupper

  Hvordan gjør jeg det? Anonymkode: 601ba...cae
 27. kupton

  Er kognitiv terapi på vei ut? Tenke nytt?

  Etter at psykodynamisk terapi hadde vært enerådende alt for lenge, kom kognitiv terapi som et befriende fremskritt på 80-tallet. Primært for behandling av depresjon. Når noe har stått på stedet hvil i hundre år, ble det knyttet store forhåpninger til CBT. Så begynte en å utvikle CBT også for andre lidelser enn depresjon. Dels med stort hell, dels med begrenset hell. Men heldigvis stopper ikke utviklingen opp. Fra CBT utvikles det videre nye behandlingsmetoder som er enda mer effektive for enkelte lidelser. Det mest nærliggende er metakognitiv terapi for angstlidelser inkl. PTSD og OCD. Da jeg begynte i psykiatrien, syntes jeg det var uforståelig at kloke leger/psykiatere faktisk trodde at en tilnærming var riktig for alle psykiske sykdommer. Helt ulikt somatikken der det absolutt ikke er slik. CBT var et enormt fremskritt, men verden går videre, og det utvikles mer spesifikke terapier for ulike lidelser og ulike personer med samme lidelse. Mentaliseringsbasert terapi og metakognitiv terapi er eksempel på slike.
 1. Load more activity

Artikler fra forsiden

×
×
 • Create New...