Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Litt irritert

Grunn til advarsel

Recommended Posts

Sør

"En kan lede en hest til vannet, men en kan ikke tvinge den til å drikke."

Takk for et godt bevis for at du ikke har noen seriøs grunn til at SMS ikke er fullgod beskjed.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest queque

Hei,

Sannsynligvis! :-)

Poenget mitt var å sette det på spissen, for å illustrere at det ikke påhviler en juridisk forpliktelse til å ringe. Man bør sende en beskjed, selvsagt, men da er en SMS like god som en telefon. Det viktige er jo at sjefen får beskjeden!

Med vennlig hilsen

Det viktigste er vel at arbeidsplassen har klare regler for hvordan den ansatte skal melde i fra. Godtar de sms er det ikke noe problem, ønsker de at de ansatte ringer bør ikke det heller være noe problem. Har du en telefon ser jeg ikke at det kan være noe problem å ringe å si at jeg er syk i dag med mindre du har mistet stemmen :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det viktigste er vel at arbeidsplassen har klare regler for hvordan den ansatte skal melde i fra. Godtar de sms er det ikke noe problem, ønsker de at de ansatte ringer bør ikke det heller være noe problem. Har du en telefon ser jeg ikke at det kan være noe problem å ringe å si at jeg er syk i dag med mindre du har mistet stemmen :)

Hei,

Poenget er at det faktisk er den ansatte som lager de "reglene", ettersom det er noe som skjer utenfor arbeidstid (man er sykemeldt, så man er ikke på arbeid).

Og det kan være veldig mange grunner til man foretrekker SMS når man er syk. Man orker ikke snakke, for eksempel. Eller man har omgangssyke. Eller man ikke har stemme. Eller man ikke orker (psykisk) å forholde seg til andre der og da.

Det er, dog, ingen som har kommet med en god grunn til at ikke SMS er en fullgod måte å fortelle ansvarlige at man er syk. (Noen skrev av sjefen skrudde av lyden på mobiltelefonen, men det må da være sjefens problem.)

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Hei,

Poenget er at det faktisk er den ansatte som lager de "reglene", ettersom det er noe som skjer utenfor arbeidstid (man er sykemeldt, så man er ikke på arbeid).

Og det kan være veldig mange grunner til man foretrekker SMS når man er syk. Man orker ikke snakke, for eksempel. Eller man har omgangssyke. Eller man ikke har stemme. Eller man ikke orker (psykisk) å forholde seg til andre der og da.

Det er, dog, ingen som har kommet med en god grunn til at ikke SMS er en fullgod måte å fortelle ansvarlige at man er syk. (Noen skrev av sjefen skrudde av lyden på mobiltelefonen, men det må da være sjefens problem.)

Med vennlig hilsen

''En kollega av meg overser glatt regelen om å ringe inn sykdom og sykemeldinger. Hun har gjentatte ganger fått beskjed om denne prosedyren. Hun velger å sende meldinger, noe som av og til kan skape problemer, fordi meldingen ikke alltid blir sett i rett tid.''

I dette tlfellet ser det ut til at de har en regel på arbeidsplassen om at det skal ringes og meldes sykefravær. Da kan vel ikke den ansatte heller kreve at sjefen skal eie en mobil og til enhver tid være tilgjengelig på den for å sjekke hvem kommer på jobb eller ikke hver dag. Hadde jeg vært sjef i dette tilfellet hadde jeg gitt en advarsel om at vedkommende skal overholde de regler som gjelder på nevnte arbeidsplass og ferdig med den saken. Basta bom!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''En kollega av meg overser glatt regelen om å ringe inn sykdom og sykemeldinger. Hun har gjentatte ganger fått beskjed om denne prosedyren. Hun velger å sende meldinger, noe som av og til kan skape problemer, fordi meldingen ikke alltid blir sett i rett tid.''

I dette tlfellet ser det ut til at de har en regel på arbeidsplassen om at det skal ringes og meldes sykefravær. Da kan vel ikke den ansatte heller kreve at sjefen skal eie en mobil og til enhver tid være tilgjengelig på den for å sjekke hvem kommer på jobb eller ikke hver dag. Hadde jeg vært sjef i dette tilfellet hadde jeg gitt en advarsel om at vedkommende skal overholde de regler som gjelder på nevnte arbeidsplass og ferdig med den saken. Basta bom!

Hei,

Poenget er jo at regelen ikke er gyldig så lenge ansatte er sykemeldt. Det er like feil som å gi en sykemeldt ansatt for at vedkommende ikke møter på jobb. Personen er sykemeldt. Og da kan man faktisk ikke gi noen advarsel.

Og det er derfor jeg påpeker at arbeidsplassen ikke engang kan kreve at ansatte eier en telefon. Det er ingen lov i Norge som sier at man må eie en fungerende telefon.

Videre, er man syk så velger man selv hvordan man melder fra. En SMS inneholder all informasjon som er nødvendig. Å ikke godta det er derfor kun "vondt i viljen" fra arbeidsgiver.

Eller har du en god (lovlig) grunn til regelen?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Hei,

Poenget er jo at regelen ikke er gyldig så lenge ansatte er sykemeldt. Det er like feil som å gi en sykemeldt ansatt for at vedkommende ikke møter på jobb. Personen er sykemeldt. Og da kan man faktisk ikke gi noen advarsel.

Og det er derfor jeg påpeker at arbeidsplassen ikke engang kan kreve at ansatte eier en telefon. Det er ingen lov i Norge som sier at man må eie en fungerende telefon.

Videre, er man syk så velger man selv hvordan man melder fra. En SMS inneholder all informasjon som er nødvendig. Å ikke godta det er derfor kun "vondt i viljen" fra arbeidsgiver.

Eller har du en god (lovlig) grunn til regelen?

Med vennlig hilsen

''Poenget er jo at regelen ikke er gyldig så lenge ansatte er sykemeldt. Det er like feil som å gi en sykemeldt ansatt for at vedkommende ikke møter på jobb. Personen er sykemeldt. Og da kan man faktisk ikke gi noen advarsel.

Og det er derfor jeg påpeker at arbeidsplassen ikke engang kan kreve at ansatte eier en telefon. Det er ingen lov i Norge som sier at man må eie en fungerende telefon.

Videre, er man syk så velger man selv hvordan man melder fra. En SMS inneholder all informasjon som er nødvendig. Å ikke godta det er derfor kun "vondt i viljen" fra arbeidsgiver.

Eller har du en god (lovlig) grunn til regelen?''

Arbeidsplassen har i dette tilfellet sikkert en god og lovlig grunn til denne regelen. Sykemelding fritar deg ikke fra at du faktisk har et ansvar overfor arbeidsgiver, det fritar deg fra å jobbe fordi du er syk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

''Poenget er jo at regelen ikke er gyldig så lenge ansatte er sykemeldt. Det er like feil som å gi en sykemeldt ansatt for at vedkommende ikke møter på jobb. Personen er sykemeldt. Og da kan man faktisk ikke gi noen advarsel.

Og det er derfor jeg påpeker at arbeidsplassen ikke engang kan kreve at ansatte eier en telefon. Det er ingen lov i Norge som sier at man må eie en fungerende telefon.

Videre, er man syk så velger man selv hvordan man melder fra. En SMS inneholder all informasjon som er nødvendig. Å ikke godta det er derfor kun "vondt i viljen" fra arbeidsgiver.

Eller har du en god (lovlig) grunn til regelen?''

Arbeidsplassen har i dette tilfellet sikkert en god og lovlig grunn til denne regelen. Sykemelding fritar deg ikke fra at du faktisk har et ansvar overfor arbeidsgiver, det fritar deg fra å jobbe fordi du er syk.

Og dette står hvor i arbeidsmiljøloven?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Og dette står hvor i arbeidsmiljøloven?

Med vennlig hilsen

Arbeidsmiljøloven omhandler vel ikke dette tema. Dette handler om hva du har av forpliktelser overfor arbeidsgiver ved sykdom og de er flere. Meldeplikten er en av dem og her har arbeidsgiver et ønske om at det ringes som alle andre forholder seg til.

Mulig sykemeldingsloven sier noe om dette, men jeg gidder ikke bruke mer tid på dette. Enhver vattnisse burde forstå at har arbeidsgiver et ønske om at du ringer inn ved sykdom, ja da gjør du det bortsett fra i ekstreme tilfeller hvor du kan være forhindret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Arbeidsmiljøloven omhandler vel ikke dette tema. Dette handler om hva du har av forpliktelser overfor arbeidsgiver ved sykdom og de er flere. Meldeplikten er en av dem og her har arbeidsgiver et ønske om at det ringes som alle andre forholder seg til.

Mulig sykemeldingsloven sier noe om dette, men jeg gidder ikke bruke mer tid på dette. Enhver vattnisse burde forstå at har arbeidsgiver et ønske om at du ringer inn ved sykdom, ja da gjør du det bortsett fra i ekstreme tilfeller hvor du kan være forhindret.

Med andre ord, det er ingen hjemmel for en slik "regel".

Takk!

Det er heller ingen god grunn til å ha en slik regel.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest med vennlig hilsen nord

Hvordan skal vedkommende i såfall kunne sende en sms eller melde om sykefravær i det hele tatt. Skrive brev?

Brevdue eller røyksignal anbefales.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Med andre ord, det er ingen hjemmel for en slik "regel".

Takk!

Det er heller ingen god grunn til å ha en slik regel.

Med vennlig hilsen

''Med andre ord, det er ingen hjemmel for en slik "regel".

Takk!

Det er heller ingen god grunn til å ha en slik regel.''

Det er mange regler for hvordan man skal forholde seg overfor arbeidsgiver ved sykdom, dette vet du veldig godt. Og har arbeidsgiver en regel for at det skal ringes og alle andre gjør det, ser jeg ingen grunn til at en person skal kunne ha egne regler.

Ved langtidsykefravær er det enda flere regler. Man kan ikke sitte syk hjemme i sin egen stue å sende sms til NAV, arbeidsgiver og lege. Her handler det altså om noen som har funnet opp en egen regel og følger den, jeg bruker sms.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Brevdue eller røyksignal anbefales.

Sør synes sikkert det er greie ting å bruke for å melde i fra til arbeisgiver om sykdom ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Med andre ord, det er ingen hjemmel for en slik "regel".

Takk!

Det er heller ingen god grunn til å ha en slik regel.''

Det er mange regler for hvordan man skal forholde seg overfor arbeidsgiver ved sykdom, dette vet du veldig godt. Og har arbeidsgiver en regel for at det skal ringes og alle andre gjør det, ser jeg ingen grunn til at en person skal kunne ha egne regler.

Ved langtidsykefravær er det enda flere regler. Man kan ikke sitte syk hjemme i sin egen stue å sende sms til NAV, arbeidsgiver og lege. Her handler det altså om noen som har funnet opp en egen regel og følger den, jeg bruker sms.

Hvorfor flytter du fokus til NAV? Der er egne, lovfestede regler. Samme for langtidsfravær

Det er det ikke når det gjelder å melde fra til arbeidsgiver at man er sykemeldt, og ettersom du vet det, trekker du inn NAV og andre ting.

La oss heller holde oss til saken.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest queque

Hvorfor flytter du fokus til NAV? Der er egne, lovfestede regler. Samme for langtidsfravær

Det er det ikke når det gjelder å melde fra til arbeidsgiver at man er sykemeldt, og ettersom du vet det, trekker du inn NAV og andre ting.

La oss heller holde oss til saken.

Med vennlig hilsen

''Hvorfor flytter du fokus til NAV? Der er egne, lovfestede regler. Samme for langtidsfravær''

Det er det ikke når det gjelder å melde fra til arbeidsgiver at man er sykemeldt, og ettersom du vet det, trekker du inn NAV og andre ting.

La oss heller holde oss til saken.''

Jeg forholder meg fortsatt til saken, har du ramlet ut?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Hvorfor flytter du fokus til NAV? Der er egne, lovfestede regler. Samme for langtidsfravær

Det er det ikke når det gjelder å melde fra til arbeidsgiver at man er sykemeldt, og ettersom du vet det, trekker du inn NAV og andre ting.

La oss heller holde oss til saken.

Med vennlig hilsen

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom senest første fraværsdag for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, jf folketrygdloven § 8-18. Unntak gjelder i de tilfeller hvor det ikke har vært mulig å gi slik melding. Meldeplikten gjelder uavhengig av om arbeidstaker dokumenterer sitt fravær ved sykemelding eller ved egenmelding.

Gjentatte brudd på arbeidstakers meldeplikt kan også få betydning for arbeidsforholdet dersom meldeplikt om fravær er omfattet av arbeidsgivers muntlige eller skriftlige retningslinjer til personalet.

Glemte denne, les spesielt de siste linjene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Hvorfor flytter du fokus til NAV? Der er egne, lovfestede regler. Samme for langtidsfravær''

Det er det ikke når det gjelder å melde fra til arbeidsgiver at man er sykemeldt, og ettersom du vet det, trekker du inn NAV og andre ting.

La oss heller holde oss til saken.''

Jeg forholder meg fortsatt til saken, har du ramlet ut?

Greit - saken er at en arbeidsgiver ikke har juridisk grunnlag til en slik regel. Den er ugyldig.

Saken er også at ingen har kommet med en grunn til at en SMS ikke egner seg til å gi en beskjed.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Greit - saken er at en arbeidsgiver ikke har juridisk grunnlag til en slik regel. Den er ugyldig.

Saken er også at ingen har kommet med en grunn til at en SMS ikke egner seg til å gi en beskjed.

Med vennlig hilsen

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom senest første fraværsdag for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, jf folketrygdloven § 8-18. Unntak gjelder i de tilfeller hvor det ikke har vært mulig å gi slik melding. Meldeplikten gjelder uavhengig av om arbeidstaker dokumenterer sitt fravær ved sykemelding eller ved egenmelding.

Gjentatte brudd på arbeidstakers meldeplikt kan også få betydning for arbeidsforholdet dersom meldeplikt om fravær er omfattet av arbeidsgivers muntlige eller skriftlige retningslinjer til personalet.

Glemte denne, les spesielt de siste linjene. Arbeidsgiver har sine grunner til at de ønsker beskjed pr tlf og det kan som du selv kan lese få betydning for arbeidsforholdet. Man kan ikke bare "mekke" egne regler, fordi man er syk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Liliaceae

Jeg legger meg ikke opp i hva mine kollegaer gjør når de ikke er på jobb. Verken hvordan de melder fra, eller hva som feiler dem. Spør ikke hva som var galt, med mindre de selv forteller.

Poenget er ta hvis du, som sjef, kverulerer like mye for en slik filleregel (som er satt opp uten mål og mening), så er du neppe videre grei å jobbe for.

Og før du spør - jeg er meget fleksibel og grei.

Med vennlig hilsen

''Poenget er ta hvis du, som sjef, kverulerer like mye for en slik filleregel (som er satt opp uten mål og mening), så er du neppe videre grei å jobbe for.''

Håper ikke jeg får en ansatt med dine holdninger, hjelpes!!

Du henger deg opp i én detalj og kverner rundt denne hele tiden, mens du holder deg for ørene -lalalalalalalalaaaaaa!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom senest første fraværsdag for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, jf folketrygdloven § 8-18. Unntak gjelder i de tilfeller hvor det ikke har vært mulig å gi slik melding. Meldeplikten gjelder uavhengig av om arbeidstaker dokumenterer sitt fravær ved sykemelding eller ved egenmelding.

Gjentatte brudd på arbeidstakers meldeplikt kan også få betydning for arbeidsforholdet dersom meldeplikt om fravær er omfattet av arbeidsgivers muntlige eller skriftlige retningslinjer til personalet.

Glemte denne, les spesielt de siste linjene.

Men i Norge er det faktisk ikke Private Barnehagers Landsforbund som lager lovverket.

Godt forsøk, dog! ;-)

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Liliaceae

Selvsagt. Og det får jeg respekt for. Det forventes at man står opp for seg selv og sine rettigheter. Hvis man bare lar folk tråkke på seg, blir man en dørmatte, og får ikke respekt.

Med vennlig hilsen

Å følge regler er da ikke ensbetydende med å bli tråkket på?!

Du får heller ikke respekt av å la andre i stikken - tvert i mot!

Å vanskeliggjøre andres arbeidsdag ved å nekte å ringe inn og gi beskjed om at du er syk hadde jeg aldri hatt samvittighet til.

Jeg har vært borti ulike praksis. Ett sted måtte man ringe inn til én bestemt person. Dette ble selvsagt alltid gjort.

Et annet sted kunne man sende sms eller mail eller ringe, og da gjorde folk det som passet de.

Aldri jobbet et sted hvor de må skaffe akutt vikar, eks. barnehage. Men forstår da godt hvilket dilemma de settes i, hvis man ikke gir beskjed i tide. Temmelig arrogant og egoistisk å ikke løfte opp røret for å gi beskjed om at en ikke kommer på jobb.

Sms er heller ikke alltid til å stole på. Har hendt ofte at jeg har fått meldinger flere timer etter at de har blitt sendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...