Jump to content
Sign in to follow this  
Guest solfryd

Ikke rasist!

Recommended Posts

Katt-ja

Det er ingen som sier at en svart person ser *etnisk norsk* ut.

Poenget er at alle norske statsborgere ser *norske* ut, per definisjon, fordi det er slik norske statsborgere ser ut.

Akkurat som i USA. Hvordan ser de ut?

Å se norsk ut blir jo et meningsløst begrep. Akkurat som "så stor som en øy" eller "blomsterfarget".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

sweetness

Jeg er litt enig...

Det blir vel kanskje slik som med ordet "neger". I mitt hode er det ikke et negativt ord - det er helt nøytralt - og beskriver ganske presist et utseende man ellers må mruke litt flere ord for si hvis man skal være helt korrekt.

Siden jeg har blitt gjort oppmerksom på at (noen) folk ikke setter pris på å bli omtalt slik, bruker jeg ikke det ordet lenger - i alle fall ikke utenfor hjemmets 4 vegger...

Hvis det er slik at norske borgere som ikke har "typisk norsk utseende" synes det er leit å bli omtalt som at de ikke har et norsk utseende, så blir jo det litt av det samme.

I mitt hode - igjen - synes jeg jo ikke det "typisk norske utseende" er så voldsomt mye å skryte av - i forhold til en del andre folkeslag - derfor tenker jeg ikke automatisk over at folk ville bli støtt over det...

Enig med deg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest segunda

Å se norsk ut blir jo et meningsløst begrep. Akkurat som "så stor som en øy" eller "blomsterfarget".

Det er et begrep som blir ofte brukt i Norge, først var det at mannen var norsk - så ble det at han hadde norsk utseende - siden at han hadde etnisk norsk opprinnelse og hva det blir neste gang har jeg ikke fantasi til å tenke ut.

Det er helt merkelig at det skal være så viktig i en beskrivelse av en kriminell som sitter i fengsel og kommentere hvordan vedkommende ser ut. Det nører opp under fremmedfrykt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sweetness

''Jeg mener ikke å dømme nå for jeg innrømmer å ha tenkt på samme måte om folk fra andre land som jeg kanskje har beskrevet som " ser typisk britisk ut..ser typisk russisk ut" etc.. ''

Jeg tenker at det er helt greit å tenke ved første øyekast at noen ser "typisk britisk/russisk/ghanesisk ut", så lenge man også er åpen for at et typisk/tradisjonelt utseende ikke er ensbetydende med et avgjørende eller definerende utseende for vedkommendes faktiske nasjonalitet.

Altså: Det som er avgjørende, er at man godtar at noen er feks norske, selv om man ved første øyekast har tenkt at vedkommende ser britisk eller ghanesisk ut - og at man deretter fullt ut definerer vedkommende som feks norsk.

Dette ble kronglete, men du skjønner forhåpentligvis hva jeg mener. Hvis ikke, prøver jeg gjerne igjen.

Ja, jeg skjønner og jeg er enig. =)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Katt-ja

Det er et begrep som blir ofte brukt i Norge, først var det at mannen var norsk - så ble det at han hadde norsk utseende - siden at han hadde etnisk norsk opprinnelse og hva det blir neste gang har jeg ikke fantasi til å tenke ut.

Det er helt merkelig at det skal være så viktig i en beskrivelse av en kriminell som sitter i fengsel og kommentere hvordan vedkommende ser ut. Det nører opp under fremmedfrykt.

Det hender jeg beskriver folks utseende - men da har det veldig sjelden noe å gjøre med folk som sitter i fengsel ;-)

Men,- er enig i at det ofte kommenteres om kriminelle i media...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Å se norsk ut blir jo et meningsløst begrep. Akkurat som "så stor som en øy" eller "blomsterfarget".

Eller at en person ser ut som om han kommer fra USA? Eller Brasil? Eller Storbritannia? Eller Frankrike? Eller Sør Afrika?

Det hander egentlig bare om ikke ekskludere folk som ikke har typisk norsk utseende. Norsk utseende er jo noe som alle nordmann må ha, per definisjon.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

tusseline

Det er et begrep som blir ofte brukt i Norge, først var det at mannen var norsk - så ble det at han hadde norsk utseende - siden at han hadde etnisk norsk opprinnelse og hva det blir neste gang har jeg ikke fantasi til å tenke ut.

Det er helt merkelig at det skal være så viktig i en beskrivelse av en kriminell som sitter i fengsel og kommentere hvordan vedkommende ser ut. Det nører opp under fremmedfrykt.

Det gjør det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest segunda

Det hender jeg beskriver folks utseende - men da har det veldig sjelden noe å gjøre med folk som sitter i fengsel ;-)

Men,- er enig i at det ofte kommenteres om kriminelle i media...

Jeg jobber med mennesker og spør ofte i samtaler om hvor familier er fra osv. Det går mer på språklig og kulturell bakgrunn som ofte har sammenheng med utseende. Jeg må si at det stikker privat og personlig veldig ofte når jeg hører definisjonen på norske som eksisterer overalt. Bare se i de trådene siste dagene på dol at noen nøler med å definere meg som norsk.

Jeg hadde en heftig diskusjon i USA med en katolsk prest fra et afrikansk land om kvinners rolle i katolismen. De andre rundt flirte av ordstrømmen og en kommenterte "Don't mess up with ....she is from Ibsens world". Da jeg kom tilbake til Norge og fortalte leende om denne diskusjonen fikk jeg kommentarene ".........men du er ikke fra Ibsens verden".

Hvordan tror du at dette er for dem som i tillegg har det som defineres som "ikke norsk utseende", f.eks. barn av kriminelle? De blir ekskludert fra det norske felleskapet, og greier da ikke å identifisere seg som norske. Alle individer trenger gruppetilhørigheter og det kan gjerne være flere grupper, og for barn er dette viktig i den fasen hvor barn identifiserer seg som selvstendige individer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BobbyPeru

Hva slags "logikk" er det der?

Du blander "etnisk norsk utseende" og "norsk utseende".

Alle norske statsborgere har norsk utseende.

Det blir sånn "skal homofile regnes som norske" eller "skal vansirede ha norsk utseende". Det faller på sin egen urimelighet.

Og personen fra Somalia vil nok velge selv.

"hva slags logikk er det?".

For meg ser det ut som at fra Mary Poppins fremfører føgende argument: etnisitet, identiet og slik sett kategoriseringer fra andre kan ikke uten videre løsrives eller frikoples fra biologisk opphav, historie, sted eller kultur. Etnisitet og identiet kan ikke vedtas. Denne innfallsvinkelen er interessant fordi den tar problemer på alvor.

Motsatsen er ditt eget argument; at identiet og etnisitet bli tilskrevet gjennom byråkratiske handlinger, som f.eks et vedtak i UDI. Denne innfallsvinkelen er poltisk korrekt, kjedelig og tar ikke innover seg det problemfeltet som etnistet og identitet tross alt generer i en globalisert verden.

Groruddalen og de forente amerikanske stater består av mange etniske spenninger. En kilde til slike spenninger er at vi tilskriver tilflyttere en identiet som er forskjellig fra vår egen. En like viktig grunn er at mange "nye landsmenn" har behov for å definere seg bort fra identietsfaktorer som er betraktet som typiske "norske". Dette for å beholde kontinuitet i egen identiet. Spørsmålet om etnistet er i større grad stedlig (afrika, asiat, kaukasus) og biologisk (samer, hutuer, tutsier og eskimoer). Disse faktoeren birdrar til at folk i stor grad er ulike hverandre rent eksteriørmessig og blir slik sett en tydelig identietsmarkør.

Ut i fra dette må det være mulig å forstå et utsagn som dreier seg om "å se norsk ut". Alternativt må det være like provoserende om en pakkis (mer den rassistiske undertonen her) fremholder at han ikke "ser norsk ut". Det ville være merkelig: å kritisere hans egen oppfattelse av seg selv. Jeg mener at en norsk same må ha anledning til å si; jeg ser ikke norsk ut, jeg ser samisk ut". Et slikt utsagn er en beretning om seg selv som de fleste av oss vil forstå og tenke ganske likt rundt. Selv om denne samen altså er en nordmann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mrs. Wallace

Jammen godt du har selvtilliten i orden da, sånn at du ikke ble lei deg av dette våset. ;-)

Det går ikke an å bli lei seg av sånt, du eier ikke injurierende kraft.

Men du kan godt utvise folkeskikk allikevel. Og du styrker ikke akkurat din egen sak ved sånt oppgulp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

"hva slags logikk er det?".

For meg ser det ut som at fra Mary Poppins fremfører føgende argument: etnisitet, identiet og slik sett kategoriseringer fra andre kan ikke uten videre løsrives eller frikoples fra biologisk opphav, historie, sted eller kultur. Etnisitet og identiet kan ikke vedtas. Denne innfallsvinkelen er interessant fordi den tar problemer på alvor.

Motsatsen er ditt eget argument; at identiet og etnisitet bli tilskrevet gjennom byråkratiske handlinger, som f.eks et vedtak i UDI. Denne innfallsvinkelen er poltisk korrekt, kjedelig og tar ikke innover seg det problemfeltet som etnistet og identitet tross alt generer i en globalisert verden.

Groruddalen og de forente amerikanske stater består av mange etniske spenninger. En kilde til slike spenninger er at vi tilskriver tilflyttere en identiet som er forskjellig fra vår egen. En like viktig grunn er at mange "nye landsmenn" har behov for å definere seg bort fra identietsfaktorer som er betraktet som typiske "norske". Dette for å beholde kontinuitet i egen identiet. Spørsmålet om etnistet er i større grad stedlig (afrika, asiat, kaukasus) og biologisk (samer, hutuer, tutsier og eskimoer). Disse faktoeren birdrar til at folk i stor grad er ulike hverandre rent eksteriørmessig og blir slik sett en tydelig identietsmarkør.

Ut i fra dette må det være mulig å forstå et utsagn som dreier seg om "å se norsk ut". Alternativt må det være like provoserende om en pakkis (mer den rassistiske undertonen her) fremholder at han ikke "ser norsk ut". Det ville være merkelig: å kritisere hans egen oppfattelse av seg selv. Jeg mener at en norsk same må ha anledning til å si; jeg ser ikke norsk ut, jeg ser samisk ut". Et slikt utsagn er en beretning om seg selv som de fleste av oss vil forstå og tenke ganske likt rundt. Selv om denne samen altså er en nordmann.

Hei,

La meg først forklare hva jeg mener, så kan du kommentere det, i stedet for hva andre mener jeg mener. :-)

Jeg mener at "norsk utseende" bør dekke summen av alle som er norske, altså alle som har norsk statsborgerskap, dvs. adoptivbarn, folk som har fått norsk statsborgerskap, osv.

Selvsagt skal folk med norsk statsborgerskap ha "lov" til å si "jeg er russisk", men det jeg snakker om her er en gjeng som mener at f. eks. et jente som er adoptert fra Korea ikke "ser norsk ut".

Jeg mener at "etnisk norsk utseende" eller "typisk norsk utseende" kan beskrive "ariske" eller "leverposteifarget hår" (som noen skrev her), osv. Jeg har egentlig ikke diskutert innholdet i disse frasene.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest segunda

"hva slags logikk er det?".

For meg ser det ut som at fra Mary Poppins fremfører føgende argument: etnisitet, identiet og slik sett kategoriseringer fra andre kan ikke uten videre løsrives eller frikoples fra biologisk opphav, historie, sted eller kultur. Etnisitet og identiet kan ikke vedtas. Denne innfallsvinkelen er interessant fordi den tar problemer på alvor.

Motsatsen er ditt eget argument; at identiet og etnisitet bli tilskrevet gjennom byråkratiske handlinger, som f.eks et vedtak i UDI. Denne innfallsvinkelen er poltisk korrekt, kjedelig og tar ikke innover seg det problemfeltet som etnistet og identitet tross alt generer i en globalisert verden.

Groruddalen og de forente amerikanske stater består av mange etniske spenninger. En kilde til slike spenninger er at vi tilskriver tilflyttere en identiet som er forskjellig fra vår egen. En like viktig grunn er at mange "nye landsmenn" har behov for å definere seg bort fra identietsfaktorer som er betraktet som typiske "norske". Dette for å beholde kontinuitet i egen identiet. Spørsmålet om etnistet er i større grad stedlig (afrika, asiat, kaukasus) og biologisk (samer, hutuer, tutsier og eskimoer). Disse faktoeren birdrar til at folk i stor grad er ulike hverandre rent eksteriørmessig og blir slik sett en tydelig identietsmarkør.

Ut i fra dette må det være mulig å forstå et utsagn som dreier seg om "å se norsk ut". Alternativt må det være like provoserende om en pakkis (mer den rassistiske undertonen her) fremholder at han ikke "ser norsk ut". Det ville være merkelig: å kritisere hans egen oppfattelse av seg selv. Jeg mener at en norsk same må ha anledning til å si; jeg ser ikke norsk ut, jeg ser samisk ut". Et slikt utsagn er en beretning om seg selv som de fleste av oss vil forstå og tenke ganske likt rundt. Selv om denne samen altså er en nordmann.

Jeg er vant til at barn sier til meg: "Er ikke du norsk og du ser helt norsk ut?". Dette er barn i identitetsfasen som er sårbare over denne sorteringen i samfunnet i "norske" - "ikke norske". Jeg har hatt mange samtaler med barn rundt dette med tilhørighet i to land og fortalt dem at de er norske og ser derfor norsk ut. Det går ikke an å si at du er norsk, men du ser bare ikke norsk ut. Det er ikke vanskelig å forstå.

Jeg har til gode å møte en same som ville si det slik "jeg ser samisk ut, jeg ser ikke norsk ut". Jeg har møtt mange samer som understreker sin samiske identitet, men det er noe annet.

Jeg har fortalt mange barn at jeg bodde i et annet land akkurat som foreldrene deres da jeg var liten jente. Du skulle sett de overraskende smilene jeg har fått mange av. De kommer fra barn med norske ansikter og fremtidens nordmenn som kommer til å holde dette landet gående i fremtiden. Når de spør overrasket "er ikke du norsk og du ser norsk ut" så er det fordi de har lært at det er likhetstegn mellom å være norsk og se norsk ut. De får ikke lov til å identifisere seg som norske, men passer ikke inn noen andre steder siden de er født som norske statsborgere.

Norsk utseende er idiotisk begrep slik har blitt diskutert hele tråden. Personlig synes jeg det er idiotisk å snakke om etnisk norsk utseende så lenge det er mange andre nasjonaliteter som ser etnisk norske ut. Nordmenn er ikke egen etnisk gruppe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BobbyPeru

Hei,

La meg først forklare hva jeg mener, så kan du kommentere det, i stedet for hva andre mener jeg mener. :-)

Jeg mener at "norsk utseende" bør dekke summen av alle som er norske, altså alle som har norsk statsborgerskap, dvs. adoptivbarn, folk som har fått norsk statsborgerskap, osv.

Selvsagt skal folk med norsk statsborgerskap ha "lov" til å si "jeg er russisk", men det jeg snakker om her er en gjeng som mener at f. eks. et jente som er adoptert fra Korea ikke "ser norsk ut".

Jeg mener at "etnisk norsk utseende" eller "typisk norsk utseende" kan beskrive "ariske" eller "leverposteifarget hår" (som noen skrev her), osv. Jeg har egentlig ikke diskutert innholdet i disse frasene.

Med vennlig hilsen

Jag grep fatt i de to ulike logikkene som ble presentert. Nok om det.

En jente som er adoptert fra Korea "ser koreansk ut". Hun er norsk, men hun ser koreansk ut.

Nå kan det jo tenkes at globalisering og multikulturelle trender vil utligne forskjeller mellom mennesker, men enn så lenge eksisterer det fortsatt en forestilling om at det er FORSKJELL på koreansk utseende(mørkt hår, små mennesker, skjeve øyer osv) og norsk utseende (leverposteifarget hår, melkehvite i huden, solbrente på sommeren osv). Ut i fra blant annet utseende plasserer vi mennesker i sosiale kategorier: som norsk, same eller koreaner. Dette kan være en av grunnene til at adoptivbarn i større grad havner i alvorlige identietskriser når de blir tenåringer. De vet at de er norske, men samtidig ser de at de skiller seg fra majoriteten. Å være norsk, men å se koreansk ut er sannsynligvis litt tøffere enn så være norsk å se norsk ut. I tillegg er det naturlig at de i denne fasen etterspør sitt biologiske opphav og sin kultur i sitt forsøk på å forvalte identiet. Forskjellighet blir like viktig som likhet. Det er ikke noe poeng i å krimnialisere de som uten onde hensikter setter ord på det.

Konklusjon: De fleste av oss som ser en asiater tenker spoernstriks: "åh - en asiater". Vi tenker ikke: "åh - en nordmann". Dette er basert bl. a på utseende og slik er motsetningen om å "se ut som en nordmann" eller "å se ut som en koreaner" både ærlig og relevant. Dette helt uavhengig av hva du ønsker at mennesker intutivt skal tenke og uttrykke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest segunda

Jag grep fatt i de to ulike logikkene som ble presentert. Nok om det.

En jente som er adoptert fra Korea "ser koreansk ut". Hun er norsk, men hun ser koreansk ut.

Nå kan det jo tenkes at globalisering og multikulturelle trender vil utligne forskjeller mellom mennesker, men enn så lenge eksisterer det fortsatt en forestilling om at det er FORSKJELL på koreansk utseende(mørkt hår, små mennesker, skjeve øyer osv) og norsk utseende (leverposteifarget hår, melkehvite i huden, solbrente på sommeren osv). Ut i fra blant annet utseende plasserer vi mennesker i sosiale kategorier: som norsk, same eller koreaner. Dette kan være en av grunnene til at adoptivbarn i større grad havner i alvorlige identietskriser når de blir tenåringer. De vet at de er norske, men samtidig ser de at de skiller seg fra majoriteten. Å være norsk, men å se koreansk ut er sannsynligvis litt tøffere enn så være norsk å se norsk ut. I tillegg er det naturlig at de i denne fasen etterspør sitt biologiske opphav og sin kultur i sitt forsøk på å forvalte identiet. Forskjellighet blir like viktig som likhet. Det er ikke noe poeng i å krimnialisere de som uten onde hensikter setter ord på det.

Konklusjon: De fleste av oss som ser en asiater tenker spoernstriks: "åh - en asiater". Vi tenker ikke: "åh - en nordmann". Dette er basert bl. a på utseende og slik er motsetningen om å "se ut som en nordmann" eller "å se ut som en koreaner" både ærlig og relevant. Dette helt uavhengig av hva du ønsker at mennesker intutivt skal tenke og uttrykke.

Jeg har før skrevet om forskning som viser barns identitetskrise. Det handler ikke om å se ut som majoriteten, men å se ut som de nærmeste omsorgspersonene. I tillegg erfarer jeg ofte at lærere og andre pedagoger mener at barn trenger ikke å lure på sitt utseende fordi "det er så mange av dem". Dvs. i Groruddalen er det så mange som ser "ikke norske ut" at det egentlig ifølge de lærerne burde være de "norske" som fikk identitetskrise.

Dette er feil og feil igjen. Barn med en afrikansk far og norsk mor ser ikke ut som alle andre. De ser ut som ytterst få når de ser i speilet, og de ser NORSKE ut. Det er på tide å innse at det å se norsk ut er å ha mangfold i utseende.

Slutt på den sutringen med "vanlige norske" og løft opp mangfold som det mest positive som har skjedd dette landet. USA har vært rikt land veldig lenge pga. det mangfoldet og de forskjellige evnene som kommer alle steder fra. Det samme skjer med Norge og andre europeiske land nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BobbyPeru

Jeg har før skrevet om forskning som viser barns identitetskrise. Det handler ikke om å se ut som majoriteten, men å se ut som de nærmeste omsorgspersonene. I tillegg erfarer jeg ofte at lærere og andre pedagoger mener at barn trenger ikke å lure på sitt utseende fordi "det er så mange av dem". Dvs. i Groruddalen er det så mange som ser "ikke norske ut" at det egentlig ifølge de lærerne burde være de "norske" som fikk identitetskrise.

Dette er feil og feil igjen. Barn med en afrikansk far og norsk mor ser ikke ut som alle andre. De ser ut som ytterst få når de ser i speilet, og de ser NORSKE ut. Det er på tide å innse at det å se norsk ut er å ha mangfold i utseende.

Slutt på den sutringen med "vanlige norske" og løft opp mangfold som det mest positive som har skjedd dette landet. USA har vært rikt land veldig lenge pga. det mangfoldet og de forskjellige evnene som kommer alle steder fra. Det samme skjer med Norge og andre europeiske land nå.

Det er godt mulig at mulatter ser norske ut. Jeg kan godta det - akkurat som jeg kan godta et noen mener at de ikke ser norske ut. Bildet av hva som er norskt er individuelt. De som er trangsynte er de som ikke godtar at bildet av det "norske" ikke er ensartet. Det er nesten mer rassistisk å tre tolkninger av "det norske" ned over hodet på folk bare fordi disse mennenskene har en formening om at det å "se norsk ut" er så forbannet bra.

Ellers er analogien din til USA og en del europeiske land heller tvilsom. USA er preget av enorm fattigdom og det er de med etniske aner utenfor USA som lider mest. Slik er det stort sett i de fleste ultra-multikulturelle samfunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det er godt mulig at mulatter ser norske ut. Jeg kan godta det - akkurat som jeg kan godta et noen mener at de ikke ser norske ut. Bildet av hva som er norskt er individuelt. De som er trangsynte er de som ikke godtar at bildet av det "norske" ikke er ensartet. Det er nesten mer rassistisk å tre tolkninger av "det norske" ned over hodet på folk bare fordi disse mennenskene har en formening om at det å "se norsk ut" er så forbannet bra.

Ellers er analogien din til USA og en del europeiske land heller tvilsom. USA er preget av enorm fattigdom og det er de med etniske aner utenfor USA som lider mest. Slik er det stort sett i de fleste ultra-multikulturelle samfunn.

Poenget er jo at alle borgere i USA har et utseende fra USA. Slik er/blir det også i Norge. For 100 år siden var folk hvite. Nå er det heldigvis mer variasjon.

Og ordet mulatter kommer fra "mule" (krysning av hest og esel) og er virkelig ikke et ord man bør bruke, for øvrig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest segunda

Det er godt mulig at mulatter ser norske ut. Jeg kan godta det - akkurat som jeg kan godta et noen mener at de ikke ser norske ut. Bildet av hva som er norskt er individuelt. De som er trangsynte er de som ikke godtar at bildet av det "norske" ikke er ensartet. Det er nesten mer rassistisk å tre tolkninger av "det norske" ned over hodet på folk bare fordi disse mennenskene har en formening om at det å "se norsk ut" er så forbannet bra.

Ellers er analogien din til USA og en del europeiske land heller tvilsom. USA er preget av enorm fattigdom og det er de med etniske aner utenfor USA som lider mest. Slik er det stort sett i de fleste ultra-multikulturelle samfunn.

På den ene siden er det mange fattige i USA og på den andre siden er det mange rike. Slik du uttrykker deg så uttrykker du de stereotype norske holdningene som viser hvordan nordmenn misforstår amerikansk samfunn fordi de tror at Norge er verdens navle.

Som norsk sosialdemorkrat er jeg uenig i USAs politikk, spesielt utenrikspolitikk. Det betyr ikke at jeg ikke ser mangfoldet der og hører på min venn som emigrerte fra Hong Kong og var økonomi professor i tillegg til å drive egen virksomhet da jeg møtte han først. Han forklarte og demonstrerte for meg hvordan USA hadde tjent på mangfoldet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nikki

Leverposteifarget hår? Den var ny ;O)

Jeg har alltid beskrevet min hårfarge som leverposteifarge... skikkelig kommunegrått!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...