Jump to content
Sign in to follow this  
Guest hmmmmrf.....

Pappaperm 12 uker?

Recommended Posts

Sør

''Desto viktigere er det at foreldrene deler denne første tida, uansett om det er mor som ammer.''

Det syntes jeg faktisk folk skal få bestemme selv.

Folk får bestemme det selv. Ingen forhindrer deg i ikke å ta permisjon.

Ikke bare det, det er folkevalgte som har laget loven, så det er jo nettopp folket som bestemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest lauring

Ja, jeg er en av dem som faktisk forstår at Norge er et demokrati, med en demokratisk valgt regjering som verken er sosialistisk eller kommunistisk.

Å trekke inn "kommunistisk" osv. her viser jo bare at du verken forstår det, eller har seriøse argumenter.

''Å trekke inn "kommunistisk" osv. her viser jo bare at du verken forstår det, eller har seriøse argumenter.''

Snakker du om deg selv nå? Du liker jo å kalle endre for kommunister i tid og utide. Men det er fint du innrømmer at du ikke har seriøse argumenter.

http://www.doktoronline.no/forum3/bin/show.wa2?MessageId=4357040

http://www.doktoronline.no/forum3/bin/show.wa2?MessageId=4410048

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Det var min permisjon

Det samme gjelder jo mødre.

Jeg tror ikke permisjonstiden har så mye å si for barns tilknytning til far. Tror heller de nye holdningene i samfunnet generelt gjør at far er mer involvert i de små nå. Det er et press både på menn og kvinner at de må være superforeldre.

Det er andre perioder i et barns liv hvor det å ha en engasjert far er viktigere for å få en velfungerende voksen ut til slutt enn spedbarnsperioden.

Far er helt klart kjempeviktig både i jenters og gutters utvikling oppover.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Å trekke inn "kommunistisk" osv. her viser jo bare at du verken forstår det, eller har seriøse argumenter.''

Snakker du om deg selv nå? Du liker jo å kalle endre for kommunister i tid og utide. Men det er fint du innrømmer at du ikke har seriøse argumenter.

http://www.doktoronline.no/forum3/bin/show.wa2?MessageId=4357040

http://www.doktoronline.no/forum3/bin/show.wa2?MessageId=4410048

Bemerk bruk av ordet "her".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg tror ikke permisjonstiden har så mye å si for barns tilknytning til far. Tror heller de nye holdningene i samfunnet generelt gjør at far er mer involvert i de små nå. Det er et press både på menn og kvinner at de må være superforeldre.

Det er andre perioder i et barns liv hvor det å ha en engasjert far er viktigere for å få en velfungerende voksen ut til slutt enn spedbarnsperioden.

Far er helt klart kjempeviktig både i jenters og gutters utvikling oppover.

''Jeg tror ikke permisjonstiden har så mye å si for barns tilknytning til far. ''

Vel, det viser seg altså at den har det.

Unger som har en far som bruker permisjonstiden (og er alene med ungene) knytter et langt tettere forhold til ungene, som fortsatt gjelder når de blir 16 år, for eksempel.

Så hvis du "kaprer" hele permisjonstiden så spiller du rulett med unge-far-forholdet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Det var min permisjon

Da burde du jo være glad for at faren avlasted deg, slik at du kunne jobbe?

Nope.

Men jeg hadde seriøst en veldig trang til å være sammen med ungene da de var små. Mannen min hadde ikke det. Han syntes det var kjempekos å komme hjem fra jobb å bli tatt imot av små siklende rampeunger som strålte opp da de så han.

Jeg skjønner også at ungene har behov for en far. Nå er det jo sånn at kvinner bærer disse ungene fram og har et litt annet utgangspunkt fra begynnelsen av. For meg ville det vært helt grusomt hvis jeg ikke kunne vært så lenge hjemme med ungene som jeg var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Nope.

Men jeg hadde seriøst en veldig trang til å være sammen med ungene da de var små. Mannen min hadde ikke det. Han syntes det var kjempekos å komme hjem fra jobb å bli tatt imot av små siklende rampeunger som strålte opp da de så han.

Jeg skjønner også at ungene har behov for en far. Nå er det jo sånn at kvinner bærer disse ungene fram og har et litt annet utgangspunkt fra begynnelsen av. For meg ville det vært helt grusomt hvis jeg ikke kunne vært så lenge hjemme med ungene som jeg var.

Joda, men du fratar jo ungen muligheten av alenetid med faren - ser du ikke det? I de fleste tilfeller er det meget viktig for knytningen mellom de to.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayLynn

I ekstremtilfeller kan man be om sykemelding.

Med vennlig hilsen

Det tror jeg ikke mange leger ville ha gitt kjære deg! DET var teori...slik funker det ikke i praksis.

"Har man barn så har man barn - tåler man ikke det livet så får man gå ned i stilling da vet du" (Hva gjør du i jobb forresten - du er jo kvinne?)

Samt megetsigende blikk fra eldre kvinnelige kollegaer (der er hun som trodde det skulle være så lett å ha 100% jobb i tillegg til barn - nå kan hun se hvordan det er)

Du ANER bare ikke hva slags verden man havner inn i som førstegangs mor... Nå er det en del år siden for min del da men tror ikke det har forandret seg så mye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hmmmmrf.....

Nei, de som evt får barn 1 juli blir ikke berørt hvis det endres.

Forslaget går ut på at fars lovbestemte permisjon blir forlenget med to uker, hvor den ene uken tas av dagens permisjonsuker og en ekstra uke blir lagt til.

Takk for svar! Det var det jeg lurte på. Voldsom tråd det ble av dette, altså. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det tror jeg ikke mange leger ville ha gitt kjære deg! DET var teori...slik funker det ikke i praksis.

"Har man barn så har man barn - tåler man ikke det livet så får man gå ned i stilling da vet du" (Hva gjør du i jobb forresten - du er jo kvinne?)

Samt megetsigende blikk fra eldre kvinnelige kollegaer (der er hun som trodde det skulle være så lett å ha 100% jobb i tillegg til barn - nå kan hun se hvordan det er)

Du ANER bare ikke hva slags verden man havner inn i som førstegangs mor... Nå er det en del år siden for min del da men tror ikke det har forandret seg så mye.

I Norge får man jo nesten kastet sykemeldinger etter seg. Både jeg og min samboer har flere ganger måtte forklare leger at man fint kan jobbe selv om man feiler både det ene og det andre. Og dette gjelder et stort uvalg av både fastleger og spesialister.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayLynn

"Hva slags mann er det som motvillig er hjemme med sine egne barn? Hvorfor får han da barn?"

Hvorfor er det da et problem slik at man må regulere dette nå?

Det er du som skriver at de er motvillig hjemme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
jubalong70

Fra NAV sine sider:

''Når har far rett til fedrekvote?

■Dersom fødselen eller adopsjonen fant sted 1. juli 2010 og senere, er det er en forutsetning at både mor og far har rett til foreldrepenger (har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene).

■Dersom fødselen eller adopsjone fant sted 30. juni 2010 og tidligere er det i tillegg et krav til at mor må ha opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer.

Når foreligger det ikke rett til fedrekvote?

■Dersom far på grunn av egen sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan da søkes NAV om å få overført perioden til mor eller få utsatt perioden med fedrekvote.

■Dersom mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne.

■Dersom far ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene), overføres ukene med fedrekvote til mor.

■Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene) og har mottatt engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote. Far kan, dersom han har rett til foreldrepenger, benytte seg av sin selvstendige rett til å ta ut vanlige foreldrepenger.

Dersom fødselen eller adopsjonen finner sted 30. juni 2010 eller tidligere, blir fedrekvoten overført til mor i de tilfeller der mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en stilling lavere enn 50 prosent, ''

Hvis jeg forstår dette riktig, må både mor og far ha vært i jobb i 6 av de siste 10 månedene for at begge skal ha rett på permisjon. Er ikke det ganske naturlig, da?

Eller er det noe annet jeg ikke får med meg her?

Jeg synes ikke det er naturlig i forhold til pappapermisjonen. Jeg synes at far bør ha egen opptjeninsrett. At han kan ta sin del av permisjonen om mor er student, eller om mor ikke har jobbet lenge nok.

Slik det er nå mister par som er i en slik situasjon mange uker med permisjon.

I tillegg er det mange familier der mor tjener vesentlig mindre enn far. Om far skal ta pappaperm da, får han utbetalt det samme som mor får når hun er i permisjon. Mange par har ikke råd til det. Ergo mister også de flere uker med permisjon.

Hvem er det som taper på dette? Barnet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg synes ikke det er naturlig i forhold til pappapermisjonen. Jeg synes at far bør ha egen opptjeninsrett. At han kan ta sin del av permisjonen om mor er student, eller om mor ikke har jobbet lenge nok.

Slik det er nå mister par som er i en slik situasjon mange uker med permisjon.

I tillegg er det mange familier der mor tjener vesentlig mindre enn far. Om far skal ta pappaperm da, får han utbetalt det samme som mor får når hun er i permisjon. Mange par har ikke råd til det. Ergo mister også de flere uker med permisjon.

Hvem er det som taper på dette? Barnet!

Helt enig med deg.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Mammantil3

Jeg synes ikke det er naturlig i forhold til pappapermisjonen. Jeg synes at far bør ha egen opptjeninsrett. At han kan ta sin del av permisjonen om mor er student, eller om mor ikke har jobbet lenge nok.

Slik det er nå mister par som er i en slik situasjon mange uker med permisjon.

I tillegg er det mange familier der mor tjener vesentlig mindre enn far. Om far skal ta pappaperm da, får han utbetalt det samme som mor får når hun er i permisjon. Mange par har ikke råd til det. Ergo mister også de flere uker med permisjon.

Hvem er det som taper på dette? Barnet!

Jeg var ikke klar over at far fikk mors inntekt i sin permisjon, jeg trodde begge fikk opp til 6 G hvis de tjente godt. Det bør jo gjøres noe med, ja.

Er enig i at far skal ha permisjon om mor er student, men om mor er hjemmeværende mener jeg at fars uker faller bort om ikke mor har studie- eller inntektsgivende inntekt utenfor hjemmet i disse ukene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg var ikke klar over at far fikk mors inntekt i sin permisjon, jeg trodde begge fikk opp til 6 G hvis de tjente godt. Det bør jo gjøres noe med, ja.

Er enig i at far skal ha permisjon om mor er student, men om mor er hjemmeværende mener jeg at fars uker faller bort om ikke mor har studie- eller inntektsgivende inntekt utenfor hjemmet i disse ukene.

De kunne jo sende henne som praktikant til farens arbeidsplass! ;-)

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mammantil3

De kunne jo sende henne som praktikant til farens arbeidsplass! ;-)

Med vennlig hilsen

Det hadde sannsynligvis slått suverent godt an! ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mandolaika

Det er du som skriver at de er motvillig hjemme?

"Det er du som skriver at de er motvillig hjemme?"

Det spørs hva du legger i ordet motvillig. Mot sin vilje, eller at de er hjemme med glede, selv om det hadde passet bedre for hele familien at kun mor/far var hjemme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayLynn

I Norge får man jo nesten kastet sykemeldinger etter seg. Både jeg og min samboer har flere ganger måtte forklare leger at man fint kan jobbe selv om man feiler både det ene og det andre. Og dette gjelder et stort uvalg av både fastleger og spesialister.

Med vennlig hilsen

Slik er det ihvertfall ikke her hvor jeg bor...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest MayLynn

"Det er du som skriver at de er motvillig hjemme?"

Det spørs hva du legger i ordet motvillig. Mot sin vilje, eller at de er hjemme med glede, selv om det hadde passet bedre for hele familien at kun mor/far var hjemme.

Nei nå datt jeg av gitt :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Slik er det ihvertfall ikke her hvor jeg bor...

Dette var flere steder i Norge, men det er klart at det varierer fra lege til lege.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...