Det er fullt lovlig å bruke cannabis mot ADHD i Norge "off label" hvis legen tror det kan hjelpe.  Alle leger kan skrive ut legemidler med cannabis som er godkjent i Norge (som Sativex), og hvis man går i behandling hos DPS kan psykiateren skrive ut medisinsk cannabis ved å søke om godkjenningsfritak, men man bør ha prøvd Sativex og andre godkjente legemidler først. De ovenstående opplysningene har jeg fått bekreftet fra Statens Legemiddelverk. So far so good... men ingen leger vi