Jeg har fått beskjed om at fra juli av så mister jeg med stor sannsynlighet jobben. Jeg jobber i en bedrift med flere avdelinger. Jeg kan utføre arbeid i de andre avdelingene. Det er flere som er ansatt flere år etter meg. Men sjefen sier at jeg kan kun få mulighet til å jobbe på de andre avdelingene om de ansatte ønsker å slutte.  Er det riktig å gjøre det slik? Trodde at jeg kom foran disse pga ansisitet..  Anonymkode: ad83f...618