Det har vært slik i 13 år. Det er lenge. Og det høres vel dumt at jeg ikke har fått stoppet det. Men jeg jobber med henne sjelden. I perioder mer. Jeg har tatt det opp med henne mange ganger.  Hun bedrer seg en liten stund for så å begynne på igjen. Har tatt det opp med to sjefer som er over henne. Men de er gode venner med henne og en av dem beskyttet henne fullstendig med å forsvare det. Det er derfor vanskelig å ta det med ledelsen igjen. Jeg har forsøkt å ignorere det men i går ble det for m