Gå til innhold

rett til støtte?


Gjest iso

Anbefalte innlegg

Jeg var i fast jobb til 1.juli i år. Var sykmeldt de siste 2-3 mnd, pga. nakkesmerter og svimmelhet. Jeg gjorde ikke noe mer med sykmeldingen etter 1.juli, fordi jeg slutten i jobben, samt at vi flyttet til et nytt sted. Jeg hadde et håp om å begynne i ny jobb 1.aug., men er imidlertid ikke blitt helt bra og har derfor ikke søkt ny jobb. Pga. flytting har jeg ikke gått til noen ny lege. Har jeg rett på noen form for støtte? Jeg jobber også i et fysisk anstrengende yrke, og lurer på å skifte yrke? Har jeg da ev. rett på å få dekket f.eks "datakortet" e.l. hos aetat? Har jeg rett til sykemelding selv om jeg ikke har jobb? Hva gjør jeg?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

du har rett på sykmelding selv om du ikke har jobb. Problemet for deg er at du ikke har vert hos lege siden 1.juli. det kan bety at du har tapt retten til sykepenger som arbeidstaker. du ville beholdt denne retten etter at arbeidsforholdet opphørte, men bare dersom du er sammenhengende sykmeldt. Det du kan gjøre er å snakke med din tidligere lege, og høre om han har mulighet for å forlenge sykmeldingen fra 1.juli frem til du snakker med ham og eventuelt får annen lege. Om han kan gjøre dette, kommer an på en konkret medisinsk vurdering av situasjonen, som legen er den rette til å gjøre.

Hvis han ikke kan skrive sykmelding for den tiden er gått, kan du eventuelt høre om han mener du er syk nok for å få sykmelding fra den dagen du oppsøker ham igjen. i så fall får du sykepenger etter ftrl | 8-47, midlertid ute av arbeid. Det innebærer vanligvis at sykepengegrunnlaget = gjennomsnittet av siste 3 år, og du får bare 65% av dette fra 15. sykedag.

Mer om dette med aktuelle linker finner du her:

http://trygdehjelpen.no/sykepenger/

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...