Gå til innhold

Hush.stønad/ kontantstøtte


Gjest kontantstøttemottaker

Anbefalte innlegg

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kontantstøttemottaker

Samboeren min går på yrkesretta attføring. Han får full husholdningsstønad pga. at jeg er hjemmeværende.

Fra september får vi kontantstøtte for det minste barnet vårt.

Blir det da trekt kr 3000,- av husholdningsstøtten hans, eller får vi virkelig kr 3000,- ekstra å rutte med?

På forhånd takk for svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Irene Grøneng

sakset fra forskriften:

http://www.lovdata.no/for/sf/aa/ta-19930930-0916-002.html#2-8

"Tilskuddet utgjør differansen mellom den trygdedes og familiens samlede månedlige boutgifter og andre levekostnader, og den trygdedes og ektefellens samlede månedlige nettoinntekt. Nettoinntekten utgjør arbeidsinntekt og trygdeytelser til livsopphold, fratrukket forskuddstrekk og underholdsbidrag."

I rundskrivet jeg sitter med er det listet opp inntekter som skal medregnes (dette kapittelet ligger ikke på Lovdata så vidt jeg kan se), her er ikke kontantstøtte nevnt (fordi rundskrivet er for gammelt). Men barnetrygden skal ikke medregnes, så kontantstøtten blir nok behandles på samme måte. Hvis ikke, bør du argumentere med at den er en støtte til barnepass ikke til livsopphold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...