Gå til innhold

arv fra mor og far


Gjest odelsjenta

Anbefalte innlegg

Gjest odelsjenta

Er det noen som kan litt om arveregler? Min mor døde for en tid tilbake, og min far har loverlatt gården (med maskin, dyr, melkekvoter, skog osv) til min bror. Jeg skjønner ikke så mye av reglene, men forstår det slik at min bror får utbetalt både sin morsarv og farsarv (250 000 fra hver, da betaler man ikke arveavgift) ifm med oppgjøret. Jeg og min søster arver ingenting i denne omgang. Vi har ikke krevet under på noe uskiftet bo e.l. Boligen er skilt ut fra resten av eiendommen og disponeres av vår far.

Gården er ikke noe lukrativt prosjekt, så det blir neppe snakk om noen arv fra mor senere heller, annet enn en andel av boligen som neppe er verdt mange kronene (halvgammelt hus ute i distriktet, kan neppe omsettes).

Det er jeg som har odel, men har ingen interesse av å overta. Har imildertid ikke skrevet fra meg odelen noe sted.

Jeg vil ikke virke grådig eller noe, og synes det er bra at vår bror vil ta over gården, men lurer likevel på om det er lov å gjøre det slik? Har ikke vi to andre søsken rett til å arve vår mor, eller i alle fall få tilbud om det? Noen som kan noe om dette, eller vet hvor man kan lære litt om dette (ønsker ikke å skape ufred i familien, og der er derfor vanskelig å be om å få se dokumenter osv).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest girasol

http://www.rettshjelpen.no/odelsrett.html

Du kan se om du finner noe i denne linken...

Men ellers kan jeg jo dele min erfaring, og den er at du som odelsjente har førsterett på gården. Du må frasi deg den skriftlig og juridisk hvis du ikke vil bruke den, og da er det nestemann i arverekka (uavhengig av kjønn) som har rett til å uttale seg skriftlig om han/hun vil bruke odelsretten.

Derfor kan det her virke som det er begått en feil, i.o.m.at du ikke har fått brukt retten din som førstefødt til å uttale deg juridisk om du vil bruke odelen.

Når det forskutteres på arv, noe det gjøres i din brors tilfelle, tror jeg (men det må du sjekke opp...) at der er sånn at det skal gjøres vitterlig (skriftlig, juridisk) at også de andre barna får den samme forskudteringen. Dette betyr ikke at dere nødvendigvis får utbetalt summen nå, men det kan f.eks.nedskrives i et dokument at de som ennå ikke har fått arven får den den dagen din far går bort.

Når det gjelder arv fra din mor har dere barna faktisk ingen tilgang på den (med mindre det finnes et testamente), den går direkte til din far (hvis de hadde felleseie og var gift) Han blir da sittende i uskiftet bo.

Jeg opplever at det er begått minst to feil i ditt tilfelle:

1. Odelsretten er gitt din bror på feil premisser (har dere vrkelig ikke hatt en dialog på dette??)

2. Forskudteringen av arv er gjort på uriktige premisser i forhold til deg og din søster.

Når dette siste er sagt er det ingenting rent juridisk i veien for at din far kan gi en stor sum i gave til din bror... men jeg oppfatter det slik at pengesummen betraktes som forskudd på arv.

Vet ikke om dette hjalp deg - kanskje visste du alt dette fra før...? Kontakt en advokat i arveoppgjør du, hvis du er usikker. Det finnes fri rettshjelp på nettet du kan benytte.

Hilsen en annen odelsjente, som faktisk har benyttet seg av odelsretten!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dersom dine foreldre eide gården sammen, så har ikke din far anledning til å gjøre dette.

Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

Dersom dine foreldre eide gården sammen, så har ikke din far anledning til å gjøre dette.

Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.

''Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.''

Er du helt sikker på dette? Jeg mener at man kan gi gaver...? Og man kan godt forkudtere arv, men da må det gjøres til alle arvinger.... Men jeg er ikke ekspert på dette altså...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

''Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.''

Er du helt sikker på dette? Jeg mener at man kan gi gaver...? Og man kan godt forkudtere arv, men da må det gjøres til alle arvinger.... Men jeg er ikke ekspert på dette altså...

Store gaver generelt:

Du kan ikke gi bort store gaver («gaver som står i misforhold til formuen i boet») uten at arvingene går med på det. Gir du f.eks. en gave som i verdi utgjør 20% av boet, vil nok det anses å være en for stor gave. Dette gjelder uansett hvem som mottar gaven. Heller ikke får du gi bort eller selge billig fast eiendom (f.eks. hytte eller bolig). (Arveloven §19).

Hvis en arving får vite om en slik stor gave eller billigsalg (gavesalg), må arvingen gå til rettssak innen ett år.

Hvis arvingen ikke gjør det, mister han eller hun retten til senere å kreve at det skal bli tatt hensyn til gaven eller gavesalget.

Store gaver / forskudd på arv til arvinger:

Gir du en gave til en av arvingene dine, og denne gaven er så stor eller av en slik karakter at den må anses som forskudd på arv, vil de andre arvingene som du sitter i uskiftet bo med, kunne kreve å få tilsvarende.

Det finnes ingen praksis for hvor store gaver som rammes av denne regelen, og i juridisk teori er meningene delte om hvor grensen går. Generelt bør du derfor være forsiktig med å gi store gaver til enkeltarvinger uten å få samtykke fra de andre. (Arveloven §21).

Ref: http://www.arveoppgjor.no

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

''Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.''

Er du helt sikker på dette? Jeg mener at man kan gi gaver...? Og man kan godt forkudtere arv, men da må det gjøres til alle arvinger.... Men jeg er ikke ekspert på dette altså...

Se arveloven §19

http://lovdata.no/all/tl-19720303-005-004.html#19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis du har odel så må du skrive fra deg odelen og det samme må dine unger. Jeg måtte skrive under for minstemann for et år siden da farfaren døde og faren ikke var interessert. Der ble gården solgt da men uansett.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest ChiengMai

Du kan forlange å få gården på odel, det er en viss tidsfrist (to eller tre år?) etter at du ble kjent med at din bror arvet den for å gjøre kravet ditt gjeldende. Da må du antakelig betale odelstakst, minus den arv søsken har "krav på". Hvis broren din er veldig opptatt av å få gården må han betale deg ut og betale odelstakst for å få den, samt eventuelt betale ut arv til andre søsken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest ChiengMai

''Din far har rett til å sitte i uskiftet bo, men når man sitter i uskifte kan man ikke gi store gaver/forskudd på arv til en av arvingene.''

Er du helt sikker på dette? Jeg mener at man kan gi gaver...? Og man kan godt forkudtere arv, men da må det gjøres til alle arvinger.... Men jeg er ikke ekspert på dette altså...

Man kan ikke gi en gård med odel i gave, odelsretten står svært sterkt i Norge.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

Man kan ikke gi en gård med odel i gave, odelsretten står svært sterkt i Norge.

Nei :) Det har jeg vel heller aldri påstått? ;-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

Du kan forlange å få gården på odel, det er en viss tidsfrist (to eller tre år?) etter at du ble kjent med at din bror arvet den for å gjøre kravet ditt gjeldende. Da må du antakelig betale odelstakst, minus den arv søsken har "krav på". Hvis broren din er veldig opptatt av å få gården må han betale deg ut og betale odelstakst for å få den, samt eventuelt betale ut arv til andre søsken.

Tror ikke han må betale ut søsknane sine på dette stadiet nei! Det gjelder bare ved arveoppgjør, og dette er jo ikke noe arveoppgjør, det er jo et åsetsoppgjør!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest ChiengMai

Tror ikke han må betale ut søsknane sine på dette stadiet nei! Det gjelder bare ved arveoppgjør, og dette er jo ikke noe arveoppgjør, det er jo et åsetsoppgjør!

OK, men odelsjenta kan uansett ta gården på odel.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest ChiengMai

Nei :) Det har jeg vel heller aldri påstått? ;-)

ikke vet jeg hva du aldri har påstått. :-D Men det var odel med i bildet her, så da tenkte jeg nok ikke på at du kanskje skrev generelt om arv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

OK, men odelsjenta kan uansett ta gården på odel.

Ja, det er jo ho som har forkjøpsrett! Nå tror jeg ikke jenta i denne sammenhengen hadde tenkt å kjøpe ut gården, men det er jo skjedd noe rart her, i.o.m.at familien tydeligvis ikke har hatt en dialog rundt hvem som skal ha gården...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

ikke vet jeg hva du aldri har påstått. :-D Men det var odel med i bildet her, så da tenkte jeg nok ikke på at du kanskje skrev generelt om arv.

Du skrev istad: ''Man kan ikke gi en gård med odel i gave''

Og da oppfatta jeg det som at du trodde jeg trodde at man kunne gi selve gården som gave... ;-)

Men det har jeg altså ikke påstaått at man kan. Derimot mente jeg man kunne gi større pengesummer som gave til noen av sine barn, ikke alle, selv om man sitter i uskiftet bo!

Det var bare det :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du skrev istad: ''Man kan ikke gi en gård med odel i gave''

Og da oppfatta jeg det som at du trodde jeg trodde at man kunne gi selve gården som gave... ;-)

Men det har jeg altså ikke påstaått at man kan. Derimot mente jeg man kunne gi større pengesummer som gave til noen av sine barn, ikke alle, selv om man sitter i uskiftet bo!

Det var bare det :)

''Derimot mente jeg man kunne gi større pengesummer som gave til noen av sine barn, ikke alle, selv om man sitter i uskiftet bo!''

Det er vel nettopp dette man ikke kan i flg arveloven. Har du lest §§ 19 og 20?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

''Derimot mente jeg man kunne gi større pengesummer som gave til noen av sine barn, ikke alle, selv om man sitter i uskiftet bo!''

Det er vel nettopp dette man ikke kan i flg arveloven. Har du lest §§ 19 og 20?

He,he, nei det var det jeg skulle ja :)

Nei, jeg har ikke kommet så langt. Skal gjøre det nå.

Men tror det praktiseres litt ymse altså... av erfaring vet jeg at ting kan foregå litt annerledes... men kanskje det egentlig var ulovlig... :o

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest girasol

''må ikkje utan samtykke frå arvingane gi bort fast eigedom, eller gi andre gåver som står i mishøve til formuen i buet.''

Ja hvis pengesummen er så stor at den står i misforhold til formuen i boet er det altså ikke lov.

Og i det tilfellet trådstarter nevner her er det jo snakk om veldig store summer (250.000 bl.a.) så det har nok ikke den gjenlevende part anledning til nei.

I vårt tilfelle var det snakk om 20.000. Tenkte det var en stor sum og jeg, men ikke sammenlignbart med det vi egentlig snakker om her selvfølgelig!

Så du har helt rett frosken! ;-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...