Gå til innhold

Hva har man egentlig krav på fri til?


Gjest har ikke nok timer i døgnet
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest har ikke nok timer i døgnet

Jeg er nyansatt i et stort privat firma. Og det er selvfølgelig både spennende og flott.

Men.... Vårt mellomste barn er til utredning for ADHD og vi er i en situasjon der det har vært snakk om en rekke tiltak rundt oss som familie. Alt dette har ført til enormt mange møter;

Skole, barnevern, sosiallærer, ppt og PMTO foreldreveiledning.

Dette kommer i tillegg til alt av møter man til vanlig har på denne tiden av året, foreldremøter, konferansetimer osv..

Problemet her er at jeg ikke "får fri" til noen av disse møtene, men arbeider inn denne tiden på ettermiddag/kveld. Dermed kolliderer alt i timeplanen. I tillegg har min bedrift sommer og vintertid, dvs at jeg skal jobbe 8 timer daglig i vinterhalvåret.

Hva har jeg egentlig krav på fri til av dette? En lærer jeg snakket med igår mente jeg hadde krav på fri til det meste av disse tingene, mens min jobb har sagt at jeg kan ta fri uten lønn hvis det blir for tøft å jobbe inn dette.

Neste uke er som et maratonløp, med PMTO, konferansetime, en unge skal til tannpleier, og en annen skal til lege...

Lovhjemler, paragrafer osv mottas med takk!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Bookworm

Vet ikke nok om reglementene rundt dette, men min erfaring er at man ikke har rett til fri til møter, konferansetimer o.l. Når det gjelder utredninger og kronisk syke barn, vet jeg at man har rett til flere "sykt-barn"-dager pga dette...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tatjana

Vet ikke nok om reglementene rundt dette, men min erfaring er at man ikke har rett til fri til møter, konferansetimer o.l. Når det gjelder utredninger og kronisk syke barn, vet jeg at man har rett til flere "sykt-barn"-dager pga dette...

Men ekstra antall sykt barn-dager må vel søkes om via NAV?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest X-Kronikermamma

Men ekstra antall sykt barn-dager må vel søkes om via NAV?

Hvis jeg husker riktig, måtte vi ha en erklæring fra spesialist om at barnet hadde en kronisk sykdom. Denne sendte vi til NAV, sammen med søknaden om ekstra sykedager.

Mener jeg å huske.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Noraførr

Du bør også sette deg inn i personalhåndboka på arbeidsplassen din, det kan hende at du finner noe der du kan bruke ..... f.eks. velferdspermisjon med lønn.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Spirello

Hei! Det står ikkenoe om at man har krav på fri med lønn i AML når det gjelder sånne ting. Er du organisert, og har bedriften tariffavtale? De er alltid bedre enn minstekravet til retigheter som man finner i AML. I min tariffavtale har jeg krav på permisjon med lønn når jeg må følge poden til lege og helsesøster, og foreldresamtale i barnehagen. Sønnen min hadde dessuten barneastma (heldigvis kvitt det) - og var mye syk på høsten og vinteren. Jeg fikk legeerklæring og søkte om ekstra sykt-barn dager og fikk 20 i stedet for 10 dager. Det kan du sikkert søke om, men mulig det er andre regler siden barnet er under utredning og ikke har noen diagnose. Ikke sikkert barnet vil ha økt fravær pga. ADHD heller så det blir litt annerledes..

Sjekk først om du har tariffavtale på arbeidsplassen, kontakt tillitsvalgt og spør om råd. Ta en samtale med sjefen/personalavd. med TV tilstede. Send skriftlig søknad om permisjon med lønn til oppfølgingen.

Er du alene om omsorgen? hvis ikke, burde dere kanskje se på fordeling av oppfølgingen.. Blir jo mye for deg om du skal være med til tannlege, sykehus, lege, konferansetimer osv alene.. Da får du jo veldig høyt fravær, og det kan jo bli vanskelig å jobbe inn igjen hvis du ikke får permisjon med lønn, eller du taper mye penger hvis du får fri uten lønn..

Lykke til da.. :) Håper dere finner ut det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Spirello

Hei! Det står ikkenoe om at man har krav på fri med lønn i AML når det gjelder sånne ting. Er du organisert, og har bedriften tariffavtale? De er alltid bedre enn minstekravet til retigheter som man finner i AML. I min tariffavtale har jeg krav på permisjon med lønn når jeg må følge poden til lege og helsesøster, og foreldresamtale i barnehagen. Sønnen min hadde dessuten barneastma (heldigvis kvitt det) - og var mye syk på høsten og vinteren. Jeg fikk legeerklæring og søkte om ekstra sykt-barn dager og fikk 20 i stedet for 10 dager. Det kan du sikkert søke om, men mulig det er andre regler siden barnet er under utredning og ikke har noen diagnose. Ikke sikkert barnet vil ha økt fravær pga. ADHD heller så det blir litt annerledes..

Sjekk først om du har tariffavtale på arbeidsplassen, kontakt tillitsvalgt og spør om råd. Ta en samtale med sjefen/personalavd. med TV tilstede. Send skriftlig søknad om permisjon med lønn til oppfølgingen.

Er du alene om omsorgen? hvis ikke, burde dere kanskje se på fordeling av oppfølgingen.. Blir jo mye for deg om du skal være med til tannlege, sykehus, lege, konferansetimer osv alene.. Da får du jo veldig høyt fravær, og det kan jo bli vanskelig å jobbe inn igjen hvis du ikke får permisjon med lønn, eller du taper mye penger hvis du får fri uten lønn..

Lykke til da.. :) Håper dere finner ut det.

Som du ser har du krav på fri, men ikke med lønn.. det må du avt. finne i tariffavtalen..

§ 12-9. Barns og barnepassers sykdom

(1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon:

a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt,

B) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller

c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest MayLynn

Jeg mener at du kan bruke sykt barn dager på det som har med utredningen å gjøre. Men hvis de regner en sykt barn dag pr gang så kommer du jo ikke så langt med dette - det er jo 10 stk i året. (Man trenger kanskje ikke å være borte en hel dag).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Speak

Men har ikke engang krav på fri uten lønn for mange av disse tingene som går under kortere velferdspermisjoner. Men kanskje dette kan være noe? (Se under)

Trygderett

Personer med omsorg for barn med langvarig sykdom eller funksjonshemming kan innvilges opplæringspenger jf. Folketrygdloven § 9-13. Å ha omsorg for barnet tolkes i denne sammenhengende vidt, slik at i tillegg til foreldre kan besteforeldre og andre omsorgspersoner rundt barnet ha rett til opplæringspenger. Opplæringspenger innvilges ved opplæring i godkjent helseinstitusjon eller ved deltakelse på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Opplæringen må være nødvendig for at omsorgspersonen skal kunne ta seg av barnet.

Stønaden gis selv om barnet har fylt 18 år.

Opplæringspenger gis etter samme bestemmelser som sykepenger, jf. Folketrygdloven Kapittel 8. Opplæringspenger dekkes av folketrygden fra første dag uten arbeidsgiverperiode eller ventetid for selvstendig næringsdrivende.

Se også emne Sykepengegrunnlag Sykdom Arbeidstaker Sykepenger Beregning.

Feriepenger ytes bare for de første 12 ukene av samlet utbetaling av opplæringspenger og pleiepenger pr. kalenderår.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Sorry, ingen rettigheter foreløbig

Beklager, men du har ingen rett på fri til noen av disse tingene du nevner. Du kan evt. etter at ditt barn er blitt utredet ( og de evt. finner at at det lider av et eller annet som krever ekstra fra dere), dette må igjen dokumenteres fra lege/spesialister.

Skal en jobbe 100% samtidig me å ha små barn, er det aller beste å ha en fleksibel arbeidsgiver, jeg skjønner din problemstilling, men jeg skjønner også arbeidsgiver.

En får faktisk lønn for å være på jobb å produsere noe, en får ikke lønn for å følge opp sine egne barn, slik er livet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest MayLynn

Beklager, men du har ingen rett på fri til noen av disse tingene du nevner. Du kan evt. etter at ditt barn er blitt utredet ( og de evt. finner at at det lider av et eller annet som krever ekstra fra dere), dette må igjen dokumenteres fra lege/spesialister.

Skal en jobbe 100% samtidig me å ha små barn, er det aller beste å ha en fleksibel arbeidsgiver, jeg skjønner din problemstilling, men jeg skjønner også arbeidsgiver.

En får faktisk lønn for å være på jobb å produsere noe, en får ikke lønn for å følge opp sine egne barn, slik er livet.

Stemmer ikke - man har rett til å få fri med lønn (sykt barn dagene) for å følge barnet til lege pga sykdom. Herunder inngår også utredning av PPT og BUP.

Men man kan ikke bruke disse dagene til planleggingsdager, ordinære kontroller på helsestasjon osv. Det gjelder kun sykdom og nødvendig oppfølging av sykdom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest MayLynn

Stemmer ikke - man har rett til å få fri med lønn (sykt barn dagene) for å følge barnet til lege pga sykdom. Herunder inngår også utredning av PPT og BUP.

Men man kan ikke bruke disse dagene til planleggingsdager, ordinære kontroller på helsestasjon osv. Det gjelder kun sykdom og nødvendig oppfølging av sykdom.

Legebesøk mv.

Retten til omsorgspenger gjelder også ved legebesøk og annen oppfølgning i forbindelse med barns sykdom. Annen oppfølging er fortolket til å omfatte eksempelvis Hjelpemiddeltjenesten, PPT og lignende.

Rett til omsorgspenger foreligger selv om barnet ikke er syk eller pleietrengende den aktuelle dagen legebesøket finner sted.

En må være oppmerksom på at rett til omsorgspenger bare foreligger der oppfølgning er relatert til sykdom, hvilket innebærer at årlige rutineundersøkelser og besøk hos lege uten at besøket finner sted i forbindelse med sykdom hos barnet faller derfor utenfor bestemmelsen.

Jf. folketrygdloven § 9-5 første ledd bokstav a.

I de tilfeller arbeidstaker må følge barn til legebesøk vil det som oftest ikke være nødvendig å være borte hele dagen. Loven er her ikke til hinder for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler bruk av halve dager.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest søknad om ekstradager

Hvis jeg husker riktig, måtte vi ha en erklæring fra spesialist om at barnet hadde en kronisk sykdom. Denne sendte vi til NAV, sammen med søknaden om ekstra sykedager.

Mener jeg å huske.

Helt riktig.

Legen på sykehuset skrev inn diagnosen til vårt barn og signerte søknadsskjemaet sammen med oss. Dette sendte sykehuset til NAV. Det gikk 10 dager så hadde vi fått innvilget 10 ekstra dager hver pr. år frem til hun er 12 år.

Hun har epilepsi.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest X-Kronikermamma

Helt riktig.

Legen på sykehuset skrev inn diagnosen til vårt barn og signerte søknadsskjemaet sammen med oss. Dette sendte sykehuset til NAV. Det gikk 10 dager så hadde vi fått innvilget 10 ekstra dager hver pr. år frem til hun er 12 år.

Hun har epilepsi.

Vår astmatiker vokste heldigvis av seg problemene, men jammen husket jeg riktig. Puh! :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest har ikke nok timer i døgnet

Jeg har fått mange interessante innspill i denne tråden, og skal søke opp en del av dem.

Regner desverre med at ettersom det ungen utredes for ikke gir økt behov for sykt barn dager, så står vi likt med alle andre 3 barns foreldre der...

Det er en tøff periode vi går gjennom, og jeg får bare stå løpet ut og håpe jeg ikke ender med sykemelding (kjedelig i ny jobb).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest søknad om ekstradager

Vår astmatiker vokste heldigvis av seg problemene, men jammen husket jeg riktig. Puh! :-)

Så bra da :)

Det ser ut til at jenta vår vokser av seg epilepsien. Hun er 9 år nå. Om hun fortsetter å være like bra som nå i et års tid fremover trappes medisineringen ned. Det ville vært supert!

:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...