Gå til innhold

Lønnstrinn/forskjeller


Gjest Er nok en del dårlige forhandlere
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest Er nok en del dårlige forhandlere

To driver med det samme i en stor bedrift.

A har ingen utdanning men kan jobben ut og inn etter tre år.

B har noe utdanning og erfaring men har jobbet i bedriften kort tid.

Forskjellen på lønn til A etter tre år i bedriften og B etter kort tid i bedriften er 28 tusen i B.s favør.

Altså er startlønnen til B 28 tusen mer enn lønn etter tre år hos A (lønnen er justert årlig som vanlig er i store bedrifter)

Høres dette rimelig og riktig ut?

....................................................

A får nå tilbud om en jobb ved siden av den A har fra før. Denne kan ikke A men A er lærevillig og mener dette skal gå veldig greit. Etter et par måneder så blir hele jobben A sin. Bedriften er veldig fornøyd med å få denne jobben til kontoret.

Hvordan kan en slik situasjon stille seg i forhold til mulig lønnsdiskusjon?

Nå er harde tider for bedriftene. Det beste er vel å ikke forhandle lønn under noen omstendigheter før i slutten av 2010 hvor ting kanskje har normalisert seg en del.

Eller bør slikt uansett luftes før lønnforhandlingene i mai?

Takker for inspill, synspunkter, meninger og erfaringer. Voksne og gjennomtenkte sådanne

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Mirabell

Hvis man skal be om lønnsvurdering/ lønnsøkning i forbindelse med at man har tatt på seg nye og mer utfordrende oppgaver, bør man ta det opp utenom de generelle lønnsforhandlingene. Man kan evt. få svar om at "pga. bedriftens vanskelige situasjon kan vi ikke gi deg mer før til våren ... ", men man bør prøve seg. (Arbeidsgiver vil neppe gi lønnstillegg av seg selv i trange tider.) De generelle lønnsforhandlingene i bedriften kommer gjerne i tillegg tillønnsøkning pga. stillingsendring.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Persille1365381127

Rimelig og riktig er relativt - men det er ganske vanlig. Det er lettere å få høy lønn som nybegynner, enn å øke den lønnen du har mens du er der. Det er en kjennsgjerning at man må bytte jobb for å få store lønnshopp.

Alternativt true med å bytte jobb, si opp - og så evnt komme tilbake dersom gammel jobb matcher ny jobb på lønn og muligheter - men det er ikke å anbefale. Det gjør noe med tilliten...

Så, forsøk gjerne å forhandle lønn - når som helst på året, men jeg ville ikke forventet store gjennombrudd. Noen tusen kanskje, men ikke hundre tusen....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

hidi, the scorpion

''Høres dette rimelig og riktig ut?''

Her ma det også ta i betraktning at A ikke har studielån, noe B mest sannsynligvis har;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Er nok en del dårlige forhandlere

Rimelig og riktig er relativt - men det er ganske vanlig. Det er lettere å få høy lønn som nybegynner, enn å øke den lønnen du har mens du er der. Det er en kjennsgjerning at man må bytte jobb for å få store lønnshopp.

Alternativt true med å bytte jobb, si opp - og så evnt komme tilbake dersom gammel jobb matcher ny jobb på lønn og muligheter - men det er ikke å anbefale. Det gjør noe med tilliten...

Så, forsøk gjerne å forhandle lønn - når som helst på året, men jeg ville ikke forventet store gjennombrudd. Noen tusen kanskje, men ikke hundre tusen....

Fra begynnelse som vikar til fast stilling tre år etterpå har A øket kr. 77.000.- i sin stilling

Den nye jobben A vil komme til å ta på seg er ikke nye oppgaver men en ren stilling. Arbeidet er helt annet enn hva A gjør i sin vanlige jobb.

A får altså to jobber/titler i bedriften.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Er nok en del dårlige forhandlere

Hvis man skal be om lønnsvurdering/ lønnsøkning i forbindelse med at man har tatt på seg nye og mer utfordrende oppgaver, bør man ta det opp utenom de generelle lønnsforhandlingene. Man kan evt. få svar om at "pga. bedriftens vanskelige situasjon kan vi ikke gi deg mer før til våren ... ", men man bør prøve seg. (Arbeidsgiver vil neppe gi lønnstillegg av seg selv i trange tider.) De generelle lønnsforhandlingene i bedriften kommer gjerne i tillegg tillønnsøkning pga. stillingsendring.

Ok. Høres logisk og fornuftig ut. Men ikke lett å be om dette i disse tider kanskje.

De nye oppgavene A vil påta seg er ikke oppgaver men en helt ny jobb ved siden av den jobben A har til vanlig i bedriften.

A vil altså ha to rene jobber/titler i bedriften fra ganske snart. (kapasiteten kommer av at den nye jobben er ca en kvart stilling og ved å gi bort noen få av sine oppgaver skal altså A takle denne nye arbeidssituasjonen)

Hva er vanlig diskusjonsprosent på noe slikt?

Hvordan vet noen hva de bør kunne ha forhåpninger om i slike situasjoner?

Overordnet var som skrevet særdeles interessert i å få mer jobb til sin avdeling og i særs denne pga d d

Lønningene er individueller på arbeidsplassen. Det er dessuten svært stille rundt dette temaet. Ingen vet sikker hva de andre tjener. Det gjør det vanskelig for de involverte å vite hva de kan forvente og be om.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Elextra

''Høres dette rimelig og riktig ut?

''

Det går ikke an å svare generelt på. Det kommer blant annet helt an på hvor relevant utdanningen er for jobben og i hvilken grad den er relevant for måten vedkommende vil antas å løse oppgavene fremover på. Kanskje bedriften har spesielt ønske om å knytte kompetansen til seg?

I tillegg er det et faktum at utdannede gjerne må ha et visst lønnsnivå for å kunne forvente lojalitet i bedriften (særlig de første årene kan man lett sammenligne seg med lønnsnivået i kullet sitt) og vedkommende har dessuten studielån som skal betjenes.

Utdannelse skal lønne seg! ;P

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest snakk om det

Ok. Høres logisk og fornuftig ut. Men ikke lett å be om dette i disse tider kanskje.

De nye oppgavene A vil påta seg er ikke oppgaver men en helt ny jobb ved siden av den jobben A har til vanlig i bedriften.

A vil altså ha to rene jobber/titler i bedriften fra ganske snart. (kapasiteten kommer av at den nye jobben er ca en kvart stilling og ved å gi bort noen få av sine oppgaver skal altså A takle denne nye arbeidssituasjonen)

Hva er vanlig diskusjonsprosent på noe slikt?

Hvordan vet noen hva de bør kunne ha forhåpninger om i slike situasjoner?

Overordnet var som skrevet særdeles interessert i å få mer jobb til sin avdeling og i særs denne pga d d

Lønningene er individueller på arbeidsplassen. Det er dessuten svært stille rundt dette temaet. Ingen vet sikker hva de andre tjener. Det gjør det vanskelig for de involverte å vite hva de kan forvente og be om.

''Lønningene er individueller på arbeidsplassen. Det er dessuten svært stille rundt dette temaet. Ingen vet sikker hva de andre tjener. Det gjør det vanskelig for de involverte å vite hva de kan forvente og be om.''

Da er det uansett kanskje på tide å gjøre noe med dette. Vær den som begynner å snakke om lønn og hva man tjener, så kommer nok de andre etter skal du se. Jeg jobber også på en plass hvor man i alle år holdt kjeft om slikt. Og lønningene var deretter lave. Så begynte noen av oss å snakke om det, og nå forhandler alle som det de bare kan. Ingen er tjent på at lønn ikke snakkes om. (Ja, bortsett fra arbeidsgiver da)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Speak

Det er vanskelig å vurdere om A eller B fortjener mest lønn ut fra det du beskriver. Men jeg synes uansett at A bør belønnes for å ta på seg mer/nye utfordringer. Det bør skje i lønnsoppgjøret til neste år evt. med en liten bonus nå på slutten av året i tillegg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Speak

Ok. Høres logisk og fornuftig ut. Men ikke lett å be om dette i disse tider kanskje.

De nye oppgavene A vil påta seg er ikke oppgaver men en helt ny jobb ved siden av den jobben A har til vanlig i bedriften.

A vil altså ha to rene jobber/titler i bedriften fra ganske snart. (kapasiteten kommer av at den nye jobben er ca en kvart stilling og ved å gi bort noen få av sine oppgaver skal altså A takle denne nye arbeidssituasjonen)

Hva er vanlig diskusjonsprosent på noe slikt?

Hvordan vet noen hva de bør kunne ha forhåpninger om i slike situasjoner?

Overordnet var som skrevet særdeles interessert i å få mer jobb til sin avdeling og i særs denne pga d d

Lønningene er individueller på arbeidsplassen. Det er dessuten svært stille rundt dette temaet. Ingen vet sikker hva de andre tjener. Det gjør det vanskelig for de involverte å vite hva de kan forvente og be om.

Det er jo i og for seg ikke sikkert at A skal ha mer lønn da. Kanskje den gamle stillingen var en "høy-lønnet-stilling" mens den nye stillingen en "lav-lønnet-stilling".

Et litt dårlig eksempel: A har pr. i dag kontorjobb. kr. 400.000 pr. år. A sier seg villig til å jobbe litt i produksjonen. Årslønn der er 350.000. Da blir det jo litt feil om A nå skal ha mer enn 400.000,-..... (Eksempelet er ikke ment for å provosere noen!)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Er nok en del dårlige forhandlere

obben til A og B er slik at når de er syke så er de hjemme og jobb er jobb. Det samme når det er langhelger, de har småfri, ferie ol.

Jobben A sier ja til nå derimot er ikke slik at andre kan ta over hele tiden, dekke opp ol og ikke kan den legges vekk for noen dager. Ergo må A belage seg på fremover å ha med pc hjem, og være tilgjengelig på tlf. Selv når A er syk, har langhelg ol. Større ferier skal gå å ha dekning for.

Det er således til diskusjon om A skal på mobil via jobben.

Men arbeidssituasjonen til A forandrer seg jo radikalt inn og med at fri ikke lenger er fri i ordets rette forstand.

Det skal vites at både A og B er arbeidssomme personer, og A er svært motivert og moden for utfordringene som kommer i forbindelse med jobben.

Men det er jo ønskelig at det er rettferdig på lønnsområdet også.

Når det gjelder synsing på jobbene som mange kanskje føler for å gjøre for å finne svar så skal sies at jobbene har mange av de samme oppgavene. A har noe B ikke har, og vice verca. Stillingene heter dog det samme.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mary Poppins

Det er vanskelig å bedømme hva som er mest riktig, men i utgangspunktet synes jeg argumentet om at den utdannede mest sannsynlig har studielån, veier for at den utdannede skal ha mest lønn. Har vedkommende 300.000Kr i studielån f.eks så kan det bety at h*n må ut med ca 16.000Kr i året på nedbetaling av studiegjeld.

Jeg leste under her at det stilles krav til at du må jobbe hjemmefra om du er syk, har mye å gjøre osv, og da synes jeg du bør kunne kreve overtidsbetaling.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mirabell

Ok. Høres logisk og fornuftig ut. Men ikke lett å be om dette i disse tider kanskje.

De nye oppgavene A vil påta seg er ikke oppgaver men en helt ny jobb ved siden av den jobben A har til vanlig i bedriften.

A vil altså ha to rene jobber/titler i bedriften fra ganske snart. (kapasiteten kommer av at den nye jobben er ca en kvart stilling og ved å gi bort noen få av sine oppgaver skal altså A takle denne nye arbeidssituasjonen)

Hva er vanlig diskusjonsprosent på noe slikt?

Hvordan vet noen hva de bør kunne ha forhåpninger om i slike situasjoner?

Overordnet var som skrevet særdeles interessert i å få mer jobb til sin avdeling og i særs denne pga d d

Lønningene er individueller på arbeidsplassen. Det er dessuten svært stille rundt dette temaet. Ingen vet sikker hva de andre tjener. Det gjør det vanskelig for de involverte å vite hva de kan forvente og be om.

Jeg oppfatter det slik at du er A? Hvis ikke blir det litt meningsløst... Det er umulig for oss å anslå hvor mye ekstra lønn du kan be om. Du kan enten be om et tilbud, eller evt om et beløp (f.eks. 25 000).

Ellers er det naturlig for dere å vurdere å melde dere inn i en fagforening og danne en gruppe.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Persille1365381127

Fra begynnelse som vikar til fast stilling tre år etterpå har A øket kr. 77.000.- i sin stilling

Den nye jobben A vil komme til å ta på seg er ikke nye oppgaver men en ren stilling. Arbeidet er helt annet enn hva A gjør i sin vanlige jobb.

A får altså to jobber/titler i bedriften.

Men det hjelper ikke. Interne bytter/tillegg er mindre lønnsomme enn eksterne.

Det er lettere å forhandle bedre betingelser som ny enn når man allerede er i selskapet - deres kort er at A ikke tar seg bryderiet/usikkerheten med å bytte jobb, og derfor blir værende på dårligere betingelser enn man kanskje kunne fått andre steder.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...