Gå til innhold

Sjansen for å få medhold ? NHD


Gjest huldrapuldra
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest huldrapuldra

På grunn av store muskelsmerter som ble utholdlige i lengden ba jeg om å få slutte på Zyprexa eller bytte. Fikk beskjed om å vente fire døgn til jeg hadde ny time med fastlegen. Jeg droppet medisinene og fikk et psykotisk tilbakeanfall, og ble tvangsinnlagt. Nå har jeg fått nye medisiner, sovet masse og føler meg frisk nok til å dra hjem til jobb og gård. Har klaget til kontrollkomisjonen i dag som ordnet en liten permisjon for å ta meg av dyrene mine når ingen andre kunne.

Når jeg har kontakt med hjemmesykepleien hjemme, og føler meg i god nok form til å heller jobbe og fortsette livet mitt på utsiden. Tror du jeg blir utskrevet da?

Om ikke, kan jeg kreve å komme til et annet sykehus på en avdeling for friskere og roligere folk?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Nils Håvard Dahl, psykiater

Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling. Sykehuset har et visst antall pasienter og plasser, og pasientene må fordeles på de ulike avdelingene etter beste evne. Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling om denne ikke har plass.

I først eomgang bør du kunne få permisjoner for å vise at du greier deg. Om dette går bra et par uker, vil nok tvangen bli opphevet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest velg meg!

Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling. Sykehuset har et visst antall pasienter og plasser, og pasientene må fordeles på de ulike avdelingene etter beste evne. Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling om denne ikke har plass.

I først eomgang bør du kunne få permisjoner for å vise at du greier deg. Om dette går bra et par uker, vil nok tvangen bli opphevet.

Da jeg ble skrevet ut sa de at jeg kunne ta kontakt hvis jeg trengte en pause, og da kunne jeg få en seng på en annen avdeling.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest huldrapuldra

Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling. Sykehuset har et visst antall pasienter og plasser, og pasientene må fordeles på de ulike avdelingene etter beste evne. Du kan ikke kreve å komme på en annen avdeling om denne ikke har plass.

I først eomgang bør du kunne få permisjoner for å vise at du greier deg. Om dette går bra et par uker, vil nok tvangen bli opphevet.

Jævlig fristendes å la være å dra tilbake etter permisjonen, men er livredd for at politiet da ska dukke opp på jobb for å hente meg. Risikerer jeg det da?

Er innlagt på en paragraf som sier maks 10 dager, men det er lenge når jeg har et himla puslespill med å organisere dyrestell og alt arbeidet som hoper seg opp på jobb. Aaaaaaaaaaaaaaaa. Er så unødvendig å være her.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest tvang er ikke noe gøy

Jævlig fristendes å la være å dra tilbake etter permisjonen, men er livredd for at politiet da ska dukke opp på jobb for å hente meg. Risikerer jeg det da?

Er innlagt på en paragraf som sier maks 10 dager, men det er lenge når jeg har et himla puslespill med å organisere dyrestell og alt arbeidet som hoper seg opp på jobb. Aaaaaaaaaaaaaaaa. Er så unødvendig å være her.

Dra tilbake!

obs- paragrafen er du på, psykisk helsevernloven:

§ 3-2. Vedtak om tvungen observasjon

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter

§ 3-1, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt:

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.

3. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter § 3-3.

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks nedtegnes.

Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er til stede.

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har framsatt begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter annet ledd til kontrollkommisjonen.

Når du er på tvang har sykehuset full anledning til å hente deg med hjelp av politi dersom du ikke kommer tilbake som avtalt fra en permisjon. Ikke morsomt i forhold naboer blandt annet, eller deg selv å bli hentet med makt.

Vil jo tenke at ved å bryte avtaler viser du lite tegn til samarbeidsvilje og sjansen for medhold i kontrollkommisjonen minsker.

Min erfaring er at jo mer samarbeidsvillig du er, jo lettere er det å komme ut når du er på tvang.

Heldigvis er du på obs-paragrafen så det er begrenset til ti dager i utgangspunktet. Forstår at ti dager kan føles som en evighet, men du har ihvertfall et tidsaspekt. Og du kan skrives ut før de ti dagene dersom du klarer å overbevise sykehuset om at du er frisk nok. Eventuelt prøve å snakke deg til dagpasientstatus dersom det er mulig der.

Du kan dessverre ikke selv velge hvilken avdeling du skal være på. Sykehuset skal vurdere hvilken avdeling som er riktig for deg, men dersom førstevalgt avdeling fra sykehusets side er full kan de plassere deg der du passer nest best og det er plass.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest huldrapuldra

Dra tilbake!

obs- paragrafen er du på, psykisk helsevernloven:

§ 3-2. Vedtak om tvungen observasjon

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter

§ 3-1, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt:

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart formålsløst å forsøke dette.

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1.

3. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern etter § 3-3.

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig undersøkelse av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks nedtegnes.

Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten pasientens samtykke. Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er til stede.

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har framsatt begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter annet ledd til kontrollkommisjonen.

Når du er på tvang har sykehuset full anledning til å hente deg med hjelp av politi dersom du ikke kommer tilbake som avtalt fra en permisjon. Ikke morsomt i forhold naboer blandt annet, eller deg selv å bli hentet med makt.

Vil jo tenke at ved å bryte avtaler viser du lite tegn til samarbeidsvilje og sjansen for medhold i kontrollkommisjonen minsker.

Min erfaring er at jo mer samarbeidsvillig du er, jo lettere er det å komme ut når du er på tvang.

Heldigvis er du på obs-paragrafen så det er begrenset til ti dager i utgangspunktet. Forstår at ti dager kan føles som en evighet, men du har ihvertfall et tidsaspekt. Og du kan skrives ut før de ti dagene dersom du klarer å overbevise sykehuset om at du er frisk nok. Eventuelt prøve å snakke deg til dagpasientstatus dersom det er mulig der.

Du kan dessverre ikke selv velge hvilken avdeling du skal være på. Sykehuset skal vurdere hvilken avdeling som er riktig for deg, men dersom førstevalgt avdeling fra sykehusets side er full kan de plassere deg der du passer nest best og det er plass.

Uff. Det er det siste jeg vil. Snakket med nattevakten som er sykepleier og kjenner meg best. Hun sa jeg bare kunne dra på jobb om jeg var i form til det.

Andre sier at jeg må gjøre som overlegen vil. En splittet gjeng. Noen mener jeg har ingenting på psykiatrisk å gjøre, andre at jeg er syk og trenger behandling.

Det skal legges vekt på hvor stor innvirkning en tvangsinnleggelse har. Det ødelegger alt for meg. Hater å måtte melde fra at jeg ikke kommer på jobb, vil ikke si noe hvorfor. Aaaaaaaaa.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest tvang er ikke noe gøy

Uff. Det er det siste jeg vil. Snakket med nattevakten som er sykepleier og kjenner meg best. Hun sa jeg bare kunne dra på jobb om jeg var i form til det.

Andre sier at jeg må gjøre som overlegen vil. En splittet gjeng. Noen mener jeg har ingenting på psykiatrisk å gjøre, andre at jeg er syk og trenger behandling.

Det skal legges vekt på hvor stor innvirkning en tvangsinnleggelse har. Det ødelegger alt for meg. Hater å måtte melde fra at jeg ikke kommer på jobb, vil ikke si noe hvorfor. Aaaaaaaaa.

Overlegen står dessverre over sykepleieren selv om hun kjenner deg best...

Du skrev at du klaget til kontrollkommisjonen fredag, ring og mas på mandag. Nå vet jeg ikke hvordan klage du skrev, men mest mulig konktret og saklig lønner seg nok. Prøv å begrunn, og kom med eksempler på hvorfor du ikke er i behov av innleggelse nå. At årsaken til psykosen var at du seponerte medisinene pga bivirkninger men at du nå har medisiner som fungerer, du har fått hvilt og kommet deg.

Dersom personalet er splittet i synet på om vilkårene for tvang er tilstede så taler jo det til din fordel når saken kommer opp i kontrollkommisjonen - forutsatt at kontrollkommisjonen får vite det og at det stemmer. Men legenes og pyskologenes vurderinger veiere nok tyngre enn sykepleierenes.

Forstår godt at du ikke har lyst til å melde deg syk på jobb på mandag men tror ikke du har noe alternativ. Men du behøver jo ikke si grunnen.

Du kan jo også prøve å komme til enighet med sykehuset, tar jo ofte litt tid med kontrollkommisjonen. Dersom du er fin gjennom hele helgen og det dokumenteres og du viser vilje til samarbeid så kan du om du ikke blir skrevet ut, få permisjoner og kanskje kunne dra på jobb og på gården. Vise gjennom permisjoner at du klarer deg. Fremme det som et forslag?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest huldrapuldra

Overlegen står dessverre over sykepleieren selv om hun kjenner deg best...

Du skrev at du klaget til kontrollkommisjonen fredag, ring og mas på mandag. Nå vet jeg ikke hvordan klage du skrev, men mest mulig konktret og saklig lønner seg nok. Prøv å begrunn, og kom med eksempler på hvorfor du ikke er i behov av innleggelse nå. At årsaken til psykosen var at du seponerte medisinene pga bivirkninger men at du nå har medisiner som fungerer, du har fått hvilt og kommet deg.

Dersom personalet er splittet i synet på om vilkårene for tvang er tilstede så taler jo det til din fordel når saken kommer opp i kontrollkommisjonen - forutsatt at kontrollkommisjonen får vite det og at det stemmer. Men legenes og pyskologenes vurderinger veiere nok tyngre enn sykepleierenes.

Forstår godt at du ikke har lyst til å melde deg syk på jobb på mandag men tror ikke du har noe alternativ. Men du behøver jo ikke si grunnen.

Du kan jo også prøve å komme til enighet med sykehuset, tar jo ofte litt tid med kontrollkommisjonen. Dersom du er fin gjennom hele helgen og det dokumenteres og du viser vilje til samarbeid så kan du om du ikke blir skrevet ut, få permisjoner og kanskje kunne dra på jobb og på gården. Vise gjennom permisjoner at du klarer deg. Fremme det som et forslag?

Du har nok rett. Har vært her i snart tre døgn nå. For noen timer siden fikk jeg telefon om at bestefaren min er død. Har grått meg tom for tårer. Er bare matt nå. Ingen ord.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...