Gå til innhold

Mobberegister


nick
 Del

Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Gjest efexora

Husker da jeg gikk på ungdomsskolen så fikk jeg en lærer som mobbet meg foran hele klassen. Så fant han ut at han skulle innføre et antimobbeprogram i klassen og fikk mye ros for det fra ulike instanser. Det ble bare for dumt. Og for absurd. Læreren oppfordret elevene til å mobbe meg, men skulle samtidig ha æren for å ha innført programmet. Hørt på makan!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ecbole

Bra noen tar tak i mobbing men dette registeret har jeg ikke sansen for i det hele tatt.Det er komplett uinteressant om det har foregått mobbing på en skole, for 8-9 år siden. For da har nok alle i klasse sluttet på skolen, kanskje de aktuelle lærerne også. Derfor er dette mer uthenging av skole enn å vise hva man an gjøre for å unngå mobbing. Nettsiden omtaler heller ikke aktuelletiltak mot mobbing og hvrdan de virket. Etter min mening er denne nettsiden fullstendig misforstått. Selve registeret burde vært taatt vekk fra nettet. Det er ødeleggende.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest jubler!

Bra noen tar tak i mobbing men dette registeret har jeg ikke sansen for i det hele tatt.Det er komplett uinteressant om det har foregått mobbing på en skole, for 8-9 år siden. For da har nok alle i klasse sluttet på skolen, kanskje de aktuelle lærerne også. Derfor er dette mer uthenging av skole enn å vise hva man an gjøre for å unngå mobbing. Nettsiden omtaler heller ikke aktuelletiltak mot mobbing og hvrdan de virket. Etter min mening er denne nettsiden fullstendig misforstått. Selve registeret burde vært taatt vekk fra nettet. Det er ødeleggende.

Det sto jo helt opp til 2009. Jo jeg mener det er absolutt på sin plass at skoler som ikke gidder å ta mobbing på alvor kan bli hengt ut. Det finnes så mange slappe lærere som bare svimer rundt og ikke sjekker hva som skjer i skolegården. I dag står både elever og en forelder veldig svakt om ditt barn ikke har det bra på skolen. Vi har ingen å støtte oss til om vi blir behandlet dårlig eller ikke blir tatt på alvor. Foreldre trenger et støtteapparat når noe går i mot men slik er det ikke i dag. Gir man kritikk så kan det få store negative konsekvenser hvor læreren gjør akkuratt ditt barn til syndebukk.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kristinna

Takk for linken!! Denne siden passet perfekt i vår kamp mot skolen.

Det er akkurat slike utsagn som får meg til å frykte slike nettsteder.

Det er mange skoler som kanskje ikke gjør nok med mobbeproblematikken, men foreldre som har dette fokuset

''i vår kamp mot skolen.

''

trenger ikke slike nettsteder hvor fokuset kommer så til de grader på feil sted. Man skal bekjempe mobbing, ikke skolene.

Mobbing forekommer over alt, på alle skoler før eller siden. Et slikt register er idioti.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest anonym dag

Det er akkurat slike utsagn som får meg til å frykte slike nettsteder.

Det er mange skoler som kanskje ikke gjør nok med mobbeproblematikken, men foreldre som har dette fokuset

''i vår kamp mot skolen.

''

trenger ikke slike nettsteder hvor fokuset kommer så til de grader på feil sted. Man skal bekjempe mobbing, ikke skolene.

Mobbing forekommer over alt, på alle skoler før eller siden. Et slikt register er idioti.

Syns det blir feil å la skolen gå fri.

Vet at det er mobberne som må taes, men når skolen ikke viser interesse så blir det oss mot skolen selvfølgelig.

Skolen er Mot skole, men har skolen Mot til å gjøre noe med mobbinga? Nei er det soleklare svaret.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest jubler!

Det er akkurat slike utsagn som får meg til å frykte slike nettsteder.

Det er mange skoler som kanskje ikke gjør nok med mobbeproblematikken, men foreldre som har dette fokuset

''i vår kamp mot skolen.

''

trenger ikke slike nettsteder hvor fokuset kommer så til de grader på feil sted. Man skal bekjempe mobbing, ikke skolene.

Mobbing forekommer over alt, på alle skoler før eller siden. Et slikt register er idioti.

På skolen hvor mine tre barn går på så har jeg snakket med flere svært fortvilte foreldre. Barna deres har opplevd hard mobbing under en meter fra vakthavende lærer. Foreldrene våger ikke ta det opp med læreren fordi de har erfart at kritikk bare forverrer problemene. Hva gjør foreldre da? Jeg synes en bør tenke på barnas beste fremfor at en rektor kan bli såret for at skolen blir hengt ut.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

....AV

Jeg er for fokus på mobbing, men jeg har ikke sansen for dette registeret.

De opplysningene som ligger på denne siden er jo helt intetsigende. At en elev har flyttet på grunn av mobbing betyr jo ikke _nødvendigvis_ at skolen ikke tar mobbing på alvor. Det kan bety at foreldrene ikke har sagt fra til skolen, bare byttet skole, at skolen har prøvd hardt men ikke lykkes, at mobbingen har opphørt men skaden for mobbeofferet er så stor at de likevel velger å flytte, etc.

De brevene som ligger ute fra rektorene synes jeg heller ikke gir noe relevant informasjon.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

skal

Jeg er for fokus på mobbing, men jeg har ikke sansen for dette registeret.

De opplysningene som ligger på denne siden er jo helt intetsigende. At en elev har flyttet på grunn av mobbing betyr jo ikke _nødvendigvis_ at skolen ikke tar mobbing på alvor. Det kan bety at foreldrene ikke har sagt fra til skolen, bare byttet skole, at skolen har prøvd hardt men ikke lykkes, at mobbingen har opphørt men skaden for mobbeofferet er så stor at de likevel velger å flytte, etc.

De brevene som ligger ute fra rektorene synes jeg heller ikke gir noe relevant informasjon.

Der er jeg litt uenig. Listen er litt tvilsom, spesiellt om den sees på som en svarteliste. Jeg oppfatter den ikke sånn, mer en liste over de skolene de har tatt kontakt med. De sier jo selv helt klart at det ikke er et nederlag at det forekommer mobbing, for det vil det alltid gjøre. At det viktige er hvordan man håndterer det.

Jeg synes svarbrevene fra rektorene var veldig relevante. Det sier noe om hvordan de møter hendvendelser om mobbing, om de går rett i forsvarsposisjon eller om de er imøtekommende. Bl.a.

Jeg synes det er bra med åpenhet om hvordan den enkelte skolen møter hendvendelser om mobbing, og at skolene har mye å lære av hverandre. Mobbeprogrammer kan aldri forhindre mobbing 100% så skolene må kunne møte sånne hendvendelser uten å gå i forsvar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

....AV

Der er jeg litt uenig. Listen er litt tvilsom, spesiellt om den sees på som en svarteliste. Jeg oppfatter den ikke sånn, mer en liste over de skolene de har tatt kontakt med. De sier jo selv helt klart at det ikke er et nederlag at det forekommer mobbing, for det vil det alltid gjøre. At det viktige er hvordan man håndterer det.

Jeg synes svarbrevene fra rektorene var veldig relevante. Det sier noe om hvordan de møter hendvendelser om mobbing, om de går rett i forsvarsposisjon eller om de er imøtekommende. Bl.a.

Jeg synes det er bra med åpenhet om hvordan den enkelte skolen møter hendvendelser om mobbing, og at skolene har mye å lære av hverandre. Mobbeprogrammer kan aldri forhindre mobbing 100% så skolene må kunne møte sånne hendvendelser uten å gå i forsvar.

''Jeg synes det er bra med åpenhet om hvordan den enkelte skolen møter hendvendelser om mobbing, og at skolene har mye å lære av hverandre. Mobbeprogrammer kan aldri forhindre mobbing 100% så skolene må kunne møte sånne hendvendelser uten å gå i forsvar.''

Det er jeg enig i. Jeg svarte nok litt med bakgrunn i det jeg hørte på radioen i går. Der syntes jeg nok at listen ble fremstilt som en uthengingsliste, noe jeg ikke er for.

En slik liste som baserer seg på at folk sender inn rapporter, vil ikke være "rettferdig". Den vil avhenge vel så mye av holdningen til mobbeoffres foreldre som av holdningen til skolen og derfor er jeg ikke helt fornøyd med denne formen for lister.

Jeg har stor forståelse for at foreldre til barn som mobbes føler stor fortvilelse og maktesløshet og jeg støtter tiltak som kan fremme arbeidet mot mobbing, men ikke for en hver pris.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

skal

''Jeg synes det er bra med åpenhet om hvordan den enkelte skolen møter hendvendelser om mobbing, og at skolene har mye å lære av hverandre. Mobbeprogrammer kan aldri forhindre mobbing 100% så skolene må kunne møte sånne hendvendelser uten å gå i forsvar.''

Det er jeg enig i. Jeg svarte nok litt med bakgrunn i det jeg hørte på radioen i går. Der syntes jeg nok at listen ble fremstilt som en uthengingsliste, noe jeg ikke er for.

En slik liste som baserer seg på at folk sender inn rapporter, vil ikke være "rettferdig". Den vil avhenge vel så mye av holdningen til mobbeoffres foreldre som av holdningen til skolen og derfor er jeg ikke helt fornøyd med denne formen for lister.

Jeg har stor forståelse for at foreldre til barn som mobbes føler stor fortvilelse og maktesløshet og jeg støtter tiltak som kan fremme arbeidet mot mobbing, men ikke for en hver pris.

Jeg synes også måten det fremstilles på i media blir feil. Er de som snakker om svartelister osv. Media vil gjerne at folk skal være så uenige som mulig har jeg intrykk av.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest jubler

''Jeg synes det er bra med åpenhet om hvordan den enkelte skolen møter hendvendelser om mobbing, og at skolene har mye å lære av hverandre. Mobbeprogrammer kan aldri forhindre mobbing 100% så skolene må kunne møte sånne hendvendelser uten å gå i forsvar.''

Det er jeg enig i. Jeg svarte nok litt med bakgrunn i det jeg hørte på radioen i går. Der syntes jeg nok at listen ble fremstilt som en uthengingsliste, noe jeg ikke er for.

En slik liste som baserer seg på at folk sender inn rapporter, vil ikke være "rettferdig". Den vil avhenge vel så mye av holdningen til mobbeoffres foreldre som av holdningen til skolen og derfor er jeg ikke helt fornøyd med denne formen for lister.

Jeg har stor forståelse for at foreldre til barn som mobbes føler stor fortvilelse og maktesløshet og jeg støtter tiltak som kan fremme arbeidet mot mobbing, men ikke for en hver pris.

"Jeg har stor forståelse for at foreldre til barn som mobbes føler stor fortvilelse og maktesløshet og jeg støtter tiltak som kan fremme arbeidet mot mobbing, men ikke for en hver pris."

Hva ville du selv ha gjort da om det var ditt barn som ble mobbet? Om det var du som opplevde at skolen ikke tok noe tak i det?

Jeg tror jeg hadde blitt så sint at jeg sikkert hadde gått til avisene og alt som var.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

....AV

"Jeg har stor forståelse for at foreldre til barn som mobbes føler stor fortvilelse og maktesløshet og jeg støtter tiltak som kan fremme arbeidet mot mobbing, men ikke for en hver pris."

Hva ville du selv ha gjort da om det var ditt barn som ble mobbet? Om det var du som opplevde at skolen ikke tok noe tak i det?

Jeg tror jeg hadde blitt så sint at jeg sikkert hadde gått til avisene og alt som var.

''Hva ville du selv ha gjort da om det var ditt barn som ble mobbet? Om det var du som opplevde at skolen ikke tok noe tak i det? Jeg tror jeg hadde blitt så sint at jeg sikkert hadde gått til avisene og alt som var.''

Det hadde sikkert jeg også gjort.

Men det betyr ikke at en annen, nøytral instans skal ta alt jeg sier for sannhet uten å sjekke hva den andre siden mener.

Jeg har sett mobbing på nært hold. De jeg kjenner gikk hele den "riktige" veien. Først lærer, så rektor, så kommunen. Barnet har det bedre i dag, på samme skole.

Hopper man over noen ledd, f.eks. over rektor, synes jeg det blir vanskeligere å kritisere skolen som institusjon. Det vet vi ikke om blir gjort i de eksemplene som vises til på denne nettsiden, derfor er jeg skeptisk til "uthenging".

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest jubler

''Hva ville du selv ha gjort da om det var ditt barn som ble mobbet? Om det var du som opplevde at skolen ikke tok noe tak i det? Jeg tror jeg hadde blitt så sint at jeg sikkert hadde gått til avisene og alt som var.''

Det hadde sikkert jeg også gjort.

Men det betyr ikke at en annen, nøytral instans skal ta alt jeg sier for sannhet uten å sjekke hva den andre siden mener.

Jeg har sett mobbing på nært hold. De jeg kjenner gikk hele den "riktige" veien. Først lærer, så rektor, så kommunen. Barnet har det bedre i dag, på samme skole.

Hopper man over noen ledd, f.eks. over rektor, synes jeg det blir vanskeligere å kritisere skolen som institusjon. Det vet vi ikke om blir gjort i de eksemplene som vises til på denne nettsiden, derfor er jeg skeptisk til "uthenging".

Om noen ikke skulle ta den riktige vei først så er det vel en grunn til det? Om rektor og skoleledelsen er kjent for og ikke ta slike tilfeller på alvor uansett, så er det kanskje ikke så mye å bruke kreftene på? Jeg tror ikke noen bytter skole uten at de har en god grunn for det. Dessuten vet man heller ikke hvordan det blir på den nye skolen. Om barnet har det så ille at det ikke kan bli verre så skader det jo ihvertfall ikke å prøve å bytte skole. Tror ikke de som går til det steget har gjort det uten å tenke grundig gjennom det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Orio

Det er akkurat slike utsagn som får meg til å frykte slike nettsteder.

Det er mange skoler som kanskje ikke gjør nok med mobbeproblematikken, men foreldre som har dette fokuset

''i vår kamp mot skolen.

''

trenger ikke slike nettsteder hvor fokuset kommer så til de grader på feil sted. Man skal bekjempe mobbing, ikke skolene.

Mobbing forekommer over alt, på alle skoler før eller siden. Et slikt register er idioti.

Det er ikke så enkelt, for foreldrene til den som blir mobbet kan det i realiteten bli en kamp mot skolen. Det er skolen som må ta tak i problemet, men det er det slett ikke alle skoler som gjør. Da blir det en kamp mellom foreldrene og skolen, for å få skolen til å gjøre jobben sin.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ecbole

Det sto jo helt opp til 2009. Jo jeg mener det er absolutt på sin plass at skoler som ikke gidder å ta mobbing på alvor kan bli hengt ut. Det finnes så mange slappe lærere som bare svimer rundt og ikke sjekker hva som skjer i skolegården. I dag står både elever og en forelder veldig svakt om ditt barn ikke har det bra på skolen. Vi har ingen å støtte oss til om vi blir behandlet dårlig eller ikke blir tatt på alvor. Foreldre trenger et støtteapparat når noe går i mot men slik er det ikke i dag. Gir man kritikk så kan det få store negative konsekvenser hvor læreren gjør akkuratt ditt barn til syndebukk.

Det skal ikke mye nettsøk til før man finner en side som er langt på mer rett vei enn den omtalte. Her f.eks. http://www.fug.no/cgi-bin/fug/imaker?id=30326

og

http://www.forebygging.no/fhp/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_10582/hParent_22/hDKey_1

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...