Gå til innhold

Snakke om taushetsbelagte ting i terapi


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

Mange som går i terapi har også en jobb med mange taushetsbelagte områder.  Enten de jobber med mennesker eller i andre bedrifter.  Disse taushetsbelagte områdene kan ha betydning for det du sliter med.  Har du da lov å snakke om disse ting i terapi? Det er mange ganger jeg lurer på om jeg kan ta opp forskjellige ting i terapi angående jobben. Ikke alt er taushetsbelagt heller, men likevel er jeg i tvil.Anonymous poster hash: 73908...2ad
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Kommer sikkert an på hvordan taushetsplikten er definert. En prest har f.eks. en annen slags taushetsplikt enn en psykolog. Jeg tror i alle fall "need to know"-prinsippet gjelder.

 

MERK: Dette er bare synsing fra min side.

Endret av TulleKoppen
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kommer sikkert an på hvordan taushetsplikten er definert. En prest har f.eks. en annen slags taushetsplikt enn en psykolog. Jeg tror i alle fall "need to know"-prinsippet gjelder.

 

MERK: Dette er bare synsing fra min side.

Jeg trodde nå en prest hadde samme slags taushetsplikt som en psykolog. Han er jo sjelesørger.

 

Du tror at en kan si det som er av betydning i forhold til behandlingen?

 

Jeg hadde håpet at noen visste litt mer om denne problemstillingen.  

Anonymous poster hash: 73908...2ad

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Mange som går i terapi har også en jobb med mange taushetsbelagte områder.  Enten de jobber med mennesker eller i andre bedrifter.  Disse taushetsbelagte områdene kan ha betydning for det du sliter med.  Har du da lov å snakke om disse ting i terapi? Det er mange ganger jeg lurer på om jeg kan ta opp forskjellige ting i terapi angående jobben. Ikke alt er taushetsbelagt heller, men likevel er jeg i tvil.

Anonymous poster hash: 73908...2ad

 

 

Du kan nok snakke om det meste med legen, men det kan være greit å bruke litt skjønn også. Legen er jo bare et menneske han også.

 

F.eks hvis du jobber i etterretningstjenesten ville det nok vært ting du ikke burde snakket med legen om. Men i vanlige jobber tror jeg nok det er veldig trygt.

 

Selv er jeg arbeidsgiver og jobber med mye taushetsbelagte ting, og konkrete forhold hva angår andre mennesker snakker jeg ikke med legen om. Jeg kan diskutere sak, men ikke person.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

 

Selv er jeg arbeidsgiver og jobber med mye taushetsbelagte ting, og konkrete forhold hva angår andre mennesker snakker jeg ikke med legen om. Jeg kan diskutere sak, men ikke person.

 

Det står jo terapi i overskriften... du går vel ikke i terapi til legen? Blir litt forvirret her... Jeg hadde holdt igjen på den måten du skriver, ISW, hos legen/psykiateren, men hos psykologen holder jeg vel ikke igjen noe... Men har ikke en jobb hvor jeg får taushetsbelagt informasjon, så jeg er ikke helt bastant her ;)  

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det står jo terapi i overskriften... du går vel ikke i terapi til legen? Blir litt forvirret her... Jeg hadde holdt igjen på den måten du skriver, ISW, hos legen/psykiateren, men hos psykologen holder jeg vel ikke igjen noe... Men har ikke en jobb hvor jeg får taushetsbelagt informasjon, så jeg er ikke helt bastant her ;)

 

Jo, men er ikke alt helsepersonell omfattet av samme regler for taushetsplikt, så det burde ikke være noen forskjell?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

 

Mange som går i terapi har også en jobb med mange taushetsbelagte områder.  Enten de jobber med mennesker eller i andre bedrifter.  Disse taushetsbelagte områdene kan ha betydning for det du sliter med.  Har du da lov å snakke om disse ting i terapi? Det er mange ganger jeg lurer på om jeg kan ta opp forskjellige ting i terapi angående jobben. Ikke alt er taushetsbelagt heller, men likevel er jeg i tvil.

Anonymous poster hash: 73908...2ad

 

Du kan ikke bryte lovpålagt taushetsplikt i terapi. Dersom du skal snakke om ting du opplever i jobbsammenheng, så må du være sikker på at det du forteller er anonymisert i en slik grad at det du forteller ikke kan tilbakeføres til et enkeltindivid. Tilsvarende vil jeg anta gjelder for andre varianter av taushetsplikt.

 

Ofte vil du jo allikevel kunne snakke om ting du opplever på jobb bare du passer på å anonymisere godt nok.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jo, men er ikke alt helsepersonell omfattet av samme regler for taushetsplikt, så det burde ikke være noen forskjell?

Enig. Ingen forskjell om det er snakk om f.eks. fastlege, fysioterapeut eller psykolog.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Du kan ikke bryte lovpålagt taushetsplikt i terapi. Dersom du skal snakke om ting du opplever i jobbsammenheng, så må du være sikker på at det du forteller er anonymisert i en slik grad at det du forteller ikke kan tilbakeføres til et enkeltindivid. Tilsvarende vil jeg anta gjelder for andre varianter av taushetsplikt.

 

Ofte vil du jo allikevel kunne snakke om ting du opplever på jobb bare du passer på å anonymisere godt nok.

 

Ja, jeg er veldig påpasselig med å ikke utlevere enkeltindivider. Jeg snakker heller generelt.

 

Det er vel sånn at helsepersonell skal ha 100% taushetsplikt, uansett, med mindre det er alvorlig fare for liv eller helse. Men jeg har dog friskt i minne at f.eks Se og Hør greide å finne informanter både hos politi og helsevesen. Det er nok sånn at de aller fleste er til salgs bare prisen er høy nok :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Jeg trodde nå en prest hadde samme slags taushetsplikt som en psykolog. Han er jo sjelesørger.

 

Du tror at en kan si det som er av betydning i forhold til behandlingen?

 

Jeg hadde håpet at noen visste litt mer om denne problemstillingen.  

Anonymous poster hash: 73908...2ad

 

Taushetsplikt er av hensyn til den personen som opplysningene handler om. Vedkommende har rett til at private opplysninger ikke spres til andre enn de som trenger å vite det for å kunne yte adekvat helsehjelp ol. Du kan derfor ikke fortelle ting bare fordi det vil gjøre din egen behandling mer effektiv. Det du i såfall forteller må være godt nok anonymisert. Hvis det ikke er mulig å anonymisere godt nok, så kan du heller ikke snakke om det i terapi.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Jeg trodde nå en prest hadde samme slags taushetsplikt som en psykolog. Han er jo sjelesørger.

 

Du tror at en kan si det som er av betydning i forhold til behandlingen?

 

Jeg hadde håpet at noen visste litt mer om denne problemstillingen.  

Anonymous poster hash: 73908...2ad

 

Hei!

 

Katolske prester er veldig bundet av taushetsplikten, det har stadig vært oppe til diskusjon/strid, men jeg mener det bare må være sånn, men det er ingen enkelt avgjørelse i mange saker, men skal man ha taushetsplikt bør den være absolutt, som en advokat som forsvarer sin klient, absolutt og hele veien.

 

Det er dermed forskjell på taushetsplikt i offentlig regi og i kirken, det vet jeg.

 

I kirken kan man stole på at det som er skriftet i et skriftemål, aldri blir tatt videre, uansett.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

I Norge har vi en plikt som går over taushetsplikt, avvergningsplikten.

Den gjelder for kirkesamfunn også.

 

Terapi kan være så mangt. Det ordet brukes jo om gruppeterapi, terapi med ulike behandlere (ulik kvalifiserte) og psykologer/psykiater. Taushetsbelagte ting kan en ikke uten videre ta videre. Det har ingen ting i gruppeterapi å gjøre. Det finnes unntak om omstendighetene innbefatter alvorlige konsekvenser for en selv eller andre. Det er i så måte annerledes å prate med en lege, psykolog eller psykiater. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

I Norge har vi en plikt som går over taushetsplikt, avvergningsplikten.

Den gjelder for kirkesamfunn også.

 

Terapi kan være så mangt. Det ordet brukes jo om gruppeterapi, terapi med ulike behandlere (ulik kvalifiserte) og psykologer/psykiater. Taushetsbelagte ting kan en ikke uten videre ta videre. Det har ingen ting i gruppeterapi å gjøre. Det finnes unntak om omstendighetene innbefatter alvorlige konsekvenser for en selv eller andre. Det er i så måte annerledes å prate med en lege, psykolog eller psykiater. 

Hei!

 

Beskyttelsen av skriftemålet er kronet med egne bestemmelser i den kirkelige strafferett: «En skriftefar som direkte krenker det sakramentale segl, havner under ekskommunikasjon etter selvfelt dom forbeholdt Den apostoliske stol... » (Kan. 1388, § 1). Straffeforfølgning (for å fastslå at straffen «automatisk» har inntrådt) er Troskongregasjonens sak, og den lokale biskop har plikt til å oversende enhver slik sak dit.

 

Den grunnleggende bestemmelse i dagens kanoniske rett lyder: «Det sakramentale segl er ukrenkelig; derfor er det strengt forbudt for en skriftefar ved ord eller på noen annen måte og av en hvilken som helst grunn å forråde et skriftebarn.» (Codex Iuris Canonici [CIC], kan. 983, § 1)

 

Det kan derfor se ut som det er en motsetning mellom katolske presters absolutte plikt til å bevare taushet om skriftemålshemmeligheter, og norske myndigheters krav om at slike hemmeligheter skal gis videre til politiet i visse situasjoner.

Men dette dreier seg mer om en politisk skapt motsetning, kanskje av opportunistiske grunner, enn en reell juridisk og rettslig motsetning. Det er fortsatt slik at katolske prester kan bevare absolutt taushet om skriftemålshemmeligheter uten å risikere straffeansvar i Norge.

Utgangspunktet er kirkerettens krav til katolske prester om absolutt taushet, jfr punkt 2 nedenfor. I punkt 3 gir vi en kort oversikt over rettstilstanden i Norge, med fokus på den såkalte "avvergingsplikten" som også kan innebære en plikt til å varsle politiet. I punkt 4 viser vi at norsk rett fortsatt anerkjenner katolske presters rett til å bevare absolutt taushet om skriftemålshemmeligheter, og at å bryte avvergingsplikten uansett ikke kan belegges med straff her i landet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Du kan ikke bryte lovpålagt taushetsplikt i terapi. Dersom du skal snakke om ting du opplever i jobbsammenheng, så må du være sikker på at det du forteller er anonymisert i en slik grad at det du forteller ikke kan tilbakeføres til et enkeltindivid. Tilsvarende vil jeg anta gjelder for andre varianter av taushetsplikt.

 

Ofte vil du jo allikevel kunne snakke om ting du opplever på jobb bare du passer på å anonymisere godt nok.

Takk for et greit svar.  

 

Jeg sitter ikke på så mye sensitiv informasjon om enkeltindivider der jeg jobber nå, men når jeg startet skrev jeg under på taushetløfte.  Hva det innebærer er jeg litt usikker på.  Det er ikke så mye sensitiv informasjon jeg er borti, men endel bedriftinformasjon får jeg jo. 

 

Vil du si det slik at det vi føler vi ikke bør si til en venn skal vi heller ikke si til behandler?

 

Det var bra at jeg fikk litt mer respons på tråden.  Greit å vite hvordan andre ser på det.

Anonymous poster hash: 73908...2ad

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg synes man kan si noe mer til en behandler enn til en venn, da behandleren jo har taushetsplikt. Men hvis jeg var deg, så ville jeg ha tenkt ut måter å snakke om temaene på som ikke avslørte mer enn hva som var greit. Ofte vil en jo kunne fortelle om enkeltepisoder uten å ta med absolutt alle opplysninger.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nils Håvard Dahl, psykiater

I denne tråden synes jeg ISW har de beste svaret. Du kan snakke med legen din om alt som har betydning for din helse.

 

Om du er i Politiet, Forsvaret eller på meget høyt politisk nivå enten det er i embetsverket eller som politiker, er det ting du absolutt bør holde for deg selv. Dette er aldri avgjørende for utfallet av terapien.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...