Gå til innhold

FrP's "familiepolitikk"


Gjest Xtra

Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Sita fra linket nettsted:

 

Solveig Horne har sagt: «Det er ingen offentlig oppgave å påvirke kjønnsrollemønsteret i hjemmet»

 

Der er jeg enig. Valgfrihet for familier oppleves godt. Statlig meningstyranni for familier oppleves undertrykkende og plagsomt.Anonymous poster hash: 5694b...d7a
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Likestilling betyr at alle skal ha like muligheter, ikke at staten skal bestemme hvordan folk skal leve livene sine.

 

Feminister liker å gjemme seg bak likestillingsfanen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Valgfrihet for familier oppleves godt. Statlig meningstyranni for familier oppleves undertrykkende og plagsomt.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Nå handler ikke dette bare om hva som skjer i hjemmet. Det handler f.eks. om kvinner som er utdannet for sektorer som trenger arbeidskraft, og som samfunnet dermed trenger i arbeidslivet.

Det er ingen som nekter noen å velge alternativt, det belønnes bare dårligere økonomisk sett. Slik er det i mange saker, ikke bare i familiepolitikken.

Begrepet "valgfrihet" misbrukes ofte av politikere, uansett farge. Der jeg bor, har vi hatt blått styre i mange år, og siste nytt i valgfrihet og foreldrenes kompetanse til å bestemme over egne barn der, er at det er omtrent forbudt å ta barn ut av skolen én enkelt dag i året, fordi det er for mange (andre) som er borte i ukevis for ofte. Så det er en god porsjon detaljstyrings-iver i alle partier.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Sita fra linket nettsted:

 

 

Quote

 

 

Der er jeg enig. Valgfrihet for familier oppleves godt. Statlig meningstyranni for familier oppleves undertrykkende og plagsomt.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

 

 

Det er vel ingen som mener partiene skal styre arbeidsdelingen i hjemmet? Skulle tatt seg ut om politikerne bestemte at kvinnene skal bytte dekk på bilen og støvsuge, mens mennene skal lage middag og klippe gress :D.

 

Det det bør være en viss styring på fra sentralt hånd er mulighetene i arbeidslivet og muligheter til å ta seg av egne barn (blant annet), slik at kjønnet ikke avgjør hvilke muligheter du har. Tidligere var det jo omtrent umulig for fedre å ta et par måneder foreldrepermisjon, i hvertfall ville han på mange arbeidsplasser da bli ansett som lite ambisiøs og kanskje ikke en arbeidstaker man ville satse på. Og nettopp det at stadig flere menn nå tar lengre foreldrepermisjoner reduserer "minuset" ved å ansette unge kvinner, med forventning om at hun "forsvinner" i årelange permisjoner de nærmeste årene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

1. Det er vel ingen som mener partiene skal styre arbeidsdelingen i hjemmet? Skulle tatt seg ut om politikerne bestemte at kvinnene skal bytte dekk på bilen og støvsuge, mens mennene skal lage middag og klippe gress :D.

 

2. Det det bør være en viss styring på fra sentralt hånd er mulighetene i arbeidslivet og muligheter til å ta seg av egne barn (blant annet), slik at kjønnet ikke avgjør hvilke muligheter du har. Tidligere var det jo omtrent umulig for fedre å ta et par måneder foreldrepermisjon, i hvertfall ville han på mange arbeidsplasser da bli ansett som lite ambisiøs og kanskje ikke en arbeidstaker man ville satse på. Og nettopp det at stadig flere menn nå tar lengre foreldrepermisjoner reduserer "minuset" ved å ansette unge kvinner, med forventning om at hun "forsvinner" i årelange permisjoner de nærmeste årene.

 

1. Indirekte har noen partier forsøkt å overstyre privatlivets fred og arbeidsfordeling. Det har skjedd ved å redusere/fjerne kontantstøtten, øke tilskudd til barnehager og redusere skattefordeler for ektepar. Da ble der et økonomisk press for mange mødre til å ta jobb og plassere barn i barnehage. Det forrykket selvfølgelig arbeidsfordelingen i hjemmet. Den virkningen var nok helt sikkert tilsiktet.

 

Kontantstøtten ble i sin tid innført for å gi valgfrihet for mødre med små barn. Skulle kontanstøtten fjernes, burde også barnehagetilskuddet fjernes.

 

2. Fremdeles har mange ikke har sett at fra naturen side mangler menn luksus for amming. De som kan amme, bør også få foreldrepermisjonen. Da trenger ikke menn foreldrepermisjon, med mindre moren er alvorlig syk eller død. Alt annet er sløsing med offentlige midler.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

1. Indirekte har noen partier forsøkt å overstyre privatlivets fred og arbeidsfordeling. Det har skjedd ved å redusere/fjerne kontantstøtten, øke tilskudd til barnehager og redusere skattefordeler for ektepar. Da ble der et økonomisk press for mange mødre til å ta jobb og plassere barn i barnehage. Det forrykket selvfølgelig arbeidsfordelingen i hjemmet. Den virkningen var nok helt sikkert tilsiktet.

 

Kontantstøtten ble i sin tid innført for å gi valgfrihet for mødre med små barn. Skulle kontanstøtten fjernes, burde også barnehagetilskuddet fjernes.

 

Nei, det bør det ikke. For samfunnet er det mer lønnsomt at begge jobber.

 

 

2. Fremdeles har mange ikke har sett at fra naturen side mangler menn luksus for amming. De som kan amme, bør også få foreldrepermisjonen. Da trenger ikke menn foreldrepermisjon, med mindre moren er alvorlig syk eller død. Alt annet er sløsing med offentlige midler.

 

 

Med slike reaksjonære holdninger forstår man hvorfor du ikke våger å signere innlegget.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kontantstøtten ble i sin tid innført for å gi valgfrihet for mødre med små barn. Skulle kontanstøtten fjernes, burde også barnehagetilskuddet fjernes.

 

De som kan amme, bør også få foreldrepermisjonen.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Det er politisk uenighet om hva som er hensikten med kontantstøtten - reglene ble som de er (f.eks. med mulighet for å lønne dagmammaen med den, noe som drev prisene i denne stort sett svarte næringen kraftig oppover før barnehageutbyggingen skjøt fart) fordi de er resultatet av et politisk kompromiss.

Det er mye som drives med tilskudd her i landet, ikke bare barnehager. Hvis alle skulle betale for det tjenestene virkelig koster hele tiden (skoleplass, sykehus, teaterbilletter, barnehageplass, kollektivtrafikk osv. i det uendelige), måtte vi hatt et helt annet system. Det er kontantstøtten som er et utskudd, vi kaster vanligvis ikke penger etter folk kun fordi de ikke benytter et tilgjengelig tilbud.

Det er ikke alle mødre som ammer. Synes du de skal få fødselspermisjon?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

1. Indirekte har noen partier forsøkt å overstyre privatlivets fred og arbeidsfordeling. Det har skjedd ved å redusere/fjerne kontantstøtten, øke tilskudd til barnehager og redusere skattefordeler for ektepar. Da ble der et økonomisk press for mange mødre til å ta jobb og plassere barn i barnehage. Det forrykket selvfølgelig arbeidsfordelingen i hjemmet. Den virkningen var nok helt sikkert tilsiktet.

 

Kontantstøtten ble i sin tid innført for å gi valgfrihet for mødre med små barn. Skulle kontanstøtten fjernes, burde også barnehagetilskuddet fjernes.

 

2. Fremdeles har mange ikke har sett at fra naturen side mangler menn luksus for amming. De som kan amme, bør også få foreldrepermisjonen. Da trenger ikke menn foreldrepermisjon, med mindre moren er alvorlig syk eller død. Alt annet er sløsing med offentlige midler.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

 

 

Babyer trenger veldig mye mer enn morsmelk. Og på alle disse andre oppgavene, kan menn bidra på samme måte som kvinner.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

1. Indirekte har noen partier forsøkt å overstyre privatlivets fred og arbeidsfordeling. Det har skjedd ved å redusere/fjerne kontantstøtten, øke tilskudd til barnehager og redusere skattefordeler for ektepar. Da ble der et økonomisk press for mange mødre til å ta jobb og plassere barn i barnehage. Det forrykket selvfølgelig arbeidsfordelingen i hjemmet. Den virkningen var nok helt sikkert tilsiktet.

 

Kontantstøtten ble i sin tid innført for å gi valgfrihet for mødre med små barn. Skulle kontanstøtten fjernes, burde også barnehagetilskuddet fjernes.

 

2. Fremdeles har mange ikke har sett at fra naturen side mangler menn luksus for amming. De som kan amme, bør også få foreldrepermisjonen. Da trenger ikke menn foreldrepermisjon, med mindre moren er alvorlig syk eller død. Alt annet er sløsing med offentlige midler.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

 

Den største overstyringen av arbeidsfordelingen i hjemme var vel da kontantstøtten ble innført, ikke da den ble redusert. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Feminister liker å gjemme seg bak likestillingsfanen

 

Enig. :)

 

1. Det er kontantstøtten som er et utskudd, vi kaster vanligvis ikke penger etter folk kun fordi de ikke benytter et tilgjengelig tilbud.

2. Det er ikke alle mødre som ammer. Synes du de skal få fødselspermisjon?

 

1. Den opprinnelige begrunnelsen for kontantstøtten var valgfrihet. I sin tid var det kvinner i Bærum som ønsket denne ordningen fordi de mente det var urimelig at noen skulle få fordelen av subsidierte barnehageplasser, mens de ikke fikk en krone. De ville ha valgfrihet. Så ble dette etter hvert en landsomfattende ordning som senere ble nedtonet av forrige regjering.

 

2. Heller permisjon til mødre enn at de plasserer dem i barnehage for tidlig. Barna trenger nærkontakten med moren spesielt de to-tre første årene. Fra psykologien vet vi at mentale skader så som psykopati, legges grunnlaget for og utvikles de aller første leveårene på grunn av mangelfull emosjonell utvikling. Og der har kvinner som er mer emosjonsvesener, større naturlige forutsetninger for å tilfrestille barnas behov denne perioden. Man gamler altså med barnas mentale helse ved å plassere dem for tidlig i barnehage.

 

Babyer trenger veldig mye mer enn morsmelk. Og på alle disse andre oppgavene, kan menn bidra på samme måte som kvinner.

 

Ikke på samme måte, nei, det går ikke med nokså ulike måter å tenke på. Foreldre av ulikt kjønn supplerer hverandre, men ingen av dem kan erstatte den andre fullt ut. Når barna blir store nok trenger de mye nærkontakt med begge. http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/Tre-foreldretyper-som-skaper-utrygge-barn-7350340.html#.UmqZLBC4rIU

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Den største overstyringen av arbeidsfordelingen i hjemme var vel da kontantstøtten ble innført, ikke da den ble redusert. 

 

Kontantstøtten endret ingenting for mødre med jobb, bortsett fra at de fikk valgfrihet til å bruke mer tid med nytt barn hjemme. De som tror at valgfrihet er overstyring, mens mangel på valgfrihet ikke er det, hadde nok hatt godt av mer erfaring mindre valgfrihet.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Med slike reaksjonære holdninger forstår man hvorfor du ikke våger å signere innlegget.

 

Jeg skriver konsekvent anonymt.

Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Lenke til kommentar
Del på andre sider

christensen1365381166

Jeg skriver konsekvent anonymt. Anonymous poster hash: 5694b...d7a

Det er forstålig med slike antikvariske holdninger. Forøvrig ganske likt det som i sin tid stod i Nasjonal Samlings partiprogram.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...