Gå til innhold

Kan dette virkelig være greit? NAV....


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

AnonymBruker

Hei

Lurer på om det er noen her som vet noe om tygd til forvaltning?

Det har seg sånn at sambo har TTF. Det er noe han ønsker selv. Han kan kutte dette ut når han vil og vi er klar for det. Siden vi har lite penger har vi begge TTF.

For en tid tilbake ble han ung ufør. Hundre tusen fikk han tilbakebetalt. Men pengene kom på hans TTF konto.

Han ringte så forvalteren sin på NAV for å få ut disse pengene. Det var hun helt imot og sa at han kom til å bruke pengene på tull og tøys. Han sa bestemt at han ville ha ut pengene og da truet hun med å ikke "hjelpe" han lenger. Sambo ble da i etterkant usikker og trakk det tilbake.

Vi har brukt noen av pengene på praktiske ting. Men

hver gang måtte han ringe forvalteren sin for å SPØRRE. Omtrent knegå henne med forklaringer på hva han eller vi skulle bruke pengene på!

Derfor har vi nå bestemt oss for å få overført resten på min høyrentekonto da det er jeg som har nettbank og greie på data. Det har ikke han. Men vi stoler 110% på hverandre og pengene begge får, går til begge. Men uansett var tanken å la de stå på høyrentekonto slik at vi kan ha til nødvendige ting og spare litt. Ikke minst for å slippe dette ydmykende ift NAV.

Så i går var vi hos hans saksbehandler, som er en annen enn hans forvalter. Det var helt greit for henne og han skrev en erklæring på at pengene skulle overføres til min konto.

Pengene kom ikke inn så da kontaktet han NAV i dag. Forvalteren hans er sykemeldt, likevel hadde hun begynt å blande seg og han fikk beskjed om at vi måtte komme på et møte med henne når hun er tilbake på jobb. Når vet vi ikke, fikk beskjed om å ringe over helgen for å høre.

Spørsmålet er; kan forvalteren hans nekte å overføre pengene? Har hun rett til det?

Og er det greit å oppføre seg sånn av NAV?

Dette har vært ydmykende for oss og vi føler det som et slags overtramp.

Noen råd til rettigheter og hva vi kan gjøre? Er fortvila og håper på innspill.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Hva som forvalteren skal gjøre i tilfeller hvor brukeren får en stor ekstrainntekt skal helst ha vært avtalt i forbindelse med inngåelsen av forvaltningsavtalen. Jeg synes imidlertid det er svært forståelig at en som har til oppgave å bistå ham med å forvalte sine penger ønsker å påvirke ham til å gjøre fornuftige disposisjoner. Å sette pengene inn på en høyrentekonto i _ditt_ navn, virker lite fornuftig.

 

Dersom han ikke ønsker innblanding fra sin forvalter, så kan han si opp forvaltningsavtalen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker

Hva som forvalteren skal gjøre i tilfeller hvor brukeren får en stor ekstrainntekt skal helst ha vært avtalt i forbindelse med inngåelsen av forvaltningsavtalen. Jeg synes imidlertid det er svært forståelig at en som har til oppgave å bistå ham med å forvalte sine penger ønsker å påvirke ham til å gjøre fornuftige disposisjoner. Å sette pengene inn på en høyrentekonto i _ditt_ navn, virker lite fornuftig.

Dersom han ikke ønsker innblanding fra sin forvalter, så kan han si opp forvaltningsavtalen.

Han skrev ikke under på en slik avtale og slik jeg ser det har forvalteren til oppgave å betale hans faste regninger ut ifra sin faste inntekt. En forvalter kan da ikke nekte han å få ut penger som er sine egne vel? Spesielt når de er _oppå_ den faste inntekt? Altså _godt over_ det budsjettet tilsier?

Er det ikke hans egen beslutning hvor han overfører penger? Synes det lukter overformynderi på lang vei.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker

Festlig med sånne forkortelser. Da slipper du svar fra uinnvidde.

Anonymous poster hash: f3c06...658

Han har Trygd Til Forvaltning. TTF.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Han skrev ikke under på en slik avtale og slik jeg ser det har forvalteren til oppgave å betale hans faste regninger ut ifra sin faste inntekt. En forvalter kan da ikke nekte han å få ut penger som er sine egne vel? Spesielt når de er _oppå_ den faste inntekt? Altså _godt over_ det budsjettet tilsier?

Er det ikke hans egen beslutning hvor han overfører penger? Synes det lukter overformynderi på lang vei.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Han har fortsatt rett til å ta sine egne avgjørelser, men jeg synes det er fornuftig at forvalteren forsøker å få ham til å utsette store avgjørelser inntil de har snakket om det. Dette er også en del av det å bli god på å forvalte sine egen økonomi, noe som jo er hensikten på litt lengre sikt. Slik jeg ser det, så er det en svært uklok avgjørelse å overføre et så stort beløp til sin samboers konto, han bør i det minste opprette en egen sparekonto.

Synd at det ikke har blitt inngått en konkret avtale i forbindelse med forvaltningsavtalen, men uansett så er hensikten bak TTF å hjelpe folk til å bli bedre i stand til å håndtere sin egen økonomi i fremtiden, og da er det helt nødvendig at forvalter også fremmer motforestillinger mot ukloke avgjørelser.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Han skrev ikke under på en slik avtale og slik jeg ser det har forvalteren til oppgave å betale hans faste regninger ut ifra sin faste inntekt. En forvalter kan da ikke nekte han å få ut penger som er sine egne vel? Spesielt når de er _oppå_ den faste inntekt? Altså _godt over_ det budsjettet tilsier?

Er det ikke hans egen beslutning hvor han overfører penger? Synes det lukter overformynderi på lang vei.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

 

Jeg kjenner ikke til forkortelsen TTF, men regner med at det er snakk om enten frivillig eller tvungen forvaltning. Uansett skal det selvfølgelig inngås en skriftlig avtale signert av begge parter.

 

Her er nasjonale retningslinjer for frivillig disponering:

 

http://www.nav.no/systemsider/sok/solrDokumenterAlle/_attachment/99491?_ts=132ee0328a8

 

Her kan du lese meir om begge ordningene:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/nouer/2011/nou-2011-15/11/7/5.html?id=650624

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Han har fortsatt rett til å ta sine egne avgjørelser, men jeg synes det er fornuftig at forvalteren forsøker å få ham til å utsette store avgjørelser inntil de har snakket om det. Dette er også en del av det å bli god på å forvalte sine egen økonomi, noe som jo er hensikten på litt lengre sikt. Slik jeg ser det, så er det en svært uklok avgjørelse å overføre et så stort beløp til sin samboers konto, han bør i det minste opprette en egen sparekonto.

Synd at det ikke har blitt inngått en konkret avtale i forbindelse med forvaltningsavtalen, men uansett så er hensikten bak TTF å hjelpe folk til å bli bedre i stand til å håndtere sin egen økonomi i fremtiden, og da er det helt nødvendig at forvalter også fremmer motforestillinger mot ukloke avgjørelser.

Det ligger en god grunn bak denne avgjørelsen, som var hans forslag og ide alene. Jeg synes forts ikke forvalteren kan stoppe det, da han er ved sine fulle fem og dette er en frivillig avtale.

Dere kan synes det er en uklok avgjørelse men det er feil. Det ligger grunner bak som jeg ikke kan dele her.

Han trenger ikke _lære_ å ta vare på egen økonomi. Eneste grunn til at vi har den ordningen er for å få endene til å møtes da vi har dårlig økonomi. Når vi forhåpentligvis begynner å jobbe og får bedre økonomi, vil vi si opp avtalen på flekken.

Slik jeg ser det så er forvalterens oppgave ikke _å bestemme over_ men betale de faste utgifter i løpet av måneden, ut ifra fast inntekt.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det ligger en god grunn bak denne avgjørelsen, som var hans forslag og ide alene. Jeg synes forts ikke forvalteren kan stoppe det, da han er ved sine fulle fem og dette er en frivillig avtale.

Dere kan synes det er en uklok avgjørelse men det er feil. Det ligger grunner bak som jeg ikke kan dele her.

Han trenger ikke _lære_ å ta vare på egen økonomi. Eneste grunn til at vi har den ordningen er for å få endene til å møtes da vi har dårlig økonomi. Når vi forhåpentligvis begynner å jobbe og får bedre økonomi, vil vi si opp avtalen på flekken.

Slik jeg ser det så er forvalterens oppgave ikke _å bestemme over_ men betale de faste utgifter i løpet av måneden, ut ifra fast inntekt.

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Hvis din samboer ikke trenger veiledning i forhold til hvordan håndtere sin økonomi, så skjønner jeg ikke hvorfor han har frivillig forvaltning. I så fall bør han kunne betale sine regninger selv.

Forvalteren kan neppe avgjøre disse tingene endelig, men jeg synes det er riktig av vedkommende å sørge for at det ikke blir handlet impulsivt på måter som kan skade ham økonomisk. Det at dere må møte til en samtale om dette, synes jeg er en god løsning.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis din samboer ikke trenger veiledning i forhold til hvordan håndtere sin økonomi, så skjønner jeg ikke hvorfor han har frivillig forvaltning. I så fall bør han kunne betale sine regninger selv.

Forvalteren kan neppe avgjøre disse tingene endelig, men jeg synes det er riktig av vedkommende å sørge for at det ikke blir handlet impulsivt på måter som kan skade ham økonomisk. Det at dere må møte til en samtale om dette, synes jeg er en god løsning.

Vi får bare være enig om å være uenige :-)

Poenget her er at det er hans penger og NAV har ikke rett til å holde de tilbake, noe de ikke gjør nå. Vi er i utmerket i stand til å forvalte disse pengene selv. Vi har også kontaktet koordinatoren hans, og hun sier også dette og hun blir med på møtet, så det ordner seg nok :-)

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vi får bare være enig om å være uenige :-)

Poenget her er at det er hans penger og NAV har ikke rett til å holde de tilbake, noe de ikke gjør nå. Vi er i utmerket i stand til å forvalte disse pengene selv. Vi har også kontaktet koordinatoren hans, og hun sier også dette og hun blir med på møtet, så det ordner seg nok :-)

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Men hvorfor har han frivillig forvaltning når han tilsynelatende er i stand til å styre sin egen økonomi?

Anonymous poster hash: f47e2...f65

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Men hvorfor har han frivillig forvaltning når han tilsynelatende er i stand til å styre sin egen økonomi?

Har ikke noe med saken å gjøre! Han har rett på sine egne penger uansett hva nav måtte tro. Det er det som er poenget. Og det har de nå også medgitt.

Anonymous poster hash: f47e2...f65

Anonymous poster hash: 2f968...bd2

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Poenget her er at det er hans penger og NAV har ikke rett til å holde de tilbake, noe de ikke gjør nå. Vi er i utmerket i stand til å forvalte disse pengene selv.

 

Kanskje han trenger forvalter fordi _dere_ er i utmerket stand til å forvalte pengene hans ? ;)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvis han er fullt i stand til å håndtere egen økonomi så skjønner jeg ikke at han ikke gjør det så slipper han slike problemstillinger som dette.  Det er faktisk ikke sånn at man bare kan gå på sosialkontoret og be om forvaltning, de har alt for mye å gjøre til å bry seg om privatpersoner som klarer å styre pengene sine sjøl.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Til trådstarter: Siden forvatningen er en frivillig ordning, så foreslår jeg at dere sier opp avtalen, tar ut pengene det gjelder, og etterpå (hvis dere vil) søker om ordningen på nytt igjen (for de vanlige pengene deres). Når dere starter ordningenn på nytt, sørger dere for å få laget en skriftlig avtale om hva ordningen skal innebære og ikke, feks at hvis dere får inn ekstra penger utover det faste, så disponerer dere dette selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...