Gå til innhold

Spetalen lager sosialistisk skrekkabinett


mannensin

Anbefalte innlegg

Begynner det å rable for Spetalen?. Vi vet jo at mannen hater sosialister, men dette er vel på kanten?. Men det er kanskje sånn man blir når man som tenåring ble millionær gjennom å kjøpe aksjer?. Snakk om anti-sosialisme propaganda. Nesten like kynisk som nazistenes egen propagandaminister Goebbels.

 

Innimellom synes jeg han har noen poenger i sine utspill, og han kan fremstå intelligent. Men ser ikke den store sammenhengen her. Sammenligne SV, med nazipartiet som slakta ned alt som var av jøder, homofile etc, blir for dumt. Partiene på høyresiden er mere fremmedfiendtlige enn partiene på venstresiden. Ja, man kan finne noen sammenhenger, som man kan finne i det meste, men i det store og det hele blir det for dumt.

 

Det blir omtrent like dumt som at man skulle skylde på partiet på høyresiden, fordi Breivik(tidligere medlem av frp) ble massemorder.

 

 

http://www.osloby.no/nyheter/Spetalen-bygger-skrekk-kabinett-7469655.html#.Uv4svU2Ya70

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Hvor tøvete går det an å bli? Meningstyranner av ulikt slag og deres ideologier er årsak til kriger, borgerkriger, og enormt med lidelse. Det finnes allerede et slikt skrekk-kabinet over nazisme og Holocaust i Jerusalem, Yad Vashem.

 

Men ulike sosialistiske ideologier som marxisme, maoisme og juche har også plaget menneskeheten i mye lenger tid og mye større del av meneskeheten enn nazismen i sin tid gjorde. Den kinesiske utgaven av sosialisme, maoisme, ble særlig på grunn av kuturrevolusjonen, årsak til langt flere døde enn nazismen i sin tid ble. Spetalens initiativ til skrekk-kabinett med ulike idelogier med vekt på sosialisme, er et verdifullt bidrag.Anonymous poster hash: 285d3...fbd
Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Hvor tøvete går det an å bli? Meningstyranner av ulikt slag og deres ideologier er årsak til kriger, borgerkriger, og enormt med lidelse. Det finnes allerede et slikt skrekk-kabinet over nazisme og Holocaust i Jerusalem, Yad Vashem.

 

Men ulike sosialistiske ideologier som marxisme, maoisme og juche har også plaget menneskeheten i mye lenger tid og mye større del av meneskeheten enn nazismen i sin tid gjorde. Den kinesiske utgaven av sosialisme, maoisme, ble særlig på grunn av kuturrevolusjonen, årsak til langt flere døde enn nazismen i sin tid ble. Spetalens initiativ til skrekk-kabinett med ulike idelogier med vekt på sosialisme, er et verdifullt bidrag.

 

 

Nå får du for det første skille mellom sosialisme og kommunisme. Og Spetalens skrekk-kabinet blir ikke komplett uten en egen religiøs avdeling. Både kristendommen og islam bør her ha en fremtredende plass.

Anonymous poster hash: 73843...b60

Lenke til kommentar
Del på andre sider


 

Nå får du for det første skille mellom sosialisme og kommunisme. Og Spetalens skrekk-kabinet blir ikke komplett uten en egen religiøs avdeling. Både kristendommen og islam bør her ha en fremtredende plass.Anonymous poster hash: 73843...b60

 

 

Vi har vel hele skalaen fra sosialdemokrati til juche med ulike grader av belastninger for menneskeheten. Også norsk ytre venstreside har vært en belastning for omgivelsene der de skapte angst med oppfordringer til "væpnet revolusjon" og krenkelse av menneskerettigheter for meningsmotstandere. Om det var svermeri, tomme ord eller manglende gjennomføringsevne, får andre bedømme. Men tankesettet deres var avskyelig.

 

Islam har gjennom hele sin historie betydd den grusomste vold mot jøder. Likevel har de ikke med islam som stort tema på Yad Vashem, bare nazisme og Holocaust. Utstillere har friheten til å ta med det de vil og utelate det de vil. At Spetalen konsentrerer seg mest om sosialisme, er bra, for den har kostet menneskeheten mer lidelse enn noen annen ideologi og religion.

 

 

 Anonymous poster hash: 285d3...fbd
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Å kalle nazi-tyskland for sosialisme blir som å kalle Saddam Husein-diktaturet for demokrati.

 

 

Ikke glem at nazisme står for "nasjonalsosialisme" og at det tyske nazipartiet het Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke glem at nazisme står for "nasjonalsosialisme" og at det tyske nazipartiet het Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet.

 

Ikke glem at Saddam Hussein var demokratisk valgt og hadde 100% av stemmene (opp mot 110% og tror jeg). Det er et omtrent like gyldig argument som at nazisme er sosialisme fordi det heter 'nasjonalsosialisme'

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke glem at nazisme står for "nasjonalsosialisme" og at det tyske nazipartiet het Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet.

 

*LOL*

 

Glem heller ikke at de offisielle navnet på tidligere Øst-Tyskland var "Den tyske demokratiske republikkk", eller at det offisielle navnet på Nord-Korea er "Den demokratiske folkerepublikken Korea". 

Anonymous poster hash: 73843...b60

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Laofolkets demokratiske republikk
Folkerepublikken Kina
Den demokratiske republikken Kongo

 

Jammen mye demokrati og folkestyre ute å går, for ingen ville vel funnet på å kalle styret sitt noe slikt uten at det er det ?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

*LOL*

 

Glem heller ikke at de offisielle navnet på tidligere Øst-Tyskland var "Den tyske demokratiske republikkk", eller at det offisielle navnet på Nord-Korea er "Den demokratiske folkerepublikken Korea". 

Anonymous poster hash: 73843...b60

 

 

?

 

Jeg påpeker bare at de definerte seg som sosialister.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Laofolkets demokratiske republikk

Folkerepublikken Kina

Den demokratiske republikken Kongo

 

Jammen mye demokrati og folkestyre ute å går, for ingen ville vel funnet på å kalle styret sitt noe slikt uten at det er det ?

 

Glem heller ikke at de offisielle navnet på tidligere Øst-Tyskland var "Den tyske demokratiske republikkk", eller at det offisielle navnet på Nord-Korea er "Den demokratiske folkerepublikken Korea". 

Anonymous poster hash: 73843...b60

 

Etter våre begreper er selvfølgelig dette parodier i forhold til definisjon på demokrati. Men noen steder er definisjonsbruken ikke opplagt.

 

Er f.eks. Nord-Korea en ateistisk stat slik de hevder selv? Der har regimet brukt tidligere kristne sanger og byttet ut Gud med Kim Il Sung. Denne bestefaren til nåværende diktator blir også tilbedt på lignende måte som i religiøs sammenheng. Alle hjem må ha et bilde av denne mannen på veggen. Hvis ikke havner de i fengsel. Det samme gjelder hvis det er støv på bildet. De har sin egen tidsregning. År 2013 er Juche-år 100. osv.

 

I Nord-korea eier staten produksjonsmidlene og ellers er der mange likheter med Sovjetunionen. Men er Nord-Korea kommunistisk slik de hevder selv? Hvis ja, hvorfor har de da økonomiske soner som fungerer etter kapitalistiske prinsipper?

 

Å kalle nazi-tyskland for sosialisme blir som å kalle Saddam Husein-diktaturet for demokrati.

 

Du får se på historien. På Wikipedia kan du finne dette om det tyske nasjonasosialistiske partiet:

 

Partiets nazistiske ideologi var revolusjonær, nasjonalistisk og militaristisk og propaganderte mot kommunisme, multikulturalisme (raseblanding), kapitalisme, demokrati og jødedom.

 

NSDAP ble dannet den 24. februar 1920 og gikk ut fra det tidligere Deutsche Arbeiterpartei (DAP, Det tyske Arbeiderparti), grunnlagt av Anton Drexler, som var formann til 29. juli 1921. Partiformann fra og med 1921 var Adolf Hitler.

 

og under artikkelen om nazisme finner du dette:

 

Like viktige var imidlertid streben etter en mer «naturlig» tilværelse, kritikken av kapitalisme, oppbyggingen og videreutviklingen av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere uavhengig av sosial klasse, og det man så som kamp mot politisk og kulturell «dekadanse», innen kunsten kalt «Entartet» («utartet»).

(...)

Nasjonalsosialisme og fascisme er beslektet i en økonomisk kontekst, og deler mange grunntrekk i økonomiske teori, blant annet trekk som full statlig kontroll over finans og investeringer (kredittgivning), industri og jordbruk. Men i begge systemer eksisterte det fortsatt en korporativ kraft og et markedsbasert system som grunnlag for prisdannelsen. Markedsmekanismene ble tillatt for å sikre vital produksjon.

 

 

De kritiserte sosialismen slik den var på deres tid og ville likevel ha to av de viktigste prinsippene fra sosialismen, altså en velferdsstat og statlig styring over de viktigste delene av næringslivet. Var ikke dette bare sosialisme i en annen form? Eller hvorfor skulle dette være høyrevridd slik mange på vårt lands venstreside hevder?

Endret av ecbole
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Etter min mening er ikke Nord Korea mer kommunisme enn Saddhams regime var Demokratisk. Dette blir igjen min personlige mening: kommunisme har aldri, og kan neppe fungere i virkelige liv, fordi makt og penger korrupterer og ødelegger selv de beste intensjoner.

 

Det sagt, både folk etter revulosjonens frankrike, russland,cuba har det uendelig mye bedre 'etter' revulsjonene. Russland hadde desverre uflaks med Stalin som var mer hitlertype enn marx type.

 

Sosialisme bygger dog på likeverdsprinsippet, nazisme bygger på vold, raseoverlegenhet og imperialisme.

Det er fundamentalt vidt forskjellige retninger og måter å se på verden. Selv om begge riktignok ikke verdsetter privat eiendomsrett så mye- så ønsker (i teorien) sosialisme/kommunisme at produksjonsmidlene eies av 'folket', mens i facisme/nazisme eies produksjonsmiddelet av føreren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

?

 

Jeg påpeker bare at de definerte seg som sosialister.

 

Og jeg bare påpeker at navnet ikke sier noe som helst. Og hvis nazistene var sosialister, hvorfor ble de omfavnet av det private næringslivet og kapitalistene?

Anonymous poster hash: 73843...b60

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Spetalens initiativ til skrekk-kabinett med ulike idelogier med vekt på sosialisme, er et verdifullt bidrag.

 

 

Kanskje han skulle tatt med USA også. Hvor mange har i død i USAs mange imperialistiske konflikter og kriger?

Anonymous poster hash: 73843...b60

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det sagt, både folk etter revulosjonens frankrike, russland,cuba har det uendelig mye bedre 'etter' revulsjonene. Russland hadde desverre uflaks med Stalin som var mer hitlertype enn marx type.

 

Sosialisme bygger dog på likeverdsprinsippet, nazisme bygger på vold, raseoverlegenhet og imperialisme.

Det er fundamentalt vidt forskjellige retninger og måter å se på verden. Selv om begge riktignok ikke verdsetter privat eiendomsrett så mye- så ønsker (i teorien) sosialisme/kommunisme at produksjonsmidlene eies av 'folket', mens i facisme/nazisme eies produksjonsmiddelet av føreren.

 

 

Og jeg bare påpeker at navnet ikke sier noe som helst. Og hvis nazistene var sosialister, hvorfor ble de omfavnet av det private næringslivet og kapitalistene?

Anonymous poster hash: 73843...b60

 

Det er nok lett å omdefinere et regime i forhold til ideologi for å unngå kollisjon med en egne preferanser. Og her har vel akkurat det skjedd.

 

Akkurat det der med "sosialisme" er først og fremst knyttet innføring og opprettholding av statlige velferdsordninger (for de fleste). Det gjaldt også fortidens nazister som sitert ovenfor, om enn på nokså tvilsomt grunnlag; det samme gjelder også Midt-Østens terrororganisasjoner som Hamas.

 

Inndelingen i høyre og venstresidig styreform er ikke alltid så lett å gjennomføre. Er det så viktig? I hvilken grad var f.eks. fortidens feudalsamfunn virkelig ulik østeuropas kommunistland? Det har egentlig ikke så mye å si hvem som eier produksjonsmidlene, stat eller privat. For når samfunnet var preget av korrupsjon, nepotisme og oligiopolisme og de som satt med makten ikke nødvendigvis hadde mye direkte eierskap, men kunne disponere rikdommen nokså fritt til egen fordel likevel. For del var tilfelle i begge disse to variantene.

 

Spetalen vil vel vise maktmisbruk, sløsing med offentlige midler og meningstyrrani i vår del av verden i moderne tid, sånt som er politisk ukorrekt i forhold til dagens media. Og det ser også ut til å være hans begrensninger på hva som skal med eller ikke. Vi trenger mer sunn skepsis i politikken, tror jeg, og håper utstillingen hans og mange ellers også svarer til forventningene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...