Gå til innhold

Årsaken til at kvinner har dårligere lønn, er at de ikke ønsker å jobbe like mye som menn


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

Jepp. Og nå får han nok alle landets feminister på nakken. For tall og tørre fakta liker ikke den gjengen å forholde seg til.

https://www.nettavisen.no/na24/jon-hustad---arsaken-til-at-kvinner-har-darligere-lnn-er-at-de-ikke-nsker-a-jobbe-like-mye-som-menn/3423551383.html

Sitat

 

- Det er menn som er de store taperne i samfunnet, men likevel har vi all denne klaginga på vegne av kvinnekjønnet, mener journalist Jon Hustad.

- Hvis vi ser på levestandard rundt omkring i verden så ser vi følgende trend: Dess rikere land, dess høyere grad av likestilling - og dess mer kjønnsdelt er arbeidsmarkedet og dess mer kjefter feministene på menn.

- Norske kvinner kan velge totalt fritt og likevel velger de i overveiende grad å bli lærere, sykepleiere og hjelpepleiere - og så sier de at det er menns feil at de tjener dårlig, sier Hustad til Nettavisen.

- Man må i alle fall være relativt kognitivt lukket for ikke å se at det er en del klaging over menn i Norge. Er det ikke kvinnen selv som velger disse yrkene? I tillegg er det jo påfallende at man aldri snakker om de yrkene som virkelig ligger lavest på lønnsstatistikken, hvor det jobber mange menn.

- Det er jo menn som er de store taperne i samfunnet, med høy selvmordsrate, mange ufrivillige barnløse, høy grad av ensomhet, og likevel har vi all denne klaginga på vegne av kvinnekjønnet. 

Likelønnsarbeidet i Norge har stått på stedet hvil i mange år. Til tross for at det i 2006 ble oppnevnt en likelønnskommisjon for å utjevne forskjellene, er situasjonen tolv år senere nærmest den samme: For hver hundrelapp menn tjener, tjener kvinner 87 kroner.

Hovedårsaken til at kvinner tjener mindre enn menn, er altså at menn i større grad velger høytlønnede yrker i privat sektor, mens kvinner velger lavere lønnede yrker i offentlig sektor.

 

 

Anonymkode: 66375...d19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Han henger seg opp i én av mange årsaker. Og en kan jo spørre seg hvorfor yrker som kvinner tradisjonelt velger skal være lavere betalt enn de menn tradisjonelt velger, med samme nivå på utdannelse og erfaring. Dessuten er det en realitet at kvinner også jevnt over tjener mindre i samme type yrker.

 

Uansett ser jeg ikke hva barnløshet, ensomhet og tapere har med saken å gjøre, det blir en skikkelig smørje. Ei heller hvorfor det denne journalisten måtte mene om saken er verd å skrive en artikkel om.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

6 minutter siden, Xtra skrev:

Han henger seg opp i én av mange årsaker. Og en kan jo spørre seg hvorfor yrker som kvinner tradisjonelt velger skal være lavere betalt enn de menn tradisjonelt velger, med samme nivå på utdannelse og erfaring.

Det er enkelt. Offentlig vs privat. Mangel eller overskudd på tilgjengelig arbeidskraft.

Hvis kvinner ønsker å tjene mer er det bare å velge annen utdanning og annen type arbeid.

6 minutter siden, Xtra skrev:

Dessuten er det en realitet at kvinner også jevnt over tjener mindre i samme type yrker.

Det finnes det ikke belegg for å si. Den lille forskjellen som finnes skyldes nok evne til å forhandle egen lønn.

Anonymkode: 66375...d19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

46 minutter siden, AnonymBruker skrev:

- Det er menn som er de store taperne i samfunnet, men likevel har vi all denne klaginga på vegne av kvinnekjønnet, mener journalist Jon Hustad.

Når menn legger slike argument til grunn blir jeg aldri provosert, bare uinteressert. Jeg gidder ikke delta i diskusjoner der premissene er så til de grader feilaktige. 

For ordens skyld: Ja, det er en tendens til at flere gutter faller av videregående skole, men nei - det er så langt ingenting som tyder på at denne trenden endrer de grunnleggende strukturene i yrkeslivet. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, og menns dominans i lederposisjoner er fremdeles like gjeldende. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 timer siden, Kayia skrev:

Når menn legger slike argument til grunn blir jeg aldri provosert, bare uinteressert. Jeg gidder ikke delta i diskusjoner der premissene er så til de grader feilaktige. 

For ordens skyld: Ja, det er en tendens til at flere gutter faller av videregående skole, men nei - det er så langt ingenting som tyder på at denne trenden endrer de grunnleggende strukturene i yrkeslivet. Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn, og menns dominans i lederposisjoner er fremdeles like gjeldende. 

Det er neppe de guttene som noen år senere innehar lederposisjoner eller andre godt betalte jobber,  som står i fare for å falle fra i videregående.

At kvinner tjener mindre enn menn handler mye om at kvinner velger lavt betalte yrker. At menn fremdeles bekler flere lederstillinger enn kvinner skyldes for en stor del at kvinner ikke er villige til å legge ned den innsatsen som kreves for å komme dit. Kvinner har et ansvar selv for de valgene de tar - eller ikke tar. De er ikke viljeløse ofre i denne sammenhengen. 

Anonymkode: 9a7f0...dac

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 timer siden, Kayia skrev:

Når menn legger slike argument til grunn blir jeg aldri provosert, bare uinteressert. Jeg gidder ikke delta i diskusjoner der premissene er så til de grader feilaktige. 

Litt for enkelt å skylde på patriarkatet. Det er mer sannsynlig at kvinner ikke ønsker å forsake det som skal til for å stå i en lederstilling. De prioriterer barn og familie, ikke krevende karriere med arbeidstid langt utover 9-4. Det er også få kvinner i forhold til menn som starter egne virksomheter. Det kan skyldes en aversjon mot risiko.

Det er mye biologi her. Millioner av års evolusjon kan ikke bare viskes ut over natta.

Anonymkode: 66375...d19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

18 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Litt for enkelt å skylde på patriarkatet. Det er mer sannsynlig at kvinner ikke ønsker å forsake det som skal til for å stå i en lederstilling. De prioriterer barn og familie, ikke krevende karriere med arbeidstid langt utover 9-4. Det er også få kvinner i forhold til menn som starter egne virksomheter. Det kan skyldes en aversjon mot risiko.

Det er mye biologi her. Millioner av års evolusjon kan ikke bare viskes ut over natta.

Anonymkode: 66375...d19

Så greit at du vet hvordan vi kvinner tenker og prioriterer, da 😊

Endret av Xtra
Lenke til kommentar
Del på andre sider

46 minutter siden, Xtra skrev:

Så greit at du vet hvordan vi kvinner tenker og prioriterer, da 😊

At menn er større risikotakere enn kvinner er da viden kjent. At mange kvinner prioriterer barn og famile over karriere er også kjent. Men kom gjerne med en bedre teori, hvis du har det.

Jeg lurer på hvorfor det er så vanskelig å godta at menn og kvinner, PÅ GRUPPENIVÅ, agerer ulikt i yrkeslivet? Særlig hvis kvinner "kommer dårligere ut" blir det oppstyr. Nå viser flere undersøkelser faktisk at kvinner er bedre ledere enn menn. Det syntes alle er flott! Hvis noen hadde hevdet at menn er bedre ledere enn kvinner...

Anonymkode: 66375...d19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dette er et bilde jeg tror mye er i ferd med å snu seg. Men de menneskelige kostnadene tror ingen av oss aner i dag. Brikkene er nok ikke falt helt på plass ennå.

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er rart at tradisjonelt kvinneyrker er lavere betalt men nå er jo etterspørselen mye større. Kvinner har alltid følt sterkere ansvar for hjemmets lune rede tror jeg enn menn eller vært " tvunget" til det av mangel på arbeid og utdanning. Fokuset på kvinners helse har kanskje heller ikke vært godt nok. Folk har så mange skjebner å leve ut også i dag tror jeg.

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kvinner og etter dem enda svakere grupper trekker fortsatt det korteste strået tror jeg når situasjonen i samfunnet er mangel på arbeid og ressurser til nyinvesteringer. Førindustriell tenkning henger mye igjen i det moderne samfunn og må det kanskje når ressursene skal drøftes. Jeg vet ikke. Unge kvinner og menn i dag er mye opptatt av mulighet til foreldrepermisjon og sånne ting tror jeg uten å vite mye om det utover hva som er ofte i ettermiddagsnyheter og debatter.

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Utviklingen er bare gått forbi  så mange av oss tror jeg. Artikkelforfatteren tilhører vel selv en gruppe yrkesutøvere som vi ikke vet hva har i lønn overhodet. Mange her har jo vært inne på den såkalte eliten. Som man egentlig vel ikke vet stort om når det gjelder så mye og også økonomi i tillegg til lønn.

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Lønn har jo også i våre samfunn ofte så mye med alder å gjøre. Kvinner lever jo fortsatt lenger. Vi er mange som ikke er ungsau lenger.Alder kommer derfor som et tilleggstigma for store grupper kanskje. Slenger man på barnløshet og mulig psykisk lidelse kan man finne frem de nederste lønnsrammer. Artikkelforfatteren ønsker kanskje enda mere fin- masket sorteringssamfunn. ??? 

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Unnskyld at det igjen ble mye hulter til bulter. En sak har ofte så mange sider. Sikkert noe vi alle erfarer her inne.😊

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Selve tallene kan jo ha en del med distriktspolitikk å gjøre også. Sentrale strøk har bedre betalt og mere åpne forhold i lønnsdannelse tror jeg. Enkelte ville kanskje hevde at det har vært for mye " et sted skal man jo bo og noe skal man liksom drive med" tanker. " Der ingen kunne tro at nokon kunne bu" Men i dag er vi jo så mange flere blitt. Men der kommer jo ofte boligpriser inn og tegner det egentlige bilde. Så mye har med sosioøkonomisk status å gjøre både yrkesvalg og senere lønn og kanskje også bosted mer og mer.

Anonymkode: 5e530...734

Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 timer siden, AnonymBruker skrev:

Vår tro er så forskjellig om dette med arbeide.

Anonymkode: 5e530...734

De siste åtte svarene er fra deg. Gir det deg noe å sende slike rekker med svar?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg undres om noen kan svare meg på dette:

Nevn en stilling (EN stilling) hvor en mann og en kvinne med like kvalifikasjoner får ulik lønn. 

Den dagen noen kan vise meg det skal jeg begynne å kjempe for mer likestilling. Ikke før. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

28 minutter siden, issomethingwrong skrev:

Nevn en stilling (EN stilling) hvor en mann og en kvinne med like kvalifikasjoner får ulik lønn. 

Den dagen noen kan vise meg det skal jeg begynne å kjempe for mer likestilling. Ikke før. 

Dette er svært vanlig i mange sektorer, feks både stat og kommune. Både på universiteter, på sykehus og i byråkratiet har menn høyere lønn enn kvinner i samme stilling. Dette henger sammen med at menn er råere på å forhandle på begynnerlønn, men også at menn blir gitt høyere lønnsøkning etter krav i lokale oppgjør. På universitetet er det svært mange menn som har avlønning i tillegg til ordinær lønn, feks i form av bonuser eller egne selskap ved siden av. 

Så én stilling? Kan gi deg flere som jeg selv kjenner til: lege, førsteamanuensis, professor og rådgiver i fylke eller kommune. 

Endret av Kayia
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 minutt siden, Kayia skrev:

Dette er svært vanlig i mange sektorer, feks både stat og kommune. Både på universiteter, på sykehus og i byråkratiet har menn høyere lønn enn kvinner i samme stilling. Dette henger sammen med at menn er råere på å forhandle på begynnerlønn, men også at menn blir gitt høyere lønnsøkning etter krav i lokale oppgjør.

Det kan du dokumentere?

1 minutt siden, Kayia skrev:

På universitetet er det svært mange menn som har avlønning i tillegg til ordinær lønn, feks i form av bonuser eller egne selskap ved siden av. 

Da får kvinnene bli flinkere til å forhandle da. Og om man driver eget selskap ved siden av ingen ting å si i denne diskusjonen.

Anonymkode: 66375...d19

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...