Jump to content
AnonymBruker

Hvorfor opplever vi ting ofte så ulikt?

Recommended Posts

AnonymBruker

Ser eller persiperer vi ikke det samme eller er det situasjonen, rollen eller " hatten" eller andre ting?

Er det noe mål å oppfatte ting likt? 

Hva skal til for å oppnå enighet der det er uenighet?

Eller må alltid noen ha makt for avgjøre hva som er rett?

Anonymkode: 4b5a2...994

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Eller er det bare at alle kan gjøre feil.

Anonymkode: 4b5a2...994

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Eller er det fordi vi ikke er vant til å ha det slik som nå?

Anonymkode: 4b5a2...994

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gargamel
22 timer siden, AnonymBruker skrev:

Ser eller persiperer vi ikke det samme eller er det situasjonen, rollen eller " hatten" eller andre ting?

Er det noe mål å oppfatte ting likt? 

Hva skal til for å oppnå enighet der det er uenighet?

Eller må alltid noen ha makt for avgjøre hva som er rett?

Anonymkode: 4b5a2...994

-Ja, det jeg har lest om saken er at folk i stor grad ubevisst først velger hva de skal mene, og så ser etter ting som bekrefter meningen. Ting som ikke bekrefter meningen blir avfeid. En Frp-velger er ikke god til å lytte når Støre snakker. En AP-velger lytter ikke når Siv Jensen snakker. De vil prøve å se etter muligheter til å være uenig. (Satt på spissen, åpenbart). Rollen, "hatten", omgangskrets etc bestemmer nok mye av hva man ender opp med å mene.

-Nei, det er ikke noe mål å oppfatte ting likt synes jeg. Det er i alle fall ikke noe realistisk mål.

-Det er vanskelig å oppnå enighet gjennom hissig diskusjon. Klassisk forhandlingsprinsipp er å ikke diskutere prinsipper, men interesser. LO klarer ikke å omvende NHO til å bli sosialister uansett hvor gode argumenter de har. De må finne løsninger som gjør at begge parter får ivaretatt interessene sine i rimelig grad.

Det er altså  svært sjelden at folk skifter mening midt i en diskusjon, men det er nyttig allikevel. Hvis noen anklager meg for å være rasistisk vil jeg være veldig uenig og aldri gått med på det. Samtidig ville jeg nok blitt mer forsiktig i formuleringene for å bevise for meg selv og andre at jeg ikke er rasist. Da har jo diskusjonen fungert som en korreks allikevel.

-Tja. Jeg har tross alt tro på at sannheten vinner frem over tid hvis det er fri debatt og kultur for å slå ned på uredelighet (fake News etc, forskningsjuks, personangrep etc). Jeg har ikke tro på at noen med makt bør bestemme hva som er sant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kayia
På 6.12.2018 den 11.55, AnonymBruker skrev:

Ser eller persiperer vi ikke det samme eller er det situasjonen, rollen eller " hatten" eller andre ting?

Er det noe mål å oppfatte ting likt? 

Hva skal til for å oppnå enighet der det er uenighet?

Eller må alltid noen ha makt for avgjøre hva som er rett?

Anonymkode: 4b5a2...994

Dette er det forsket mye på, og det er også et eget metodisk tema innenfor forskning. 

Det er helt naturlig at vi tolker det vi ser, hører, leser eller opplever ulikt, og dette begrunnes i at utgangspunktet/startpunktet - eller bias, som det kalles i forskning - til en betraktning er ulik fra person til person. I sosiologi og psykologi snakker man om dette som «for-dom» eller predisposisjon, og disse henger sammen med psyke, erfaringer og personlighet, oppvekst etc. En engstelig person tolker en situasjon annerledes enn en uredd person, en positiv optimist annerledes enn en negativ pessimist, og en estetiker annerledes enn en rendyrket realist. Og mer konkret, en som er ranet eller slått annerledes enn en som ikke har opplevd kriminalitet eller vold, en som er sviktet annerledes enn en som støttet og trygget etc. Det å ha en preferanse er derfor som regel noe vi har med oss og forholder oss til ubevisst, og derfor blir det så vrient å få andre til å endre mening, eller endre mening selv. Man t r o r  sterkt på egen tolkning, og det er allmennmenneskelig å gjøre.

Felles forståelse er ikke selvsagt, faktisk heller skjelden enn vanlig. Nesten alt er tolkbart - helt ned til ord og begrep kan man forstå ulikt sant. Du og jeg kan oppfatte begreper som «ærlig», «sant», «løgn» eller «riktig» ulikt, og det vil påvirke dialogen vi har der disse begrepene er involvert. 

Jeg tror lite på diskusjoner der noen setter seg som dommer over andres syn eller forståelse, nettopp fordi uenighet som regel handler om ulike oppfatninger og tolkninger, ikke om fakta. Én har ikke «rett» mens den andre har «feil», man bare forstår ting ulikt og tror derfor på ulike beskrivelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kupton

Støtter de to siste gode innlegg som omhandler ulik tolkning og forståelse mellom friske mennesker. 

På dette forum må en også ta med at ved alvorlig sykdom/psykose vil virkelighetsoppfatningen være så forstyrret at vi snakker om vrangforestillinger. I slike ekstreme avvik kan vi snakke om at noe er riktig og noe er feil. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Kayia
1 time siden, kupton skrev:

I slike ekstreme avvik kan vi snakke om at noe er riktig og noe er feil. 

Det er jeg helt enig med deg i!

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

En må også ta med at ved "religiøs indoktrinering i barndom" kan virkelighetsoppfatningen som voksen være så forstyrret at vi snakker om "vrangforestillinger", i slike ekstreme (men vanlige...) "avvik" kan vi snakke om at noe er riktig og noe er feil (men bare om du tør da, og hold deg for "Allahs" skyld unna å diskutere Islam) med noe kritisk blikk

Lykke til.

Anonymkode: 69961...86b

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gargamel

Her et eksempel på problemene med å være "sannhetsdommer":

https://www.faktisk.no/faktasjekker/71v/oppdrettslaksen-spiser-fem-ganger-mer-mat-enn-den-gir-oss

Kortversjon:

Fremtiden i våre hender: "For hvert kilo laks vi produserer går det med 5 kilo råvarer som kunne vært spist av mennesker"

Faktisk.no "Dette er faktisk helt feil. Råvarene til fiskefor er av for lav kvalitet og dårlig smak til at noen ønsker å spise det. Mye ville i praksis blitt kastet."

Jeg tenker at ja, råvarene ville blitt kastet. Samtidig har FIVH har også helt rett sett fra sitt perspektiv: Det kunne vært spist av mennesker. De er idealister som vil at vi skal spise helt annerledes.

Jeg synes stempelet "faktisk helt feil" ofte er lite hensiktsmessig. De burde i det minste vært mye mer forsiktig med å bruke det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atium

Det er et interessant spørsmål dette, om det finnes en objektiv sannhet og hva denne sannhet beror i. Fra min oppvekst i et kristent hjem, lærte jeg at Jesus er selve den personifiserte sannhet, og at Gud ikke kan lyve. Dette tror jeg fremdeles på, men jeg har også utvidet troen i takt med egne erfaringer og åpenbaringer. Det synes for meg klart at mye av det som samfunnet formidler er løgn og bedrag. Jeg har lært at det er lurt å tenke selv, i stedet for å blindt tro på alt ekspertene sier. Man må betvile alt slik Descartes gjorde, for så å kunne holde fast ved de urokkelige aksiomer. I samfunnet er det ofte slik at flertallet definerer hva som skal være riktig og galt, både i moralske og vitenskaplige spørsmål. Dersom en person har en forestilling som strider mot det resten av samfunnet tror på, defineres det som en vrangforestilling av helsevesenet. Jeg har nok en verdensanskuelse som blir satt i denne båsen, men jeg mener likevel det er viktigere å være ærlig med seg selv enn å la seg innbille at slike tanker skyldes sykdom. Psykologer og psykiatere må gjerne ha sitt syn på ting, men det rokker ikke ved min rett til å være totalt uenig. Så håper jeg man kan leve sammen i gjensidig toleranse og respekt. I en tid der trosfriheten angripes som aldri før, tror jeg dette er viktigere enn noen gang. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
43 minutter siden, Atium skrev:

Det er et interessant spørsmål dette, om det finnes en objektiv sannhet og hva denne sannhet beror i. Fra min oppvekst i et kristent hjem, lærte jeg at Jesus er selve den personifiserte sannhet, og at Gud ikke kan lyve. Dette tror jeg fremdeles på, men jeg har også utvidet troen i takt med egne erfaringer og åpenbaringer. Det synes for meg klart at mye av det som samfunnet formidler er løgn og bedrag. Jeg har lært at det er lurt å tenke selv, i stedet for å blindt tro på alt ekspertene sier. Man må betvile alt slik Descartes gjorde, for så å kunne holde fast ved de urokkelige aksiomer. I samfunnet er det ofte slik at flertallet definerer hva som skal være riktig og galt, både i moralske og vitenskaplige spørsmål. Dersom en person har en forestilling som strider mot det resten av samfunnet tror på, defineres det som en vrangforestilling av helsevesenet. Jeg har nok en verdensanskuelse som blir satt i denne båsen, men jeg mener likevel det er viktigere å være ærlig med seg selv enn å la seg innbille at slike tanker skyldes sykdom. Psykologer og psykiatere må gjerne ha sitt syn på ting, men det rokker ikke ved min rett til å være totalt uenig. Så håper jeg man kan leve sammen i gjensidig toleranse og respekt. I en tid der trosfriheten angripes som aldri før, tror jeg dette er viktigere enn noen gang. 

Har ikke lagt merke til at trosfriheten angripes. Derimot er religiøs fundamentalisme og religiøse vrangforestillinger på fremmarsj. Det er skummelt.

Anonymkode: 42cd6...657

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Dette er muligens litt utenfor temaet, men til og med i følge fysikkens lover, eller i hovedsak den spesielle relativitetsteorien kan man ofte kun snakke om en subjektiv sannhet. Tiden oppleves ulik for ulike observatører, det samme gjelder også avstander og lengder. Dette er vanligvis bare tydelig for det blotte øyet når differansen nærmer seg lysets hastighet, men f.eks så er mannen som har vært lengst i verdensrommet ca. 22 millisekunder yngre enn hva han hadde vært hvis han hadde blitt på jorden. Det er noe avansert fysikk bak dette, så jeg dropper en mer inngående forklaring. Så hvorfor i all verden skal mennesker se likt på ting, når ikke engang fysikkens lover er like for alt? 

Man kan spørre  hvorfor mennesker aldri kommer til enighet, men det er gjerne like riktig å spørre om hvorfor man skal kunne det? Våre meninger er subjektive, og kan ses i lys av våre erfaringer, og hva vi har fått inn fra andre. Det vil derfor være umulig at mange mennesker skal bli helt enige om en sak, så man bør inngå kompromisser. En kan argumentere for at det ikke finnes et objektivt svar på hva som er riktig eller galt. Man mene at noe er feil, men man vil aldri sitte med fasiten. Heldigvis har samfunnet vi lever i felles verdier, regler og normer som de fleste innetter seg etter, selv om de kanskje er uenige. Så for at f.eks et samfunn skal funger tenker jeg at man ha lover og normer, i tillegg til sanksjoner. Fellesskapet bør til en viss grad vurdere dette sammen, men man trenger nok en makt som holder folk samlet. Dog vil jeg legge til at grunnen til at det finnes en statsmakt, sagt på en litt banal måte er fordi mennesker lar dem. Hadde bokstavelig talt absolutt talt alle nektet å innrette seg etter lovene, hadde ikke lovene hatt en reell makt over folk. Heldigvis velger majoriteten av befolkningen (i hvert fall i Norge) å innrette seg etter lovene, slik at vi får et relativt velfungerende samfunn. Ideologisk nihilisme er ingenting å trakte etter, og anarkisme hvor alle skal gjøre det rette på grunn av et sterkt fellesskap er fullstendig urealistisk. Det er i hvert fall det jeg tenker-.

Anonymkode: d9a48...88e

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atium
9 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Har ikke lagt merke til at trosfriheten angripes. Derimot er religiøs fundamentalisme og religiøse vrangforestillinger på fremmarsj. Det er skummelt.

Anonymkode: 42cd6...657

Jeg kan jo eksempelvis nevne

https://www.dagbladet.no/nyheter/forbrukertilsynet-truer-mirakelpredikanter-med-boter/70485928/amp

Nå skal ikke jeg forsvare Pedersen ukritisk. Han har opptrådt svært ubetenksomt. Likevel vil jeg si at å bøtelegge personlige vitnesbyrd om helbredelse er et angrep på trosfriheten. Selv om man ikke tror på dette selv, må man kunne tåle at andre forteller om sine opplevelser.

Jeg merker meg at du bruker termen religiøse vrangforestillinger. Her trodde jeg kanskje psykiatrien skilte mellom det kulturelt betingede og det rent subjektive. Eller sagt på en annen måte, antallet mennesker som forfekter et syn har betydning for hvorvidt synet blir betegnet som patologisk. Men kanskje skjer det en utvikling på dette området? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

AnonymBruker
3 minutter siden, Atium skrev:

Jeg kan jo eksempelvis nevne

https://www.dagbladet.no/nyheter/forbrukertilsynet-truer-mirakelpredikanter-med-boter/70485928/amp

Nå skal ikke jeg forsvare Pedersen ukritisk. Han har opptrådt svært ubetenksomt. Likevel vil jeg si at å bøtelegge personlige vitnesbyrd om helbredelse er et angrep på trosfriheten. Selv om man ikke tror på dette selv, må man kunne tåle at andre forteller om sine opplevelser.

Det er bra at svindelpredikanter som lurer godtroende mennesker blir tatt.

Predikant Svein-Magne Pedersen soper stadig inn millionbeløp på frelse og helbredelse, skriver Kapital. De siste årene har virksomheten hans, organisert gjennom stiftelsen Misjonen Jesus Leger, hatt en guddommelig inntektsvekst.

Predikantens evner er angivelig også guddommelige, skriver Kapital. Gud og Jesus skal virke gjennom Pedersen både i Norge og i utlandet, og via telefon, internett, TV-apparatet, epost og mirakel- og helbredelsesmøter, skal vi tro stiftelsen.

- Da hun fikk kreft i begge lungene, var det lite legene kunne gjøre. Cellegiften gav henne kun forlengelse av livet, og bivirkningene tålte hun dårlig. I 2010 ringte hun Svein-Magne Pedersen og fikk forbønn, og kreften forsvant sporløst, hevdes det på hjemmesiden til Misjonen Jesus Leger.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/10/Svein-Magne-har-dratt-inn-190-mill.-paa-frelse

Anonymkode: 609ac...a0d

Share this post


Link to post
Share on other sites
Atium
3 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Det er bra at svindelpredikanter som lurer godtroende mennesker blir tatt.

Anonymkode: 609ac...a0d

Det er fint om urett slås ned på, og det er lite tvil om at Pedersen har opptrått klanderverdig. Problemet med denne bøteleggingen er at den rammer helt vanlige kristne, som følger sin tro. Vitnesbyrdet er en naturlig del av troen, og noe man fritt må kunne utøve. Dette bør selvsagt også gjelde andre religioner og livssyn. 

Ta et eksempel. En lokal predikant holder møte på et bedehus. Det innbydes til forbønn, og noen blir helbredet. I neste nummer av lokalavisen kommer det referat fra møtet der helbredelse blir nevnt, og en ny møteannonse med invitasjon til bønn for syke. 

Skal dette straffes og bøtelegges? Dette er også markedsføring av helbredelse, om enn i mindre skala enn det Pedersen driver med. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
3 minutter siden, Atium skrev:

Det er fint om urett slås ned på, og det er lite tvil om at Pedersen har opptrått klanderverdig. Problemet med denne bøteleggingen er at den rammer helt vanlige kristne, som følger sin tro.

Det gjør det neppe. De fleste kristne samler ikke inn penger basert på egne mirakler. 

3 minutter siden, Atium skrev:

Vitnesbyrdet er en naturlig del av troen, og noe man fritt må kunne utøve. Dette bør selvsagt også gjelde andre religioner og livssyn. 

Ta et eksempel. En lokal predikant holder møte på et bedehus. Det innbydes til forbønn, og noen blir helbredet. I neste nummer av lokalavisen kommer det referat fra møtet der helbredelse blir nevnt, og en ny møteannonse med invitasjon til bønn for syke. 

Skal dette straffes og bøtelegges? Dette er også markedsføring av helbredelse, om enn i mindre skala enn det Pedersen driver med. 

Nei, her er det ingen som svindles for penger.

Anonymkode: 609ac...a0d

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...