Gå til innhold

Kronikk: Et rop om hjelp


AnonymBruker
 Del

Anbefalte innlegg

Eva Sofie
Glitter skrev (9 timer siden):

Åja, det var jeg ikke klar over. Jeg tror heller jeg ønsker å sette meg på liste hos en av dem enn å dra til DPS hvor de har så mye tidspress. 

Takk. Skal søke på Google. 

Jeg vet ikke om avtalespesialistene har fått lov til å uttale seg da de vedtok denne endringen på Stortinget, om den er sendt ut på høring e.l.?

Men fra september måned av i år, skal alle helseregioner ha fått inplementert et felles henvisningsmottak for avtalespesialister, for at pasientrettigheter med lik behandling skal ivaretas på lik linje som det gjøres på DPS. Det i seg er ikke negativt, bare man da ikke fordeles vilkårlig til den første og beste som har ledig kapasitet. Det er jo ofte derfor man søker seg bort fra DPS. Bort fra generalist-veldet og dårlig kompetanse, som @kupton er inne på, og ofte over til de som tar inn etter lidelser og symptomer og ikke etter kapasitet. Det er slik de har praktisert tildeling av pasientplasser der jeg er så heldig å gå - frem til nå. I min region har jeg forstått det slik at det er innført allerede fra 1. januar av. Men min region ser jeg at de ofte bruker som en forsøksregion...

Les mer om hvilke konsekvenser det får for avtalespesialistene og de pasienter de behandler, for en avtalespesialist har et meransvar for en pasient når det gjelder akuttberedskap, øyeblikkelig hjelp, suicidalvurderingg etc.

Fra Psykologtidsskriftet - Nåløyet må ikke bli for trangt

Der jeg går nå, har jeg lest at om de mottar direkte brev med søknad om innsøkning slik det har skjedd til nå, vil det bli mottatt og ikke videresendt, men makulert etter 14 dager. Dette gjelder foreløpig kun for voksenpsykiatrien.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

AnonymBruker
Eva Sofie skrev (59 minutter siden):

Jeg vet ikke om avtalespesialistene har fått lov til å uttale seg da de vedtok denne endringen på Stortinget, om den er sendt ut på høring e.l.?

Men fra september måned av i år, skal alle helseregioner ha fått inplementert et felles henvisningsmottak for avtalespesialister, for at pasientrettigheter med lik behandling skal ivaretas på lik linje som det gjøres på DPS. Det i seg er ikke negativt, bare man da ikke fordeles vilkårlig til den første og beste som har ledig kapasitet. Det er jo ofte derfor man søker seg bort fra DPS. Bort fra generalist-veldet og dårlig kompetanse, som @kupton er inne på, og ofte over til de som tar inn etter lidelser og symptomer og ikke etter kapasitet. Det er slik de har praktisert tildeling av pasientplasser der jeg er så heldig å gå - frem til nå. I min region har jeg forstått det slik at det er innført allerede fra 1. januar av. Men min region ser jeg at de ofte bruker som en forsøksregion...

Les mer om hvilke konsekvenser det får for avtalespesialistene og de pasienter de behandler, for en avtalespesialist har et meransvar for en pasient når det gjelder akuttberedskap, øyeblikkelig hjelp, suicidalvurderingg etc.

Fra Psykologtidsskriftet - Nåløyet må ikke bli for trangt

Der jeg går nå, har jeg lest at om de mottar direkte brev med søknad om innsøkning slik det har skjedd til nå, vil det bli mottatt og ikke videresendt, men makulert etter 14 dager. Dette gjelder foreløpig kun for voksenpsykiatrien.

Dette er allerede innført i mitt fylke. Jeg kan nå selv om jeg er utredet og medisinert av avtalespesialist for flere år siden, ikke gå tilbake til ham for å ordne medisiner. Måtte søke dps og er tildelt en behandlet på dps selv om min forrige psykiater med spesialitet på min sykdom tilhører denne dps. Har ikke hatt time enda. Jeg tror at hvis dps må følge en prosedyre som jeg mistenker at de har hvor de må kartlegge meg på nytt fordi jeg er ny for den nye behandleren, så takker jeg for meg ganske raskt. Og hår privat. Jeg er veldig ferdig med utredning og orker ikke månedsvis med en ny runde.  Trenger bare min gamle psykiater i 2 timer. Ensom idiotisk ressursbruk med denne nye ordningen. Jeg risikerer også å komme til en behandler med lav kompetanse på min sykdom.

Anonymkode: 43e63...09d

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Glitter
Eva Sofie skrev (3 timer siden):

Jeg vet ikke om avtalespesialistene har fått lov til å uttale seg da de vedtok denne endringen på Stortinget, om den er sendt ut på høring e.l.?

Men fra september måned av i år, skal alle helseregioner ha fått inplementert et felles henvisningsmottak for avtalespesialister, for at pasientrettigheter med lik behandling skal ivaretas på lik linje som det gjøres på DPS. Det i seg er ikke negativt, bare man da ikke fordeles vilkårlig til den første og beste som har ledig kapasitet. Det er jo ofte derfor man søker seg bort fra DPS. Bort fra generalist-veldet og dårlig kompetanse, som @kupton er inne på, og ofte over til de som tar inn etter lidelser og symptomer og ikke etter kapasitet. Det er slik de har praktisert tildeling av pasientplasser der jeg er så heldig å gå - frem til nå. I min region har jeg forstått det slik at det er innført allerede fra 1. januar av. Men min region ser jeg at de ofte bruker som en forsøksregion...

Les mer om hvilke konsekvenser det får for avtalespesialistene og de pasienter de behandler, for en avtalespesialist har et meransvar for en pasient når det gjelder akuttberedskap, øyeblikkelig hjelp, suicidalvurderingg etc.

Fra Psykologtidsskriftet - Nåløyet må ikke bli for trangt

Der jeg går nå, har jeg lest at om de mottar direkte brev med søknad om innsøkning slik det har skjedd til nå, vil det bli mottatt og ikke videresendt, men makulert etter 14 dager. Dette gjelder foreløpig kun for voksenpsykiatrien.

Så da må man innom inntaksteamet på DPS likevel? Da kan det jo endel opp med at de som får avslag på DPS også får det hos avtalespesialist? Pluss at man mister muligheten til å spesifikt plukke ut en avtalespesialist som jobber med det en føler en trenger hjelp med. Det høres jo ikke ut som en ideell ordning. 

Jeg skal lese linken senere når jeg har tid. :)

AnonymBruker skrev (2 timer siden):

Dette er allerede innført i mitt fylke. Jeg kan nå selv om jeg er utredet og medisinert av avtalespesialist for flere år siden, ikke gå tilbake til ham for å ordne medisiner. Måtte søke dps og er tildelt en behandlet på dps selv om min forrige psykiater med spesialitet på min sykdom tilhører denne dps. Har ikke hatt time enda. Jeg tror at hvis dps må følge en prosedyre som jeg mistenker at de har hvor de må kartlegge meg på nytt fordi jeg er ny for den nye behandleren, så takker jeg for meg ganske raskt. Og hår privat. Jeg er veldig ferdig med utredning og orker ikke månedsvis med en ny runde.  Trenger bare min gamle psykiater i 2 timer. Ensom idiotisk ressursbruk med denne nye ordningen. Jeg risikerer også å komme til en behandler med lav kompetanse på min sykdom.

Anonymkode: 43e63...09d

Skjønner godt at du ikke ønsker mer utredning. Det føler jeg også meg ferdig med. Hvis det kun er to timer du trenger hjelp så er det nok bedre å gå privat da ja. Men går det an å ringe DPS og forklare situasjonen? Kanskje de da velger å tildele din tidligere behandler likevel. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Eva Sofie
AnonymBruker skrev (4 timer siden):

Dette er allerede innført i mitt fylke. Jeg kan nå selv om jeg er utredet og medisinert av avtalespesialist for flere år siden, ikke gå tilbake til ham for å ordne medisiner. Måtte søke dps og er tildelt en behandlet på dps selv om min forrige psykiater med spesialitet på min sykdom tilhører denne dps. Har ikke hatt time enda. Jeg tror at hvis dps må følge en prosedyre som jeg mistenker at de har hvor de må kartlegge meg på nytt fordi jeg er ny for den nye behandleren, så takker jeg for meg ganske raskt. Og hår privat. Jeg er veldig ferdig med utredning og orker ikke månedsvis med en ny runde.  Trenger bare min gamle psykiater i 2 timer. Ensom idiotisk ressursbruk med denne nye ordningen. Jeg risikerer også å komme til en behandler med lav kompetanse på min sykdom.

Anonymkode: 43e63...09d

Om det blir slik du skisserer, er det mer til skade en nytte, og ikke ressurssparende, men lager mer byråkrati.

Jeg har ikke forstått om det er DPS-ene eller et inntakskontor i Helseforetaket som vurderer om retten til psykisk helsehjelp er oppfylt og deretter fordeler pasienter utover avtalespesialistene, men det jeg vil anta, er at de på dette inntakskontoret har en større avstand til hver enkelt avtalespesialists kompetanseområde eller ev. spesialisering, og derfor havner kanskje ikke hos den som har best kompetanse på den aktuelle problematikken, men at det er ev. lokasjon eller kapasitet som vektes i første omgang. Selv valgte jeg å stå på venteliste og uten terapitilbud i over et halvt år for å komme til den med riktig kompetanse. De hadde ledig hos andre terapeuter på kontorfellesskapet, men de praktiserte riktig pasient til terapeut med passende kompetanse.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton
Glitter skrev (På 6.2.2023 den 21.14):

1. Tror du DPS burde hatt flere behandlere med spisskompetanse på de ulike diagnoser, som spesialist på psykoselidelser, PF, PTSD etc?

2. Burde det da også være spesialist på allmennpsykiatri hvor en da gjør en kartlegging, behandler de mer lette tilfellene der, også henviser de med mer tung problematikk evt også blandingslidelser som gir et komplekst sykdomsbilde? 

ved en slik ordning kan ikke pakkeforløpet med de 10 timene gjelde. De 10 timene må være for ukompliserte tilfeller. Tunge lidelser eller komplekse blandingstilfeller vil jo trenge mer langvarig behandling. 

3. Tror du DPS skylder på pasienten og avslutter behandling/gir avslag på behandling for ikke å innrømme at de mangler kompetanse og ressurser?

 4. Har man ikke som pasient rett på kvalitetssikret kompetanse når en går i behandling? Er det ikke egentlig et slags avvik at pasienter møter behandlere som ser ut til å kun vite hvordan jobbe med depresjon og angst når man som pasient har helt andre problemer i tillegg/istedenfor slik som feks alvorlige personlighetsforstyrrelser. Som om det skulle jobbe en hjertelege som kun vet å behandle høyt blodtrykk, men mer kompliserte tilfeller som hjertesvikt eller en defekt hjerteklaff det kan den ikke noe særlig om, og derfor avsluttes behandling. Det hadde jo aldri blitt akseptert. 

5. Hva kan pasienten, slik som jeg da jeg fikk avslag, eller foreldrene til jenta gjøre i et slikt tilfelle? En er jo da ikke ønsket på DPS. Og i min by er det ikke privat marked.

1. Absolutt. Jeg var med og skrev et høringsnotat for legeforeningen/norsk psykiatrisk forening om at det minst burde være 4 psykiatere på et DPS. Det mente vi var et absolutt minimum. Det burde vært minst 10 for at en skulle fått en rimelig grad av subspesialisering.

2. Alle spesialister er allmennpsykiatrispesialister i bunnen før de spesialiserer seg innen et snevrere område.

3. Nei, ikke bevisst. Men det kan nok ofte skje at de ikke selv er klar over sin kompetansemangel.

4. Myndighetene mener at det er kvalitetssikret  via spesialistgodkjenning og et antall som svarer til bemanningskravene.

5. Dessverre må en da søke second opinion privat hos moen som er kompetente (men dyre) som f.eks Psykia.

Så vil jeg til slutt gjenta det jeg har skrevet om mange ganger, og som burde vært problematisert offentlig og på høyt nivå. Dessverre finnes det ikke noe organisert hierarki i behandligsinstitusjoner i psykiatrien slik vi finner i somatikken. I somatikken kan man bli lagt inn på et lokalsykehus (tilsvarende DPS). Om de ikke finner riktig diagnose eller er kompetente til å behandle, blir en henvist til et større sentralsykehus. Om ikke det er nok, videre til et Universitetssykehus. For spesielt sjeldne og/eller vanskelige saker, kan en endog bli henvist til nasjonale toppsykehus som Rikshospitalet og Radiumshospitalet. Noe slikt finnes ikke i psykiatrien unntatt på noen få områder som sikkerhetspsykiatri og spiseforstyrrelser.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Glitter
kupton skrev (16 minutter siden):

1. Absolutt. Jeg var med og skrev et høringsnotat for legeforeningen/norsk psykiatrisk forening om at det minst burde være 4 psykiatere på et DPS. Det mente vi var et absolutt minimum. Det burde vært minst 10 for at en skulle fått en rimelig grad av subspesialisering.

2. Alle spesialister er allmennpsykiatrispesialister i bunnen før de spesialiserer seg innen et snevrere område.

3. Nei, ikke bevisst. Men det kan nok ofte skje at de ikke selv er klar over sin kompetansemangel.

4. Myndighetene mener at det er kvalitetssikret  via spesialistgodkjenning og et antall som svarer til bemanningskravene.

5. Dessverre må en da søke second opinion privat hos moen som er kompetente (men dyre) som f.eks Psykia.

Så vil jeg til slutt gjenta det jeg har skrevet om mange ganger, og som burde vært problematisert offentlig og på høyt nivå. Dessverre finnes det ikke noe organisert hierarki i behandligsinstitusjoner i psykiatrien slik vi finner i somatikken. I somatikken kan man bli lagt inn på et lokalsykehus (tilsvarende DPS). Om de ikke finner riktig diagnose eller er kompetente til å behandle, blir en henvist til et større sentralsykehus. Om ikke det er nok, videre til et Universitetssykehus. For spesielt sjeldne og/eller vanskelige saker, kan en endog bli henvist til nasjonale toppsykehus som Rikshospitalet og Radiumshospitalet. Noe slikt finnes ikke i psykiatrien unntatt på noen få områder som sikkerhetspsykiatri og spiseforstyrrelser.

Tusen takk for grundig svar. Det høres veldig fornuftig ut det du sier. 

Men det spørs vel om noe slikt vil bli prioritert..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...