Gå til innhold

støtte til egen bil...


cemi

Anbefalte innlegg

Jeg går på yrkesrettet attføring og har fått legeerklæering på at jeg ikke kan kjøre offentlig transport og får igjen på egen bil,men nå er det slik at jeg har ingen bil og den jeg kunne låne er opptatt.Kan jeg få støtte eller noe for å kunne kjøpe meg en brukt billig bil?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Du kan søke om trygdefinansiert bil.

Ta kontakt med trygdekontoret eller din faste lege for hvordan du skal gå frem:)

Vet du mye om det?Hadde vært fint å fått en liten forklaring på hva det er før jeg ringer.Takk for svaret.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vet du mye om det?Hadde vært fint å fått en liten forklaring på hva det er før jeg ringer.Takk for svaret.

har selv søkt om trygdebil og venter spent på svar...

Du må ha behov for bil pga store merbelasninger ved bruk av kollektive transportmidler. Dere må ikke ha bil i familien fra tidligere (isåfall tar de den i innbytte) og du kan ikke ha høy inntekt.

Jeg vet ikke hvor strengt alt er, men det er i allefall vært å undersøke.

Jeg pratet først med tr.kontor så var jeg hos ergoterapauten min og så får jeg erklæring av lege.

Litt mye mas og tjas, og man må brette ut privatlivet men å få bil er en stor hjelp.

lykke til;O)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

har selv søkt om trygdebil og venter spent på svar...

Du må ha behov for bil pga store merbelasninger ved bruk av kollektive transportmidler. Dere må ikke ha bil i familien fra tidligere (isåfall tar de den i innbytte) og du kan ikke ha høy inntekt.

Jeg vet ikke hvor strengt alt er, men det er i allefall vært å undersøke.

Jeg pratet først med tr.kontor så var jeg hos ergoterapauten min og så får jeg erklæring av lege.

Litt mye mas og tjas, og man må brette ut privatlivet men å få bil er en stor hjelp.

lykke til;O)

samboeren min har bil,hvordan er det da?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

samboeren min har bil,hvordan er det da?

Jeg bare kaster meg på videre i tråden..:)

Sannsynligvis må du vel argumentere for at ditt behov for egen bil er tilstede -at det ikke holder at du "låner" hans.

Kan ikke tro at hvis behovet virkelig er der at de kan blånekte fordi husstanden allerede innehar en bil allerede. Men så er det jo trygdekontoret vi snakker om her da...

Jeg vil råde deg til å skaffe god dokumentasjon på ditt behov fra din lege/ fysioterapeut/ergoterapeut (stryk det som ikke er aktuellt..).

Jeg søkte ikke da jeg fikk muntlig avslag fordi min bil kan utstyres med nødvendig utstyr. Burde nok kjempet videre, men man blir unektelig litt tappet for energi av å jobbe mot systemet..:)

Stå på du -sleng inn en søknad:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Jeg bare kaster meg på videre i tråden..:)

Sannsynligvis må du vel argumentere for at ditt behov for egen bil er tilstede -at det ikke holder at du "låner" hans.

Kan ikke tro at hvis behovet virkelig er der at de kan blånekte fordi husstanden allerede innehar en bil allerede. Men så er det jo trygdekontoret vi snakker om her da...

Jeg vil råde deg til å skaffe god dokumentasjon på ditt behov fra din lege/ fysioterapeut/ergoterapeut (stryk det som ikke er aktuellt..).

Jeg søkte ikke da jeg fikk muntlig avslag fordi min bil kan utstyres med nødvendig utstyr. Burde nok kjempet videre, men man blir unektelig litt tappet for energi av å jobbe mot systemet..:)

Stå på du -sleng inn en søknad:)

Det som ikke er nevnt over er at søknaden tar i underkant av et år og at du ikke kan søke på ny før etter 10 år.

Dessuten får du ikke velge vilken bil du ønsker men den bilen hjelpemiddelsentralen synes er mest hensynsmessig.

Du kan også søke om grunnstønad til bilhold, det er sats 3, og det er omtrent halvparten av hva bilen koster deg.

Kanskje det er greiere å søke om å få dekket drosjeutgifter dersom du har et akutt behov? Du kan likevel søke om egen bil.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det som ikke er nevnt over er at søknaden tar i underkant av et år og at du ikke kan søke på ny før etter 10 år.

Dessuten får du ikke velge vilken bil du ønsker men den bilen hjelpemiddelsentralen synes er mest hensynsmessig.

Du kan også søke om grunnstønad til bilhold, det er sats 3, og det er omtrent halvparten av hva bilen koster deg.

Kanskje det er greiere å søke om å få dekket drosjeutgifter dersom du har et akutt behov? Du kan likevel søke om egen bil.

Hvis dere trenger bil begge to, dvs at dere skal f.eks to mil i hver retning kan han beholde bilen. Vi må i allefall levere inn vår. Jeg fikk beskjed om at søknadstid er 8 mnd men pga at jeg har startet attføringsopplegget sansyneligvis får svar før. Får du bil får du også støtte til bilhold. Du får ikke velge bil, men du har jo litt inflytelse. Det viktigste er å etablere et godt forhold med fastlege og evt ergoterapaut.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

har selv søkt om trygdebil og venter spent på svar...

Du må ha behov for bil pga store merbelasninger ved bruk av kollektive transportmidler. Dere må ikke ha bil i familien fra tidligere (isåfall tar de den i innbytte) og du kan ikke ha høy inntekt.

Jeg vet ikke hvor strengt alt er, men det er i allefall vært å undersøke.

Jeg pratet først med tr.kontor så var jeg hos ergoterapauten min og så får jeg erklæring av lege.

Litt mye mas og tjas, og man må brette ut privatlivet men å få bil er en stor hjelp.

lykke til;O)

Takk for svar.

Men hvilken og hvor gamle biler er det snakk om da?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det som ikke er nevnt over er at søknaden tar i underkant av et år og at du ikke kan søke på ny før etter 10 år.

Dessuten får du ikke velge vilken bil du ønsker men den bilen hjelpemiddelsentralen synes er mest hensynsmessig.

Du kan også søke om grunnstønad til bilhold, det er sats 3, og det er omtrent halvparten av hva bilen koster deg.

Kanskje det er greiere å søke om å få dekket drosjeutgifter dersom du har et akutt behov? Du kan likevel søke om egen bil.

Vil du forklare "sats 3" og hva menes med grunnstønad til bilopphold?

Takk vfor svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det meste er vel allerede nevnt - men i tillegg er det nødvendig at behovet ditt for bil vil vedvare flere år fremover (dvs. at du har en varig funksjonshemning og at du har et trasportbehov som ikke kan dekkes på andre måter.)

Hvor mye du selv må betale er avhengig av inntekt (enten arbeidsinntekt eller trygdeytelse)- se utdrag fra forskrift:

§ 9. Lån til anskaffelse av kjøretøy

Det gis et rente- og avdragsfritt lån til kjøp av kjøretøy til medlemmer som har en alminnelig inntekt før særfradrag som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Lånet beregnes i prosent av godkjent kjøpesum etter følgende tabell:

Inntekter mellom Lån i prosent

0 - 3 G 100

3 - 3 1/2 G 80

3 1/2 - 4 G 70

4 - 4 1/2 G 60

4 1/2 - 5 G 50

5 - 5 1/2 G 40

5 1/2 - 6 G 20

Det gjøres et fradrag i inntekten med 1/4 G pr. person dersom medlemmet forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år. Som selvforsørget anses den som har en alminnelig inntekt før særfradrag på mer enn 1 G.

Dersom ektefellen har en inntekt som overstiger 1 G, legges overskytende inntekt til søkerens inntekt ved beregning av lånets størrelse. Dette gjelder ikke dersom ektefellene er separert. Har ektefellen kjøretøy som er nødvendig i tillegg til medlemmets kjøretøy, for eksempel i forbindelse med sitt arbeid, skal likevel bare halvparten av ektefellenes samlede inntekt legges til grunn.

Når det gjelder stønad til moped skal bare medlemmets egen inntekt legges til grunn.

Med alminnelig inntekt i de foregående ledd menes den alminnelige inntekten før særfradrag som legges til grunn ved statsskatteligningen. Inntektene fra den sist avsluttede ligning, omregnet i forhold til det grunnbeløp som gjaldt ved utgangen av samme år, skal legges til grunn såfremt dette ikke gir et klart misvisende uttrykk for vedkommendes vanlige inntektsnivå før kravet om stønad ble satt frem.

Til medlemmer som tilstås stønad til kjøretøy etter folketrygdloven § 10-7 og som er under 18 år og forsørget, ytes lån tilsvarende det vedkommendes hovedforsørger ville hatt rett til om hovedforsørgeren hadde fylt vilkårene for stønad til kjøretøy.

Retten til lån etter denne paragrafen kan reduseres eller falle helt bort dersom medlemmet mottar kjøregodtgjørelse for bruk av kjøretøy, og fortsatt vil motta det.

---------------

Hele forskriften om stønad til bil finner du her: http://www.lovdata.no/for/sf/so/to-19970325-0265-0.html#9

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det kan være du har rett på stønad til anskaffelse av kjøretøy, jfr. under. Såvidt jeg kjenner til tar det lang tid å behandle søknaden og evt. lang leveringstid av bilen. Dette får du imidlertid avklart med Trygdekontoret.

Aktuelle paragrafer fra Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel:

"§ 4. Kjøretøy til attføringstiltak eller ved overtagelse av tilbudt arbeid

Selv om vilkårene i § 3 ikke er oppfylt kan det i særlige tilfeller gis stønad til anskaffelse av kjøretøy, spesialutstyr til kjøretøy og kjøreopplæring, dersom anskaffelse av kjøretøy er av avgjørende betydning for at medlemmet skal kunne gjennomføre attføringstiltak eller overta tilbudt arbeid. Det kan ikke gis stønad til gjenanskaffelse av kjøretøy etter denne paragrafen til medlemmer som tidligere har fått stønad til kjøretøy.

Ved stønad til bil etter første ledd ytes ikke grunnstønad til drift av bilen.

Det kan ikke gis stønad til kjøretøy som helt eller delvis nyttes i egen næringsvirksomhet.", jfr. http://www.lovdata.no/for/sf/so/xo-19970325-0265.html#4

"§ 10. Innlevering av brukt kjøretøy

Hvis medlemmet, eller medlemmets ektefelle, foreldre eller barn disponerer kjøretøy, skal dette som hovedregel leveres til trygdeetaten for gjenbruk eller salg.", jfr. http://www.lovdata.no/for/sf/so/xo-19970325-0265.html#10

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det kan være du har rett på stønad til anskaffelse av kjøretøy, jfr. under. Såvidt jeg kjenner til tar det lang tid å behandle søknaden og evt. lang leveringstid av bilen. Dette får du imidlertid avklart med Trygdekontoret.

Aktuelle paragrafer fra Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel:

"§ 4. Kjøretøy til attføringstiltak eller ved overtagelse av tilbudt arbeid

Selv om vilkårene i § 3 ikke er oppfylt kan det i særlige tilfeller gis stønad til anskaffelse av kjøretøy, spesialutstyr til kjøretøy og kjøreopplæring, dersom anskaffelse av kjøretøy er av avgjørende betydning for at medlemmet skal kunne gjennomføre attføringstiltak eller overta tilbudt arbeid. Det kan ikke gis stønad til gjenanskaffelse av kjøretøy etter denne paragrafen til medlemmer som tidligere har fått stønad til kjøretøy.

Ved stønad til bil etter første ledd ytes ikke grunnstønad til drift av bilen.

Det kan ikke gis stønad til kjøretøy som helt eller delvis nyttes i egen næringsvirksomhet.", jfr. http://www.lovdata.no/for/sf/so/xo-19970325-0265.html#4

"§ 10. Innlevering av brukt kjøretøy

Hvis medlemmet, eller medlemmets ektefelle, foreldre eller barn disponerer kjøretøy, skal dette som hovedregel leveres til trygdeetaten for gjenbruk eller salg.", jfr. http://www.lovdata.no/for/sf/so/xo-19970325-0265.html#10

Å behandle søknaden tar svært lang tid de fleste steder i landet - ofte nærmere ett år. Hvis man ikke skal ha spesialombygget bil, er imidlertid ikke leveringstiden nødvendigvis så lang. De spesialombyde bilene tar derimot en evighet før kommer på plass.... (venter og venter og venter og venter...)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Å behandle søknaden tar svært lang tid de fleste steder i landet - ofte nærmere ett år. Hvis man ikke skal ha spesialombygget bil, er imidlertid ikke leveringstiden nødvendigvis så lang. De spesialombyde bilene tar derimot en evighet før kommer på plass.... (venter og venter og venter og venter...)

Jeg vet :o)

Jeg har en bror som går og venter. Bilen skal ikke spesialbygges nå, men evt. senere. Han har likevel fått beskjed om lang leveringstid.

Håper du snart får bilen din :o)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vil du forklare "sats 3" og hva menes med grunnstønad til bilopphold?

Takk vfor svar.

Du har jo fått mange fine linker her så det kan hende at du allerede vet svaret.

Sats 3 er ca 1000 kr i mnd og det skal dekke bilutgiftene dine noe det absolutt ikke gjør.

Bilene du kan velge mellom er bl.a Toyota, Opel Ascona, Hundai(?) og dersom du er avhengig av rullestol får du gjerne Mercedes Vito med rullestolheis.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Å behandle søknaden tar svært lang tid de fleste steder i landet - ofte nærmere ett år. Hvis man ikke skal ha spesialombygget bil, er imidlertid ikke leveringstiden nødvendigvis så lang. De spesialombyde bilene tar derimot en evighet før kommer på plass.... (venter og venter og venter og venter...)

Stakkars deg, har en kamerat som ventet 3 år fordi bilen måtte spesialinnredes. Du får forsøke å mase.

Etter min mening tar søknader om hjelpemidler unødvendig lang tid. Det er jo ikke noe uvanlig med et års ventetid virker det som.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...