Gå til innhold

Psykopater


Gjest forundret DOLer
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest forundret DOLer

Leser stadig vekk at det er flere på DOL som har slitt med ekser (eller andre familiemedlemmer) som er "psykopater". Men er det ikke svært få som har diagnose® som tilsvarer det som kalles psykopat? Eller har vi virkelig så mange 'gærninger' iblandt oss?

Hvordan er en psykopat i dine øyne?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest Jordbærpiken

Hm.

Det kan være flere ting, for det første kan det være at de som skriver her sliter, og sliter pga. at de har møtt slike mennesker. Det er jo en plass man skriver om det vonde, og folk som ikke har vært utsatt for ps. har vel ikke behov for å skrive her.

Psykopat er et begrep man kan bruke når et annet menneske ikke har vært "snill". Jeg tror begrepet brukes for ofte i samfunnet generelt. Det at man gjør dårlige handlinger tilsvarer ikke at man dermed er "psykopat".

Når man har opplevd mye smerte påført av en annen kan man komme til å se på denne som "ond". Uten at denne nødvendigvis vil tilfredstille kravene som psykopat.

Jeg har møtt en med denne diagnosen, og det var et mareritt. Hun mangler evne til empati, men er verdens mest sjarmerende på overflaten. Tilfredstiller alle punktene. Det er helt utrolig hvordan logikken fungerer. Barna er ødelagte. Jeg er bare forbanna på henne. Kanhende jeg ville fått betegnelsen psykopat hadde jeg truffet henne i det hun dælja løs på nevøen min som bare var spedbarn den gangen. Hvis jeg hadde vært voksen som i dag. Jeg kan ganske sikkert si at det ville "svartnet" for meg. Logikken hennes er helt vridd og merkelig. Hun bet sitt barn på 3 år fordi hun skulle vise at man ikke biter???! Bet henne i kinnet så hun blødde. Er det mulig?

Jeg tror psykopatbegrepet er brukt for mye i vår dagligtale. Det er en meget alvorlig diagnose, det heter vel antisosial personlighetsforstyrrelse i dag. Forøvrig har vi jo mange ulike -trekk- og det kan hende det kommer frem noen dårlige -trekk- som ligner antis. pers. forst. hvis man blir provosert eller forbanna nok... :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jordbærpiken

Hm.

Det kan være flere ting, for det første kan det være at de som skriver her sliter, og sliter pga. at de har møtt slike mennesker. Det er jo en plass man skriver om det vonde, og folk som ikke har vært utsatt for ps. har vel ikke behov for å skrive her.

Psykopat er et begrep man kan bruke når et annet menneske ikke har vært "snill". Jeg tror begrepet brukes for ofte i samfunnet generelt. Det at man gjør dårlige handlinger tilsvarer ikke at man dermed er "psykopat".

Når man har opplevd mye smerte påført av en annen kan man komme til å se på denne som "ond". Uten at denne nødvendigvis vil tilfredstille kravene som psykopat.

Jeg har møtt en med denne diagnosen, og det var et mareritt. Hun mangler evne til empati, men er verdens mest sjarmerende på overflaten. Tilfredstiller alle punktene. Det er helt utrolig hvordan logikken fungerer. Barna er ødelagte. Jeg er bare forbanna på henne. Kanhende jeg ville fått betegnelsen psykopat hadde jeg truffet henne i det hun dælja løs på nevøen min som bare var spedbarn den gangen. Hvis jeg hadde vært voksen som i dag. Jeg kan ganske sikkert si at det ville "svartnet" for meg. Logikken hennes er helt vridd og merkelig. Hun bet sitt barn på 3 år fordi hun skulle vise at man ikke biter???! Bet henne i kinnet så hun blødde. Er det mulig?

Jeg tror psykopatbegrepet er brukt for mye i vår dagligtale. Det er en meget alvorlig diagnose, det heter vel antisosial personlighetsforstyrrelse i dag. Forøvrig har vi jo mange ulike -trekk- og det kan hende det kommer frem noen dårlige -trekk- som ligner antis. pers. forst. hvis man blir provosert eller forbanna nok... :-)

"Det er jo en plass man skriver om det vonde, og folk som ikke har vært utsatt for ps. har vel ikke behov for å skrive her."

Eh.. det der var en dårlig, mildt sagt elendig formulert setning...!

Jeg mente at det kan være flere som skriver her som har opplevd det, enn ellers i samfunnet, at det derfor kommer opp oftere. At det er flere her enn i et annet miljø som har truffet på slike...

Jaja. Mye dumt skal man skrive! :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest D*lilith

En som er fullstendig gal men ikke ser det selv,og skylder alt på alle andre og ser ikke hvordan han selv er.

En som plager andre med trusler osv....men det er ikke noe galt med han...

Tror det er en psykopat kanskje....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest systemsøk

Antar de fleste mennesker kan oppføre seg som småpsykopater hvis forholdene ligger til rette for det.

I en konfliktsituasjon er det fristende for mange å tro at den andre er psykopat, ettersom konflikter får frem det verste i folk. Diagnosekriteriene kan sikkert passe de fleste hvis de blir vurdert av den de er i konflikt med. Det blir enkelt å komme med påstander og gjetninger om hva som måtte ligge under utsagn og handling. Alvorlighetsgrad blir vanskelig å bedømme når man er midt oppi det.

Forskjellen er kanskje at de som virkelig er det, oppfører seg som det selv når de ikke blir utsatt for ekstreme påkjenninger, og at de i tillegg har en utspekulert, sadistisk side ved seg, De nyter å være uforutsigbare, f.eks. kan de beundre en person før de i neste øyeblikk tar kvelertak på den - "Jeg elsker deg men jeg skader deg likevel, fordi jeg har lyst". En skrudd logikk og flere lag i personligheten.

Så finnes det sikkert flere grader av dette og. Og noen som mener psykopater ikke finnes. Ikke vet jeg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest AnnaMolina

Diagnosen er ganske vanlig. Jeg har lest et sted at så mange som 3% av befolkningen har det. De fleste møter en psykopat en eller flere ganger i livet sitt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest AnnaMolina

Her er en liste over trekk ved en psykopat:

1. Sjarmerende og i noen settinger flink sosialt sett. 2. tar aldri ansvar for egene handlinger definerer andre som syke og seg selv som frisk. 2. Snylter Er snill når han trenger å oppnå noe for seg selv. 3. Ser på andre mennesker som "middler" han kan bruke. 4. Kan være aggressiv og voldelig. 5. Dårlig til å planlegge. 6. Skamløshet. Innrømmer glatt rystende handlinger om det da ikke kan skade han selv. 7. Liker konflikter og setter folk opp imot hverandre. 8. Forvrir virkligheten og snur alt på hodet, snakker seg bort ifra seg selv, skylder på andre konsekvent. 9. Manglende empati. Han har kanskje lært seg god oppførsel men mister nyansene da dette blir "hodestyrt" isteden for ekte empati.

Ja det var det jeg kom på.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jordbærpiken

Her er en liste over trekk ved en psykopat:

1. Sjarmerende og i noen settinger flink sosialt sett. 2. tar aldri ansvar for egene handlinger definerer andre som syke og seg selv som frisk. 2. Snylter Er snill når han trenger å oppnå noe for seg selv. 3. Ser på andre mennesker som "middler" han kan bruke. 4. Kan være aggressiv og voldelig. 5. Dårlig til å planlegge. 6. Skamløshet. Innrømmer glatt rystende handlinger om det da ikke kan skade han selv. 7. Liker konflikter og setter folk opp imot hverandre. 8. Forvrir virkligheten og snur alt på hodet, snakker seg bort ifra seg selv, skylder på andre konsekvent. 9. Manglende empati. Han har kanskje lært seg god oppførsel men mister nyansene da dette blir "hodestyrt" isteden for ekte empati.

Ja det var det jeg kom på.

Det stemmer ikke helt. Her er diagnosekriteriene;

A. There is a pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others occuring since age 15 years, as indicated by three (or more) of the following;

1) failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest.

2) deceitfulness, as indicated by repeated lying, use of aliases, or conning others for personal profit or pleasure.

3) impulsivity or failure to plan ahead.

4) irritability and aggressiveness, as indicated by repeated physical fights or assaults.

5) reckless disregard for safety of self or others.

6) consistent irresponsibility, as indicated by being indifferent to or rationalizing having hurt, mistreated, or stolen from another.

The individual is at least age 18 years.

There is evidence of conduct disorder with onset before age 15 years.

The occurence of antisociall behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or manic episode.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jente31

Hentet fra Wikipedia:

Psykopati er en sammensatt adferdsforstyrrelse.

Sykdommen slik den defineres i dag bygger på Kleckleys (1941) forståelse av diagnosen. Den kanadiske psykologen Robert Hare har videreutviklet denne til PCL-R, et diagnosesystem for psykopati.

Hare utviklet i 1992 et diagnosesystem for psykopati, den såkalte psykopatisjekklisten (PCL – Psychopathy Checklist). Testen finnes i offisiell norsk oversettelse (K. Rasmussen, 1992).

PCL består av 20 kjennetegn med følgende poengsystem: 2 poeng når kjennetegnet sikkert er til stede, 1 poeng når det muligens er til stede og 0 poeng når det sikkert ikke er til stede.

Hare og hans medarbeidere setter en grense for karakteristikken psykopati på 30 poeng eller høyere. Totalt gir dette en maksimumsscore på 40 poeng, kjenntegn på psykopati PCL.

.............

Psykopatisjekklisten (PCL):

* Glatthet/overflatisk sjarm.

* Egosentrisk/storhetsideer om egen verdi.

* Behov for nye impulser/lett for å kjede seg.

* Patologisk (sykelig) løgnaktighet/bedrageri.

* Bløffmakeri/manipulering.

* Manglende anger eller skyldfølelse.

* Manglende dybde av følelser.

* Ufølsomhet, manglende empati.

* Parasittær livsstil (snylter på andre).

* Oppfarende/dårlig kontroll over sinne.

* Promiskuøs seksuell adferd.

* Adferdsproblemer før fylte 12 år.

* Manglende realistisk langtidsplanlegging.

* Impulsivitet.

* Uansvarlig foreldreadferd.

* Hyppige ekteskap/samboerforhold.

* Ungdomskriminalitet før fylte 15 år.

* Svikt under prøvetid eller løslatelse.

* Manglende ansvar for egne handlinger.

* Flere typer lovbrudd blant følgende 10: (innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, lovbrudd av seksuell art, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel).

...........

Analyserer man punktene i testen, vil man se at den inneholder en grovinndelig på ulike hovedfaktorer. Faktor 1 består av 8 ulike kriterier som dreier seg om mellommenneskelige forhold: egosentrisitet, selvopptatthet, angerfri atferd, storhetsfølelse og mangel på empati. Disse 8 kriteriene (punktene 1–8) gir maksimalt 16 poeng. Disse er ikke alene tilstrekkelige for diagnosen psykopati. Faktor 2 (punktene 9-20) dreier seg om en gjennomgående antisosial atferd, fri for anger, skyldfølelse og ansvarsfølelse, og med impulsstyrte handlinger uten tanke på konsekvenser som kan føre til kriminell atferd.

Hare og hans medarbeidere har også utarbeidet en kortversjon av psykopatisjekklisten. Denne inneholder fem kriterier fra Faktor 1 og fem fra Faktor 2. Her krever man at minst syv av kriteriene totalt sett sikkert skal være til stede for at man skal kunne gi diagnosen psykopati.

Psykopatens overbevisende væremåte, hans evne til å inngi tillit og skaffe seg allianser, sammen med hans dyktighet til å forvrenge sannheten slik at det han sier virker troverdig, samt hans manipulering av andre mennesker, gjør at vi alle har problemer med å avsløre ham i tide ; vi risikerer alle å bli ført bak lyset og vi blir ofte også lurt "trill rundt".

Og de formørker jobbhverdager med sin manipulerende og uforutsigbare atferd. De trakasserer og mobber, lyver og bedrar og de fraskriver seg ansvar i jobben og viser ingen omtanke for andre mennensker. De er rundt oss overalt og utgjør ca. 5% av den voksne befolkning. Vi møter dem som arbeidsgivere og arbeidstakere, sjefer, kolleger og underordnede.

Psykopati kan vi beskrive som en psykisk lidelse som kommer til uttrykk i sosialt avvikende atferd som alltid vil prege omgivelsene på negativ måte. Den sosialt avvikende atferden er ikke tilfeldig; ingen enkelthandlinger alene kan gi bakgrunn for betegnelsen psykopati. Når de negativt avvikende handlingene er stabile og uforanderlige og viser seg uavhengig av situasjonen, kan vi derimot bruke betegnelsen. Vi snakker her om typiske avvikende atferdsmønstre ; et sammenhengende syndrom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Nils Håvard Dahl, psykiater

Ca 3% av menn oppfyller kravene til dyssosial perosnlighetsforstyrrelse som er den diagnosen som ligger nærmest.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest AnnaMolina

Det stemmer ikke helt. Her er diagnosekriteriene;

A. There is a pervasive pattern of disregard for and violation of the rights of others occuring since age 15 years, as indicated by three (or more) of the following;

1) failure to conform to social norms with respect to lawful behaviors as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for arrest.

2) deceitfulness, as indicated by repeated lying, use of aliases, or conning others for personal profit or pleasure.

3) impulsivity or failure to plan ahead.

4) irritability and aggressiveness, as indicated by repeated physical fights or assaults.

5) reckless disregard for safety of self or others.

6) consistent irresponsibility, as indicated by being indifferent to or rationalizing having hurt, mistreated, or stolen from another.

The individual is at least age 18 years.

There is evidence of conduct disorder with onset before age 15 years.

The occurence of antisociall behavior is not exclusively during the course of schizophrenia or manic episode.

Syns ikke det jeg skrev ikke stemte. Men jeg er ingen ekspert. jeg har selv en eks jeg mistenker meget sterkt å ha denne diagnosen. han oppfyller alle punktene jeg skrev ovenfor:-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jordbærpiken

Syns ikke det jeg skrev ikke stemte. Men jeg er ingen ekspert. jeg har selv en eks jeg mistenker meget sterkt å ha denne diagnosen. han oppfyller alle punktene jeg skrev ovenfor:-)

Nei, jeg bare spesifiserte litt, hva som sto i boken jeg har.

Men nå har jo NHD svart. Dyssosial pf. i følge icd, antisosial i følge DSM, litt ulike diagnoser.

Det er så mange begreper og overlappinger at det er umulig å vite om man har rett eller feil her. *Forsøker å holde tunga rett i munnen*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest AnnaMolina

Nei, jeg bare spesifiserte litt, hva som sto i boken jeg har.

Men nå har jo NHD svart. Dyssosial pf. i følge icd, antisosial i følge DSM, litt ulike diagnoser.

Det er så mange begreper og overlappinger at det er umulig å vite om man har rett eller feil her. *Forsøker å holde tunga rett i munnen*

Jeg vet det. Psykopat er jo et gammelt begrep som også hollywood har laget mange spennende og rystende filmer om slike karkaterer. Problemet er jo når man tror man må være et slikt monster for å tilfredstille diagnosen. Det finnes ikke mange slike monstre som de hollywood elsker å fremstille. Men vi som lever og som dumper borti folk med slike trekke i RL blir kjempeforvirra, nettopp fordi det er jo så masse positivt også.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Jordbærpiken

Jeg vet det. Psykopat er jo et gammelt begrep som også hollywood har laget mange spennende og rystende filmer om slike karkaterer. Problemet er jo når man tror man må være et slikt monster for å tilfredstille diagnosen. Det finnes ikke mange slike monstre som de hollywood elsker å fremstille. Men vi som lever og som dumper borti folk med slike trekke i RL blir kjempeforvirra, nettopp fordi det er jo så masse positivt også.

Jeg driver og lurer på om det kan være ulike graderinger, ulike typer. Feks noen tilsvarer antisosial, andre tilsvarer dyssosial?

De er jo flinke, de har jo lært hvordan ting skal "se" ut.

Hun jeg "bumpet på". Hun var jo mitt idol en liten stund, hun var jo så pen! (jeg var ikke gammel da...) Hun er blitt vurdert av psykolog til å mangle evne til empati. Ganske alvorlige saker. Men det er jo forskjell på antisos og dyssos. Jeg tenker at det kan være ulike "mennesker".

Etter en stund lærer man seg å "sense" doble signaler tror jeg, ihvertfall til en viss grad.

:-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jente31

Ca 3% av menn oppfyller kravene til dyssosial perosnlighetsforstyrrelse som er den diagnosen som ligger nærmest.

Finnes det ulike grader av psykopati, ja, fra mild til alvorlig?

Har hørt at alle har vi psykopati i oss, men at hos noen kommer dette tydelig frem. stemmer dette?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest AnnaMolina

Jeg driver og lurer på om det kan være ulike graderinger, ulike typer. Feks noen tilsvarer antisosial, andre tilsvarer dyssosial?

De er jo flinke, de har jo lært hvordan ting skal "se" ut.

Hun jeg "bumpet på". Hun var jo mitt idol en liten stund, hun var jo så pen! (jeg var ikke gammel da...) Hun er blitt vurdert av psykolog til å mangle evne til empati. Ganske alvorlige saker. Men det er jo forskjell på antisos og dyssos. Jeg tenker at det kan være ulike "mennesker".

Etter en stund lærer man seg å "sense" doble signaler tror jeg, ihvertfall til en viss grad.

:-)

Jeg vil tro at det finnes graderinger. Og at "rene" psykopater er svært sjelden.

Aner ikke hva forskjellen på antisosial og dyssosial er.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tullogsprøyt

Min erfaring er at "alle" ekser er psykopater. Dette er satt på spissen, men jeg er skikkelig lei den betegnelsen som nesten alltid kommer kastende etter et skillsmisseoppgjør.

Nest etter psykopat, kommer anklagelser om vold. Veldig effektiv måte og straffe en eks på, det der. ( mener ikke nå at vold ikke eksisterer og at noen er psyke)

Også ellers, når venner blir uvenner. Foreldre er umulige, kommer det anklager om psykoptati.

Min erfaring i rl, er at de som skriker høyest og anklager andre for dette, er de som bør selv se seg selv i speilet av og til. På seg selv kjenner man andre.

Igjen og igjen sitter jeg tilbake og lurer når vennene mine skiller seg, og den ene historien verre enn den andre blir presentert.

Joa, psykopater hele gjengen... det er jo bare sprøyt.....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jordbærpiken

Jeg vil tro at det finnes graderinger. Og at "rene" psykopater er svært sjelden.

Aner ikke hva forskjellen på antisosial og dyssosial er.

Jeg vet ikke helt jeg heller helt, søkte på wickipedia, de skrev litt fornuftig om det, men det er så mye å sette seg inn i.

Jaja... det skal ikke være så lett å forstå. At de ikke er så veldig gode å ha med å gjøre, ja det er sikkert :-)

Ha en fin dag AnnaMolina :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest har hatt diagnosen.

Jeg vet ikke helt jeg heller helt, søkte på wickipedia, de skrev litt fornuftig om det, men det er så mye å sette seg inn i.

Jaja... det skal ikke være så lett å forstå. At de ikke er så veldig gode å ha med å gjøre, ja det er sikkert :-)

Ha en fin dag AnnaMolina :-)

den ene diagnosen går mer på atferd, den andre også det "indre", slik at en person kan kvalifisere til den ene diagnosen (tror det var dyssosial) uten å være psykopat, men ved å tidlig ha startet en kriminell karriere, så utad matcher en diagnosen.

Jeg var forresten borti en psykolog eller var et lege som jobbet med antisosiale og hun ble svært sint da jeg kalte de psykopater. "Du våger ikke kalle mine pasienter for psykopater!"

Så er mange behandlere som ikke ser på pasienten sin på psykopat fordi om hanhun gir dem diagnosen antisosial.

Fikk den selv da jeg var i puberteten, men jeg var overhodet ikke regnet som noen psykopat. Den ble jo også slettet. Selv ble jeg lagt inn med sammenbrudd etter å ha fnnet ut av diagnosen i ettertid, belastningen var enorm.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Jordbærpiken

den ene diagnosen går mer på atferd, den andre også det "indre", slik at en person kan kvalifisere til den ene diagnosen (tror det var dyssosial) uten å være psykopat, men ved å tidlig ha startet en kriminell karriere, så utad matcher en diagnosen.

Jeg var forresten borti en psykolog eller var et lege som jobbet med antisosiale og hun ble svært sint da jeg kalte de psykopater. "Du våger ikke kalle mine pasienter for psykopater!"

Så er mange behandlere som ikke ser på pasienten sin på psykopat fordi om hanhun gir dem diagnosen antisosial.

Fikk den selv da jeg var i puberteten, men jeg var overhodet ikke regnet som noen psykopat. Den ble jo også slettet. Selv ble jeg lagt inn med sammenbrudd etter å ha fnnet ut av diagnosen i ettertid, belastningen var enorm.

"den ene diagnosen går mer på atferd, den andre også det "indre", slik at en person kan kvalifisere til den ene diagnosen (tror det var dyssosial) uten å være psykopat, men ved å tidlig ha startet en kriminell karriere, så utad matcher en diagnosen."

Det kan jeg forstå, da blir det et skille da. Det indre må vel gå på at man ikke har empati da? At man ikke vet hva det er?

"Jeg var forresten borti en psykolog eller var et lege som jobbet med antisosiale og hun ble svært sint da jeg kalte de psykopater. "Du våger ikke kalle mine pasienter for psykopater!" Så er mange behandlere som ikke ser på pasienten sin på psykopat fordi om hanhun gir dem diagnosen antisosial."

Ja, jeg er enig i at man ikke skal "leke" med slike diagnoser og betegnelser. Det blir vel likevel et skille når man har "truffet" og vært utsatt for en slik persons handlinger, og når man jobber med dem som terapeut. To ulike ting. Men nei, begrepet psykopat finnes vel ikke i fagterminologien.

Forøvrig mener jeg at man skal være svært forsiktig med å sette noen i denne båsen, det skal -mye- til for å kunne si at noen er antisosial.

"Fikk den selv da jeg var i puberteten, men jeg var overhodet ikke regnet som noen psykopat. Den ble jo også slettet. Selv ble jeg lagt inn med sammenbrudd etter å ha fnnet ut av diagnosen i ettertid, belastningen var enorm."

For det første skal man vel ikke gi den i puberteten, handlinger og det indre er jo som du sier, forskjellig. Man kan gjøre mange feil og dumme handlinger uten å være "antisosial". Jeg mener man skal være forsiktig med dette begrepet. OG jeg skjønner at du ble innlagt når du fikk vite det. Å få en slik diagnose er ILLE. Det må ha vært svært vanskelig.

For meg er dette et svært alvorlig og ladet begrep, antisosial. Da skal man -virkelig- ha bunn for å si det, OG det skal være gjennomførte handlinger over lang tid. Men kanskje er jeg for "streng" for hva som kommer under her. Jeg tror at de som virkelig er det, ikke kan bli bedre...men det er min mening.

Så fint at du oppklarte en del :-) Takk.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...