Gå til innhold

Er ordet "barnehjem" et belastet ord?


Gjest miljøterapeuten
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest miljøterapeuten

Jeg jobber på en institusjon med tre tenåringer som har varierende grad av utviklingshemming. Foreldrene har enten mistet omsorgen, eller måttet gi opp å ha dem boende hjemme pga de krever for mye.

institusjonen kalles barnebolig. hva er forskjell på en barnebolig og et barnehjem? er det lettere for foreldrene å si at de har et barn som bor i en barnebolig, enn at h*n bor på barnehjem?

er ordet institusjon også belastet?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest trist jente

Barnebolig er et sted barn/ungdom kan bo permanent, for en periode, eller som avlastning. Det er ulike typer barnebolig.

For meg er barnehjem et belastet ord. Ingen "barnehjem" heter barnehjem. Det er ulike formuleringer- feks barnvernsenter.

Ingen barn bor på barnehjem idag. Barnaplasseres i hovedsak på barnehjem når det er en barnevernssak og barnevernet vurderer det dithen at barnet ikke kan bo hjemme. Det dreier seg stort sett om akuttplasseringer- men det kan være planlagt også- vært borti begge deler.

For de under 2 ønsker man primært beredskapshjem, men de er det altfor få av.

Barna er på barnehjemmet i påvente av at saken skal opp i fylkesnemda dersom barnevernet går for omsorgsovertagelse. Dersom barnevernet får medhold blir de på barnehjemmet il man har funnet fosterfamilie. Så selv om man ikke bor på barnehjem lenger kan man være der lenge.

Man kan også være på barnehjem fordi barneverntjenesten ikke finner det forsvarlig at barnet er hjemme mens undersøkelsen pågår. Noen ganger blir de tilbakeført til hjemmet- med hjelpetiltak, andre ganger ender det med omsorgsovertagelse.

Institusjon er negativt ladet for meg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Skyer

Knyttes ikke begrepet "barnehjem" til en annen brukergruppe? Nemlig der hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet som følge av sosiale forhold e.l , mens barnebolig er for barn som er handicappede på en eller annen måte og trenger et høyere omsorgsnivå enn det man får til i hjemmet?

Begrepet "barnehjem" er kanskje blitt et belastet ord, har aldri tenkt på det selv men. Det er jo endel erstatningssaker nå pga overgrep som skjedde på barnehjem, spes i 50 årene, som gjør at begrepet blir belastet. Dessuten knyttes barnehjem opp til barnevern, som oppleves belastende for de det gjelder fordi det kan forbindes med omsorgssvikt.

"Institusjon" er ikke et belastet ord i min verden, men det er jo noe man i stadig større grad gå bort fra som boform. Flere skal bo i eget hjem...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest togli

Jeg reagerer iallefall mye mer negativt på begrepet barnehjem enn på ordet barnebolig...

Hva med "internat"? Men det blir kanskje noe annet? Selv gikk jeg på døveskole i 9.klasse og storparten av elevene (fra 1.-10.klasse) hadde skolen så langt hjemmefra at de bodde på internatet ved skolen. Dette ble vel drevet akkurat som barnehjem/barneboliger blir drevet? Forskjellen fra "barnehjem" er jo at det her ikke er snakk om omsorgsovertakelse, men et sted å bo pga skolegang. "Barneboliger" handler jo heller ikke om et hjem for barn som ikke kan bo hjemme pga foreldrene, men pga av at de trenger et spesielt opplegg i hverdagen, akkurat som oss som gikk på internatskole?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest miljøterapeuten

Jeg reagerer iallefall mye mer negativt på begrepet barnehjem enn på ordet barnebolig...

Hva med "internat"? Men det blir kanskje noe annet? Selv gikk jeg på døveskole i 9.klasse og storparten av elevene (fra 1.-10.klasse) hadde skolen så langt hjemmefra at de bodde på internatet ved skolen. Dette ble vel drevet akkurat som barnehjem/barneboliger blir drevet? Forskjellen fra "barnehjem" er jo at det her ikke er snakk om omsorgsovertakelse, men et sted å bo pga skolegang. "Barneboliger" handler jo heller ikke om et hjem for barn som ikke kan bo hjemme pga foreldrene, men pga av at de trenger et spesielt opplegg i hverdagen, akkurat som oss som gikk på internatskole?

''Barneboliger" handler jo heller ikke om et hjem for barn som ikke kan bo hjemme pga foreldrene, men pga av at de trenger et spesielt opplegg i hverdagen, akkurat som oss som gikk på internatskole?

''

Der jeg jobber så er det to av barna som er under barnevernet. En tredje bor der fordi foreldrene ga opp. For en del år siden så hadde vel dette blitt kalt et barnehjem?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Miljøterapeuten

Knyttes ikke begrepet "barnehjem" til en annen brukergruppe? Nemlig der hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet som følge av sosiale forhold e.l , mens barnebolig er for barn som er handicappede på en eller annen måte og trenger et høyere omsorgsnivå enn det man får til i hjemmet?

Begrepet "barnehjem" er kanskje blitt et belastet ord, har aldri tenkt på det selv men. Det er jo endel erstatningssaker nå pga overgrep som skjedde på barnehjem, spes i 50 årene, som gjør at begrepet blir belastet. Dessuten knyttes barnehjem opp til barnevern, som oppleves belastende for de det gjelder fordi det kan forbindes med omsorgssvikt.

"Institusjon" er ikke et belastet ord i min verden, men det er jo noe man i stadig større grad gå bort fra som boform. Flere skal bo i eget hjem...

''Knyttes ikke begrepet "barnehjem" til en annen brukergruppe? Nemlig der hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet som følge av sosiale forhold e.l , mens barnebolig er for barn som er handicappede på en eller annen måte og trenger et høyere omsorgsnivå enn det man får til i hjemmet?

''

I denne boligen er det begge deler. Barnevernet er inne i bildet, og barna trenger samtidig et høyere omsorgsnivå en de får i hjemmet.

Hvis disse barna hadde vært funksjonsfriske, hva hadde institusjonen hett da? ungdomshjem?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest trist jente

''Barneboliger" handler jo heller ikke om et hjem for barn som ikke kan bo hjemme pga foreldrene, men pga av at de trenger et spesielt opplegg i hverdagen, akkurat som oss som gikk på internatskole?

''

Der jeg jobber så er det to av barna som er under barnevernet. En tredje bor der fordi foreldrene ga opp. For en del år siden så hadde vel dette blitt kalt et barnehjem?

Det er flere "typer" barneboliger. Noen for psykisk utviklingshemmede, barn med multihandicap mm.

Andre barneboliger er for barn med psykiske diagnoser - autisme, asperger, AD/HD mm

Andre igjen for barn med atferdsvansker.

Noen barneboliger bor barna permanent, på andre barneboliger bor de der for en periode- denne kan være lang. Noen barneboliger kan også fungere som avlastning for foreldre slik at barna bor der jevnlig i perioder.

Barn som bor i en barnebolig kan være under barnevernets omsorg, men ikke nødvendigvis. Barnebolig kan være et frivillig hjelptiltak fra barnevernet til foreldrene, men barnevernet kan også plassere barn i barnebolig mot foreldrenes vilje.

Barnevernloven

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner tilsynsfører for barnet.

Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.

Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere barnets atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak.

Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon, omsorgssenter for mindreårige eller i senter for foreldre og barn. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig plassering etter denne paragraf.

På "barnehjem" er barnevernet alltid involvert. Skrev mer utfyllende om det i et innlegg lenger ned.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest trist jente

''Knyttes ikke begrepet "barnehjem" til en annen brukergruppe? Nemlig der hvor barnevernet har overtatt omsorgen for barnet som følge av sosiale forhold e.l , mens barnebolig er for barn som er handicappede på en eller annen måte og trenger et høyere omsorgsnivå enn det man får til i hjemmet?

''

I denne boligen er det begge deler. Barnevernet er inne i bildet, og barna trenger samtidig et høyere omsorgsnivå en de får i hjemmet.

Hvis disse barna hadde vært funksjonsfriske, hva hadde institusjonen hett da? ungdomshjem?

''Hvis disse barna hadde vært funksjonsfriske, hva hadde institusjonen hett da? ungdomshjem?''

Ja, jeg tenker det.

Ungdomshjem knyttes ofte til ungdom med så omfattende atferdsproblematikk at det blir for vanskelig at de bor hjemme.

Men det er mange som kommer på ungdomshjem uten atferdsproblematikk, feks når ungdommen pga forholdene i hjemmet ikke kan bo hjemme i påvente av barnevernets undersøkelse. De kan også bli boende i lang tid på ungdomshjem dersom barnevernet finner at det ikke er forsvarlig med tilbakeføring til hjemmet. Det er veldig vanskelig å finne fosterhjem til ungdom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tvillingmamma

Umiddelbart tenker jeg at barnehjem er for barn som venter på fosterhjem evt adoptivforeldre. Barn som er så syke at de ikke kan bo hjemme pga stort omsorgsbehov, da tenker jeg at de bor på instutisjon.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest togli

''Barneboliger" handler jo heller ikke om et hjem for barn som ikke kan bo hjemme pga foreldrene, men pga av at de trenger et spesielt opplegg i hverdagen, akkurat som oss som gikk på internatskole?

''

Der jeg jobber så er det to av barna som er under barnevernet. En tredje bor der fordi foreldrene ga opp. For en del år siden så hadde vel dette blitt kalt et barnehjem?

Det er godt mulig...

Det var nok også et par elever på min internatskole som var under barnavernets omsorg (delvis?). Foreldrene bodde nær skolen og barna reiste hjem kanskje bare en helg i mnd. Vi syntes jo dette var litt rart, men aller helst ble de misunt av de som måtte hjem hver dag (vi var ungdomsskoleelever) ;)

Vi hadde det utrolig gøy på internatet :))

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...