Gå til innhold

Husleieøkning ved sosialhjelp


Gjest Tonetulla
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest Tonetulla

Hei.

Jeg har et problem.

I påvente av at NAV skal ferdighebandle min søknad om uføretrygd, (som nå har tatt ufattelig mange måneder) så har jeg mottatt sosialjkelp til livsopphold og husleie.

Min gamle huslekontrakt gikk ut for en mnd siden. Utleiefirmaet benyttet dermed sin mulighet til å legge på husleien ved inngåelse av ny kontrakt, da det er press på leiemarkedet der jeg bor. Jeg er forsåvidt ikke uenig i dette, da jeg hadde en lav husleie i forhold til andre i tilsvarende leiligheter.

Jeg har inngått ny husleiekontrakt med leiesum som er høyere enn tidligere, men som jeg likevel vil ha greie å betale selv når jeg etterhvert får min uførestønad. I tillegg er denne leiligheten tilpasset min funksjonshemning med egne midler.

Jeg sendte inn ny husleieavtale til Sosialtjenesten, sammen med en erklæring fra legen om at det er nødvendig at jeg beholder dette husvære som er tilpasset min helsesituasjon, og at det vil ha store negative konsekvenser for min helsetilstand å pålegge meg å flytte, så legen ber derfor om at husleiekontrakten godkjennes av sosialtjenesten.

Jeg fikk deretter svar fra Sosialtjenesten at de avslår min søknad om dekning av husleie, da de mener denne er for høy, og ber meg flytte til noe som er rimligere!!!

De har ikke hensyntatt legeerklæringen, denne er ikke behandlet eller ikke engang nevnt som et argument i avslaget.

Hva gjør jeg nå????

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest weiri

I tillegg ville jeg kontaktet NAV så det kan bli litt fortgang i saken med tanke på at du risikerer å måtte flytte. Noe som ikke er gunstig for deg med tanke på sykdom.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

I tillegg ville jeg kontaktet NAV så det kan bli litt fortgang i saken med tanke på at du risikerer å måtte flytte. Noe som ikke er gunstig for deg med tanke på sykdom.

Jeg har allerede purret på NAV, og jeg fikk brev for noen dager siden at de regner med ENDA 2-3 mnd behandlingstid p.g.a "stor arbeidsmengde"...

...da har de snart brukt ett år.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Du klager på vedtaket og henviser nok en gang til legeerklæring.

Ved anke her jeg bor, vil anken kun behandles av samme saksbehandler som avslo søknaden.

Mange steder er det et eget råd som ankesaker blir behandlet, men slik er det ikke her.

Saken vil deretter bli sendt til Fylkemannen men det er opp til 6 mnad behandlingstid hos fylkesmannen ved ankesaker, og da er man jo like langt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest weiri

Jeg har allerede purret på NAV, og jeg fikk brev for noen dager siden at de regner med ENDA 2-3 mnd behandlingstid p.g.a "stor arbeidsmengde"...

...da har de snart brukt ett år.

Da ber du legen din hjelpe deg å purre på dem, det pleier å gi litt fortgang i sakene. Det skal ikke ta så lang tid å få innvilget stønad som det tar i ditt tilfelle. Du skal ikke behøve å flytte pga deres arbeidsmengde.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest weiri

Ved anke her jeg bor, vil anken kun behandles av samme saksbehandler som avslo søknaden.

Mange steder er det et eget råd som ankesaker blir behandlet, men slik er det ikke her.

Saken vil deretter bli sendt til Fylkemannen men det er opp til 6 mnad behandlingstid hos fylkesmannen ved ankesaker, og da er man jo like langt.

''Ved anke her jeg bor, vil anken kun behandles av samme saksbehandler som avslo søknaden.''

Jeg ville allikevel klaget på vedtaket og snakket med legen om hva vedkommende kan bidra med for å hjelpe deg. kanskje han/hun kan ta en telefon til saksbehandler.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Da ber du legen din hjelpe deg å purre på dem, det pleier å gi litt fortgang i sakene. Det skal ikke ta så lang tid å få innvilget stønad som det tar i ditt tilfelle. Du skal ikke behøve å flytte pga deres arbeidsmengde.

Hehe..nei, jeg heller synes ikke jeg skal flytte p.g.a av at NAV har str arbeidsmengde, men det hjelper ikke meg ovenfor Utleier som nå ikke får husleien som jeg har inngått kontrakt på. NAV tar den tiden de selv vil de uten tanke på konsekvenser for de som venter på et vedtak.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

''Ved anke her jeg bor, vil anken kun behandles av samme saksbehandler som avslo søknaden.''

Jeg ville allikevel klaget på vedtaket og snakket med legen om hva vedkommende kan bidra med for å hjelpe deg. kanskje han/hun kan ta en telefon til saksbehandler.

Joda, min lege har sagt seg villig til å til og med reise å snakke med saksbehandleren, men når de ikke engang VURDERER legens uttalelse, men KUN ser på at husleien min ligger over normen over det de VIL betale så føler jeg at jeg står i stampe.

Men jeg skal helt klart snakke med legen min om videre hjelp.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest weiri

Hehe..nei, jeg heller synes ikke jeg skal flytte p.g.a av at NAV har str arbeidsmengde, men det hjelper ikke meg ovenfor Utleier som nå ikke får husleien som jeg har inngått kontrakt på. NAV tar den tiden de selv vil de uten tanke på konsekvenser for de som venter på et vedtak.

Da får du øke arbeidsmengden deres ved å ringe dem sånn ca annenhver dag å mase hehe. Kanskje de går så lei at de legger deg først i bunken ;) Jeg har dessverre ikke flere råd å komme med enn de jeg allerede har gitt. Håper det løser seg for deg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest weiri

Joda, min lege har sagt seg villig til å til og med reise å snakke med saksbehandleren, men når de ikke engang VURDERER legens uttalelse, men KUN ser på at husleien min ligger over normen over det de VIL betale så føler jeg at jeg står i stampe.

Men jeg skal helt klart snakke med legen min om videre hjelp.

Høres ut som du har en god lege, bruk han/hun for det det er verdt. De har regler å forholde seg til, men de gjør unntak - så fatt mot :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

EN ting jeg glemte å si:

I vedtaket fra Sosialtjenesten står det:

-----------------------

Råd og veiledning:

Sosialtjenesten råder deg til å kontakte Utleier på nytt å be om å få en ny husleiekontrakt pålydende leiebeløp som du hadde tidligere.

Alternativt kan du fritt benytte vårt datautstyr i publikumsmottaket å lete etter ny leilighet på FINN.NO

---------------------

Dette anser jeg nesten som HÅN i min situasjon. Tenk så enkelt det hadde vært å bare be om en leiekontrakt med det beløpet man selv vil?? Har Sosialtjenesten mistet ALL virkelighetsoppfatning?????

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Da får du øke arbeidsmengden deres ved å ringe dem sånn ca annenhver dag å mase hehe. Kanskje de går så lei at de legger deg først i bunken ;) Jeg har dessverre ikke flere råd å komme med enn de jeg allerede har gitt. Håper det løser seg for deg.

Uff ja, det er ikke så lett.

Jeg ringte for lenge siden å spurte hvorden det gikk i saken, for da hadde det allerede gått flere mnd, og da sa saksbehandleren: Om du skal drive å purre "hele tiden" (dette vær ved 1. gangs henvendelse) så vil søknaden din bare ta enda lenger tid!!

Da fikk jeg litt hakeslepp på jeg innrømme....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest weiri

Uff ja, det er ikke så lett.

Jeg ringte for lenge siden å spurte hvorden det gikk i saken, for da hadde det allerede gått flere mnd, og da sa saksbehandleren: Om du skal drive å purre "hele tiden" (dette vær ved 1. gangs henvendelse) så vil søknaden din bare ta enda lenger tid!!

Da fikk jeg litt hakeslepp på jeg innrømme....

Det er fortvilende greier og enkelte av disse saksbehandlerne er bare helt utrolige. Man blir så paff og etterpå sitter man og tenker på hva man burde ha hatt som motsvar til den elendige og nedlatende måten man blir behandlet på i sitt møte med disse. *Grøss*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Du bør klage på vedtaket, siden dette kun er snakk om støtte i en tidsbegrenset periode.

Jo, det er klart jeg ikke godtar vedtaket, og skal klage. MEN...jeg trenger litt innspill på "hva jeg kan banke i bordet med"

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Det er fortvilende greier og enkelte av disse saksbehandlerne er bare helt utrolige. Man blir så paff og etterpå sitter man og tenker på hva man burde ha hatt som motsvar til den elendige og nedlatende måten man blir behandlet på i sitt møte med disse. *Grøss*

Ja, enig med deg i det.

Jeg følte det igrunnen mest som et direkte trussel fra saksbehandleren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest weiri

Ja, enig med deg i det.

Jeg følte det igrunnen mest som et direkte trussel fra saksbehandleren.

Du har en sak som burde vært fremme i media, da er som regel alt ordnet dagen etter fra NAV sin side. Men det er jo ikke alle av oss som har lyst til å stå frem i full offentlighet. Den oppførselen du ble møtt med ved din henvendelse er bare hårreisende og kan klart anses som at vi vil gjøre ting vanskeligere for deg enn det allerede er. Jeg mangler i grunnen ord....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

frosken

Jo, det er klart jeg ikke godtar vedtaket, og skal klage. MEN...jeg trenger litt innspill på "hva jeg kan banke i bordet med"

Jeg tror det viktigste du kan gjøre er å klage raskt på den måten det skal klages. Du har i innlegget ditt nevnt vesentlige momenter, og etter min oppfatning bør du vektlegge at husleien ikke er høyere enn at du vil klare å betale den selv dersom du får innvilget uføretrygd. Jeg forsto deg slik at du mente du ikke ville trenge sosialstønad når du evt. fikk innvilget trygd? Er ikke den sosialhjelpen du nå får forøvrig en form for lån slik at beløpet vil bli trukket fra den etterbetalingen du evt. vil få ved vedtak om trygd? I såfall er også dette et argument.

Antar at sannsynligheten av at du vil få innvilget uføretrygd også kan komme med i vurderingen her. Dersom det er liten sannsynlighet, så vil sosialkontoret ha bedre argument for sitt avslag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Jeg tror det viktigste du kan gjøre er å klage raskt på den måten det skal klages. Du har i innlegget ditt nevnt vesentlige momenter, og etter min oppfatning bør du vektlegge at husleien ikke er høyere enn at du vil klare å betale den selv dersom du får innvilget uføretrygd. Jeg forsto deg slik at du mente du ikke ville trenge sosialstønad når du evt. fikk innvilget trygd? Er ikke den sosialhjelpen du nå får forøvrig en form for lån slik at beløpet vil bli trukket fra den etterbetalingen du evt. vil få ved vedtak om trygd? I såfall er også dette et argument.

Antar at sannsynligheten av at du vil få innvilget uføretrygd også kan komme med i vurderingen her. Dersom det er liten sannsynlighet, så vil sosialkontoret ha bedre argument for sitt avslag.

Jo, det er riktig. Jeg trenger IKKE sosialstønad når jeg er blitt innvilget uføretrygd.

Sosialstønaden jeg har fått til nå er ytt som vanlig bidrag, men da med sosialtjenestens refusjonsrett, slik at de trekker dette fra ved etterbetaling av trygd.

Min lege pressiserte i legeerklæringen at og BA sosialtjenesten om å hjelpe meg i en overgangsperiode nå frem til uførestønad foreligger, "da han helt klart vil få uførestønad".

Disse tingene og argumentene stod allerede i min søknad, men fikk likevel avslag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...