Gå til innhold

Krav om å flytte/Helsefare


Gjest Tonetulla
 Del

Anbefalte innlegg

Gjest Tonetulla

Hei.

Jeg skrev et innlegg her den 19.10 ang Husleieøkning ved sosialhjelp.

I den forbindelse har jeg et spørsmål.

Kortversjonen: Jeg påventer vedtak om uføretrygd, og har søkt om støtte til bl.a husleie frem til vedtak foreligger, men sosialtjenesten mener jeg har for høy husleie osv.

Ettersom jeg har lege-erklæring som det står" at om sosialtjenesten tvinger meg til å flytte så vil det ha store negative konsekvenser for min helse" og det bes da i denne erklæringen om at sosialtjenesten hjelper meg inntil uføretrygdsøknaden er ferdigbehandlet, KAN da Sosialtjenesten virkelig se helt bort i fra lege-erklæringen og kreve at jeg likevel flytter av økonomiske grunner? I såfall, hvor står det at de kan fatte vedtak som er til fare for min helse?? Eller hvor i lovverket kan jeg finne "argumenter" for at de ikke man fatte et sånt vedtak...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

frosken

Sosialkontoret skal utøve selvstendig skjønn, og trenger således ikke følge legens anbefaling. Men som du tidligere har fått mange tilbakemeldinger om, så virker vedtaket du har fått urimelig, slik at det bør være gode muligheter til å få medhold i en klage.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Sosialkontoret skal utøve selvstendig skjønn, og trenger således ikke følge legens anbefaling. Men som du tidligere har fått mange tilbakemeldinger om, så virker vedtaket du har fått urimelig, slik at det bør være gode muligheter til å få medhold i en klage.

Men er det "lovlig" av sosialtjenesten å sette noens helse i fare ved å ikke hjelpe?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest fru krokodille

Men er det "lovlig" av sosialtjenesten å sette noens helse i fare ved å ikke hjelpe?

Kanskje du kan be legen din om å skrive en tydeligere klage på dette?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

frosken

Men er det "lovlig" av sosialtjenesten å sette noens helse i fare ved å ikke hjelpe?

Det at en lege oppfordrer sosialkontoret til å hjelpe en klient og henviser til mulige helsemessige skadevirkninger, er ikke det samme som at helsemessige skadevirkninger vil inntreffe. Leger skriver en menge attester og anbefalinger og står ofte såpass nært sine pasienter at det er mye lettere for dem å skrive denne typen attester enn å si nei til å gjøre det. Dette vet nav, og av den grunn er det ikke legene som avgjør søknader om bl.a sosialhjelp, men derimot nav. Nav plikter å ta legens utsagn med i sin vurdering, men de plikter ikke å følge dem.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Det at en lege oppfordrer sosialkontoret til å hjelpe en klient og henviser til mulige helsemessige skadevirkninger, er ikke det samme som at helsemessige skadevirkninger vil inntreffe. Leger skriver en menge attester og anbefalinger og står ofte såpass nært sine pasienter at det er mye lettere for dem å skrive denne typen attester enn å si nei til å gjøre det. Dette vet nav, og av den grunn er det ikke legene som avgjør søknader om bl.a sosialhjelp, men derimot nav. Nav plikter å ta legens utsagn med i sin vurdering, men de plikter ikke å følge dem.

Skjønner, uff ja

Må bare pressisere en ting, det står DET VIL HA STORE NEGATIVE KONSEKVENSER FOR HENNES HELSE i legeerklæringen. Det står ikke at det kan ha, men at det vil ha.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

frosken

Skjønner, uff ja

Må bare pressisere en ting, det står DET VIL HA STORE NEGATIVE KONSEKVENSER FOR HENNES HELSE i legeerklæringen. Det står ikke at det kan ha, men at det vil ha.

Det forandrer ikke på prinsippet om at sosialtjenesten utøver selvstendig skjønn i slike saker, de er ikke underlagt legens oppfatning.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Det forandrer ikke på prinsippet om at sosialtjenesten utøver selvstendig skjønn i slike saker, de er ikke underlagt legens oppfatning.

Det er igrunnen enda mer skummelt å tenke på at en lege-ukyndig saksbehandler på sosialkontoret kan sette en en legeerklæring til side bare ut i fra hva slags humør hun er i den dagen...eh, mener skjønn:-)

Har nå drevet en uke å skrevet anke, så jeg må liksom ha litt mer "kjøtt på beina" enn ved opprinnelig søknad, men, det virker igrunnen håpløst når det er samme saksbehandler som også vil vurdere anken, og vet at hun avslår saker uten å lese innholdet engang. Fylkesmannen gjør sjelden om vedtak som er basert på skjønn fra sosialkontoret har jeg forstått, kun visst det er totalt urimelig, og da skal saksbehandleren omtrent ha begått en kriminell handling...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jonia

Det er igrunnen enda mer skummelt å tenke på at en lege-ukyndig saksbehandler på sosialkontoret kan sette en en legeerklæring til side bare ut i fra hva slags humør hun er i den dagen...eh, mener skjønn:-)

Har nå drevet en uke å skrevet anke, så jeg må liksom ha litt mer "kjøtt på beina" enn ved opprinnelig søknad, men, det virker igrunnen håpløst når det er samme saksbehandler som også vil vurdere anken, og vet at hun avslår saker uten å lese innholdet engang. Fylkesmannen gjør sjelden om vedtak som er basert på skjønn fra sosialkontoret har jeg forstått, kun visst det er totalt urimelig, og da skal saksbehandleren omtrent ha begått en kriminell handling...

Fylkesmannen omgjør av og til vedtak, ja.

Hvor ofte det blir gjort vet jeg ikke, men jeg har opplevd det en del ganger. (som ansatt på sosialkontor).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Orio

Det er igrunnen enda mer skummelt å tenke på at en lege-ukyndig saksbehandler på sosialkontoret kan sette en en legeerklæring til side bare ut i fra hva slags humør hun er i den dagen...eh, mener skjønn:-)

Har nå drevet en uke å skrevet anke, så jeg må liksom ha litt mer "kjøtt på beina" enn ved opprinnelig søknad, men, det virker igrunnen håpløst når det er samme saksbehandler som også vil vurdere anken, og vet at hun avslår saker uten å lese innholdet engang. Fylkesmannen gjør sjelden om vedtak som er basert på skjønn fra sosialkontoret har jeg forstått, kun visst det er totalt urimelig, og da skal saksbehandleren omtrent ha begått en kriminell handling...

Det er ikke samme saksbehandler som vil vurdere anken, det er det fylkesmannen som gjør. Det saksbehandleren gjør er å sørge for at fylkesmannen får alle relevante opplysninger.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest saksbehandler

Det er ikke samme saksbehandler som vil vurdere anken, det er det fylkesmannen som gjør. Det saksbehandleren gjør er å sørge for at fylkesmannen får alle relevante opplysninger.

Det som skjer er at saken blir vurdert på nytt på sosialkontoret, gjerne av samme saksbehandler. Dersom vedtaket blir omgjort så sendes ikke saken til Fylkesmannen. Dersom sosialkontoret opprettholder vedtaket så sendes saken til Fylkesmannen for vurdering.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest Tonetulla

Fylkesmannen omgjør av og til vedtak, ja.

Hvor ofte det blir gjort vet jeg ikke, men jeg har opplevd det en del ganger. (som ansatt på sosialkontor).

Jeg leste en statistikk på fylkesmannen.no, og det var vel svært få saker som fylkesmannen gjør om, og i de tilfellene de faktisk gjør det er ved feil i saksbehandlingen, feil bruk av lovverk og sånn. Skjønn kan imidlertid ikke fyklesmannen gjøre om, såfremt det da ikke er grovt urimelig som jeg beskrev i forrige innlegg. som eksempel så ble det i 2007 omgjort 71 saker som hadde med skjønn å gjøre av totalt 1286 klagesaker,,,,

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jonia

Sosialkontoret gjør en selvstendig vurdering av søknaden. Legeuttalelsen er en del av vurderingsgrunnlaget, men ikke hele.

Legen har vel skrevet mer enn det du gjengir. Noen leger tror det er nok å skrive en setning og stemple. Svært mange vil mene at det er helsefarlig å flytte. Det viktige er å få fram hvorfor det er spesielt vanskelig for deg.

Jeg har opplevd legeuttalelser der legen anbefaler en spesiell hunderase for en søker (og mente at sosialkontoret skulle batale for kjøpet av hund), og en annen som anbefaler lys rosa vegger(og mente sosialkontoret måtte sette i gang tiltak for å få gjort dette), så det er litt ymse blant leger når det gjelder det å skrive uttalelser.

Jeg anbefaler deg å klage på vedtaket du har, samtidig som du leverer ny søknad der du redegjør for hvordan du skal klare deg uten sosialhjelp når du blir unnvilget uføretrygd. Sosialkontoret må på en eller anne måte ha kommet fram til at din inntekt blir for knapp til å finansiere den husleien du har. Det må du overbevise dem om at ikke stemmer.

Pass på kalgefristen!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Har du klaget? Det er som regel 3 ukers klagefrist.

Hør med Gatejuristen feks om råd og veiledning. Eventuelt ring og snakk med Fylkesmannen selv.

http://www.lovdata.no/all/nl-19911213-081.html

Jeg har sendt mail til fylkesmannen og spurt i så generelle vendinger det har vært mulig uten å vise til min sak, men de har bare svart tilbake at de ikke kan ta stilling til en enkeltsak eller problemstilling som jeg har skissert, og derfor ikke fått noe svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Sosialkontoret gjør en selvstendig vurdering av søknaden. Legeuttalelsen er en del av vurderingsgrunnlaget, men ikke hele.

Legen har vel skrevet mer enn det du gjengir. Noen leger tror det er nok å skrive en setning og stemple. Svært mange vil mene at det er helsefarlig å flytte. Det viktige er å få fram hvorfor det er spesielt vanskelig for deg.

Jeg har opplevd legeuttalelser der legen anbefaler en spesiell hunderase for en søker (og mente at sosialkontoret skulle batale for kjøpet av hund), og en annen som anbefaler lys rosa vegger(og mente sosialkontoret måtte sette i gang tiltak for å få gjort dette), så det er litt ymse blant leger når det gjelder det å skrive uttalelser.

Jeg anbefaler deg å klage på vedtaket du har, samtidig som du leverer ny søknad der du redegjør for hvordan du skal klare deg uten sosialhjelp når du blir unnvilget uføretrygd. Sosialkontoret må på en eller anne måte ha kommet fram til at din inntekt blir for knapp til å finansiere den husleien du har. Det må du overbevise dem om at ikke stemmer.

Pass på kalgefristen!

Jo, hun har skrevet en hel a-4 side, og ikke bare de få ordene som jeg har referert her, det var for å vise utgangspunktet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jonia

Jeg leste en statistikk på fylkesmannen.no, og det var vel svært få saker som fylkesmannen gjør om, og i de tilfellene de faktisk gjør det er ved feil i saksbehandlingen, feil bruk av lovverk og sånn. Skjønn kan imidlertid ikke fyklesmannen gjøre om, såfremt det da ikke er grovt urimelig som jeg beskrev i forrige innlegg. som eksempel så ble det i 2007 omgjort 71 saker som hadde med skjønn å gjøre av totalt 1286 klagesaker,,,,

Dette variere nok også med hvem som arbeider hos Fylkesmannen til enhver tid. Vi opplevde absolutt at de tok stilling til skjønnsutøvelsen, men det er noen år siden.

Ellers skal jo leder ved sosialkontoret se på saken før den går til Fylkesmannen. Kanskje det er en sjanse for at sosialkontoret selv omgjør, eller?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest sosialen 12

Jeg har sendt mail til fylkesmannen og spurt i så generelle vendinger det har vært mulig uten å vise til min sak, men de har bare svart tilbake at de ikke kan ta stilling til en enkeltsak eller problemstilling som jeg har skissert, og derfor ikke fått noe svar.

Greit nok at de ikke kan ta stilling til en sak før de har fått den, men du kan få generell råd og veiledning om hva som bør stå i klagen. Anbefaler at du leverer klagen før fristen er ute. Kan godt hende det går bra, spesielt om husleien ikke er høyere enn at du hadde fikset det med uføretrygd og bostøtte.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest Tonetulla

Sosialkontoret gjør en selvstendig vurdering av søknaden. Legeuttalelsen er en del av vurderingsgrunnlaget, men ikke hele.

Legen har vel skrevet mer enn det du gjengir. Noen leger tror det er nok å skrive en setning og stemple. Svært mange vil mene at det er helsefarlig å flytte. Det viktige er å få fram hvorfor det er spesielt vanskelig for deg.

Jeg har opplevd legeuttalelser der legen anbefaler en spesiell hunderase for en søker (og mente at sosialkontoret skulle batale for kjøpet av hund), og en annen som anbefaler lys rosa vegger(og mente sosialkontoret måtte sette i gang tiltak for å få gjort dette), så det er litt ymse blant leger når det gjelder det å skrive uttalelser.

Jeg anbefaler deg å klage på vedtaket du har, samtidig som du leverer ny søknad der du redegjør for hvordan du skal klare deg uten sosialhjelp når du blir unnvilget uføretrygd. Sosialkontoret må på en eller anne måte ha kommet fram til at din inntekt blir for knapp til å finansiere den husleien du har. Det må du overbevise dem om at ikke stemmer.

Pass på kalgefristen!

Takk for det.

Ja, det er sikkert masse rart som de får søknad om også, så det er da grenser..

De eksemplene du beskriver er sikkert noe som er essensielt for de som søker, men det har da ingen ting med livsopphold å gjøre.

Bolig, og det å ha et sted å bo, er derimot en livsnødvendighet, og jeg trenger en bolig som er tilpasset min bevegelseshemming, og denne er det slik at jeg greier meg uten hjelp il det daglige.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...