Gå til innhold

Uføretrygd og ny reform


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

Fant dette på nettet, er det virkelig mulig?

 

 

Når det gjelder uførepensjonsreformen, så vil denne som sagt tre i kraft engang i 2015. Det som er verdt å merke seg da, er at sivilstatus, alså enslig eller samboer.... vil fastsettes en gang for alle (også for de som har uførepensjon etter gammelt vedtak). Med andre ord ens sivilstatus på det tidpunkt reformen trer i kraft vil være for alltid. Om en er enslig akkurat da og siden gifter seg, vil en likevel få full grunnstønad og motsatt om en er samboer eller gift på tidspunktet og siden skiller seg og blir enslig vil en aldri få mer en 85% grunnstønad. Blodig urettferdig, men veldig greit å være klar over....Anonymous poster hash: a1dd0...c76
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

 

Fant dette på nettet, er det virkelig mulig?

 

 

Når det gjelder uførepensjonsreformen, så vil denne som sagt tre i kraft engang i 2015. Det som er verdt å merke seg da, er at sivilstatus, alså enslig eller samboer.... vil fastsettes en gang for alle (også for de som har uførepensjon etter gammelt vedtak). Med andre ord ens sivilstatus på det tidpunkt reformen trer i kraft vil være for alltid. Om en er enslig akkurat da og siden gifter seg, vil en likevel få full grunnstønad og motsatt om en er samboer eller gift på tidspunktet og siden skiller seg og blir enslig vil en aldri få mer en 85% grunnstønad. Blodig urettferdig, men veldig greit å være klar over....

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

 

 

Det tviler jeg på kan stemme.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hm. Hvis man vet at man kommer til å søke uføretrygd (har gått på AAP en stund) vil det da lønne seg å gjøre det snarest mulig, eller prøve å dra det ut til etter reformen?

 

Med andre ord, er reformen til det bedre eller verre?Anonymous poster hash: cfaa9...cd6
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fant dette på nettet, er det virkelig mulig?

 

 

Når det gjelder uførepensjonsreformen, så vil denne som sagt tre i kraft engang i 2015. Det som er verdt å merke seg da, er at sivilstatus, alså enslig eller samboer.... vil fastsettes en gang for alle (også for de som har uførepensjon etter gammelt vedtak). Med andre ord ens sivilstatus på det tidpunkt reformen trer i kraft vil være for alltid.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

For meg ser det ut til at reglene om sivilstatus kun har med overgangsreglene å gjøre, altså de som får sine nåværende ytelser konvertert til den reformerte ordningen. Når man skal foreta denne konverteringen, altså fastsettelsen av hva som skal videreføres for de som har "gamle" vedtak, brukes den sivilstatusen man faktisk har når den foretas. F.eks. hvis man er gift og har et tillegg pga. det, beregnes videreføringen av stønaden ut fra sivilstatus gift, og den blir ikke redusert hvis man blir skilt 10 år senere. Omvendt får man ikke noe tillegg hvis man går fra enslig til gift 10 år etter reformen, hvis ektefelletillegget ikke finnes i den ordningen som gjelder når man gifter seg.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-080/4/

Det handler vel bl.a. om at man vil bli ferdige med fastsettelsen av overgangsløsningene en gang, ikke slepe på dem i X år framover. Det foregår på liknende vis når f.eks. to bedrifter med ulik pensjonsordning slår seg sammen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

For meg ser det ut til at reglene om sivilstatus kun har med overgangsreglene å gjøre, altså de som får sine nåværende ytelser konvertert til den reformerte ordningen. Når man skal foreta denne konverteringen, altså fastsettelsen av hva som skal videreføres for de som har "gamle" vedtak, brukes den sivilstatusen man faktisk har når den foretas. F.eks. hvis man er gift og har et tillegg pga. det, beregnes videreføringen av stønaden ut fra sivilstatus gift, og den blir ikke redusert hvis man blir skilt 10 år senere. Omvendt får man ikke noe tillegg hvis man går fra enslig til gift 10 år etter reformen, hvis ektefelletillegget ikke finnes i den ordningen som gjelder når man gifter seg.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2011-2012/inns-201112-080/4/

Det handler vel bl.a. om at man vil bli ferdige med fastsettelsen av overgangsløsningene en gang, ikke slepe på dem i X år framover. Det foregår på liknende vis når f.eks. to bedrifter med ulik pensjonsordning slår seg sammen.

Takk for svar. Jeg er fremdeles litt forvirret. Fastsettes ikke de nye utbetalingene ut i fra den inntekten/ytelsen man har når den nye reformen trer i kraft? Altså vil de som er gifte eller samboere ha 85% utbetalt mot enslige som har 100%. Og det i realiteten blir en forskjell der som vil henge ved resten av livet når det kommer en ny måte å regne dette ut på? 

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Takk for svar. Jeg er fremdeles litt forvirret. Fastsettes ikke de nye utbetalingene ut i fra den inntekten/ytelsen man har når den nye reformen trer i kraft? Altså vil de som er gifte eller samboere ha 85% utbetalt mot enslige som har 100%. Og det i realiteten blir en forskjell der som vil henge ved resten av livet når det kommer en ny måte å regne dette ut på? 

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

 

Det kan jeg dessverre ikke svare på, jeg har ikke mye peiling på dette.  Det jeg skrev, var min tolkning / forståelse av det som sto i linken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Fant dette på nettet, er det virkelig mulig?

Når det gjelder uførepensjonsreformen, så vil denne som sagt tre i kraft engang i 2015. Det som er verdt å merke seg da, er at sivilstatus, alså enslig eller samboer.... vil fastsettes en gang for alle (også for de som har uførepensjon etter gammelt vedtak). Med andre ord ens sivilstatus på det tidpunkt reformen trer i kraft vil være for alltid. Om en er enslig akkurat da og siden gifter seg, vil en likevel få full grunnstønad og motsatt om en er samboer eller gift på tidspunktet og siden skiller seg og blir enslig vil en aldri få mer en 85% grunnstønad. Blodig urettferdig, men veldig greit å være klar over....

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Det høres rart ut, hvor fant du det? Jeg mener å ha lest at i den nye reformen så får alle det samme uavhengig av om de er enslige eller samboere (eventuelt gift). Men skal ikke si det helt sikkert.

Anonymous poster hash: ed046...a34

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det høres rart ut, hvor fant du det? Jeg mener å ha lest at i den nye reformen så får alle det samme uavhengig av om de er enslige eller samboere (eventuelt gift). Men skal ikke si det helt sikkert.

Anonymous poster hash: ed046...a34

Jeg fant det i en annen diskusjon på nettet fra i fjor. Jeg synes det er forvirrende, jeg kan ikke finne noe om at alle skal få likt ved å lese den nye reformen. Derimot leser jeg at de som har en tilleggsytelse i dag, får beholde den resten av sitt trygdede liv, uavhengig om sivilstatusen endres. Hvis du har ektefelle tillegg for eksempel vil du få beholde dette selv om du skiller deg. Mens en som gifter seg etter at reformen trer i kraft og hadde hatt krav på dette tillegget får det ikke. Så da ender en enslig opp med ektefelle tillegg resten av livet.

Så denne skjevheten forfølger iallfall systemet i tiår fremover. Dette forklarer de med at de ikke vil ta i fra noen som allerede har fått innvilget tillegget. Mens tillegget skal fjernes i den nye reformen. 

Det er er en del tillegg til hovedtrygden som skal fjernes, med som allerede har dem får beholde dem resten av sine trygdede liv. Det er hva du har i det øyeblikket den nye reformen trer i klart som teller for hvordan trygden din ser ut senere.

Det skulle ikke forbause meg om det ikke er slik med hovedtrygden også. Men jeg kan ikke finne ut av det. Skulle ønske noen kunne svare meg ordentlig på dette.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Hm. Hvis man vet at man kommer til å søke uføretrygd (har gått på AAP en stund) vil det da lønne seg å gjøre det snarest mulig, eller prøve å dra det ut til etter reformen?

 

Med andre ord, er reformen til det bedre eller verre?

Anonymous poster hash: cfaa9...cd6

 

Hm...ingen som kunne svare meg direkte på dette? Bør jeg søke trygd nå eller vente lengst mulig? Vil antakelig kunne få det nå hvis jeg søkte.

Anonymous poster hash: cfaa9...cd6

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Hm. Hvis man vet at man kommer til å søke uføretrygd (har gått på AAP en stund) vil det da lønne seg å gjøre det snarest mulig, eller prøve å dra det ut til etter reformen?

 

Med andre ord, er reformen til det bedre eller verre?

Anonymous poster hash: cfaa9...cd6

 

Det er vanskelig å svare på, fordi det alltid er en del personlige opplysninger en trenger for å finne ut av det.

Prøv å les den linken jeg la ut i et tidligere innlegg. Der burde du kunne finne svaret, fordi du kan beregne din omtrentlige uførepensjon etter gamle regler på nav.no.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Fant dette på nettet, er det virkelig mulig?

 

 

Når det gjelder uførepensjonsreformen, så vil denne som sagt tre i kraft engang i 2015. Det som er verdt å merke seg da, er at sivilstatus, alså enslig eller samboer.... vil fastsettes en gang for alle (også for de som har uførepensjon etter gammelt vedtak). Med andre ord ens sivilstatus på det tidpunkt reformen trer i kraft vil være for alltid. Om en er enslig akkurat da og siden gifter seg, vil en likevel få full grunnstønad og motsatt om en er samboer eller gift på tidspunktet og siden skiller seg og blir enslig vil en aldri få mer en 85% grunnstønad. Blodig urettferdig, men veldig greit å være klar over....

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

 

Jeg har nå endelig funnet ut av dette. Det blir fremdeles lavere ytelser for gifte enn for enslige. Det er kun tilleggsytelsene som blir påvirket av sivilstand ved omleggingen.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Det høres rart ut, hvor fant du det? Jeg mener å ha lest at i den nye reformen så får alle det samme uavhengig av om de er enslige eller samboere (eventuelt gift). Men skal ikke si det helt sikkert.

Anonymous poster hash: ed046...a34

Jeg har nå endelig funnet ut av dette. Det blir fremdeles lavere ytelser for gifte enn for enslige. Det er kun tilleggsytelsene som blir påvirket av sivilstand ved omleggingen.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

 

Jeg har nå endelig funnet ut av dette. Det blir fremdeles lavere ytelser for gifte enn for enslige. Det er kun tilleggsytelsene som blir påvirket av sivilstand ved omleggingen.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

 

 

Jeg vil ikke umiddelbart tro på dette sitatet fordi det brukes feile formuleringer, det er ikke 85% av grunnbeløpet med 85% av grunnpensjon.

Når begrepene ikke er på plass, så er hele uttalelsen lite troverdig i mine øyne.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg fant det i en annen diskusjon på nettet fra i fjor. Jeg synes det er forvirrende, jeg kan ikke finne noe om at alle skal få likt ved å lese den nye reformen. Derimot leser jeg at de som har en tilleggsytelse i dag, får beholde den resten av sitt trygdede liv, uavhengig om sivilstatusen endres. Hvis du har ektefelle tillegg for eksempel vil du få beholde dette selv om du skiller deg. Mens en som gifter seg etter at reformen trer i kraft og hadde hatt krav på dette tillegget får det ikke. Så da ender en enslig opp med ektefelle tillegg resten av livet.

Så denne skjevheten forfølger iallfall systemet i tiår fremover. Dette forklarer de med at de ikke vil ta i fra noen som allerede har fått innvilget tillegget. Mens tillegget skal fjernes i den nye reformen.

Det er er en del tillegg til hovedtrygden som skal fjernes, med som allerede har dem får beholde dem resten av sine trygdede liv. Det er hva du har i det øyeblikket den nye reformen trer i klart som teller for hvordan trygden din ser ut senere.

Det skulle ikke forbause meg om det ikke er slik med hovedtrygden også. Men jeg kan ikke finne ut av det. Skulle ønske noen kunne svare meg ordentlig på dette.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Det er vel desverre få som har satt seg ordentlig inn i reformen enda og jeg kan tenke meg at de ikke kan reglene ordentlig på nav før reformen er et faktum (ikke det at alle der kan ulike regler). Du kan lese det meste på regjeringen.no. Det ser ut til at det du skriver stemmer.

Det står at konverteringen skal skje med utgangspunkt i sivilstand på konverteringstidspunktet og at eventuell endring av sivilstand på et senere tidspunkt ikke skal få konsekvenser for uføretrygden til de som har en høyere ytelse enn minsteytelsen.

Enkelte elementer i dagens uførepensjonsregelverk skal ikke omfattes av konverteringen men videreføres som separate tilleggsytelser. Det gjelder forsørgertillegg og det som gis etterlatte uførepensjonister. Men det står at de som mottar ektefelletillegg bare skal beholde dette i en overgangsperiode.

Det står at beregningen forenkles ved at sivilstand bare skal påvirke minsteytelsen i uføretrygden, mens sivilstand kan påvirke alle komponenter i dagens uførepensjon.

Det står at departementet legger opp til...det tyder vel på at reglene ikke er helt fastspikret. Det jeg lurer på er om det er HELT sikkert at denne reformen gjennomføres i 2015 uansett valgresultat og kan en eventuell ny regjering endre regler fram til reformen? Eller må de vente til etter 2015-reformen er gjennomført før de kan gjøre endringer? Kan regjeringen utsette reformen?

Anonymous poster hash: ed046...a34

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg vil ikke umiddelbart tro på dette sitatet fordi det brukes feile formuleringer, det er ikke 85% av grunnbeløpet med 85% av grunnpensjon.

Når begrepene ikke er på plass, så er hele uttalelsen lite troverdig i mine øyne.

Dette hentet jeg fra stortinget.no sine sider angående den nye reformen.

 

Minsteytelsene i dagens uførepensjon tilsvarer minsteytelsene i dagens alderspensjon og består av grunnpensjon og særtillegg. Som hovedregel utgjør disse 1,85 G for gifte og 2 G for enslige. Det legges til grunn at minsteytelsen i den nye uføretrygden videreføres på samme nivå etter skatt som i dag. Det betyr at minsteytelsen må økes noe for å kompensere for økt skatt. Det foreslås at minsteytelsene fortsatt skal differensieres etter sivilstand, fordi minsteytelsen ikke er basert på egen opptjening og enslige har større levekostnader enn gifte pr. person. Det foreslås at gifte/samboende gis en minsteytelse etter ordinær sats, fastsatt til 2,28 G, og enslige etter en høy sats, fastsatt til 2,48 G. Videre foreslås det å forenkle sivilstandsdifferensieringen sammenliknet med dagens regler.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg vil ikke umiddelbart tro på dette sitatet fordi det brukes feile formuleringer, det er ikke 85% av grunnbeløpet med 85% av grunnpensjon.

Når begrepene ikke er på plass, så er hele uttalelsen lite troverdig i mine øyne.

Legger til i tillegg til sitatet hentet fra stortinget... Det jeg mente var at reglene for dette vil være som før med lavere ytelse for gifte. Og da stemmer ikke det jeg opprinnelig lurte på som gikk ut på at den sivilstatusen du har ved omlegging vil ha noe å si for videre utbetaling av ytelsen uavhengig av sivilstatus. Reglene for dette blir som før, lavere som samboer/gift men som enslig ved skillsmisse vil man få høyere, slik leser jeg det iallfall.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er vel desverre få som har satt seg ordentlig inn i reformen enda og jeg kan tenke meg at de ikke kan reglene ordentlig på nav før reformen er et faktum (ikke det at alle der kan ulike regler). Du kan lese det meste på regjeringen.no. Det ser ut til at det du skriver stemmer.

Det står at konverteringen skal skje med utgangspunkt i sivilstand på konverteringstidspunktet og at eventuell endring av sivilstand på et senere tidspunkt ikke skal få konsekvenser for uføretrygden til de som har en høyere ytelse enn minsteytelsen.

Enkelte elementer i dagens uførepensjonsregelverk skal ikke omfattes av konverteringen men videreføres som separate tilleggsytelser. Det gjelder forsørgertillegg og det som gis etterlatte uførepensjonister. Men det står at de som mottar ektefelletillegg bare skal beholde dette i en overgangsperiode.

Det står at beregningen forenkles ved at sivilstand bare skal påvirke minsteytelsen i uføretrygden, mens sivilstand kan påvirke alle komponenter i dagens uførepensjon.

Det står at departementet legger opp til...det tyder vel på at reglene ikke er helt fastspikret. Det jeg lurer på er om det er HELT sikkert at denne reformen gjennomføres i 2015 uansett valgresultat og kan en eventuell ny regjering endre regler fram til reformen? Eller må de vente til etter 2015-reformen er gjennomført før de kan gjøre endringer? Kan regjeringen utsette reformen?

Anonymous poster hash: ed046...a34

Ja det ser ut til å stemme for tilleggsytelsene, men jeg fant ut etter å ha lest på stortinget.no at reglene for samboere/gifte skal differensieres som før.

 

 

Minsteytelsene i dagens uførepensjon tilsvarer minsteytelsene i dagens alderspensjon og består av grunnpensjon og særtillegg. Som hovedregel utgjør disse 1,85 G for gifte og 2 G for enslige. Det legges til grunn at minsteytelsen i den nye uføretrygden videreføres på samme nivå etter skatt som i dag. Det betyr at minsteytelsen må økes noe for å kompensere for økt skatt. Det foreslås at minsteytelsene fortsatt skal differensieres etter sivilstand, fordi minsteytelsen ikke er basert på egen opptjening og enslige har større levekostnader enn gifte pr. person. Det foreslås at gifte/samboende gis en minsteytelse etter ordinær sats, fastsatt til 2,28 G, og enslige etter en høy sats, fastsatt til 2,48 G. Videre foreslås det å forenkle sivilstandsdifferensieringen sammenliknet med dagens regler.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det høres rart ut, hvor fant du det? Jeg mener å ha lest at i den nye reformen så får alle det samme uavhengig av om de er enslige eller samboere (eventuelt gift). Men skal ikke si det helt sikkert.

Anonymous poster hash: ed046...a34

For å unngå missforståelse, mente jeg med svaret mitt at reglene for ytelser ved sivilstand blir fremdeles differensiert. Lavere for samboere/gifte men at du får 100% hvis du igjen blir enslig.

 

hentet i fra stortinget.no

 

Minsteytelsene i dagens uførepensjon tilsvarer minsteytelsene i dagens alderspensjon og består av grunnpensjon og særtillegg. Som hovedregel utgjør disse 1,85 G for gifte og 2 G for enslige. Det legges til grunn at minsteytelsen i den nye uføretrygden videreføres på samme nivå etter skatt som i dag. Det betyr at minsteytelsen må økes noe for å kompensere for økt skatt. Det foreslås at minsteytelsene fortsatt skal differensieres etter sivilstand, fordi minsteytelsen ikke er basert på egen opptjening og enslige har større levekostnader enn gifte pr. person. Det foreslås at gifte/samboende gis en minsteytelse etter ordinær sats, fastsatt til 2,28 G, og enslige etter en høy sats, fastsatt til 2,48 G. Videre foreslås det å forenkle sivilstandsdifferensieringen sammenliknet med dagens regler.

Anonymous poster hash: a1dd0...c76

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...