Gå til innhold

Menn: Hva gjør dere i kampen mot undertrykkelse av kvinner og barn?


Gjest kari trestakk
 Del

Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Gjest tod

Det er urimelig å holde "menn" som gruppe ansvarlig for denne problematikken.

Det er politikernes ansvar å sørge for et lovverk og en prioritering fra politiets side slik at disse kvinnene og barna kan beskyttes. Videre kunne en håpe på et samfunn hvor oppvekstvilkårene (m.m.) i større grad var slik at mennesker ikke tyr til fysisk eller psykisk vold.

Det må være alles ansvar å engasjere seg i dette - her kan jeg ikke se at kjønn spiller noen rolle.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Skal man gjøre noe med dette, så bør man se om det finnes noen flere "fellesnevnere" hos de menn som er ansvarlig for denne volden - og ikke bare at det er "menn".

Først da kan man rette søkelyset og tiltakene inn mot det som ligger bak og er årsaken til denne type vold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

Skal man gjøre noe med dette, så bør man se om det finnes noen flere "fellesnevnere" hos de menn som er ansvarlig for denne volden - og ikke bare at det er "menn".

Først da kan man rette søkelyset og tiltakene inn mot det som ligger bak og er årsaken til denne type vold.

Fellesnevneren er at de banker kone og barn.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

Det er urimelig å holde "menn" som gruppe ansvarlig for denne problematikken.

Det er politikernes ansvar å sørge for et lovverk og en prioritering fra politiets side slik at disse kvinnene og barna kan beskyttes. Videre kunne en håpe på et samfunn hvor oppvekstvilkårene (m.m.) i større grad var slik at mennesker ikke tyr til fysisk eller psykisk vold.

Det må være alles ansvar å engasjere seg i dette - her kan jeg ikke se at kjønn spiller noen rolle.

Hei,

Du skriver: "Det er urimelig å holde "menn" som gruppe ansvarlig for denne problematikken."

Nettopp. :-)

Akkurat like urimelig som det er å holde innvandrere som gruppe ansvarlig for vold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

Hei,

Hva gjør du?

Akkurat som innvandrere er menn individer, og selvsagt ikke ansvarlige for hverandres handlinger.

Det du nevner er ALLES ansvar, alle kvinner og alle menn. Jeg gjør min del, og håper du også gjør din.

Med vennlig hilsen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Goliath

Fellesnevneren er at de banker kone og barn.

På nyhetene i dag kom det frem at når det gjelder såkaldt grov "hjemmevold", så står fremmedkulturelle innvandrere for ca 70 % av sakene.

Med tanke på hvor få de er, så er det ekstremt høye tall i deres "disfavør" - og det skal ikke mye intelligens til for å forstå hvor tiltakene bør rettes inn......

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kari trestakk

Hei,

Hva gjør du?

Akkurat som innvandrere er menn individer, og selvsagt ikke ansvarlige for hverandres handlinger.

Det du nevner er ALLES ansvar, alle kvinner og alle menn. Jeg gjør min del, og håper du også gjør din.

Med vennlig hilsen

Hva gjør du?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kari trestakk

Det er urimelig å holde "menn" som gruppe ansvarlig for denne problematikken.

Det er politikernes ansvar å sørge for et lovverk og en prioritering fra politiets side slik at disse kvinnene og barna kan beskyttes. Videre kunne en håpe på et samfunn hvor oppvekstvilkårene (m.m.) i større grad var slik at mennesker ikke tyr til fysisk eller psykisk vold.

Det må være alles ansvar å engasjere seg i dette - her kan jeg ikke se at kjønn spiller noen rolle.

Ingen har sagt noe om at gruppen /menn/ (50% av jordas befolkning) per definisjon er voldelige.

Men hvis man ikke har fått med seg at vold er del av mange menns ukultur må man være utmeldt av samfunnet.

Den type vold artiklene her viser til er menns vold mot kvinner og barn. Da blir det direkte åndssvakt å vri mitt lille innspill over på "jamen, det er jo ikke _alle_ menn som bruker vold og da kan vi ikke snakke om dette."

Kvinnesolidaritet og -arbeide på kryss og tvers av landegrenser og andre kulturelle grenser for å bedre kvinners og barns kår på mange områder er velkjent.

Mitt spørsmål var altså om menn i noen som helst grad engasjerer seg i noen form for arbeide eller engasjement som søker å bekjempe menns bruk av vold. Eller er det uinteressant i og med at ikke _alle_ menn bedriver vold?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Grip

Det er ikke så lett for enkeltmennesker å gjøre så mye med denne volden, som nærmest er strukturell.

Dette er et politisk ansvar, og det er gjennom politiske tiltak man må finne løsninger. I dag er det ingen som virkelig tar tak i problemene. Arenaen domineres av FrP på den ene side, og en skokk av velmenende men akk så naive på den andre siden.

Ingenting skjer, og i mens forverres forholdene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest tod

Hei,

Du skriver: "Det er urimelig å holde "menn" som gruppe ansvarlig for denne problematikken."

Nettopp. :-)

Akkurat like urimelig som det er å holde innvandrere som gruppe ansvarlig for vold.

Ja, selvfølgelig. Jeg har aldri hevda noe annet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

Det er ikke så lett for enkeltmennesker å gjøre så mye med denne volden, som nærmest er strukturell.

Dette er et politisk ansvar, og det er gjennom politiske tiltak man må finne løsninger. I dag er det ingen som virkelig tar tak i problemene. Arenaen domineres av FrP på den ene side, og en skokk av velmenende men akk så naive på den andre siden.

Ingenting skjer, og i mens forverres forholdene.

Frps bidrag til dette er vel stort sett begrenset til å true med å utvise kvinnene?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest barna lider

Stakkars, stakkars barn som lever med en sånn redsel hengende over seg.

Nå må vi kvinner bli sterke og selvstendige, nå må vi slutte å la oss lure av psykopater og kontrollfreaker. Nå må vi lære oss at vi klarer oss fint uten en mann i huset. Nå må vi GÅ ved første slag eller overgrep, både fysisk og psykisk.

Nå må vi slutte å utsette barna våre for dette!!

Vi kommer ingen vei så lenge flertallet av kvinner ennå tror at et liv som singel er et trasig liv. Vi kommer ingen vei så lenge rådene de som sliter får er: samlivsterapi, forsøk å forstå, gresset er ikke grønnere på den andere siden, det er feigt å bare gå osv.

Når skal det bli godtatt at vi kan gå med en gang vi føler at noe skurrer?????

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Sør

Hva gjør du?

Hei,

Jeg jobber med forskjellige aspekter av dette i flere timer i uken.

Har før det gjort mer målrettet prosjekt-arbeid med Women-empowerment.

Med vennlig hilsen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest tod

Ingen har sagt noe om at gruppen /menn/ (50% av jordas befolkning) per definisjon er voldelige.

Men hvis man ikke har fått med seg at vold er del av mange menns ukultur må man være utmeldt av samfunnet.

Den type vold artiklene her viser til er menns vold mot kvinner og barn. Da blir det direkte åndssvakt å vri mitt lille innspill over på "jamen, det er jo ikke _alle_ menn som bruker vold og da kan vi ikke snakke om dette."

Kvinnesolidaritet og -arbeide på kryss og tvers av landegrenser og andre kulturelle grenser for å bedre kvinners og barns kår på mange områder er velkjent.

Mitt spørsmål var altså om menn i noen som helst grad engasjerer seg i noen form for arbeide eller engasjement som søker å bekjempe menns bruk av vold. Eller er det uinteressant i og med at ikke _alle_ menn bedriver vold?

Du skulle ikke være nødvendig å presisere dette, men det ser ut til at jeg har nødt: jeg har aldri sagt at "vi ikke kan snakke om dette". For å gjenta: etter min mening er det mest preserende problemet i denne sammenheng at disse sakene prioriteres i for liten grad av politiet - samt muligens at lovgivningen ikke er adekvat; dernest at mennesker vokser opp og lever under vilkår som gjør dem disponible for vold.

Jeg føler meg ikke ansvarlig for andre menns vold selv om jeg er mann selv. Jeg kan imidlertid være enig i at påfallende få menn engasjerer seg i denne typen problematikk. Personlig føler jeg meg desverre ikke naiv nok til å gå i et demonstrasjonstog og rope "nei til vold".

Har du noen forslag til tiltak mot dette problemet? Jeg syns vinklingen i inneleggene dine har vært uheldig - du synes mer opptatt av å gjennomføre en anklage mot menn enn av den konkrete saken du henviser til.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

På nyhetene i dag kom det frem at når det gjelder såkaldt grov "hjemmevold", så står fremmedkulturelle innvandrere for ca 70 % av sakene.

Med tanke på hvor få de er, så er det ekstremt høye tall i deres "disfavør" - og det skal ikke mye intelligens til for å forstå hvor tiltakene bør rettes inn......

Jeg synes du spammer igjen. Dette har du skrevet før idag.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

Slike artikkler er dårlig lesning og relativt uinteressante. Dramaturgisk velressigert naturligvis - der hensikten er å appellere til emosjonene.

Den ga meg ingenting!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kari trestakk

Du skulle ikke være nødvendig å presisere dette, men det ser ut til at jeg har nødt: jeg har aldri sagt at "vi ikke kan snakke om dette". For å gjenta: etter min mening er det mest preserende problemet i denne sammenheng at disse sakene prioriteres i for liten grad av politiet - samt muligens at lovgivningen ikke er adekvat; dernest at mennesker vokser opp og lever under vilkår som gjør dem disponible for vold.

Jeg føler meg ikke ansvarlig for andre menns vold selv om jeg er mann selv. Jeg kan imidlertid være enig i at påfallende få menn engasjerer seg i denne typen problematikk. Personlig føler jeg meg desverre ikke naiv nok til å gå i et demonstrasjonstog og rope "nei til vold".

Har du noen forslag til tiltak mot dette problemet? Jeg syns vinklingen i inneleggene dine har vært uheldig - du synes mer opptatt av å gjennomføre en anklage mot menn enn av den konkrete saken du henviser til.

Jeg rettet henvendelsen og innlegget til menn av den grunn at kvinner er engasjert på mange plan når det gjelder vold mot kvinner og barn.

Det er dessverre slik og påfallende synes jeg, at menn ikke er like ivrige på denne banen.

Selvsagt er det et offentlig anliggende å beskytte kvinner og barn mot galninger samt juridisk gripe inn overfor sistnevnte - men:

Er ganske sikker på at en form for nei-til-vold-bevegelse / et klarere nei-til-vold-ståsted som springer ut fra et maskulint ståsted, altså en synliggjøring av et viktig standpunkt, vil kunne gi effekt overfor andre og mer eller mindre ustabile menn. Så lenge ikke-voldelige menn ikke sier noe, men overlater en slik arena til kvinner, kan det kanskje sies å være et stilltiende, om ikke akkurat samtykke, så ihvertfall, en implisitt melding om at dette sant å si ikke er så viktig.

Vold mot kvinner og barn er et alvorlig og ikke kulturelt avgrenset problem. I en stadig mer opphetet debatt på nasjonalt og internasjonalt plan om religiøse / kulturelle forskjeller og menneskeverd, vil jeg si at det overordnede problemet er en undertrykkende _manns_-u-kultur, uansett nasjonalitet og religion.

Og det vil vel ingen skikkelige mannfolk være bekjent av å ikke ta tydelig avstand fra?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest kari trestakk

Slike artikkler er dårlig lesning og relativt uinteressante. Dramaturgisk velressigert naturligvis - der hensikten er å appellere til emosjonene.

Den ga meg ingenting!

Synes du innholdet er uinteressant? Uavhengig av framstillingsformen?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Jeg synes du spammer igjen. Dette har du skrevet før idag.

Skal man snakke om spamming her Sør - så går du alle andre en god gang.

Det finnes ikke ett enste nytt argument fra deg som vi ikke har lest deg skrive noen hundretalls ganger før.

Så var det dette med dobbeltmoralen din igjen da. Det som skal gjelde for andre, gjelder tydligvis ikke for deg - eller?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...