Gå til innhold

Pappaperm 12 uker?


Gjest hmmmmrf.....

Anbefalte innlegg

Mandolaika

''Det er jeg ikke uenig med deg i, men hvorfor skal man da miste tiden hvis far velger å ikke benytte den hvis det er gode grunner for det? Det rammer jo så feil.''

Om far av ymse _dokumenterte_ årsaker ikke kan benytte permisjonen, overføres hans uker til mor, eller vice versa.

"Om far av ymse _dokumenterte_ årsaker ikke kan benytte permisjonen, overføres hans uker til mor, eller vice versa."

Ja, det visste ikke jeg, det har hele tiden vært fokusert på at da mister man dem.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

 • Svar 224
 • Opprettet
 • Siste svar

Mest aktive i denne tråden

 • Sør

  57

 • Mandolaika

  48

 • Mammantil3

  37

Sør

"Jaså? Jeg har alltid trodd at jeg hadde 10 dager og faren hadde 10 dager.

Hadde det vært 20 dager til fri fordeling, hvem tror du hadde tatt flest?"

Da du skrev fritt fordelt, eller hva det var du skrev, trodde jeg du mente at de ikke var _likt_ fordelt, beklager det.

Hva jeg tror hadde skjedd om det hadde vært 20 dager til fri fordeling? Jeg tror mor og far hadde delt dem ganske så bra mellom seg i fleste tilfeller.

''Jeg tror mor og far hadde delt dem ganske så bra mellom seg i fleste tilfeller.''

Hvilken verden bor du i?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

''Det er jeg ikke uenig med deg i, men hvorfor skal man da miste tiden hvis far velger å ikke benytte den hvis det er gode grunner for det? Det rammer jo så feil.''

Fordi rettighetene er personlige, de kan ikke overføres. Og slik må det være. Det samme gjelder sykt-barn-dager. De er også personlige.

''Dessuten vet jo arbeidsgiver også at det er en rettighet og ikke noe man MÅ gjøre, ergo tror jeg at de som ville følt seg presset til å være på jobb fortsatt vil være på jobb.''

Nei, det tror jeg ikke du har rett i på gruppenivå. Når rettigheten er der, benytter flere seg av den og det blir en sedvane. Noen vil helt sikkert føle seg presset av arbeidsgiver, men det gjelder også noen kvinner i forhold til de 3 ukene før fødselen.

''Man har faktisk samme mulighet i dag.''

Jeg vet ikke helt hva du mener med det?

Det jeg mener med det siste er at man også i dag kan fordele permisjonstiden bedre mellom mor og far hvis man ønsker det. Det er fullt mulig. Har en far på jobben her som nettopp har gjort akkurat det.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sør

Det jeg mener med det siste er at man også i dag kan fordele permisjonstiden bedre mellom mor og far hvis man ønsker det. Det er fullt mulig. Har en far på jobben her som nettopp har gjort akkurat det.

Men sånn fungerer det ikke ofte i den virkelige verden.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sør

"Om far av ymse _dokumenterte_ årsaker ikke kan benytte permisjonen, overføres hans uker til mor, eller vice versa."

Ja, det visste ikke jeg, det har hele tiden vært fokusert på at da mister man dem.

Ja, hvis det er en far som ikke gidder være far så gjør man forhåpentligvis det.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mammantil3

"Men du gjentar og gjentar at du ikke tror far er viktig for barnet det første leveåret, og da skjønner ikke jeg at du kan mene at han er en like god omsorgsperson som mor?"

Nei, jeg har ikke skrevet at far ikke er viktig i det hele tatt. Nå må du virkelig gi deg.

"Og jeg skjønner ikke at du ikke ser at kvinners rettigheter og muligheter har blitt mange hakk bedret etter at også far har fått rettigheter i forhold til barnas omsorg?"

Jo, det ser jeg, men man kan få til akkurat det samme uten å legge føringer for folk på denne måten. Jeg stoler på og har tiltro til at folk innretter seg slik det passer dem. Det burde politikerne også gjøre.

"Hvis vi skulle gå tilbake til det du, Beige og fru Rosen-ett-eller-annet vil, så blir det jo som å gå tilbake til fortiden der mor stelte hjemme og far gjorde karriere. Jeg kan ikke skjønne at du synes det er riktig vei å gå?"

Her er du så på bærtur at jeg gidder ikke kommentere det. Du trekker alt jeg skriver så langt ut på landet at jeg har ikke ord, direkte respektløst av deg synes jeg!

Du har skrevet disse setningene:

''Det er ikke bra for barnet om far er motvillig hjemme.''

''Jeg tror ikke det 1. året er så avgjørende, det er resten av barnets liv som er avgjørende.''

''Jeg tror ikke det 1. leveåret er avgjørende for hvor god kontakt far og barn får senere i livet, hadde vært flott om det hadde vært slik da.''

Og da sier du jo noe om hvordan du ser på faren som omsorgsperson og viktigheten av kontakten mellom far og barn. Er du uenig i det også?

''...men man kan få til akkurat det samme uten å legge føringer for folk på denne måten. Jeg stoler på og har tiltro til at folk innretter seg slik det passer dem. Det burde politikerne også gjøre.''

Og det er jo slik vi har hatt det, at folk har fått innrette seg som de vil. Da har mor vært hjemme lengst mulig, far har kun fått/"fått" det han har hatt krav på. Og fars rettigheter har endret seg, heldigvis, for det er tydelig at det må føringer til for å få endringer.

''"Hvis vi skulle gå tilbake til det du, Beige og fru Rosen-ett-eller-annet vil, så blir det jo som å gå tilbake til fortiden der mor stelte hjemme og far gjorde karriere. Jeg kan ikke skjønne at du synes det er riktig vei å gå?"

Her er du så på bærtur at jeg gidder ikke kommentere det. Du trekker alt jeg skriver så langt ut på landet at jeg har ikke ord, direkte respektløst av deg synes jeg!''

Ser du virkelig ikke at det _var_ slik før far fikk egne rettigheter? Jeg kan ikke skjønne at det er respektløst overfor deg å påpeke fakta? Det er jo en grunn til at det er egne rettigheter for far, hvis det var slik at folk flest delte likt fra før ville jo ikke dette ha vært noen nødvendighet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Mandolaika

Nei, jeg tar ikke feil her. Omtrent samtlige i tråden forsøker å fortelle deg det samme, men du raller om "tvang" (som ikke eksisterer) og alt mulig annet.

"Nei, jeg tar ikke feil her. Omtrent samtlige i tråden forsøker å fortelle deg det samme, men du raller om "tvang" (som ikke eksisterer) og alt mulig annet."

Raller jeg? Hehe. Flott ordbruk.

Jeg burde ikke nevne det, men de få som tør å ha en annen mening, gidder neppe kaste seg utpå, for her er det en gjeng med rødgrønne sosialister som svarer, ja det grenser faktisk til rene kommunismen innimellom i dette landet.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

''Jeg tror mor og far hadde delt dem ganske så bra mellom seg i fleste tilfeller.''

Hvilken verden bor du i?

Jeg bor i en verden hvor jeg tror folk flest klarer å innrette seg slik de selv synes er best, så får resten av verden og politikerne stole på det.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sør

"Nei, jeg tar ikke feil her. Omtrent samtlige i tråden forsøker å fortelle deg det samme, men du raller om "tvang" (som ikke eksisterer) og alt mulig annet."

Raller jeg? Hehe. Flott ordbruk.

Jeg burde ikke nevne det, men de få som tør å ha en annen mening, gidder neppe kaste seg utpå, for her er det en gjeng med rødgrønne sosialister som svarer, ja det grenser faktisk til rene kommunismen innimellom i dette landet.

Det eneste du beviser med slike utsagn er at du hverken har forstått hva sosialisme eller kommunisme betyr.

Og det er fremdeles deg, og ikke meg, som må lyve om "tvang".

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sør

Jeg bor i en verden hvor jeg tror folk flest klarer å innrette seg slik de selv synes er best, så får resten av verden og politikerne stole på det.

Vel, de samme folkene som "klarer å innrette seg slik de selv synes er best" har jo nettopp innrettet seg ved å stemme inn en regjering som vedtar denne pappapermen.

Det er den virkelige verdenden.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mammantil3

Enig! Og om de skal gjøre det, så må de da se til å gi far egen opptjeningsrett!!! Nå er det mange fedre som ikke har råd til å ta permisjonen sin fordi de ikke kan leve av det mor tjener.

Fra NAV sine sider:

''Når har far rett til fedrekvote?

■Dersom fødselen eller adopsjonen fant sted 1. juli 2010 og senere, er det er en forutsetning at både mor og far har rett til foreldrepenger (har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene).

■Dersom fødselen eller adopsjone fant sted 30. juni 2010 og tidligere er det i tillegg et krav til at mor må ha opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer.

Når foreligger det ikke rett til fedrekvote?

■Dersom far på grunn av egen sykdom er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan da søkes NAV om å få overført perioden til mor eller få utsatt perioden med fedrekvote.

■Dersom mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne.

■Dersom far ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene), overføres ukene med fedrekvote til mor.

■Dersom mor ikke har rett til foreldrepenger (ikke har vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene) og har mottatt engangsstønad, har ikke far rett på fedrekvote. Far kan, dersom han har rett til foreldrepenger, benytte seg av sin selvstendige rett til å ta ut vanlige foreldrepenger.

Dersom fødselen eller adopsjonen finner sted 30. juni 2010 eller tidligere, blir fedrekvoten overført til mor i de tilfeller der mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger i en stilling lavere enn 50 prosent, ''

Hvis jeg forstår dette riktig, må både mor og far ha vært i jobb i 6 av de siste 10 månedene for at begge skal ha rett på permisjon. Er ikke det ganske naturlig, da?

Eller er det noe annet jeg ikke får med meg her?

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

Du har skrevet disse setningene:

''Det er ikke bra for barnet om far er motvillig hjemme.''

''Jeg tror ikke det 1. året er så avgjørende, det er resten av barnets liv som er avgjørende.''

''Jeg tror ikke det 1. leveåret er avgjørende for hvor god kontakt far og barn får senere i livet, hadde vært flott om det hadde vært slik da.''

Og da sier du jo noe om hvordan du ser på faren som omsorgsperson og viktigheten av kontakten mellom far og barn. Er du uenig i det også?

''...men man kan få til akkurat det samme uten å legge føringer for folk på denne måten. Jeg stoler på og har tiltro til at folk innretter seg slik det passer dem. Det burde politikerne også gjøre.''

Og det er jo slik vi har hatt det, at folk har fått innrette seg som de vil. Da har mor vært hjemme lengst mulig, far har kun fått/"fått" det han har hatt krav på. Og fars rettigheter har endret seg, heldigvis, for det er tydelig at det må føringer til for å få endringer.

''"Hvis vi skulle gå tilbake til det du, Beige og fru Rosen-ett-eller-annet vil, så blir det jo som å gå tilbake til fortiden der mor stelte hjemme og far gjorde karriere. Jeg kan ikke skjønne at du synes det er riktig vei å gå?"

Her er du så på bærtur at jeg gidder ikke kommentere det. Du trekker alt jeg skriver så langt ut på landet at jeg har ikke ord, direkte respektløst av deg synes jeg!''

Ser du virkelig ikke at det _var_ slik før far fikk egne rettigheter? Jeg kan ikke skjønne at det er respektløst overfor deg å påpeke fakta? Det er jo en grunn til at det er egne rettigheter for far, hvis det var slik at folk flest delte likt fra før ville jo ikke dette ha vært noen nødvendighet.

Det hjelper ikke om du rammer inn det jeg har skrevet, du trekker det allikevel hinsides altfor langt.

Jeg har ikke sagt at jeg ser ned på faren som omsorgsperson fordi om jeg mener han ikke er uunnværlig akkurat de ukene der det 1. året hvis mor er hjemme. Det er forresten også mor som ammer, kanskje dere skal gjøre noe med det også, for det er vel ikke likestilling slik dere vil ha det? For min del kunne godt far ha vært hjemme hele året også. Det jeg mener er at det holder om en av dem er det og det kan godt være far også det. Jeg har heller ikke sagt at det ikke er viktig med kontakt mellom far og barn.

Du mistolker meg så til de grader at jeg gidder faktisk ikke mer, du vil ha det til at jeg mener det du tror jeg mener, men du tar feil.

Forøvrig var faren til mine barn hjemme i 5 uker (hvis jeg ikke husker feil), begge sønnene mine har absolutt like god kontakt med oss begge på alle mulige måter.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mammantil3

Det jeg mener med det siste er at man også i dag kan fordele permisjonstiden bedre mellom mor og far hvis man ønsker det. Det er fullt mulig. Har en far på jobben her som nettopp har gjort akkurat det.

Ja, man har en hel haug med uker man kan fordele, man kan bare ikke fordele de ukene som kun mor har rett til eller de ukene bare far har rett til.

Det er bare det at mor gjerne mener seg berettiget til så lang permisjon som mulig, så det er ikke så stor fordeling på de frivillige ukene. Dvs., det er stadig flere menn som tar mer permisjon enn de lovpålagte ukene, fordi også flere mødre ønsker seg tilbake til jobb raskere. Og det er kjempebra, og et tydelig resultat av at fars rettigheter slår positivt ut for familien.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Sør

Det hjelper ikke om du rammer inn det jeg har skrevet, du trekker det allikevel hinsides altfor langt.

Jeg har ikke sagt at jeg ser ned på faren som omsorgsperson fordi om jeg mener han ikke er uunnværlig akkurat de ukene der det 1. året hvis mor er hjemme. Det er forresten også mor som ammer, kanskje dere skal gjøre noe med det også, for det er vel ikke likestilling slik dere vil ha det? For min del kunne godt far ha vært hjemme hele året også. Det jeg mener er at det holder om en av dem er det og det kan godt være far også det. Jeg har heller ikke sagt at det ikke er viktig med kontakt mellom far og barn.

Du mistolker meg så til de grader at jeg gidder faktisk ikke mer, du vil ha det til at jeg mener det du tror jeg mener, men du tar feil.

Forøvrig var faren til mine barn hjemme i 5 uker (hvis jeg ikke husker feil), begge sønnene mine har absolutt like god kontakt med oss begge på alle mulige måter.

Hvis du mener Mammantil3 mistolker deg så må du heller bli flinkere til å forklare deg.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mammantil3

Det hjelper ikke om du rammer inn det jeg har skrevet, du trekker det allikevel hinsides altfor langt.

Jeg har ikke sagt at jeg ser ned på faren som omsorgsperson fordi om jeg mener han ikke er uunnværlig akkurat de ukene der det 1. året hvis mor er hjemme. Det er forresten også mor som ammer, kanskje dere skal gjøre noe med det også, for det er vel ikke likestilling slik dere vil ha det? For min del kunne godt far ha vært hjemme hele året også. Det jeg mener er at det holder om en av dem er det og det kan godt være far også det. Jeg har heller ikke sagt at det ikke er viktig med kontakt mellom far og barn.

Du mistolker meg så til de grader at jeg gidder faktisk ikke mer, du vil ha det til at jeg mener det du tror jeg mener, men du tar feil.

Forøvrig var faren til mine barn hjemme i 5 uker (hvis jeg ikke husker feil), begge sønnene mine har absolutt like god kontakt med oss begge på alle mulige måter.

Det blir i overkant usakelig når du drar inn ammende fedre, men det er greit, du har tilkjennegjort dine meninger veldig godt.

Heldigvis er flertallet enig i at det er bra far har egne rettigheter i forhold til egne barn, og at dette er et riktig skritt på veien mot likestilling i arbeidslivet. Så får du bare være irritert over at staten tar ansvar.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

Det eneste du beviser med slike utsagn er at du hverken har forstått hva sosialisme eller kommunisme betyr.

Og det er fremdeles deg, og ikke meg, som må lyve om "tvang".

"Det eneste du beviser med slike utsagn er at du hverken har forstått hva sosialisme eller kommunisme betyr."

Selvfølgelig mener du det, du er jo en av "dem". :-)

Lenke til innlegg
Del på andre sider
laban

Sykt barn-dagene kan slett ikke fordeles som man vil. Eller,- det kan jo hende ting har endret seg i så måte, men det hadde jo vært rart. I tillegg var det sånn før i alle fall, at man ikke kunne ta mer enn 3 på rad heller, slik at hvis ungen var syk en hel uke, kunne ikke enten mor eller far ta hele uken. Såvidt jeg husker.

Etter 3 dager på rad må man ha legeerklæring

tror

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

Hvis du mener Mammantil3 mistolker deg så må du heller bli flinkere til å forklare deg.

"Hvis du mener Mammantil3 mistolker deg så må du heller bli flinkere til å forklare deg."

Jeg gidder ikke det overfor personer som VIL mistolke eller VIL dra det for langt, fordi det skaper "bølger".

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mandolaika

Det blir i overkant usakelig når du drar inn ammende fedre, men det er greit, du har tilkjennegjort dine meninger veldig godt.

Heldigvis er flertallet enig i at det er bra far har egne rettigheter i forhold til egne barn, og at dette er et riktig skritt på veien mot likestilling i arbeidslivet. Så får du bare være irritert over at staten tar ansvar.

"Det blir i overkant usakelig når du drar inn ammende fedre, men det er greit, du har tilkjennegjort dine meninger veldig godt.

Heldigvis er flertallet enig i at det er bra far har egne rettigheter i forhold til egne barn, og at dette er et riktig skritt på veien mot likestilling i arbeidslivet. Så får du bare være irritert over at staten tar ansvar."

Det med ammende fedre - ja jeg dro den for langt med vilje, så da kan du se at du også synes det ble usaklig! 1 poeng til deg der.

Ja, det er bra at far har egne rettigheter og ja, det er bra at staten tar ansvar, men da burde de da ikke ta permisjonen fra foreldre som, med sikkert sine gode grunner, foretrekker å gjøre det på den måten som passer dem best.

Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mammantil3

"Jaså? Jeg har alltid trodd at jeg hadde 10 dager og faren hadde 10 dager.

Hadde det vært 20 dager til fri fordeling, hvem tror du hadde tatt flest?"

Da du skrev fritt fordelt, eller hva det var du skrev, trodde jeg du mente at de ikke var _likt_ fordelt, beklager det.

Hva jeg tror hadde skjedd om det hadde vært 20 dager til fri fordeling? Jeg tror mor og far hadde delt dem ganske så bra mellom seg i fleste tilfeller.

''Hva jeg tror hadde skjedd om det hadde vært 20 dager til fri fordeling? Jeg tror mor og far hadde delt dem ganske så bra mellom seg i fleste tilfeller.''

Leste et sted at det rent statistisk er mor som tar ut fri for sykt-barn-dager først, og bruker opp sine først før far trår til. Så jeg er ikke sikker på om de blir så jevnt fordelt slik det er i dag, og det er ikke så helt sikkert at far hadde tatt sin del dersom mor hadde alle.

Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...

×
×
 • Opprett ny...