Jump to content
Guest Maggie55

6 eller 5 timers dag for småbarnsforeldre synes jeg høres ut som en veldig god idé.

Recommended Posts

Guest Maggie55

Jeg tror det ville vært et veldig klokt tiltak og at mange ville hilst det forslaget velkommen selv om det gikk på bekostning av mye annet.

Endelig virkelig et forslag på barnas premisser synes jeg.

Hva synes dere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Det blir alt for kostbart.

Anonymkode: 6cef6...4c6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Maggie55

Du mener det er et forslag så på vidvanke. Tror egentlig mange kunne tenke seg bort fra både forbrukssamfunn og galskap av effektivitetskrav.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
1 minutt siden, Maggie55 skrev:

Du mener det er et forslag så på vidvanke. Tror egentlig mange kunne tenke seg bort fra både forbrukssamfunn og galskap av effektivitetskrav.

Regner med at de forventer å få betalt for full dag. Hvor skal pengene tas fra?

Anonymkode: 6cef6...4c6

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Man sparer så veldig veldig mye i den andre enden at det tror ikke er den stor belastning å kompensere for.

Anonymkode: ff7f1...2e8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lillemus
6 timer siden, Maggie55 skrev:

Jeg tror det ville vært et veldig klokt tiltak og at mange ville hilst det forslaget velkommen selv om det gikk på bekostning av mye annet.

Endelig virkelig et forslag på barnas premisser synes jeg.

Hva synes dere.

De skal jobbe 30 timer i uka, men få betalt for 37,5 da eller? Blir sannsynligvis lite nyansettelser på småbarnsforeldre da, hvem vil ansette noen som jobber 80% og skal ha 100% lønn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

 cilie
6 timer siden, Maggie55 skrev:

Jeg tror det ville vært et veldig klokt tiltak og at mange ville hilst det forslaget velkommen selv om det gikk på bekostning av mye annet.

Endelig virkelig et forslag på barnas premisser synes jeg.

Hva synes dere.

Jeg synes du setter fokus på noe viktig her. Altfor mange barn har altfor lange dager i barnehagen. Det er likevel vanskelig å se hvordan det skal løses praktisk. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban

Arbeidsgivere er allerede forpliktet til å se positivt på søknader om redusert arbeidstid fra småbarnsforeldre, så lenge det kan gjennomføres uten vesentlige ulemper for bedriften.

Jeg synes man skal være forsiktig med å lage dyre ordninger som favoriserer store grupper som ikke nødvendigvis har ensartede behov. Jeg tror de som ikke har barn, synes det er rikelig offentlig finansiert støtte til foreldre allerede. Det er ikke noen selvfølge at det beste for alle småbarnsfamilier er å ha kortest mulig tid i barnehagen og på jobb. Det er heller ikke gitt at forkortet dag er det alle ønsker seg, mange - både barn og foreldre - vil ha større utbytte av en ekstra fridag i uka. Alle har ikke like kort vei til barnehagen som visse politikere i Oslo, og alle har ikke arbeid som er egnet for å dele opp i korte timeverk, hjemmekontor osv.

6 timer siden, Maggie55 skrev:

Tror egentlig mange kunne tenke seg bort fra både forbrukssamfunn og galskap av effektivitetskrav.

Det kan man selvfølgelig velge, men man kan jo betale for det selv, ikke pålegge alle andre nøyaktig det samme. Jeg hadde selv 80% stilling i korte perioder (fordi jeg fikk barn i en tid da man ikke fikk barnehageplass til ettåringer uten å ha en diagnose på enten seg selv eller barnet, og dagmammaene foretrakk fulle arbeidsdager, men ikke full uke), men det falt meg ikke inn å sende regningen til fellesskapet.  

Jeg føler meg dessuten ikke som noen del av et forskrudd samfunn der folk blir syke av arbeidet og drukner i forbruksvarer.

Edited by laban

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Maggie55

Man er vel ikke småbarnsforeldre hele livet og helt praktisk ville det vel bli en fridag i uken. Er det ikke nettopp " tidsklemma" man trenger å gjøre noe med? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban
3 minutter siden, Maggie55 skrev:

Man er vel ikke småbarnsforeldre hele livet og helt praktisk ville det vel bli en fridag i uken.

Det skal du ikke være for sikker på. Flere tidligere forslag fra politikerne har handlet om redusert normalarbeidsdag.

4 minutter siden, Maggie55 skrev:

Er det ikke nettopp "tidsklemma" man trenger å gjøre noe med? 

Det kan hende. Men man trenger ikke alltid sende regningen til resten av samfunnet. Man kan finne ut hva som er det beste for sin egen situasjon i sin egen familie og gjøre noe med det for egen regning. Det er stor forskjell på behovene og "driftskostnadene" til en aleneforsørger i et lavtlønnsyrke i en liten kystbygd og en familie med to høye inntekter i en storby.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Maggie55
1 minutt siden, laban skrev:

Det skal du ikke være for sikker på. Flere tidligere forslag fra politikerne har handlet om redusert normalarbeidsdag.

Det kan hende. Men man trenger ikke alltid sende regningen til resten av samfunnet. Man kan finne ut hva som er det beste for sin egen situasjon i sin egen familie og gjøre noe med det for egen regning. Det er stor forskjell på behovene og "driftskostnadene" til en aleneforsørger i et lavtlønnsyrke i en liten kystbygd og en familie med to høye inntekter i en storby.

Enkelte mennesker trenger å ta ansvaret sitt tror jeg også for seg selv og sitt. Enkelte grupper småbarnsforeldre vil også ha særlige behov .Reduksjon i arbeidstid for alle ville være et flott mål men hvorfor ikke begynne med småbarnsforeldre med full lønn selvfølgelig. Det ville være en måte å skjerme barna og deres barndom på i en tøff verden. Norge flyter over av myrra og røkelse så det tror jeg går bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban
3 minutter siden, Maggie55 skrev:

Reduksjon i arbeidstid for alle ville være et flott mål men hvorfor ikke begynne med småbarnsforeldre med full lønn selvfølgelig. Det ville være en måte å skjerme barna og deres barndom på i en tøff verden. Norge flyter over av myrra og røkelse så det tror jeg går bra.

Har ikke du noen erfaringer fra helsevesen og eldreomsorg som tyder på noe annet enn at Norge renner over av offentlige midler?

Ikke misforstå - det er hyggelig å se at du er optimistisk på samfunnets vegne i dag. Jeg er bare såpass realistisk at jeg tror mange familier tåler de samme forhold som min egen hadde, i småbarnsperioden. Ja, det kunne være slitsomt, men nei, jeg tror ikke enda kortere tid på jobb (og mer stress for å få gjort oppgavene i løpet av tiden jeg hadde der) ville gjort så stor forskjell.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Nordmenn er individualister og samtidig preget av janteloven. Hvorfor skal noen ha det bedre enn meg,hvorfor skal noen få det lettere når jeg måtte streve?. Tenk om jeg mister fordeler fordi andre får fordeler. Hver generasjon er opptatt av seg selv. Det å være mor og ta seg av barn blir ikke satt pris på lenger. Det blir nesten sett på som latskap og illojalt mot samfunnet å prioritere barna sine. Man skal helst klare å oppdra de uten å være til bry for noen. Kanskje når vi alle blir eldre og trenger at noen pleier oss er det bare ufaglærte innvandrere som tar seg av oss. Det å få barn har blitt en kultur greie ?. Eller noe som har med kvinnekamp å gjøre?. Min mor og hennes medsøstre var hjemme med barna sine og ingen anklaget de for å prioritere barna. Nå er det jo ingen som vil tilbake til dette men vi bør kunne  finne løsninger der man kan ta seg av barna sine uten å måtte jobbe fullt for å klare seg .Det er VELDIG viktig å huske på noen ting: kvinnerer forskjellig. Noen tåler stress bedre enn andre. Barn er forskjellig. Noen krever mer enn andre. Yrker er forskjellig , noen yrker er mye mer krevende enn andre. 

 

Anonymkode: d0cff...27f

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

laban
5 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Hvorfor skal noen ha det bedre enn meg,hvorfor skal noen få det lettere når jeg måtte streve?. Tenk om jeg mister fordeler fordi andre får fordeler.

Jeg ser at innlegget mitt kan tolkes slik, men det er ikke hovedpoenget mitt. Derimot tror jeg sekstimersdag kan slå uheldig ut for samfunnets totaløkonomi, og at det ikke er så treffsikkert fordi jeg er enig i dette: 

5 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Det er VELDIG viktig å huske på noen ting: kvinner er forskjellig. Noen tåler stress bedre enn andre. Barn er forskjellig.

 

Edited by laban

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
4 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Nordmenn er individualister og samtidig preget av janteloven. Hvorfor skal noen ha det bedre enn meg,hvorfor skal noen få det lettere når jeg måtte streve?. Tenk om jeg mister fordeler fordi andre får fordeler. Hver generasjon er opptatt av seg selv. Det å være mor og ta seg av barn blir ikke satt pris på lenger. Det blir nesten sett på som latskap og illojalt mot samfunnet å prioritere barna sine. Man skal helst klare å oppdra de uten å være til bry for noen. Kanskje når vi alle blir eldre og trenger at noen pleier oss er det bare ufaglærte innvandrere som tar seg av oss. Det å få barn har blitt en kultur greie ?. Eller noe som har med kvinnekamp å gjøre?. Min mor og hennes medsøstre var hjemme med barna sine og ingen anklaget de for å prioritere barna. Nå er det jo ingen som vil tilbake til dette men vi bør kunne  finne løsninger der man kan ta seg av barna sine uten å måtte jobbe fullt for å klare seg .Det er VELDIG viktig å huske på noen ting: kvinnerer forskjellig. Noen tåler stress bedre enn andre. Barn er forskjellig. Noen krever mer enn andre. Yrker er forskjellig , noen yrker er mye mer krevende enn andre. 

 

Anonymkode: d0cff...27f

Det er fullt mulig å ha deltidsstilling, eller være hjemmeværende. Hva som passer best får den enkelte avgjøre. Men ikke forvent at samfunnet skal betale for det.

Anonymkode: 6cef6...4c6

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Man kan jo justere ned andre ting stadig tror jeg  en vil se færre psykiske tilfeller i den " nye populasjonen" med årene. Vi har mye å lære av elefantene hvordan de skjermer alle barna sine. Samfunnet bør gjøre på same måte. De store trekkene i samfunnet har te å si. En fag var jo barnetrygden også " ny" Min mor fikk 18 kr i måneden et år før jeg fylte 18 og da var det slutt husker jeg hun fortalte. Herligheten varte akkurat i ett år.

Du har rett i at det kommunale tilbudet er lite å hoppe i taket av. Jeg stod på og maset og kavet  og mange har kanskje ingen som tør å skrive klagebrev og ta telefoner. De er redde for å havne " innafor" selv og det med rette. Jeg tenker mye på dem som nå sitter der eller skal snakke med sykehjemslegen og kanskje ikke forstår noe av situasjonen og ingen mulighet har for protest Det medisinske oppfølgingen er hva jeg setter flest spørsmålstegn ved. Jeg tenker mye på det ja. Tenkte på å skrive om dette men man blir lett bare brukt i skittent spill. Ikke skriver jeg så godt heller og hva ville det hjelpe. Hadde bare min helse vært bedre kunne vi kanskje ungått alt. Jeg  tror hadde pleien vært bedre også fra min side så ville de " holdt lenger" Vedig vondt åenke på. Jeg forstod for lite om hvordan " denne kommunen fungerer"  .Jeg visste for lite.  Kommunen har visst brukt opp pengene på utbyggingsplaner og så mye rart. Forstår ikke hvordan man kan drive slik.

Anonymkode: ff7f1...2e8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mëmëso

Nå er det vel spådd at vi i fremtiden må jobbe 43 timer pr. uke, og vi har fått beskjed om at vi må føde flere barn. Ikke misforstå, jeg unner barnefamiliene alt godt, men det er allerede en selvfølge i samfunnet att barnløse (frie) skal ofre fritiden sin for at barnefamiliene skal få kabalen til å gå opp. Samtidig er kloden overbefolket så det holder. Mange motsetninger som synes vanskelig å gå opp? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
6 minutter siden, Mëmëso skrev:

Nå er det vel spådd at vi i fremtiden må jobbe 43 timer pr. uke, og vi har fått beskjed om at vi må føde flere barn. Ikke misforstå, jeg unner barnefamiliene alt godt, men det er allerede en selvfølge i samfunnet att barnløse (frie) skal ofre fritiden sin for at barnefamiliene skal få kabalen til å gå opp. Samtidig er kloden overbefolket så det holder. Mange motsetninger som synes vanskelig å gå opp? 

Ta hensyn til automatisering og roboter, så er det definivit noe som ikke stemmer her.

Anonymkode: 6cef6...4c6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mëmëso
2 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Ta hensyn til automatisering og roboter, så er det definivit noe som ikke stemmer her.

Anonymkode: 6cef6...4c6

Ja, det også. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
17 timer siden, Maggie55 skrev:

Jeg tror det ville vært et veldig klokt tiltak og at mange ville hilst det forslaget velkommen selv om det gikk på bekostning av mye annet.

Endelig virkelig et forslag på barnas premisser synes jeg.

Hva synes dere.

Enig. Jeg synes det er en god idé. Det er vanskelig å kombinere to 100% stillinger med barnehage uansett. 

Det "koster", men jeg synes det er bedre anvendte penger enn å stadig øke forbruket. Kanskje det ville forebygget noen samlivsbrudd også.

Det er riktig å omfordele fra smørbukker på 50+ til småbarnsfamilier. Når man passerer 50 har lønna nådd maks, man er barnefri, gjeldsfri og arver gjerne mange millioner på toppen av alt. 

Anonymkode: aa5e1...141

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...