Jump to content
Sign in to follow this  
erik1365380372

va gjør vi med Staff?

Recommended Posts

SierDuDet

Nei, jeg har ikke det. Og jeg diskuterer heller ikke hvordan vi kan forbedre rettssystemet.

Jeg diskuterer din påstand om at det er bedre at hundrevis av barn blir utsatt for overgrep enn at 1 voksen blir uskyldig dømt, og det er jeg uenig i.

Men hvis du ikke har noen forslag til å bedre rettsystemet, så er du i utgangpunktet enig i dagens system, eller?

Isåfall: Hva gjør deg til en bedre person enn meg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

SierDuDet

Som sagt; jeg diskuterte ikke rettssystemet i Norge, jeg diskuterte din påstand og dine meninger.

Nå har jeg imidlertid fått svar på det jeg lurte på, så da er jo saken grei.

Men mine meninger er basert på et rettsystem jeg forsøker å stole på, ikke på at jeg liker at uskyldige unger rammes av systemet.

Men det gjør de, og jeg ser ikke hvordan man kan forhindre dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
fudge

Men hvis du ikke har noen forslag til å bedre rettsystemet, så er du i utgangpunktet enig i dagens system, eller?

Isåfall: Hva gjør deg til en bedre person enn meg?

*gjesp*

Er mett av dine bortforklaringer, jeg.

Goodbye :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

*gjesp*

Er mett av dine bortforklaringer, jeg.

Goodbye :)

Jeg har ikke bortforklart noe, men jeg ser ikke at du har noen forslag til andre tiltak enn de nåværende, og det er dagens system som slipper løs så mange overgripere, et system du åpenbart ikke har noen alternativer til, så jeg fatter ikke hva du klager over.

Men det er sikkert lett å dømme andre.

Goodbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Singularity

"Skal man prøve å utelukke den ene ytterligheten bør man også prøve å utelukke den andre"

Selvsagt, og jeg har da aldri sagt at det ikke burde gå begge veier, ei heller har jeg talt for at voldtektsdømte ikke skal sitte i en jury.

Jeg prøver i motsetning til mine motdebatanter her å være 100 % partisk.

"Forøvrig er jeg også uenig i din vurdering av fudge og annleis - jeg tror at begge de som jurymedlemmer helt klart ville gått inn for å erklære en person siktet for overgrep som uskyldig hvis de følte at bevis og troverdighet talte for det."

Jeg har ikke sagt at annleis ikke ville gjort seg i en jury, og så vidt jeg har sett har hun ikke uttalt seg om den delen av debatten.

Fudge sa selv at hun var enig med "nicket mitt får du aldri, og sistnevnte mente at voldtektsofre var bedre skikket til å sitte i en jury enn andre, da de visste hva det handlet om.

Går det ann å tolke dette annerledes enn at hun ville vært subjektiv i sin jurydeltakelse??

Mener du at vi er tjent med å benytte oss av personlige følelser når man skal avgjøre skyldspørsmålet, selv når det gjelder så groteske forbryteler vi her snakker om?

Ellers er jeg enig i alt du skrev, men du må gjerne svare meg på spørsmålet mitt.

(For øvrig kjenner jeg også fudge og annleis, selv om du nok vet mer om førstnevnte enn meg, og jeg tviler heller ikke i utgangspunket på deres dømmekraft i en jury).

Det er vanskelig å svare uten å vite nøyaktig hvilke uttalelser du har i tankene.

Jeg har funnet frem til noen, og baserer mitt svar på de:

---

"men nicket mitt får du aldri" skrev:

For en tid tilbake siden kom advokat Heidi Yssen med følgende forslag: Juryen burde granskes for om de hadde vært utsatt for voldtekt, de som hadde det burde ikke sitte i juryen.

Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Naturligvis bør ikke mennesker som befinner seg i den akutte krisen ha noe der å gjøre, men for dem som har lagt voldtekten "bak seg" og nå har et avslappet forhold til "det som skjedde" bør absolutt ta bort bladet fra munnen og heller ei nektes å delta i slike sammenhenger.

---

fugde skrev:

"men nicket mitt får du aldri" har i det minste **MYE** mer peiling på overgrep / problematikk / tanker og reaksjoner i den forbindelse enn hva du har.

Jeg syns h*n sa utrolig mye bra, og om noen kanskje burde holdt kjeft om enkelte ting her, så er det heller deg, syns jeg.

---

Du skriver:

Fudge sa selv at hun var enig med "nicket mitt får du aldri, og sistnevnte mente at voldtektsofre var bedre skikket til å sitte i en jury enn andre, da de visste hva det handlet om.

Går det ann å tolke dette annerledes enn at hun ville vært subjektiv i sin jurydeltakelse??

Mener du at vi er tjent med å benytte oss av personlige følelser når man skal avgjøre skyldspørsmålet, selv når det gjelder så groteske forbryteler vi her snakker om?

---

Jeg oppfatter ikke "men nicket mitt får du aldri" dithen at hun mener at overgrepsutsatte er bedre skikket enn de som ikke er det til å sitte i en jury. Hun skriver at de med uønsket erfaring aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Dette er riktig, hva ofre for overgrep angår.

Det inntrykket jeg har fått etter å ha tastet med ganske mange fra dette forumet er at problemstillingene er komplekse - dette er regelen heller enn unntaket.

En som aldri har hatt kontakt med en som har blitt misbrukt vil ha vanskelig for å sette seg inn i vedkommendes situasjon - og å prøve å tenke seg hvordan det er vil lett kunne falle feil ut pga. logisk tenkning med for få variabler.

Dermed er ofrenes i utenforstående øynes noe merkelige opptreden noe som kan skade deres troverdighet i en rettsak. Denne problemstillingen vil kunne forsvinne dersom jurymedlemmene på den ene eller den andre måten vet mer om hvordan man kan reagere på overgrep.

Ettersom jeg ikke tolker den opprinnelige uttalelsen som fugde sa seg enig i på samme måte som du gjør, sitter jeg ikke igjen med samme konklusjon som deg hva angår fudge sitt syn på jurydeltakelse.

Jeg mener at enhver som skal vurdere et skyldsspørsmål skal vurdere det utifra de fakta som forelegges en, og ikke personlige følelser. Hvis man finner at man ikke klarer dette, bør man be seg fritatt for vervet.

Man kommer ikke utenom at enkelte forbrytelser er såpass avskyelige at man vanskelig kan la være å føle avsky for den som står bak (hvor skulle man kunne finne jurymedlemmer til f.eks. Baneheia-saken som ikke følte det ?), men man må ha evnen til å sitte der med den oppfatningen at h*n som sitter der er uskyldig frem til aktor har bevist at h*n har gjort det - og at hvis aktor ikke klarer dette så kommer man til å stemme for å frifinne h*n uansett hvor lite tiltalende h*n er og hva man føler selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

Det er vanskelig å svare uten å vite nøyaktig hvilke uttalelser du har i tankene.

Jeg har funnet frem til noen, og baserer mitt svar på de:

---

"men nicket mitt får du aldri" skrev:

For en tid tilbake siden kom advokat Heidi Yssen med følgende forslag: Juryen burde granskes for om de hadde vært utsatt for voldtekt, de som hadde det burde ikke sitte i juryen.

Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Naturligvis bør ikke mennesker som befinner seg i den akutte krisen ha noe der å gjøre, men for dem som har lagt voldtekten "bak seg" og nå har et avslappet forhold til "det som skjedde" bør absolutt ta bort bladet fra munnen og heller ei nektes å delta i slike sammenhenger.

---

fugde skrev:

"men nicket mitt får du aldri" har i det minste **MYE** mer peiling på overgrep / problematikk / tanker og reaksjoner i den forbindelse enn hva du har.

Jeg syns h*n sa utrolig mye bra, og om noen kanskje burde holdt kjeft om enkelte ting her, så er det heller deg, syns jeg.

---

Du skriver:

Fudge sa selv at hun var enig med "nicket mitt får du aldri, og sistnevnte mente at voldtektsofre var bedre skikket til å sitte i en jury enn andre, da de visste hva det handlet om.

Går det ann å tolke dette annerledes enn at hun ville vært subjektiv i sin jurydeltakelse??

Mener du at vi er tjent med å benytte oss av personlige følelser når man skal avgjøre skyldspørsmålet, selv når det gjelder så groteske forbryteler vi her snakker om?

---

Jeg oppfatter ikke "men nicket mitt får du aldri" dithen at hun mener at overgrepsutsatte er bedre skikket enn de som ikke er det til å sitte i en jury. Hun skriver at de med uønsket erfaring aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Dette er riktig, hva ofre for overgrep angår.

Det inntrykket jeg har fått etter å ha tastet med ganske mange fra dette forumet er at problemstillingene er komplekse - dette er regelen heller enn unntaket.

En som aldri har hatt kontakt med en som har blitt misbrukt vil ha vanskelig for å sette seg inn i vedkommendes situasjon - og å prøve å tenke seg hvordan det er vil lett kunne falle feil ut pga. logisk tenkning med for få variabler.

Dermed er ofrenes i utenforstående øynes noe merkelige opptreden noe som kan skade deres troverdighet i en rettsak. Denne problemstillingen vil kunne forsvinne dersom jurymedlemmene på den ene eller den andre måten vet mer om hvordan man kan reagere på overgrep.

Ettersom jeg ikke tolker den opprinnelige uttalelsen som fugde sa seg enig i på samme måte som du gjør, sitter jeg ikke igjen med samme konklusjon som deg hva angår fudge sitt syn på jurydeltakelse.

Jeg mener at enhver som skal vurdere et skyldsspørsmål skal vurdere det utifra de fakta som forelegges en, og ikke personlige følelser. Hvis man finner at man ikke klarer dette, bør man be seg fritatt for vervet.

Man kommer ikke utenom at enkelte forbrytelser er såpass avskyelige at man vanskelig kan la være å føle avsky for den som står bak (hvor skulle man kunne finne jurymedlemmer til f.eks. Baneheia-saken som ikke følte det ?), men man må ha evnen til å sitte der med den oppfatningen at h*n som sitter der er uskyldig frem til aktor har bevist at h*n har gjort det - og at hvis aktor ikke klarer dette så kommer man til å stemme for å frifinne h*n uansett hvor lite tiltalende h*n er og hva man føler selv.

"Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen."

Dette skrev, som du så, "nicket mitt får du aldri", men jeg kan ikke fatte hvordan du kan tolke dette til noe annet enn at hun mener at voldtektsutsatte fungerer bedre i en jury, nettopp fordi de kan "sette seg inn i situasjonen".

Hun sier dette i motsetning til Yssens uttalelse, og det kan ikke tolkes annerledes.

Hvorfor skal man sette seg inn i offerets situasjon hvis det ikke er fordi man skal forstå henne bedre, og her er poenget: Hvorfor skal man forstå offerets rolle i en rettsak? Her skal man ta stilling til bevis, ikke hvor vondt jenta ser ut til å ha det. Uansett hvor kaldt det høres ut.

Ergo har "nicket mitt..." misforstått helt hva en jurys oppgave går ut på, da man ikke skal ta hensyn til offerets rolle, men til gitte bevis og den antatte gjerningsmannens skyld.

Dette er rett og slett ikke til å misforstå, og når man i tillegg ser fudge sine uttalelser til meg, hvor hun utvilsomt mener at jeg er ett dårlig menneske pga mine holdninger til rettsikkerheten, så kan man jo bare lure på hva disse ville funnet på i en jury.

Nå er jeg som nevnt ikke for noe lovforslag om at voldteksoffere ikke skal få sitte i en jury, men jeg forstår godt hvor Yssen vil med sine uttalelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

annleis

Du får ha en fin dag på jobb!

Håper i det minste både du, fugde og "nicket mitt.." forstår at jeg faktisk diskuterer sak, og ikke person. Problemet er vel at sak og person går litt ihverandre her.

Jeg tror jeg er hjemme i kveld, så bare send meg en melding om du vil diskutere, eller bare snakke :)

*klem*

Hei på du.

Bare en liten tur innom før middagen:)

Jeg skjønner veldig godt at du diskuterer sak her, og er enig i deg i mange ting. Men også som sagt uenig.

Ellers vil jeg si at Ritva har et fint innlegg her oppe, men har da ikke fått lest fra meg tråden ennå. Jeg kommer nok innom igjen etter middagen, så kan vi kanskje snakkes da?

Klem

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

Hei på du.

Bare en liten tur innom før middagen:)

Jeg skjønner veldig godt at du diskuterer sak her, og er enig i deg i mange ting. Men også som sagt uenig.

Ellers vil jeg si at Ritva har et fint innlegg her oppe, men har da ikke fått lest fra meg tråden ennå. Jeg kommer nok innom igjen etter middagen, så kan vi kanskje snakkes da?

Klem

Det var da også et tidspunkt å spise middag på! :)

Ja, jeg så innlegget til Ritva, og syntes det var veldig godt!

Hvis du ikke ser meg online når du kommer innom etter middag, så send meg en sms, og jeg er plutselig tilbake! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
annleis

Det var da også et tidspunkt å spise middag på! :)

Ja, jeg så innlegget til Ritva, og syntes det var veldig godt!

Hvis du ikke ser meg online når du kommer innom etter middag, så send meg en sms, og jeg er plutselig tilbake! :)

Hei, er du her nå eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Singularity

"Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen."

Dette skrev, som du så, "nicket mitt får du aldri", men jeg kan ikke fatte hvordan du kan tolke dette til noe annet enn at hun mener at voldtektsutsatte fungerer bedre i en jury, nettopp fordi de kan "sette seg inn i situasjonen".

Hun sier dette i motsetning til Yssens uttalelse, og det kan ikke tolkes annerledes.

Hvorfor skal man sette seg inn i offerets situasjon hvis det ikke er fordi man skal forstå henne bedre, og her er poenget: Hvorfor skal man forstå offerets rolle i en rettsak? Her skal man ta stilling til bevis, ikke hvor vondt jenta ser ut til å ha det. Uansett hvor kaldt det høres ut.

Ergo har "nicket mitt..." misforstått helt hva en jurys oppgave går ut på, da man ikke skal ta hensyn til offerets rolle, men til gitte bevis og den antatte gjerningsmannens skyld.

Dette er rett og slett ikke til å misforstå, og når man i tillegg ser fudge sine uttalelser til meg, hvor hun utvilsomt mener at jeg er ett dårlig menneske pga mine holdninger til rettsikkerheten, så kan man jo bare lure på hva disse ville funnet på i en jury.

Nå er jeg som nevnt ikke for noe lovforslag om at voldteksoffere ikke skal få sitte i en jury, men jeg forstår godt hvor Yssen vil med sine uttalelser.

Setter man den setningen inn i konteksten i innlegget, så får man:

---

For en tid tilbake siden kom advokat Heidi Yssen med følgende forslag: Juryen burde granskes for om de hadde vært utsatt for voldtekt, de som hadde det burde ikke sitte i juryen.

Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Naturligvis bør ikke mennesker som befinner seg i den akutte krisen ha noe der å gjøre, men for dem som har lagt voldtekten "bak seg" og nå har et avslappet forhold til "det som skjedde" bør absolutt ta bort bladet fra munnen og heller ei nektes å delta i slike sammenhenger.

---

Altså, hun synes Heidi Ysens uttalelse er latterlig fordi man da utelukker en person med omfattende kunnskap om overgrep fra juryen fordi h*n har denne kunnskapen.

Man må som jurymedlem forstå en del om ettervirkninger av overgrep for å kunne evaluere offerets utsagn og påstander. De er ikke så rent sjelden å betrakte som bevis.

Det er ofte påstand mot påstand i overgrepssaker. Vedkommende som har anmeldt og vedkommende som har blitt anmeldt har begge blitt avhørt av politiet, og de kan da ha funnet såpass mange uregelmessigheter i den anmeldtes forklaring samtidig med at anmelderen virker troverdig og står fast på sine uttalelser i lengre kryssavhør, at de går videre selv om de mangler tekniske bevis. Ofte henlegges slike saker når man ikke finner tekniske bevis, fordi det ikke er riktig stort nok eller riktig motsetningsforhold mellom anmelders og den anmeldtes troverdighet.

Hvis tiltaltes forsvarer forsøker seg på en billig: "Men hvis h*n virkelig hadde blitt voldtatt, så hadde h*n tross alt gått rett til politiet i stedet for å vente en hel uke" ...og flere av jurymedlemmene faktisk tror at 99 % av alle som blir misbrukt har psyke og åndsnærværelse til å reise rett til politistasjonen og anmelde etter et lite opphold på legevakten for å ta vare på bevismateriale, så kan jurymedlemmene komme til å betrakte anmelderen som mindre troverdig på feil grunnlag.

Altså _må_ man vite litt om reaksjonsmønster for å vurdere det hele riktig, og forstå at det og det utsagnet gir grunnlag for å betrakte en person som mer troverdig og ikke motsatt.

Forsvarerens rolle i saker hvor en sak hvor h*ns klient fremstår som lite troverdig er som regel å redusere troverdigheten til anmelderen - og det er vel og bra så lenge det gjøres ved å avdekke forhold som faktisk gjør anmelderen mindre troverdig, men ikke bra så lenge en jury som ikke vet noe om reaksjonsmønsteret får et inntrykk av at anmelderen er mindre troverdig basert på at forsvareren utnytter manglende kunnskaper hos juryen til å peke på elementer ved anmelders adferd som faktisk er en helt normal reaksjon på et overgrep, men som ved lettvint logikk kan synes merkelig og mistenkelig.

Jeg har inntrykk av at du og "nicket mitt får du aldri" ser dette i forskjellige perspektiver, og tolker hverandres uttalelser sett i deres eget perspektiv.

Jeg har ikke lest grundig nok gjennom alle de innleggene du og fudge har skrevet til hverandre til å kommentere den videre debatten etter at fudge sa seg enig i "nicket mitt får du aldri" sine uttalelser.

Mitt umiddelbare inntrykk er imidlertid at dere har klart å tolke hverandres utsagn på den mest mulig uheldige måten, og fortsatt diskusjonen med det som utgangspunkt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

Setter man den setningen inn i konteksten i innlegget, så får man:

---

For en tid tilbake siden kom advokat Heidi Yssen med følgende forslag: Juryen burde granskes for om de hadde vært utsatt for voldtekt, de som hadde det burde ikke sitte i juryen.

Latterlig. Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen.

Naturligvis bør ikke mennesker som befinner seg i den akutte krisen ha noe der å gjøre, men for dem som har lagt voldtekten "bak seg" og nå har et avslappet forhold til "det som skjedde" bør absolutt ta bort bladet fra munnen og heller ei nektes å delta i slike sammenhenger.

---

Altså, hun synes Heidi Ysens uttalelse er latterlig fordi man da utelukker en person med omfattende kunnskap om overgrep fra juryen fordi h*n har denne kunnskapen.

Man må som jurymedlem forstå en del om ettervirkninger av overgrep for å kunne evaluere offerets utsagn og påstander. De er ikke så rent sjelden å betrakte som bevis.

Det er ofte påstand mot påstand i overgrepssaker. Vedkommende som har anmeldt og vedkommende som har blitt anmeldt har begge blitt avhørt av politiet, og de kan da ha funnet såpass mange uregelmessigheter i den anmeldtes forklaring samtidig med at anmelderen virker troverdig og står fast på sine uttalelser i lengre kryssavhør, at de går videre selv om de mangler tekniske bevis. Ofte henlegges slike saker når man ikke finner tekniske bevis, fordi det ikke er riktig stort nok eller riktig motsetningsforhold mellom anmelders og den anmeldtes troverdighet.

Hvis tiltaltes forsvarer forsøker seg på en billig: "Men hvis h*n virkelig hadde blitt voldtatt, så hadde h*n tross alt gått rett til politiet i stedet for å vente en hel uke" ...og flere av jurymedlemmene faktisk tror at 99 % av alle som blir misbrukt har psyke og åndsnærværelse til å reise rett til politistasjonen og anmelde etter et lite opphold på legevakten for å ta vare på bevismateriale, så kan jurymedlemmene komme til å betrakte anmelderen som mindre troverdig på feil grunnlag.

Altså _må_ man vite litt om reaksjonsmønster for å vurdere det hele riktig, og forstå at det og det utsagnet gir grunnlag for å betrakte en person som mer troverdig og ikke motsatt.

Forsvarerens rolle i saker hvor en sak hvor h*ns klient fremstår som lite troverdig er som regel å redusere troverdigheten til anmelderen - og det er vel og bra så lenge det gjøres ved å avdekke forhold som faktisk gjør anmelderen mindre troverdig, men ikke bra så lenge en jury som ikke vet noe om reaksjonsmønsteret får et inntrykk av at anmelderen er mindre troverdig basert på at forsvareren utnytter manglende kunnskaper hos juryen til å peke på elementer ved anmelders adferd som faktisk er en helt normal reaksjon på et overgrep, men som ved lettvint logikk kan synes merkelig og mistenkelig.

Jeg har inntrykk av at du og "nicket mitt får du aldri" ser dette i forskjellige perspektiver, og tolker hverandres uttalelser sett i deres eget perspektiv.

Jeg har ikke lest grundig nok gjennom alle de innleggene du og fudge har skrevet til hverandre til å kommentere den videre debatten etter at fudge sa seg enig i "nicket mitt får du aldri" sine uttalelser.

Mitt umiddelbare inntrykk er imidlertid at dere har klart å tolke hverandres utsagn på den mest mulig uheldige måten, og fortsatt diskusjonen med det som utgangspunkt.

Det er godt mulig at du har rett, og du har klart bedre greie på det her enn hva jeg har.

Hva mener du om uttalelsen i forhold til rettsikkerhet:

Det er bedre at 100 skyldige går fri enn at en uskyldig blir bura inn?

Sånn sett i forhold til rettsikkerhet, osv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Singularity

Det er godt mulig at du har rett, og du har klart bedre greie på det her enn hva jeg har.

Hva mener du om uttalelsen i forhold til rettsikkerhet:

Det er bedre at 100 skyldige går fri enn at en uskyldig blir bura inn?

Sånn sett i forhold til rettsikkerhet, osv?

Dette er en kompleks problemstilling.

La oss si at vi øket kravene til bevisføring i absurd grad til tilnærmet 100 %.

La oss også si at en gjeng mindre hyggelige mennesker benyttet seg av det, og voldtok en ung jente. Idet de klarte å unngå absolutte bevis, slapp de unna. La oss så si at de gjentok dette et par uker senere, og at det heller ikke denne gangen gikk an å få helt absolutte bevis mot dem.

La oss også ta med broren og kjæresten til denne jenta i likningen. Hvis vi antok at de hadde blitt rimelig forbannet, og valgte å hevne og verge jenta ved å ta livet av voldtektsforbryterene. La oss videre si at de også klarte å unngå absolutte bevis mot seg og ble frikjent.

Da sitter vi der med en rettsstat som overhodet ikke fungerer, og manglende respekt for denne i befolkningen.

Skal en rettsstat fungere så må den ha respekt i befolkningen, og det må være mulig å få dømt forbrytere. Samtidig må man føle at man har et vern mot falske eller uriktige anklager.

Man kan ikke oppnå 100 % domfellelse uten å sette kravene så lavt at det går utover rettssikkerheten.

Man kan ikke oppnå at det er 100 % sikkert at alle domfelte faktisk er skyldig uten å sette kravene så høyt at det går utover rettssikkerheten.

Altså må man finne en balanse.

Om den beste oppnåelige balansen ligger akkurat på 100 skyldige som går fri per ene som dømmes som uskyldig eller et annet sted vet jeg ikke.

Hadde jeg hatt sikre tall for hvor mange uskyldige som dømmes i Norge og hvor mange skyldige som går fri etter å ha blitt etterforsket og hvor bevisene var funnet utilstrekkelige til tiltale og/eller dom, så kunne jeg kanskje sagt noe om det.

Jeg synes systemet i Norge fungerer ganske bra. Det er selvfølgelig rom for forbedringer på begge områder, men hvis man skal holde seg til andre prinsipper som er viktige for oss, som privatlivets fred og menneskerettigheter, så er ikke rommet for forbedringer så veldig stort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

Dette er en kompleks problemstilling.

La oss si at vi øket kravene til bevisføring i absurd grad til tilnærmet 100 %.

La oss også si at en gjeng mindre hyggelige mennesker benyttet seg av det, og voldtok en ung jente. Idet de klarte å unngå absolutte bevis, slapp de unna. La oss så si at de gjentok dette et par uker senere, og at det heller ikke denne gangen gikk an å få helt absolutte bevis mot dem.

La oss også ta med broren og kjæresten til denne jenta i likningen. Hvis vi antok at de hadde blitt rimelig forbannet, og valgte å hevne og verge jenta ved å ta livet av voldtektsforbryterene. La oss videre si at de også klarte å unngå absolutte bevis mot seg og ble frikjent.

Da sitter vi der med en rettsstat som overhodet ikke fungerer, og manglende respekt for denne i befolkningen.

Skal en rettsstat fungere så må den ha respekt i befolkningen, og det må være mulig å få dømt forbrytere. Samtidig må man føle at man har et vern mot falske eller uriktige anklager.

Man kan ikke oppnå 100 % domfellelse uten å sette kravene så lavt at det går utover rettssikkerheten.

Man kan ikke oppnå at det er 100 % sikkert at alle domfelte faktisk er skyldig uten å sette kravene så høyt at det går utover rettssikkerheten.

Altså må man finne en balanse.

Om den beste oppnåelige balansen ligger akkurat på 100 skyldige som går fri per ene som dømmes som uskyldig eller et annet sted vet jeg ikke.

Hadde jeg hatt sikre tall for hvor mange uskyldige som dømmes i Norge og hvor mange skyldige som går fri etter å ha blitt etterforsket og hvor bevisene var funnet utilstrekkelige til tiltale og/eller dom, så kunne jeg kanskje sagt noe om det.

Jeg synes systemet i Norge fungerer ganske bra. Det er selvfølgelig rom for forbedringer på begge områder, men hvis man skal holde seg til andre prinsipper som er viktige for oss, som privatlivets fred og menneskerettigheter, så er ikke rommet for forbedringer så veldig stort.

Jeg er enig med deg der i forhold til at det fungerer bra i Norge i dag. Jeg vet i hvertfall ikke hva som kan gjøres bedre.

Tallet 100 på 1 var selvsagt tatt ut av intet, og mer å regne som en indikasjon på at jeg mener at man ikke skal kunne felles uten tilstrekkelig bevis - som i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest men nicket mitt får du aldri

Jo, dere må få reagere som dere gjør, og ingen har nektet dere, ei heller kritisert dere, for å reagere. Det eneste jeg sa var at enkelte ikke klarer å komme med noe konstruktivt når det gjelder temaet, da det blir for nært opp til hva man selv har opplevd.

F.eks. har du den personen som skrev til meg nedenfor her og kalte seg "nicket mitt får du aldri". Jeg aner ikke om det er en gjenganger her inne, og om personen har opplevd overgrep, men hun presterte å si at hun mente det var bra at folk som tidligere er utsatt for overgrep sitter i en jury som skal dømme en overgriper.

Hun sier: (sitat) "Det er kanskje de utsatte som aller best kan sette seg inn i situasjonen."

Det hun sier her er at hun vil la følelser råde i juryene, og at de tiltalte ikke bør få en rettferdig rettsak. Noen annen måte finnes det ikke å tolke det hun skriver på, og hun er nøyaktig en slik person jeg siktet til over.

Hun argumenterer mot det jeg sier her, og viser seg å være akkurat en slik person jeg "kritiserte" (kritiserte blir litt feil ord, for jeg vet at det er mye følelser i alt det her..).

Hun forstår sannsynligvis ikke engang at hun nå kastet bensin på bålet for meg, og pga sitt sitat beviste hun en gang for alle at jeg hadde rett i det jeg skrev her om at en del ikke tenker konstruktivt her inne.

*klem*

jeg er ikke en gjenganger, kun skrevet her noen få ganger -derimot leser jeg gjevnlig. Og, jeg er ikke et offer for overgrep.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

jeg er ikke en gjenganger, kun skrevet her noen få ganger -derimot leser jeg gjevnlig. Og, jeg er ikke et offer for overgrep.

Oki, men jeg tror vi er ferdigdebatert her. Les svarene mine til fugde om du mener noe, samt svarene til sing, og i innlegget til Ritva, over her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest men nicket mitt får du aldri

Oki, men jeg tror vi er ferdigdebatert her. Les svarene mine til fugde om du mener noe, samt svarene til sing, og i innlegget til Ritva, over her.

ok :)

beklager, jeg er født treg

Share this post


Link to post
Share on other sites
SierDuDet

ok :)

beklager, jeg er født treg

Da er vi to :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Goliath

Tillegg:

Jeg er forøvrig enig i at dette forumet ikke er for "krangling" (og jeg sluttet derfor å svare på innlegg), men det er heller ikke for at innlegg som ufarliggjør barneporno skal stå ubesvarte.

Ønsker også deg en god helg!

Med vennlig hilsen

"....men det er heller ikke for at innlegg som ufarliggjør barneporno skal stå ubesvarte."

Men det var ikke det som var tilfellet her Sør.

Du opptråtte svært kverulistisk mot en som forsøkte å si at det også er viktig å finne den rette ballansen.

Selv er jeg svært uenig med Staff, selv om jeg samtidig er opptatt av at de potensielt uskyldige men misstenkte overgriperne også må ha et rettsvern.

Men dine innlegg som starter med "Tull" synes jeg er like usmakelige som en del av Staffs uttalelser...

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...