Jump to content
Sign in to follow this  
Dorthe

Webbis

Recommended Posts

Babette

Hm - der ser det ut til at alt ansvaret hviler på arbeidsgiver. Men jeg vet med sikkerhet at Rikstrygdeverket har betalt tilrettelagt data-utstyr for en blind person som jeg kjenner. Den eneste ekstra-utgiften for arbeidsgiver var 1 ekstra printer, slik at h*n fikk egen laserprinter. Det er noe problematisk å dele vanlig printer i nettverk når man er blind... Men altså, leselist, høyttalende utstyr, punktskriver osv. ble dekket av Rikstrygdeverket. Mulig det står noe om dette i trygdeloven? Har ikke tid til å sjekke på lovdata nå.

Ja, jeg tror det fortsatt er slik at trygdeetaten /hjelpemiddelsentralen betaler for det som trengs av fysisk og praktisk tilrettelegging. Men det er kanskje arbeidsgivers ansvar at utstyret anskaffes? I tillegg kan jo tilrettelegging dreie seg om mer enn hjelpemidler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Babette

Men folk sliter fryktelig med å få jobb så det er bra at en slik lov har trått i kraft.

Det er masse flinke arbeidstakere som blir gående uten jobb selv etter lang utdannelse og gode karakterer.

Visst er det det. Her kommer en tilføyelse til som også trådte i kraft 1. mai 2004:

§ 54 E Positiv særbehandling

Særbehandling som bidrar til å fremme likebehandling er ikke i strid med bestemmelsene i dette kapittel.

Særbehandlingen skal opphøre når formålet med den er oppnådd.

...........

Dette gjelder for hele spekteret av potensielle diskrimineringskriterier, fra hudfarge til seksuell orientering, funksjonshemming og alder.

Med andre ord ser det ut til at myndighetene ønsker å signalisere et krafttak mot diskriminering i arbeidslivet, ved også å legitimere positiv særbehandling som et virkemiddel for å oppnå reell likebehandling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Ja, jeg tror det fortsatt er slik at trygdeetaten /hjelpemiddelsentralen betaler for det som trengs av fysisk og praktisk tilrettelegging. Men det er kanskje arbeidsgivers ansvar at utstyret anskaffes? I tillegg kan jo tilrettelegging dreie seg om mer enn hjelpemidler.

jeg fant svar på det i hvert fall

Hjelpemidler og ergonomisk tilrettelegging i arbeid og attføring

Personer med funksjonshemninger og behov for hjelpemidler på arbeidsplassen kan få refundert alle utgiftene til hjelpemidler ved nyansettelser og yrkesrettet attføring fra trygdeetaten.

Hjelpemiddelsentralen gir veiledning og har det overordnede ansvaret for formidling av hjelpemidler. Det stilles som krav at hjelpemidlene skal være nødvendige og hensiktsmessige.

I henhold til Lov om folketrygd kan det gis stønad til hjelpemidler og til annet nødvendig utstyr på arbeidsplassen. Det kan også ytes stønad til ombygging av maskiner mv. Lov om folketrygd kapittel 10, §10-7.

Arbeidsgiver har et økonomisk ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen når den ansatte har arbeidet i mer enn 6 måneder. For utgifter som overstiger ½G, kan det gis stønad fra folketrygden.

Arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging av arbeidsplassen er nærmere presisert i arbeidsmiljøloven §§12, 13 og 14.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gemini

Ja, jeg tror det fortsatt er slik at trygdeetaten /hjelpemiddelsentralen betaler for det som trengs av fysisk og praktisk tilrettelegging. Men det er kanskje arbeidsgivers ansvar at utstyret anskaffes? I tillegg kan jo tilrettelegging dreie seg om mer enn hjelpemidler.

Selvsagt. Men jeg tror mange arbeidsgivere er redd for å ansette funksjonshemmede, nettopp pga manglende informasjon om at det er en del som dekkes av trygdeetaten.

Det er ofte manglende kunnskap (og derved fordommer) som gjør det vanskelig for funksjonshemmede å få innpass i arbeidslivet.

Vedkommende som jeg kjenner opplevde også negative holdninger fra medarbeidere, selv om det var svært minimalt (om noe) de måtte ta hensyn til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frosken

Det er greit at funksjonshemmede er likeverdige mennesker. Men de har begrensninger, og i dette tilfellet var disse så omfattende at de ikke burde fått barn.

Når man ikke kan ta vare på seg selv og trenger kontinuerlig pleie/omsorg, da ER man jo annerledes. Selv om man kan klare seg med hjelp. Å påstå noe annet blir i beste fall naivt.

Det er mange som ikke burde fått barn, men vi kan ikke la alle som ikke burde fått barn får barn fordi noen av dem får det.

Man kan godt mene at noen ikke bør få barn. Selv mener jeg ofte det om stoffmisbrukere og alkohlikere. Og de fleste er vel enige i at barn som utsettes for grov omsorgssvikt bør tas hånd om av andre enn foreldrene.

En helt annen ting er å evt. frata noen retten til å få barn, slik man tidligere gjorde gjennom tvangssterilisering av f.eks. tatere.

Mener du at alvorlig funksjonshemmede skal fratas retten til å føde barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Man kan godt mene at noen ikke bør få barn. Selv mener jeg ofte det om stoffmisbrukere og alkohlikere. Og de fleste er vel enige i at barn som utsettes for grov omsorgssvikt bør tas hånd om av andre enn foreldrene.

En helt annen ting er å evt. frata noen retten til å få barn, slik man tidligere gjorde gjennom tvangssterilisering av f.eks. tatere.

Mener du at alvorlig funksjonshemmede skal fratas retten til å føde barn?

Det mener han helt sikkert siden han til og med synes at funksjonshemmede ikke trenger ferie da de ikke yter noe til samfunnet.

Og heller ikke har behov for like mye penger som funksjonsfriske. Han har ikke engang skjønt at mange funksjonshemmede har masse ekstra utgifter som han slipper.

Fy meg, men jeg har kranglet med ham før.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

petter smart

Det mener han helt sikkert siden han til og med synes at funksjonshemmede ikke trenger ferie da de ikke yter noe til samfunnet.

Og heller ikke har behov for like mye penger som funksjonsfriske. Han har ikke engang skjønt at mange funksjonshemmede har masse ekstra utgifter som han slipper.

Fy meg, men jeg har kranglet med ham før.

Funksjonshemmede jobber jo som regel ikke og har dermed ferie hele året ;-p

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Funksjonshemmede jobber jo som regel ikke og har dermed ferie hele året ;-p

Klapp igjen kjeften, du har selvfølgelig ferie når du er sykemeldt du.

Hvis du er misunnelig på funksjonshemmede som ikke jobber så kan du jo hoppe ut av vindu og så får du ferie du også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Klapp igjen kjeften, du har selvfølgelig ferie når du er sykemeldt du.

Hvis du er misunnelig på funksjonshemmede som ikke jobber så kan du jo hoppe ut av vindu og så får du ferie du også.

;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

;-)

Det var det jeg visste, du ha'kke lyst til å hoppe :o)

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Det var det jeg visste, du ha'kke lyst til å hoppe :o)

Er nok for feig til det. Er uansett så stiv og støl at jeg føler meg ganske handikappet for tiden.

Og for å få litt klarhet i det jeg har sagt/ment, så har jeg aldri ment at funksjonshemmede ikke verken trenger eller har rett på ferie.

Det jeg mener er at alle som ikke jobber ikke kan forvente å få samme luksusen som "alle" andre har. Samfunnet skal gi dem den nødvendige støtten de trenger, og dette kan godt innbefatte ferier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mil1365380270

Er nok for feig til det. Er uansett så stiv og støl at jeg føler meg ganske handikappet for tiden.

Og for å få litt klarhet i det jeg har sagt/ment, så har jeg aldri ment at funksjonshemmede ikke verken trenger eller har rett på ferie.

Det jeg mener er at alle som ikke jobber ikke kan forvente å få samme luksusen som "alle" andre har. Samfunnet skal gi dem den nødvendige støtten de trenger, og dette kan godt innbefatte ferier.

Hva definerer du som luksus?

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Hva definerer du som luksus?

Hytte, båt, sydenturer, spise på restaurant jevnlig osv.

En kan ikke forvente at det offentlige yter noe særlig utover det nødvendige. Jeg regner det som nødvendig å reise på ferie og komme seg unna hverdagen, men ikke nødvendigvis sydenturer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Dorthe

Er nok for feig til det. Er uansett så stiv og støl at jeg føler meg ganske handikappet for tiden.

Og for å få litt klarhet i det jeg har sagt/ment, så har jeg aldri ment at funksjonshemmede ikke verken trenger eller har rett på ferie.

Det jeg mener er at alle som ikke jobber ikke kan forvente å få samme luksusen som "alle" andre har. Samfunnet skal gi dem den nødvendige støtten de trenger, og dette kan godt innbefatte ferier.

Jeg synes heller samfunnet kunne vært tilrettelagt slik at alle som ønsket det kunne jobbe. Slik det er nå, går det ikke an å få jobbe halv dag og jobbe fire timer om dagen engang men man må jobbe full dag annenhver dag. Og heiser og ordentlige doer alle steder.

De fleste vil jobbe og jeg synes ikke det er riktig at man blir straffet økonomisk for at samfunnet ikke klarer å tilrettelegge for alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Hytte, båt, sydenturer, spise på restaurant jevnlig osv.

En kan ikke forvente at det offentlige yter noe særlig utover det nødvendige. Jeg regner det som nødvendig å reise på ferie og komme seg unna hverdagen, men ikke nødvendigvis sydenturer.

Jeg tror vi har litt forskjellig syn på hva som er nødvendig jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Jeg synes heller samfunnet kunne vært tilrettelagt slik at alle som ønsket det kunne jobbe. Slik det er nå, går det ikke an å få jobbe halv dag og jobbe fire timer om dagen engang men man må jobbe full dag annenhver dag. Og heiser og ordentlige doer alle steder.

De fleste vil jobbe og jeg synes ikke det er riktig at man blir straffet økonomisk for at samfunnet ikke klarer å tilrettelegge for alle.

Der er vi helt enige. Det er ikke mulig å jobbe dersom man ikke kan jobbe 100% og ikke trenger noen tilrettelegging.

Her bør det offentlige skjerpe seg. Det er synd at mange som ønsker å jobbe enten ikke får lov eller ikke kan fordi de vil tape penger på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Jeg tror vi har litt forskjellig syn på hva som er nødvendig jeg.

Hva mener du er nødvendig?

Strengt tatt trenger du bare mat/drikke, et sted å bo og klær.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Hva mener du er nødvendig?

Strengt tatt trenger du bare mat/drikke, et sted å bo og klær.

Ungene mine trenger det samme som andre unger, jeg trenger ekstra klær og medisiner og så trenger jeg nok penger til mat, bensin og andre nødvendige artikler. Dessuten trenger alle å komme ut og se andre mennesker og alle trenger å dra til Syden en gang i året uten at billetten skal koste 10 000 kr for hver enkeltbillett.

Jeg synes vel det stort sett er nødvendig at jeg har omtrent like mye som alle andre og særlig fordi jeg har ganske mange ekstra utgifter som andre ikke har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Der er vi helt enige. Det er ikke mulig å jobbe dersom man ikke kan jobbe 100% og ikke trenger noen tilrettelegging.

Her bør det offentlige skjerpe seg. Det er synd at mange som ønsker å jobbe enten ikke får lov eller ikke kan fordi de vil tape penger på det.

Det offentlige er ikke interessert. De tror at de skal tape penger på det og skjønner ikke at det er mange ressurser de går glipp av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ade|ina

Ungene mine trenger det samme som andre unger, jeg trenger ekstra klær og medisiner og så trenger jeg nok penger til mat, bensin og andre nødvendige artikler. Dessuten trenger alle å komme ut og se andre mennesker og alle trenger å dra til Syden en gang i året uten at billetten skal koste 10 000 kr for hver enkeltbillett.

Jeg synes vel det stort sett er nødvendig at jeg har omtrent like mye som alle andre og særlig fordi jeg har ganske mange ekstra utgifter som andre ikke har.

Det er vel ikke alle friske som har råd til å reise til syden en gang i året heller. Er det vanlig altså - og en selvfølge?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...