Gå til innhold

Får man dekket utgifter til briller?


Lotte :o)

Anbefalte innlegg

Vi bestilte briller til 7-åringen i dag, det er derfor jeg spør.

Er det slik at brilleutgifter kan dekkes av trygdekassen? Det påstår en venninne av meg. Vi har kun vært hos optiker. Må jeg til øyelege med ungen, eller? Noen som vet kriterier for å få briller gratis? Kan jo fort bli en kostbar affære å ha aktive brillebarn... :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Gjest Ja, i mange tilfeller

Ja, du kan få støtte, ved visse lidelser. Ja, du må til øyelege.

Man får støtte til glassene, og litt støtte (noen hundrelapper) til innfatning.

Fra NAV:

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/ kontaktlinser ved følgende lidelser:

• anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,

• astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 ½ dioptrier eller mer,

• strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I utgangspunktet skal behandlingen foretas med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ja, du kan få støtte, ved visse lidelser. Ja, du må til øyelege.

Man får støtte til glassene, og litt støtte (noen hundrelapper) til innfatning.

Fra NAV:

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/ kontaktlinser ved følgende lidelser:

• anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,

• astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 ½ dioptrier eller mer,

• strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I utgangspunktet skal behandlingen foretas med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer.

Takk! :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Her er reglene. Kanskje bedre å trykke på linken enn å lese teksten jeg sakset:

http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/rundskriv/r05/r05-p05-22?fn=document-frame.htm&f=templates#LPTOC5

Briller

[Endret 3/99, 8/00, 9/01, 4/02, 11/03, 12/04, 9/06, 12/07]

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/ kontaktlinser ved følgende lidelser:

• anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,

• astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 ½ dioptrier eller mer,

• strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I utgangspunktet skal behandlingen foretas med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer. Søknader skal sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder, Serviceboks 622, 4606 Kristiansand. Hvis det ved NAV er tvil i en sak kan det kreves erklæring fra spesialist i øyesykdommer. Ved fornyelse er det tilstrekkelig at offentlig godkjent (autorisert) optiker bekrefter at behandlingsbehovet fortsatt er til stede, og at brillene/linsene ikke bare skal kompensere for nærsynthet/overlangsynthet.

For så vidt angår kontaktlinser må spesialist i øyesykdommer bekrefte at medlemmet ikke kan behandles med briller.

I de tilfeller hvor det fra øyelege er medisinsk dokumentert at det er nødvendig å bruke både briller og kontaktlinser, kan både briller og kontaktlinser innvilges.

Dersom briller, kontaktlinser eller brilleinnfatning til barn under 13 år, eller barn mellom 14-18 år som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade kan likestilles med barn under 13 år, mistes eller blir ødelagt, er det tilstrekkelig at optiker bekrefter behovet for gjenanskaffelse/reparasjon.

Det kan ytes bidrag til full dekning av utgiftene til anskaffelse/fornyelse av brilleglass, herunder herding/hardbelegg av plastglass og arbeidspenger. Utgifter til prismeglass, progressive glass og andre spesialglass dekkes bare dersom spesialist i øyesykdommer foreskriver det av medisinske grunner.

Det kan ytes bidrag med inntil 400 kroner til nødvendig anskaffelse/fornyelse av brilleinnfatning.

Dersom vilkårene for anskaffelse/fornyelse av kontaktlinser er oppfylt, kan det ytes bidrag til full dekning av disse.

Utgifter til reservebriller, solbriller, sportsbriller, etui e.l. kan ikke dekkes.

Når det gjelder hjemmel for briller og kontaktlinser for øvrig, se folketrygdlovens § 10‑7.

mvh

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Her er reglene. Kanskje bedre å trykke på linken enn å lese teksten jeg sakset:

http://rundskriv.nav.no/rtv/lpext.dll/rundskriv/r05/r05-p05-22?fn=document-frame.htm&f=templates#LPTOC5

Briller

[Endret 3/99, 8/00, 9/01, 4/02, 11/03, 12/04, 9/06, 12/07]

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/ kontaktlinser ved følgende lidelser:

• anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,

• astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 ½ dioptrier eller mer,

• strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I utgangspunktet skal behandlingen foretas med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer. Søknader skal sendes til NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder, Serviceboks 622, 4606 Kristiansand. Hvis det ved NAV er tvil i en sak kan det kreves erklæring fra spesialist i øyesykdommer. Ved fornyelse er det tilstrekkelig at offentlig godkjent (autorisert) optiker bekrefter at behandlingsbehovet fortsatt er til stede, og at brillene/linsene ikke bare skal kompensere for nærsynthet/overlangsynthet.

For så vidt angår kontaktlinser må spesialist i øyesykdommer bekrefte at medlemmet ikke kan behandles med briller.

I de tilfeller hvor det fra øyelege er medisinsk dokumentert at det er nødvendig å bruke både briller og kontaktlinser, kan både briller og kontaktlinser innvilges.

Dersom briller, kontaktlinser eller brilleinnfatning til barn under 13 år, eller barn mellom 14-18 år som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade kan likestilles med barn under 13 år, mistes eller blir ødelagt, er det tilstrekkelig at optiker bekrefter behovet for gjenanskaffelse/reparasjon.

Det kan ytes bidrag til full dekning av utgiftene til anskaffelse/fornyelse av brilleglass, herunder herding/hardbelegg av plastglass og arbeidspenger. Utgifter til prismeglass, progressive glass og andre spesialglass dekkes bare dersom spesialist i øyesykdommer foreskriver det av medisinske grunner.

Det kan ytes bidrag med inntil 400 kroner til nødvendig anskaffelse/fornyelse av brilleinnfatning.

Dersom vilkårene for anskaffelse/fornyelse av kontaktlinser er oppfylt, kan det ytes bidrag til full dekning av disse.

Utgifter til reservebriller, solbriller, sportsbriller, etui e.l. kan ikke dekkes.

Når det gjelder hjemmel for briller og kontaktlinser for øvrig, se folketrygdlovens § 10‑7.

mvh

Takk! :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

[quote name=Lotte :o)' timestamp='1200946749' post='3784794]

Takk! :)

Det er faktisk ikke så mange av de som trenger briller som får det dekket. At ungen er så nærsynt at h*n ikke kan fungere på skolen uten, er ikke et argument i seg selv, merkelig nok.

mvh

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ja, du kan få støtte, ved visse lidelser. Ja, du må til øyelege.

Man får støtte til glassene, og litt støtte (noen hundrelapper) til innfatning.

Fra NAV:

Til barn/ungdom under 18 år kan det ytes bidrag til anskaffelse og fornyelse av briller/ kontaktlinser ved følgende lidelser:

• anisometropi (forskjellig optisk brytning i øynene) med 2 1/2 dioptrier eller mer,

• astigmatisme (forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske meridianer) med 2 ½ dioptrier eller mer,

• strabisme (skjeling); både ved manifest og ved latent strabisme som ledd i behandling. Unntatt er latent strabisme med mindre enn 4 prismedioptrier i horisontalplanet og/eller med mindre enn 2 prismedioptrier i vertikalplanet.

Det må godtgjøres ved erklæring fra spesialist i øyesykdommer at briller/kontaktlinser er et nødvendig ledd i behandlingen av ovennevnte lidelser. I utgangspunktet skal behandlingen foretas med briller. Dersom det etter førstegangs anskaffelse skulle oppstå behov for ny type spesialglass, må dette attesteres av spesialist i øyesykdommer.

Var selv veldig nærsynt (-5,5 på det meste) og fikk ikke støtte til briller i oppveksten. Har aldri skjønt hvorfor ikke jeg liksom skulle ha noe mindre behov for briller enn en med en eller annen øyesykdom - jeg kunne jo absolutt ikke fungere i hverdagen uten synshjelp. Hadde jeg hatt nedsatt hørsel derimot... Jeg konkluderte med at vi er så mange som trenger briller at staten har funnet ut at det blir for dyrt å hjelpe alle. Som voksen fikk jeg en utrolig kjip øyeinfeksjon som gjorde at synet på det ene øyet mitt forandret seg radikalt. Jeg kunne ikke bruke linser mer, måtte skifte ut brilleglass samt anskaffe solbriller med styrke (ble veldig lyssky). Fikk ikke støtte til dette heller fordi min øyesykdom ikke stod på lista. Til slutt ble jeg møkk lei hele greia, så jeg fikk foretatt laseroperasjon :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det er faktisk ikke så mange av de som trenger briller som får det dekket. At ungen er så nærsynt at h*n ikke kan fungere på skolen uten, er ikke et argument i seg selv, merkelig nok.

mvh

Da er ikke tingene endret siden jeg var barn og fikk mine første briller.

Helt ordinær nærsynthet, uansett om det er mye, 'tells' ikke...;-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Var selv veldig nærsynt (-5,5 på det meste) og fikk ikke støtte til briller i oppveksten. Har aldri skjønt hvorfor ikke jeg liksom skulle ha noe mindre behov for briller enn en med en eller annen øyesykdom - jeg kunne jo absolutt ikke fungere i hverdagen uten synshjelp. Hadde jeg hatt nedsatt hørsel derimot... Jeg konkluderte med at vi er så mange som trenger briller at staten har funnet ut at det blir for dyrt å hjelpe alle. Som voksen fikk jeg en utrolig kjip øyeinfeksjon som gjorde at synet på det ene øyet mitt forandret seg radikalt. Jeg kunne ikke bruke linser mer, måtte skifte ut brilleglass samt anskaffe solbriller med styrke (ble veldig lyssky). Fikk ikke støtte til dette heller fordi min øyesykdom ikke stod på lista. Til slutt ble jeg møkk lei hele greia, så jeg fikk foretatt laseroperasjon :-)

''Jeg konkluderte med at vi er så mange som trenger briller at staten har funnet ut at det blir for dyrt å hjelpe alle. ''

Er nok ganske sannsynlig at det forholder seg slik, ja;-)

Jeg er brille-/linsebruker så det holder, men med bare helt 'vanlig' nærsynthet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Var selv veldig nærsynt (-5,5 på det meste) og fikk ikke støtte til briller i oppveksten. Har aldri skjønt hvorfor ikke jeg liksom skulle ha noe mindre behov for briller enn en med en eller annen øyesykdom - jeg kunne jo absolutt ikke fungere i hverdagen uten synshjelp. Hadde jeg hatt nedsatt hørsel derimot... Jeg konkluderte med at vi er så mange som trenger briller at staten har funnet ut at det blir for dyrt å hjelpe alle. Som voksen fikk jeg en utrolig kjip øyeinfeksjon som gjorde at synet på det ene øyet mitt forandret seg radikalt. Jeg kunne ikke bruke linser mer, måtte skifte ut brilleglass samt anskaffe solbriller med styrke (ble veldig lyssky). Fikk ikke støtte til dette heller fordi min øyesykdom ikke stod på lista. Til slutt ble jeg møkk lei hele greia, så jeg fikk foretatt laseroperasjon :-)

Helt på siden.

Kan man ikke bli enda mer lysømfintlig etter en laseroperasjon?

Regelverket for hva man får dekket og ikke i forhold til briller er ganske merkelig og ikke særlig rettferdig. For ikke mange år siden gav noen øyelidelser rett til en større sum for dekning av innfatning enn andre øyelidelser, forstå det den som kan.

Dette ble etter hvert løst ved å gi alle like lite...

mvh

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...