Jump to content
Sign in to follow this  
Guest prust

Sykemelding sterilisering

Recommended Posts

Persille1365381127

Jeg ble spurt om jeg trengte sykemelding, svarte bekreftende og fikk det (for operasjonsdagen og dagen etter), sendte den inn - og dett var dett.

Jeg er aldri borte og det settes ikke inn vikar for meg, så jeg hadde ingen samvittighetskvaler av den grunn.

At du aldri er borte er jo ikke et argument?

Du får lønn for den jobben du gjør, dersom du er forhindret fra å gjøre jobben din i to dager - så er det heller ikke rimelig at du skal ha lønn for disse to dagene.

Eneste grunnen til at du mener du skal ha lønn er for at du ser på velferdsgodene våre som en selvfølge. Som en annen sa; hadde du betalt snekkeren din timepris dersom han var borte i to dager fordi han bare skulle ha en liten operasjon? Han har gjort alt annet du har bedt ham om, vært der alle timene, og du er fornøyd med arbeidet hans. Men jeg tviler på at du ville akseptert 16 ekstra timer på skjemaet hans bare fordi han har vært lite borte de andre dagene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Persille1365381127

''Det er lov å vise hensyn til andre enn seg selv og sine egne ønsker i en sånn situasjon. Spesielt når det ikke er noe som har noe å si for helse, arbeidsevne, omsorgsevne eller annet i nærmeste fremtid. Om hun gjør det nå eller om tre måneder spiller ingen medisinsk rolle for henne, men for arbeidsgiver kan det ha alt å si''

Dette har jeg ikke sagt noe på. Jeg stusset imidlertid over at sykehuset burde tenkt på dette. Jeg tror sykehuset har andre ting og forholde seg til enn pasientens arbeidssituasjon. De kan ikke tenke slik.

Nei, sykehuset kan ikke ta hensyn til det. Men de kan sikkert flytte henne frem i tid, og så er det noen andre som vil komme før i køen :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nickløsheletida

Her er reglene:

Oppfølgingsplan innen 4. sykemeldingsuke med tiltak fra arbeidsgiver, vurdering av arbeidstakers arbeidsevne og plan for perioden fremover.

Dialogmøte innen 7. sykemeldingsuke, Arbeidstaker skal delta, samt bedriftshelsetjenesten, og lederen. Dersom AT ønsker, kan sykemelder være med.

Oppfølgingsplanen skal sendes NAV innen 9. uke, ansvar: styrer/daglig leder.

Dialogmøte 2 innen 26. sykemeldingsuke, arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å delta. Sykemelder kan delta dersom hensiktsmessig.

Så jo, det burde i det minste ha vært foretatt en samtale der arbeidsevnen din og eventuelle tiltak fra arbeidsgiver er avklart. Den eneste grunnen til å ikke gjennomføre en slik samtale er om det er åpenbart unødvendig. Det betyr f.eks at om du blir sykemeldt fordi du er gravid og har bekkenløsning så du ikke kan gå - og terminen din er om seks uker. Da spiller det jo ingen rolle hva arbeidsgiver gjør, ungen kommer ikke før om seks uker uansett ;)

'' Det betyr f.eks at om du blir sykemeldt fordi du er gravid og har bekkenløsning så du ikke kan gå -''

Ok, da er det sikkert derfor jeg ikke har hørt noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elis31

Nå var ikke dette ment som kritikk av deg, jeg svarte fordi du ba meg om det :)

Men det med at NAV bør dekke fraværet/lønnen ved operasjoner som ikke er medisinske står jeg inne for. Det er ikke riktig at arbeidsgiveren din skal lønne deg når du vil ha en operasjon du ikke trenger. Og er det forskjell på sterilisering og en plastisk operasjon i så tilfelle? Begge deler vil jo kreve noe fravær fra jobb.

Det at du ikke trenger vikar gjør jo situasjonen noe bedre, da får de hvertfall ikke en ekstra utgift i tillegg til at du er borte :)

Jeg synes du har veldig arbeidsgiverbriller på deg. Skulle ikke forundre meg om bedriften håver inn et pent overskudd i tillegg. Jeg synes det er helt fair at vi har et velferdssamfunn hvor alle er med å betaler. Arbeidstaker betaler med skatt og av og til med lav lønn som noen andre profitterer på. Arbeidsgiver betaler sin del av kaka.

Jeg synes du går veldig langt i at alle skal benytte ferien sin til sykefravær, hvis sykefrævret ikke er godt nok i dine øyne. Heldigvis er det legen som bestemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest prust

Nå var ikke dette ment som kritikk av deg, jeg svarte fordi du ba meg om det :)

Men det med at NAV bør dekke fraværet/lønnen ved operasjoner som ikke er medisinske står jeg inne for. Det er ikke riktig at arbeidsgiveren din skal lønne deg når du vil ha en operasjon du ikke trenger. Og er det forskjell på sterilisering og en plastisk operasjon i så tilfelle? Begge deler vil jo kreve noe fravær fra jobb.

Det at du ikke trenger vikar gjør jo situasjonen noe bedre, da får de hvertfall ikke en ekstra utgift i tillegg til at du er borte :)

''Og er det forskjell på sterilisering og en plastisk operasjon i så tilfelle? Begge deler vil jo kreve noe fravær fra jobb.

''

Nei - det er vel ikke noe prinsipiell forskjell på disse to operasjonene.... Eller, dersom en har helsemessige (fysiske eller psykiske) plager som vil forsvinne etter en plastisk operasjon, så kan jo det bedre arbeidsevnen i etterkant?

Og som Petter Smart sier, så vil jeg jo helt klart ikke få flere barn etter en sterilisering.

Men jeg tar poenget ditt :-)

Du må ikke unnskylde synspunktene dine overfor meg, jeg ba jo om å få ditt syn på dette :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban

Jeg ble spurt om jeg trengte sykemelding, svarte bekreftende og fikk det (for operasjonsdagen og dagen etter), sendte den inn - og dett var dett.

Jeg er aldri borte og det settes ikke inn vikar for meg, så jeg hadde ingen samvittighetskvaler av den grunn.

Jeg formidlet kun hvordan jeg følte dette i 2003 eller når det nå var: Jeg ble tilbudt sykemelding, fikk det og hadde ikke dårlig samvittighet for det.

Og når det gjelder mine egne følelser for de to dagene, har det faktisk litt med saken å gjøre at jeg har en kjempeterskel for å være borte fra jobben. Nettopp fordi jeg ikke ser på noen ting som en selvfølge, annet enn at man jobber så sant man er i stand til det.

Dette var mens jeg jobbet for et internasjonalt, styrtrikt gigantfirma, så du trenger ikke være bekymret for verken økonomien deres eller arbeidsmoralen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

laban

At du aldri er borte er jo ikke et argument?

Du får lønn for den jobben du gjør, dersom du er forhindret fra å gjøre jobben din i to dager - så er det heller ikke rimelig at du skal ha lønn for disse to dagene.

Eneste grunnen til at du mener du skal ha lønn er for at du ser på velferdsgodene våre som en selvfølge. Som en annen sa; hadde du betalt snekkeren din timepris dersom han var borte i to dager fordi han bare skulle ha en liten operasjon? Han har gjort alt annet du har bedt ham om, vært der alle timene, og du er fornøyd med arbeidet hans. Men jeg tviler på at du ville akseptert 16 ekstra timer på skjemaet hans bare fordi han har vært lite borte de andre dagene.

Jeg formidlet kun hvordan jeg følte dette i 2003 eller når det nå var: Jeg ble tilbudt sykemelding, fikk det og hadde ikke dårlig samvittighet for det.

Og når det gjelder mine egne følelser for de to dagene, har det faktisk litt med saken å gjøre at jeg har en kjempeterskel for å være borte fra jobben. Nettopp fordi jeg ikke ser på noen ting som en selvfølge, annet enn at man jobber så sant man er i stand til det.

Dette var mens jeg jobbet for et internasjonalt, styrtrikt gigantfirma, så du trenger ikke være bekymret for verken økonomien deres eller arbeidsmoralen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites
petter smart

Jeg synes du har veldig arbeidsgiverbriller på deg. Skulle ikke forundre meg om bedriften håver inn et pent overskudd i tillegg. Jeg synes det er helt fair at vi har et velferdssamfunn hvor alle er med å betaler. Arbeidstaker betaler med skatt og av og til med lav lønn som noen andre profitterer på. Arbeidsgiver betaler sin del av kaka.

Jeg synes du går veldig langt i at alle skal benytte ferien sin til sykefravær, hvis sykefrævret ikke er godt nok i dine øyne. Heldigvis er det legen som bestemmer.

Tenk deg at du skal pusse opp hjemme. Du avtaler en timepris med snekkeren og han setter i gang. Etter noen dager ringer og han og sier at han skal sterilisere seg. Men han forventer at du betaler han full timelønn i de dagene han da vil være sykemeldt. Er det greit for deg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kayia

Tror dette er svært vanlig. Jeg har i inneværende år foretatt en reoperasjon, og siden ett par av prosjektene mine er fullstendig avhenging av meg måtte jeg utsette tildelt time to ganger. Når jeg tilslutt ble operert ble jeg oppringt om ledig time en onsdag, hadde konsutasjon påfølgende torsdag og ble operert fredag :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban

Tenk deg at du skal pusse opp hjemme. Du avtaler en timepris med snekkeren og han setter i gang. Etter noen dager ringer og han og sier at han skal sterilisere seg. Men han forventer at du betaler han full timelønn i de dagene han da vil være sykemeldt. Er det greit for deg?

Det er ikke helt analogt. Snekkeren er enten ansatt i et firma eller selvstendig.

Svært mange er ansatt i et firma som viderefakturerer timer ut til kunder. Er man syk, viderefaktureres selvfølgelig ikke de dagene eller timene. Det er interntid, og det er regnet med at man har en viss prosent interntid i løpet av året. Noen arbeidstakere vil ligge langt over snittet, andre vil ligge langt under.

Dette gjelder snekkeren og firmaet han jobber for også. Er han selvstendig, er det andre (ganske dyre) ordninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kayia

'' Det betyr f.eks at om du blir sykemeldt fordi du er gravid og har bekkenløsning så du ikke kan gå -''

Ok, da er det sikkert derfor jeg ikke har hørt noe.

Familieforøkelse?? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nickløsheletida

Familieforøkelse?? :)

Ha ha, nei _det_ kan jeg love deg aldri kommer til å skje ;o)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Elextra

At du aldri er borte er jo ikke et argument?

Du får lønn for den jobben du gjør, dersom du er forhindret fra å gjøre jobben din i to dager - så er det heller ikke rimelig at du skal ha lønn for disse to dagene.

Eneste grunnen til at du mener du skal ha lønn er for at du ser på velferdsgodene våre som en selvfølge. Som en annen sa; hadde du betalt snekkeren din timepris dersom han var borte i to dager fordi han bare skulle ha en liten operasjon? Han har gjort alt annet du har bedt ham om, vært der alle timene, og du er fornøyd med arbeidet hans. Men jeg tviler på at du ville akseptert 16 ekstra timer på skjemaet hans bare fordi han har vært lite borte de andre dagene.

Jeg synes ikke sammenligningen med en innleid snekker er særlig relevant. En har helt andre rettigheter som arbeidstaker enn som næringsdrivende/oppdragstaker, og følgelig også helt andre forpliktelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest oddbjørnivar

Her er reglene:

Oppfølgingsplan innen 4. sykemeldingsuke med tiltak fra arbeidsgiver, vurdering av arbeidstakers arbeidsevne og plan for perioden fremover.

Dialogmøte innen 7. sykemeldingsuke, Arbeidstaker skal delta, samt bedriftshelsetjenesten, og lederen. Dersom AT ønsker, kan sykemelder være med.

Oppfølgingsplanen skal sendes NAV innen 9. uke, ansvar: styrer/daglig leder.

Dialogmøte 2 innen 26. sykemeldingsuke, arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å delta. Sykemelder kan delta dersom hensiktsmessig.

Så jo, det burde i det minste ha vært foretatt en samtale der arbeidsevnen din og eventuelle tiltak fra arbeidsgiver er avklart. Den eneste grunnen til å ikke gjennomføre en slik samtale er om det er åpenbart unødvendig. Det betyr f.eks at om du blir sykemeldt fordi du er gravid og har bekkenløsning så du ikke kan gå - og terminen din er om seks uker. Da spiller det jo ingen rolle hva arbeidsgiver gjør, ungen kommer ikke før om seks uker uansett ;)

Det burde ha vært en samtale, ja, men ikke nødvendigvis med nav, og slett ikke etter innkalling fra nav :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kayia

Ha ha, nei _det_ kan jeg love deg aldri kommer til å skje ;o)

:-) Jeg mente du hadde vært tydelig på at du var over den fasen, men siden du uthevet det med bekkenløsning lurte jeg plutselig på om Lille Glipp kunne være på veg... ;-D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Persille1365381127

Jeg synes du har veldig arbeidsgiverbriller på deg. Skulle ikke forundre meg om bedriften håver inn et pent overskudd i tillegg. Jeg synes det er helt fair at vi har et velferdssamfunn hvor alle er med å betaler. Arbeidstaker betaler med skatt og av og til med lav lønn som noen andre profitterer på. Arbeidsgiver betaler sin del av kaka.

Jeg synes du går veldig langt i at alle skal benytte ferien sin til sykefravær, hvis sykefrævret ikke er godt nok i dine øyne. Heldigvis er det legen som bestemmer.

Hun ba meg svare fra arbeidsgivers ståsted, og det gjorde jeg. Ja, selskapene mine går med overskudd - men det er marginalt, og det skyldes blant annet at jeg ikke tar ut lønn.

Om jeg var din arbeidsgiver, så vil hver krone vi bruker i selskapet tilsi at vi får en krone mindre i overskudd. Overskuddet er det som avgjør om jeg kan ta ut lønn eller ikke. På hvilken måte mener du at jeg fortjener mindre lønn for jobben jeg gjør, enn du gjør for jobben din?

Dersom du skal ha betalt når du ikke er på jobb fordi du har planleggingsdag i barnehagen, tar en operasjon du har lyst på, eller må gå til tannlegen - så betyr det at noen andre faktisk får mindre penger.

På et eller annet tidspunkt er det slutt på pengene i alle private selskap. Ville du synes det er greit om selskapet du jobber for går med underskudd, så eieren faktisk må skyte inn mer penger for at du skal ha en arbeidsplass å gå til neste uke - fordi du har fått betalt når du ikke er på jobb?

Avtalen er ganske enkel: du møter opp på gitt sted og gjør et avtalt arbeid, for et avtalt vederlag. Kan du ikke holde deg til din del av avtalen, så er det urimelig å kreve at den andre parten holder seg til sin.

En arbeidsplass er ikke et sosialt tiltak. De første fire årene jeg drev barnehagen tapte vi penger, det vil si at jeg måtte skyte inn mer penger hvert år - frem til det gikk rundt. At jeg tar ut noe avkastning av det nå er ikke noe mer enn rett og rimelig. I fire år har jeg betalt for at 10 andre skal ha en arbeidsplass, og for å bygge opp en verdig. Ett år gikk vi i null, og i år kan jeg ta ut noe. Fortsatt tjener jeg bare ca 25% av hva jeg ville gjort om jeg hadde en tilsvarende stilling i kommunen, eller 15% av hva jeg ville fått i en lederstilling i et større privat selskap.

Om alle som jobber i private selskaper tenker slik som du skisserer, så blir det veldig dyrt å være arbeidsgiver - og på sikt blir det kanskje ikke noe særlig av de arbeidsplassene.

Det en toveis gjensidig kontrakt, ikke et sosialt støtteprosjekt :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Persille1365381127

Det er ikke helt analogt. Snekkeren er enten ansatt i et firma eller selvstendig.

Svært mange er ansatt i et firma som viderefakturerer timer ut til kunder. Er man syk, viderefaktureres selvfølgelig ikke de dagene eller timene. Det er interntid, og det er regnet med at man har en viss prosent interntid i løpet av året. Noen arbeidstakere vil ligge langt over snittet, andre vil ligge langt under.

Dette gjelder snekkeren og firmaet han jobber for også. Er han selvstendig, er det andre (ganske dyre) ordninger.

Det er en god sammenlikning likevel. Spørsmålet er om du vil bruke dine private penger på å finansiere en annens sykdom, og svaret ditt er nei.

Men det er jo det jeg gjør.

Når du er borte fra jobb koster det meg penger, penger jeg ellers ville kunne tatt ut som lønn til meg selv.

Ja, jeg er forberedt på at jeg må dekke noe - selvfølgelig. Men ikke valgfrie operasjoner, planleggingsdager, foreldrekaffe og tannlegetimer - det må du dekke selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Persille1365381127

Det burde ha vært en samtale, ja, men ikke nødvendigvis med nav, og slett ikke etter innkalling fra nav :)

Det står da ingen steder at NAV skal være med eller at NAV skal kalle inn?

Dette er arbeidsgivers ansvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest prust

:-) Jeg mente du hadde vært tydelig på at du var over den fasen, men siden du uthevet det med bekkenløsning lurte jeg plutselig på om Lille Glipp kunne være på veg... ;-D

"Lille Glipp"

*fliiiiire*

Share this post


Link to post
Share on other sites
Persille1365381127

Jeg synes ikke sammenligningen med en innleid snekker er særlig relevant. En har helt andre rettigheter som arbeidstaker enn som næringsdrivende/oppdragstaker, og følgelig også helt andre forpliktelser.

Spørsmålet er om du vil bruke dine penger for å lønne en som ikke er på jobb, så sammenligningen er relevant :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...