Jump to content
Sign in to follow this  
godthåp

RYSTET!!!!!!

Recommended Posts

Guest hallo!!!???

Jeg mener ikke at noen skal hjelpe fremtidige foreldre, det er barna vi må tenke på

Dersom vi har forskjellige meninger mener jeg ikke at det gjør deg uskikket som forelder, og jeg mener ikke at du vil skade barna dine av den grunn.

Skulle det være værre for dere som trenger assister befruktning å måtte utsettes for å bli vurdert av mennesker som (?) legger trynefaktoren til grunn? Tror forøvrig ikke at det skjer. Man må stole på at de som får oppgaven forvalter sin stilling korrekt.

Hvordan hjemmelivet er vil da være relevant for hvordan et barn får det??

Dersom dere ønsket å adoptere så måtte dere ha svart 'riktig' på alle disse spørsmålene, hva skulle være galt med det?

Men hvor skal grensen gå da???? Å sammenligne assistert befruktning med adopsjon er helt på tryne. Det lukter lang vei at du ikke har spesielt mye peiling på hva du snakker om!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest helt riktig

Men hvor skal grensen gå da???? Å sammenligne assistert befruktning med adopsjon er helt på tryne. Det lukter lang vei at du ikke har spesielt mye peiling på hva du snakker om!

Jeg sammenligner ikke assistert befruktning og adopsjon som sådan, men kravet/ønsket på å få barn. Begge bør vise at de er skikket til å oppfostre barn.

Jeg mener at grensen bør gå der man søker om assistert befruktning. For å få dette bør man godkjennes på lik linje med adoptivsøkere.

Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest helt riktig

Alle som utredes for UFB blir subsidiert av staten når de går igjennom div. undersøkelser, mener du dem også? Det er mange...

Ja, jeg mener alle de som er subsidiert. Så vidt meg bekjent vil ikke adoptivsøkere som ikke blir godkjent av staten få refundert sine utlegg som de har hatt før et avslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest corsica

Jeg mener ikke at noen skal hjelpe fremtidige foreldre, det er barna vi må tenke på

Dersom vi har forskjellige meninger mener jeg ikke at det gjør deg uskikket som forelder, og jeg mener ikke at du vil skade barna dine av den grunn.

Skulle det være værre for dere som trenger assister befruktning å måtte utsettes for å bli vurdert av mennesker som (?) legger trynefaktoren til grunn? Tror forøvrig ikke at det skjer. Man må stole på at de som får oppgaven forvalter sin stilling korrekt.

Hvordan hjemmelivet er vil da være relevant for hvordan et barn får det??

Dersom dere ønsket å adoptere så måtte dere ha svart 'riktig' på alle disse spørsmålene, hva skulle være galt med det?

Jeg bare lurer på om jeg hadde svart for eksempel at til jul så pleier vi å reise til kanariøyene ( er ikke sant, men ), eller at man skal beskrive foreldre slik man opplevde dem som barn? Noen vil sikkert synes at man skal være hjemme sammen med sin perfekte familie med mormor og farmor og alle de 30 andre, til jul? Jeg synes ikke noen fortjener å være under en slik lupe. Hverken adoptører eller andre. Dere må gjerne sjekke om jeg ikke er fullstendig gal eller noe slikt, men det mine foreldre har gjort, skal falle tilbake til meg? Forresten tror jeg dette blir for mange å sjekke? Hva med dem som gjør det i utlandet?

Hilsen Corsica

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest helt riktig

Jeg bare lurer på om jeg hadde svart for eksempel at til jul så pleier vi å reise til kanariøyene ( er ikke sant, men ), eller at man skal beskrive foreldre slik man opplevde dem som barn? Noen vil sikkert synes at man skal være hjemme sammen med sin perfekte familie med mormor og farmor og alle de 30 andre, til jul? Jeg synes ikke noen fortjener å være under en slik lupe. Hverken adoptører eller andre. Dere må gjerne sjekke om jeg ikke er fullstendig gal eller noe slikt, men det mine foreldre har gjort, skal falle tilbake til meg? Forresten tror jeg dette blir for mange å sjekke? Hva med dem som gjør det i utlandet?

Hilsen Corsica

Hva med dem som gjør det i utlandet?

Ok, jeg skjønner poenget ;-).

Poenget mitt er at jeg mener at det burde være likt for alle som får hjelp av det offentlige til å sette barn til verden, men jeg skjønner at det ikke er gjennomførbart da. Jeg mener det er sunt å tenke igjennom og reflektere over de samme spørsmålene som adoptivforeldre må gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Eventuelt kan det nedsettes en forplantningskommisjon i hver kommune som vurderer alle par i kjønnsmoden alder.

Det var vel snakk om de parene som samfunnet subsidierer for å få barn?

Du skriver: "Det var vel snakk om de parene som samfunnet subsidierer for å få barn?"

Meg bekjent er alle fødestuer "subsidiert"..

Alle skoler er subsidiert....

Dvs - ALLE fødsler/barn, og ikke kun de som er ufrivillig barnløse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest eljo

Vi har allerede alt for mange saker hvor omsorgsovertakelse er nødvendig.

Vi trenger ikke _hjelpe_ uegnede til å bli foreldre.

Dessuten finnes det bedre ting å bruke pengene på.

Det spørs vel om de mest uegnede ikke detter av lasset litt før de kommer til IVF-prosessen... Både økonomisk og psykisk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Vi har allerede alt for mange saker hvor omsorgsovertakelse er nødvendig.

Vi trenger ikke _hjelpe_ uegnede til å bli foreldre.

Dessuten finnes det bedre ting å bruke pengene på.

Hvorfor skulle en person som er "ufrivillig barnløs" (og som må bruke ressurser og planlegging på å bli gravid) være mer "uegnet" enn en tilfeldig 16 åring, som kan bli gravid uten noen "tankegang"....???

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg sammenligner ikke assistert befruktning og adopsjon som sådan, men kravet/ønsket på å få barn. Begge bør vise at de er skikket til å oppfostre barn.

Jeg mener at grensen bør gå der man søker om assistert befruktning. For å få dette bør man godkjennes på lik linje med adoptivsøkere.

Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?

Du skriver: "Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?"

Det er rimelig åpenbart for de fleste....

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg sammenligner ikke assistert befruktning og adopsjon som sådan, men kravet/ønsket på å få barn. Begge bør vise at de er skikket til å oppfostre barn.

Jeg mener at grensen bør gå der man søker om assistert befruktning. For å få dette bør man godkjennes på lik linje med adoptivsøkere.

Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?

Du skriver: "Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?"

Det er rimelig åpenbart for de fleste....

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Hvorfor skulle det være forskjell på par som søker om å adoptere barn og par som får assistert befruktning? Hvorfor skulle sistnevnte par slippe å gjennomgå en godkjenningsprosess? Hvorfor skal samfunnet betale for at par får assistert befruktning uten at paret viser at de på noen som helst måte at de faktisk er skikket til å ta seg av barn? Jeg mener at spørsmålene som stilles til adoptivsøkere burde være de samme som burde stilles til par som ønsker assistert befruktning. Godkjenningen bør absolutt være den samme.

Her er spørsmålene som adoptivsøkere må svare på, men i 'revidert' utgave:Utdanning

Yrkeserfaring

Interesser

Fysisk og psykisk helse

Fortell hvor du er vokst opp, og sammen med hvem.

Hvordan var forholdet mellom dine foreldre?

Hvordan var ditt forhold til dine foreldre og familien,?

Hvem var du mest knyttet til i oppveksten?

Beskriv dine foreldre slik du opplevde dem som barn (positive og negative ting).

Fortell hva dine foreldre la vekt på i oppdragelsen av deg.

Er det erfaringer fra din egen oppdragelse du vil bruke overfor egne barn, og er det noe du tar avstand fra?

Fortell om tradisjoner i din familie.

Hvordan ser du på din egen barndom og oppvekst?

Opplysninger om evt. tidligere ekteskap/samboerskap:

Årsak til skilsmisse, bearbeidelse av bruddet, forhold til tidligere ektefelle i dag, forhold til evt. barn i tidligere ekteskap/samboerforhold.

Hvordan løses problemer og eventuelle kriser som oppstår?

Hva preger deres forhold?

Hvorfor valgte dere hverandre?

Hvordan fungerer dere sammen?

Hvordan løses problemer og eventuelle kriser?

Beskriv din ektefelles personlighet.

Hvilke egenskaper setter du pris på hos din ektefelle?

Hvordan synes du at din han/henne fungerer sammen med barn?

Hvordan tror du barn opplever ham/henne?

Er du enig i din ektefelles beskrivelse av deg?

Hvilke egenskaper mener du er fremtredende hos deg selv?

Dersom det er barn i familien: Opplysninger om barnets/barnas utvikling, interesser, aktiviteter, etc. Evt. vansker i forhold til skole, kamerater, familie.

Kontakt med egen familie, vennekrets, kontakt med barn.

Kontakt med andre adoptivforeldre/-familier.

Brutto inntekt siste år?

Månedslønn i dag brutto?

Bankinnskudd?

Øvrige opplysninger om økonomi; Størrelse på lån, månedlige faste utgifter (lån, husleie m.m.)

Boligtype, areal, miljø og lekemuligheter.

Vurderer dere dere egnet til å gi et barn en trygg og god oppvekst i deres hjem?

Hva har dere å tilby et barn og hva mener dere er viktig å gi barnet av verdier?

Hvilken erfaring har dere med barn?

Har dere misbrukt rusmidler?

Hvilket forhold har dere til bruk av rusmidler?

Hvilke holdninger har dere til bruk av rusmidler når dere er sammen med barn?

Fortell hvorfor dere ønsker å få barn.

Hva gjør dere den dagen barnet er blitt 13 år og sier at dere ikke kan bestemme over det fordi dere ikke er dets foreldre?

Hva kan et adoptert barn møte på i samfunnet og hva kan dere gjøre for at barnet skal være best mulig rustet til å møte dette?

Hva vil dere fortelle om barnets bakgrunn, og hvordan vil dere forholde dere til at barnet har biologiske foreldre?

Noen av barna som fødes er funksjonshemmet. Hvordan ser dere på evt. å få et barn med en større eller mindre funksjonshemming?

*ler*

Og hvorfor skulle de UB uteksamineres i dette, mens en tilfeldig 16 åring slipper?

*rister på hodet av deg*

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg mener at ALLE som får assistanse, på noe som helst vis, bør igjennom samme form for godkjenning. Barn er barn uansett.

Du blander hummer, kanin og kanari..

Det blir som å si at funksjonshemmede som får rullestol må "utredes" for at de ikke bruker bevegeligheten sin til noe kriminelt.

Så lenge ikke andre må "utredes" før de får barn, er det selvsagt ingen spesiell grunn til at UB skal gjennom noen spesiell sjekk.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest uten nick denne gangen

Jeg fikk avslag på assistert befruktning for flere år siden pga funksjonshemming så dette er ikke noe nytt. Det har bare ikke vært fokusert på tidligere.

Det var forøvrig ingen klageinstans og jeg fikk beskjed om at legen var enerådende med å bestemme hvem som fikk og hvem som ikke fikk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest mislykket

*ler*

Og hvorfor skulle de UB uteksamineres i dette, mens en tilfeldig 16 åring slipper?

*rister på hodet av deg*

Med vennlig hilsen

Logikken her (dvs. hos "Sør") tilsier da:

Siden i n g e n i Norge som kan få barn blir kontrollert for om de er skikket til å få barn eller ikke, så må det være fritt frem for alle til å adobtere. Ingen kontroll, godkjenning e.l.

Det er vel liberalisme!

Vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest helt riktig

Du skriver: "Hva mener du med at jeg ikke har spesielt mye peiling på hva jeg snakker om?"

Det er rimelig åpenbart for de fleste....

Med vennlig hilsen

Hallo sør. Ifølge din logikk har jeg hverken vært igjennom å oppleve barnløshet, vært igjennom utredninger, assistert befruktning, har ikke egenfødte barn eller har blitt utredet av barnevernet og fått adoptere barn. Stemmer dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Hallo sør. Ifølge din logikk har jeg hverken vært igjennom å oppleve barnløshet, vært igjennom utredninger, assistert befruktning, har ikke egenfødte barn eller har blitt utredet av barnevernet og fått adoptere barn. Stemmer dette?

Hei,

For å si det litt "brutalt" - jeg tenkte mer på ditt gripetak på virkeligheten. ;-)

"Subsidier" er overhode ingen begrunnelse for at UB skal siles ut for "test for egnethet". Det ville isåfall si at folk som gikk privat slapp denne testen...

Det du forfekter virker ikke særlig gjennomtenkt...

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest helt riktig

Hei,

For å si det litt "brutalt" - jeg tenkte mer på ditt gripetak på virkeligheten. ;-)

"Subsidier" er overhode ingen begrunnelse for at UB skal siles ut for "test for egnethet". Det ville isåfall si at folk som gikk privat slapp denne testen...

Det du forfekter virker ikke særlig gjennomtenkt...

Med vennlig hilsen

"Subsidier" er overhode ingen begrunnelse for at UB skal siles ut for "test for egnethet". Det ville isåfall si at folk som gikk privat slapp denne testen...

Ser ikke problemer i at privatpraktiserende klinikker skulle følge evt regler om at parene skal være godkjente. Og jo, jeg mener fortsatt at dersom man skal sette mennesker til verden ved hjelp av subsidier så bør man kunne klare å vise at man i utgangspunktet kan klare den oppgaven det faktisk er å veilede et barn fra baby til voksen.

Ingen bør kunne 'kreve' å få barn, slik ufb'ere gjør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
laurits

Her får DOL'ere noe å tenke på. Argumentet med at de som adopterer må godkjennes er jo relevant. Like så at fnisete 16 åringer kan lage barn hvis de vil ....

Så hvor går grensen?

I Norge har vi ett sikkerhetsnett, barneværnet som skal hjelpe de som beviselig ikke greier å ta vare på barna sine.

En forhåndsgodkjenning innebærer jo et evt. avslag på en mistanke om at barnet ikke vil få det bra.

Vi har sluttet å sterilisere Sigøynere. Til og med de som har alvorlig arvelige sykdommer slipper unna med en oppfordring om ikke å få barn.

Når det gjelder adopsjon så mener jeg at det er først å fremst hensynet til giverlandet som teller. Giver må kunne føle seg trygg på at barnet får det bra. Det er slett ikke alle land i verden som har ett slikt sikkerhetsnett som vi har i Norge.

Uansett så blir dette ett paradoks, hvor går grensen for statlig styring / kontroll?

Share this post


Link to post
Share on other sites
laurits

Skal de da komme inn i hjemmet til folk og vurdere hvor mange rom du har og om det er støv i krokene,samt hvor mange tomme ølflasker det står i benken??!!!!!*SSSSSSS*

Dette er jo bare komisk da, men tydeligvis mener fyren m/haleheng fullt alvor!

Hallo, her er det bare en ting og gjøre, Bombader helseminister Høybråten & co med mailer!

Kjenner folk som har hatt sosialkontoret på besøk i.f.m. adopsjon. De fikk kjøleskapet inspisert for å se ha slags mat de spiste.

Ett annet par fikk beskjed om at bare ett lite vindu på barnerommet var for lite ("barn trenger mye lys"), dessuten var 8m2 barnerom i minste laget......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

"Subsidier" er overhode ingen begrunnelse for at UB skal siles ut for "test for egnethet". Det ville isåfall si at folk som gikk privat slapp denne testen...

Ser ikke problemer i at privatpraktiserende klinikker skulle følge evt regler om at parene skal være godkjente. Og jo, jeg mener fortsatt at dersom man skal sette mennesker til verden ved hjelp av subsidier så bør man kunne klare å vise at man i utgangspunktet kan klare den oppgaven det faktisk er å veilede et barn fra baby til voksen.

Ingen bør kunne 'kreve' å få barn, slik ufb'ere gjør.

Hvis det var en privatpraktiserende-klinikk, er det jo ikke snakk om "subsidier" - ergo faller hele "argumentet" ditt vekk.

UfBere "krever" ikke annet enn det som "de fleste" får uansett, akkurat som funksjonshemmede får rullestoler hvis de trenger det. Det gjøres uavhengig av om de er "egnet" til å kjøre rundt uten å bryte Straffeloven.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...