Gå til innhold

Lokaldemokratiet for fall


jacob
 Del

Anbefalte innlegg

favn

FrP har oppnådd spektakulære resultater i mange kommuner, helt opp mot 50%.

I noen kommuner gir dette politisk uttelling, i andre ikke.

I sistnevnte går alt som kan krype og gå sammen for å hindre FrP makt. Det skjer gjerne ved at alt fra Høyre til SV kaster sine politiske ambisjoner og programmer på båten for å oppnå dette ene, aller helligste; stans FrP.

Dette er i strid med ideen om et representativt demokrati, hvor velgerne gjennom valg oppnår en forholdsmessig innflytelse i politikken. Dette er spesielt viktig i lokalvalg.

Dersom man hadde en relativt homogen blokk som motsetning til FrP, hadde man ikke kunnet innvende noe mot det vi nå ser i mange kommuner.

Men når SV og og KrF og Høyre og SP og AP og alle finner sammen i kampen mot FrP, begynner det å bli litt vel mye hestehandel.

Flere av disse partiene må nødvendigvis spise noe helvetes store kameler for å kunne hindre FrP, og dette må nødvendigvis skje på bekostning av å få gjennom eget program.

Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.

Gjennom disse operasjonene blir personlig agg og jag etter posisjoner viktigere enn politikkens innhold.

Konsekvensen er ytterligere politikerforakt, ytterligere økt oppslutning om FrP og fortsatt fallende valgdeltakelse.

De såkalte sentrumspartiene vil fortsatt få pryl, siden de opptrer uforutsibart og driver hor med sosialistene.

Høyre står også i fare for å bli straffet av velgerne. For Høirefolk, er det en av dødssyndene å inngå noe som helst form for politisk samarbeid med SV og SP.

'Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.'

OT: Jeg har en litt forunderlig respekt for disse tunge økonomene i Høyre og kunne på sedvanlig vagt vis tenkt meg en sikkert umulig koalisjon mellom SV og Høyre. Dette kan jeg dessverre ikke argumentere spesielt klart for, hehe...

Hvem har sagt at politikk er enkelt?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

 • Svar 98
 • Opprettet
 • Siste svar

Mest aktive i denne tråden

 • Goliath

  26

 • flisa

  20

 • Grip

  15

 • jacob

  11

Populære dager

Mest aktive i denne tråden

Goliath

Makan til sutring fra Frps side!

Det er da intet som tvinger Høyre til å inngå allianser med Frp, fremfor f.eks. Venstre, eller AP for den saks skyld.

Problemet med Frp-lignende partier er at de ødelegger så jævlig mye før folk oppdager det. Se på populariteten til de disse partiene etter at de har sittet ved makten i Østerrike, Lyon, osv. Dessimert.

Med vennlig hilsen

Hvorfor gå så langt utenfor Norge for å finne eksempler?

Det er en eneste kommune som har blitt styrt av Frp og med en Frp ordfører - og det er Os.

Hvordan gikk det Sør, og hva stemte folket på der - etter at de har fått egne erfaring med Frp's politikk?

Her er du så langt på viddene som det går ann.....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Poenget er at de andre partiene har motforestillinger mot å samarbeide med FRP fordi de er FRP. Ikke fordi f.eks. Høyre ligger nærmere AP enn FRP. Og dette er å gjør velgerne, altså FRP sine velgere, urett.

"Advarer du på samme måte at det kommer en "mot-reaksjon" mot de borgerlige pga dette?"

Nope, det er _en_ kommune, mens partiene i mange andre kommuner går sammen, helt bevisst (de sier det jo til og med selv), om å fryse ut FRP.

Motreaksjonen vil jo være at folket i større og større grad ser seg drittlei på denne utfrysingen av norges nest største parti, og kanskje stemmer dem i sympati neste gang. Det er jo for øvrig ikke bare snakk om at man stemmer dem i sympati, men mange er, lik det eller ikke, svært enige med FRP i veldig mye.

Vi får se til neste stortingsvalg. Jeg tipper at FRP da blir større enn noensine, og da skal du se at representatene til Høyre dropper sine barnsligheter og plutselig kan klare å samarbeide med dem.

Jeg stemte ikke Frp ved dette valget - og ei heller ved de foregående.

Men nå er jeg så dritt lei oppførselen til de andre partiene - og spesielt småpartiene, at jeg allerede har bestemt meg for hva jeg vil stemme ved neste valg.

Frp vil få min stemme, for nå er all tvil fjernet. Det er kanskje ikke det partiet som samlet sett har den "beste" løsningen for Norge, men de er likevel det klart beste valget når man må velge det som er "minst ille".

Jeg er skikkelig irritert for at jeg kastet bort min stemme ved dette valget, og på den måten gav min støtte til et parti som i etterkant oppfører seg på en måte som jeg ikke finner forenlig med et demokrati!

Minner nå mer om en sandkasse med unger......

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Grip

'Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.'

OT: Jeg har en litt forunderlig respekt for disse tunge økonomene i Høyre og kunne på sedvanlig vagt vis tenkt meg en sikkert umulig koalisjon mellom SV og Høyre. Dette kan jeg dessverre ikke argumentere spesielt klart for, hehe...

Hvem har sagt at politikk er enkelt?

Et utvidet samarbeid mellom SV og Høyre kunne vært interessant. Jeg må tenke på det.

En innfallsvinkel kan være å la H ta seg av næringspolitikk og la SV fordele godene (som tidligere). H måtte i så fall bidra med en ramme til fordeling, og SV måtte ikke kaste penger etter folk som H hadde regnet inn som skattebetalere.

Altså; H er inntektspartiet og SV utgiftspartiet i den nye koalisjonen. Problemet er at utgiftssiden også påvirker inntektssiden og v.v.

....

Meeeen...mange sv'ere og høyre're pleier jo utmerkede relasjoner på det personlige plan, så her burde vanskeligheter kunne overstiges :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

Men slår det til om FrP får makten da?

Søviknes har vel ikke blitt mindre populær blant sin velgergruppe i os enn han var for 4 år siden - såvidt jeg kan se?

Hei Hawkwind,

Foreløpig selger de jo bare kommunens eiendommer - da er det jo lett å ha nok penger.

Med vennlig hilsen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

FrP har oppnådd spektakulære resultater i mange kommuner, helt opp mot 50%.

I noen kommuner gir dette politisk uttelling, i andre ikke.

I sistnevnte går alt som kan krype og gå sammen for å hindre FrP makt. Det skjer gjerne ved at alt fra Høyre til SV kaster sine politiske ambisjoner og programmer på båten for å oppnå dette ene, aller helligste; stans FrP.

Dette er i strid med ideen om et representativt demokrati, hvor velgerne gjennom valg oppnår en forholdsmessig innflytelse i politikken. Dette er spesielt viktig i lokalvalg.

Dersom man hadde en relativt homogen blokk som motsetning til FrP, hadde man ikke kunnet innvende noe mot det vi nå ser i mange kommuner.

Men når SV og og KrF og Høyre og SP og AP og alle finner sammen i kampen mot FrP, begynner det å bli litt vel mye hestehandel.

Flere av disse partiene må nødvendigvis spise noe helvetes store kameler for å kunne hindre FrP, og dette må nødvendigvis skje på bekostning av å få gjennom eget program.

Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.

Gjennom disse operasjonene blir personlig agg og jag etter posisjoner viktigere enn politikkens innhold.

Konsekvensen er ytterligere politikerforakt, ytterligere økt oppslutning om FrP og fortsatt fallende valgdeltakelse.

De såkalte sentrumspartiene vil fortsatt få pryl, siden de opptrer uforutsibart og driver hor med sosialistene.

Høyre står også i fare for å bli straffet av velgerne. For Høirefolk, er det en av dødssyndene å inngå noe som helst form for politisk samarbeid med SV og SP.

For noe vås, Grip. Jeg antar at partiene representerer sine egne velgere, og at velgerene derfor er med på samarbeidene som finner sted.

Det kalles demokrati.

Med vennlig hilsen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Grip

Jeg stemte ikke Frp ved dette valget - og ei heller ved de foregående.

Men nå er jeg så dritt lei oppførselen til de andre partiene - og spesielt småpartiene, at jeg allerede har bestemt meg for hva jeg vil stemme ved neste valg.

Frp vil få min stemme, for nå er all tvil fjernet. Det er kanskje ikke det partiet som samlet sett har den "beste" løsningen for Norge, men de er likevel det klart beste valget når man må velge det som er "minst ille".

Jeg er skikkelig irritert for at jeg kastet bort min stemme ved dette valget, og på den måten gav min støtte til et parti som i etterkant oppfører seg på en måte som jeg ikke finner forenlig med et demokrati!

Minner nå mer om en sandkasse med unger......

Jeg tror du er inne på en effekt av det vi nå ser rundt om i kommunene.

Mange irriterer seg over at det parti man stemte på, hopper til sengs med partier man føler seg meget fjernt fra. Det politiske bildet består tross alt ikke av FrP mot resten, slik man kan få inntrykk av. For å dyrke denne forestillingen, må mange partier drive politisk horeri av verste sort.

Jeg er redd poltikerne fra andre partier nå jager velgere over til FrP, noe Goliath her er et eksempel på.

Stortingsvalget om to år kan bli reneste ekstremsporten.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

Nei, det er ikke noen "systemfeil", men demokrati. De fleste var nemlig imot Frp.

Med vennlig hilsen

"Det representative demokratiet forutsetter at det er et betydelig samsvar mellom velgernes oppfatning og de standpunktene som representantene går inn for. Partiene tilbyr ulike programpakker, og det forutsettes at velgerne stemmer på det alternativet som står dem nærmest i saker som er viktige for dem. Styreformen forutsetter også at partiene står på programmet sitt i voteringer og beslutninger..."

"I forholdet mellom velger og representant er det to forhold som kan fordreie folkemakten. Det ene er hvorvidt det er samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning av representative organer. Her har valgordningen stor betydning. Det andre er hvorvidt det er samsvar mellom de standpunktene velgerne ønsker å støtte med sin stemmegivning og det representantene står for når de er valgt....." (NOU 2003:19, Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen)

Grip har allerede i sitt innlegg pekt på det faktum at partiene i sin streben etter å eliminere Frp som posisjonell maktfaktor må gå på akkord med sine egne partiprogrammer. Dette er en "fordreining" av folkeviljen og på mange måter fører man sin egne velgere bak lyset ved en slik konsekvent praksis. For det andre vil en slik praksis medføre at det ikke er "samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning i representative organer".

Dette er strukturelle problemstillinger det politiske systemet før eller siden må ta opp til diskusjon - helt uavhengig av dine nevrotiske vrangforestillinger knyttet til spesifikke partier.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

For noe tull!

Det du sier er jo som å høre en hver ekstremist.

"Hvis du ikke er for meg - så er du automatisk mot meg. Det finnes ingen mellomting".

Så dum nekter jeg for at du kan være Sør. Og det er en svært forvridd logikk du legger til grunn her.

Har du mistet helt grepet på virkeligheten??

bla bla bla.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sør

"Det representative demokratiet forutsetter at det er et betydelig samsvar mellom velgernes oppfatning og de standpunktene som representantene går inn for. Partiene tilbyr ulike programpakker, og det forutsettes at velgerne stemmer på det alternativet som står dem nærmest i saker som er viktige for dem. Styreformen forutsetter også at partiene står på programmet sitt i voteringer og beslutninger..."

"I forholdet mellom velger og representant er det to forhold som kan fordreie folkemakten. Det ene er hvorvidt det er samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning av representative organer. Her har valgordningen stor betydning. Det andre er hvorvidt det er samsvar mellom de standpunktene velgerne ønsker å støtte med sin stemmegivning og det representantene står for når de er valgt....." (NOU 2003:19, Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen)

Grip har allerede i sitt innlegg pekt på det faktum at partiene i sin streben etter å eliminere Frp som posisjonell maktfaktor må gå på akkord med sine egne partiprogrammer. Dette er en "fordreining" av folkeviljen og på mange måter fører man sin egne velgere bak lyset ved en slik konsekvent praksis. For det andre vil en slik praksis medføre at det ikke er "samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning i representative organer".

Dette er strukturelle problemstillinger det politiske systemet før eller siden må ta opp til diskusjon - helt uavhengig av dine nevrotiske vrangforestillinger knyttet til spesifikke partier.

De ville da gått på akkord med egne partiprogrammer hvis de støttet Frp også.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

FrP har oppnådd spektakulære resultater i mange kommuner, helt opp mot 50%.

I noen kommuner gir dette politisk uttelling, i andre ikke.

I sistnevnte går alt som kan krype og gå sammen for å hindre FrP makt. Det skjer gjerne ved at alt fra Høyre til SV kaster sine politiske ambisjoner og programmer på båten for å oppnå dette ene, aller helligste; stans FrP.

Dette er i strid med ideen om et representativt demokrati, hvor velgerne gjennom valg oppnår en forholdsmessig innflytelse i politikken. Dette er spesielt viktig i lokalvalg.

Dersom man hadde en relativt homogen blokk som motsetning til FrP, hadde man ikke kunnet innvende noe mot det vi nå ser i mange kommuner.

Men når SV og og KrF og Høyre og SP og AP og alle finner sammen i kampen mot FrP, begynner det å bli litt vel mye hestehandel.

Flere av disse partiene må nødvendigvis spise noe helvetes store kameler for å kunne hindre FrP, og dette må nødvendigvis skje på bekostning av å få gjennom eget program.

Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.

Gjennom disse operasjonene blir personlig agg og jag etter posisjoner viktigere enn politikkens innhold.

Konsekvensen er ytterligere politikerforakt, ytterligere økt oppslutning om FrP og fortsatt fallende valgdeltakelse.

De såkalte sentrumspartiene vil fortsatt få pryl, siden de opptrer uforutsibart og driver hor med sosialistene.

Høyre står også i fare for å bli straffet av velgerne. For Høirefolk, er det en av dødssyndene å inngå noe som helst form for politisk samarbeid med SV og SP.

Amen!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Grip

For noe vås, Grip. Jeg antar at partiene representerer sine egne velgere, og at velgerene derfor er med på samarbeidene som finner sted.

Det kalles demokrati.

Med vennlig hilsen

Du ser nok litt for enkelt på dette, sør. I tillegg til å velge et parti, har velgerne også en formening om hvem som ligger nærmest til å samarbeide med. Dette er ikke forestillinger man danner seg selv, men som springer ut fra historie og tradisjon når det gjelder partiets adferd. Hensikten med samarbeid med andre er da også åpenbar; få mest mulig av "sin" politikk igjennom.

Opplever velgerne fullt brudd med disse forestillingene, er det rimelig at de blir skuffet. I mange kommuner og fylker kan det nå se ut som det er viktigere å få tatt rotta på FrP enn å oppnå eget partis politikk.

Det er mulig du synes dette er det viktigste ved valget, men jeg tror mange er uenig med deg og vil reagere (på ulike måter).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

favn

Et utvidet samarbeid mellom SV og Høyre kunne vært interessant. Jeg må tenke på det.

En innfallsvinkel kan være å la H ta seg av næringspolitikk og la SV fordele godene (som tidligere). H måtte i så fall bidra med en ramme til fordeling, og SV måtte ikke kaste penger etter folk som H hadde regnet inn som skattebetalere.

Altså; H er inntektspartiet og SV utgiftspartiet i den nye koalisjonen. Problemet er at utgiftssiden også påvirker inntektssiden og v.v.

....

Meeeen...mange sv'ere og høyre're pleier jo utmerkede relasjoner på det personlige plan, så her burde vanskeligheter kunne overstiges :-)

Det er ikke sikkert at en gjensidig påvirkning er dumt... det er noe med balanse... ren gnaging på penger gjør mennesket lite og er en hån mot solidariteten, for mye ødsling kan åpne for individuelt slaskeri samt torpedere fellesskapet på sikt.

Og da disse to fløyer består av dannede mennesker med vidsyn og utsyn - i motsetning til vulgaritet og sneverhet over nesten hele resten av linjen - kan vi vel herved anse saken for klappet og klar.

Ah, dette tegner til å bli en god dag :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

De ville da gått på akkord med egne partiprogrammer hvis de støttet Frp også.

Å gå på akkord med sine egne prinsipper kan tolereres under forutsetning av at politikere anstrenger seg til det ytterste for å realisere folkeviljen - slik er politikkens vesen. Å gå på akkord med sitt eget partiprogram for å trenere folkeviljen er lite edelt; det vil føre til politikerforrakt og lav velgeroppslutning ved neste valg. Velgerne kommer i den finurlige situasjonen der ingenting nytter innenfor anstendighetens rammer. Kravet om noenlunde tilsvarende representasjon er nødvendig for sikre både den demokratiske- og politiske dynamikken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

"Det representative demokratiet forutsetter at det er et betydelig samsvar mellom velgernes oppfatning og de standpunktene som representantene går inn for. Partiene tilbyr ulike programpakker, og det forutsettes at velgerne stemmer på det alternativet som står dem nærmest i saker som er viktige for dem. Styreformen forutsetter også at partiene står på programmet sitt i voteringer og beslutninger..."

"I forholdet mellom velger og representant er det to forhold som kan fordreie folkemakten. Det ene er hvorvidt det er samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning av representative organer. Her har valgordningen stor betydning. Det andre er hvorvidt det er samsvar mellom de standpunktene velgerne ønsker å støtte med sin stemmegivning og det representantene står for når de er valgt....." (NOU 2003:19, Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen)

Grip har allerede i sitt innlegg pekt på det faktum at partiene i sin streben etter å eliminere Frp som posisjonell maktfaktor må gå på akkord med sine egne partiprogrammer. Dette er en "fordreining" av folkeviljen og på mange måter fører man sin egne velgere bak lyset ved en slik konsekvent praksis. For det andre vil en slik praksis medføre at det ikke er "samsvar mellom partioppslutning i valg og partisammensetning i representative organer".

Dette er strukturelle problemstillinger det politiske systemet før eller siden må ta opp til diskusjon - helt uavhengig av dine nevrotiske vrangforestillinger knyttet til spesifikke partier.

Svært godt skrevet jacob!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Hei Hawkwind,

Foreløpig selger de jo bare kommunens eiendommer - da er det jo lett å ha nok penger.

Med vennlig hilsen

Det argumentet er blitt benyttet i valgkampen av motstanderne et utall ganger - og hver gang blitt tilbakevist på en overbevisende måte....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Grip

Det er ikke sikkert at en gjensidig påvirkning er dumt... det er noe med balanse... ren gnaging på penger gjør mennesket lite og er en hån mot solidariteten, for mye ødsling kan åpne for individuelt slaskeri samt torpedere fellesskapet på sikt.

Og da disse to fløyer består av dannede mennesker med vidsyn og utsyn - i motsetning til vulgaritet og sneverhet over nesten hele resten av linjen - kan vi vel herved anse saken for klappet og klar.

Ah, dette tegner til å bli en god dag :)

Vi burde fan meg startet nytt parti, favn :-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

Jeg stemte ikke Frp ved dette valget - og ei heller ved de foregående.

Men nå er jeg så dritt lei oppførselen til de andre partiene - og spesielt småpartiene, at jeg allerede har bestemt meg for hva jeg vil stemme ved neste valg.

Frp vil få min stemme, for nå er all tvil fjernet. Det er kanskje ikke det partiet som samlet sett har den "beste" løsningen for Norge, men de er likevel det klart beste valget når man må velge det som er "minst ille".

Jeg er skikkelig irritert for at jeg kastet bort min stemme ved dette valget, og på den måten gav min støtte til et parti som i etterkant oppfører seg på en måte som jeg ikke finner forenlig med et demokrati!

Minner nå mer om en sandkasse med unger......

Det fenomenet du her beskriver berører problemets kjerne.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del


×
×
 • Opprett ny...