Gå til innhold

Lokaldemokratiet for fall


jacob
 Del

Anbefalte innlegg

jacob

Man skal da vel for søren ikke se på "folkeviljen" som at FOLKET er Frp'ere!

Skulle alle de andre partiene kaste alle sine fordommer som OGSÅ deres velgere har overfor Frp på båten? - DET er i alle fall ikke demokrati.

Jeg fatter ikke at dere kan tenke sånn, fordi at Frp har vunnet i et protestvalg.

Dette har ikke vært et spesielt protestvalg. Dessuten er problemstillingen helt uavhengig av hvilket parti som blir kastet på sjøen. Poenget er at partiene har en kontrakt med sine velgere karakterisert ved et partiprogram og realisering av dette partiprogrammet. Dersom politikerne er mest opptatt av å understreke sine "fordommer" snarere enn å realisere sitt politiske prosjekt - så bidrar dette til politikerforakt og avmakt blandt mange norske velgere.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

 • Svar 98
 • Opprettet
 • Siste svar

Mest aktive i denne tråden

 • Goliath

  26

 • flisa

  20

 • Grip

  15

 • jacob

  11

Populære dager

Mest aktive i denne tråden

flisa

Det høyrest bra ut. Korleis er det med skattetrykket for oss, då? Skal du late futen få grafse enda meir i lomma mi?

(og du; kva vil en BMW 520i koste i Venstreland? I dag ligg han på 450.000, snipp og snau).

(etter hukommelsen)

Vi er for flat skatt til alle.

Vekk med eiendomsskatt og formueskatt - de pengene er opptjent og betalt skatt av allerede.

JEG vil at gamle biler som forurenser skal vekk fra veiene, -derfor MÅ bilene som bruker minst drivstoff el. bli overkommelig for folk. Jeg har ikke greie på bil, -men vet at svigermors Mercedes bruker 2 liter på mila -og det er ikke bra.

Jeg er for veier som "tar unna" trafikken så det ikkeblir køer - som jo forurenser mer enn biler som kjører fort forbi:-)

Jeg kan ikke fatt og begripe at ikke Venstre har fler velgere, for det er tuftet på SUNN og REN fornuft.

*himler*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

favn

FrP har oppnådd spektakulære resultater i mange kommuner, helt opp mot 50%.

I noen kommuner gir dette politisk uttelling, i andre ikke.

I sistnevnte går alt som kan krype og gå sammen for å hindre FrP makt. Det skjer gjerne ved at alt fra Høyre til SV kaster sine politiske ambisjoner og programmer på båten for å oppnå dette ene, aller helligste; stans FrP.

Dette er i strid med ideen om et representativt demokrati, hvor velgerne gjennom valg oppnår en forholdsmessig innflytelse i politikken. Dette er spesielt viktig i lokalvalg.

Dersom man hadde en relativt homogen blokk som motsetning til FrP, hadde man ikke kunnet innvende noe mot det vi nå ser i mange kommuner.

Men når SV og og KrF og Høyre og SP og AP og alle finner sammen i kampen mot FrP, begynner det å bli litt vel mye hestehandel.

Flere av disse partiene må nødvendigvis spise noe helvetes store kameler for å kunne hindre FrP, og dette må nødvendigvis skje på bekostning av å få gjennom eget program.

Jeg vil jo tro at Høyre og FrP har mer felles enn Høyre og SV, for eksempel.

Gjennom disse operasjonene blir personlig agg og jag etter posisjoner viktigere enn politikkens innhold.

Konsekvensen er ytterligere politikerforakt, ytterligere økt oppslutning om FrP og fortsatt fallende valgdeltakelse.

De såkalte sentrumspartiene vil fortsatt få pryl, siden de opptrer uforutsibart og driver hor med sosialistene.

Høyre står også i fare for å bli straffet av velgerne. For Høirefolk, er det en av dødssyndene å inngå noe som helst form for politisk samarbeid med SV og SP.

I det som er kalt 'Makt- og demokratiutredningen 1998-2003' er sluttkonklusjonene i grove trekk at et representativt folkestyre er svekket, mens domstolenes makt har økt. Dette forklares ved å vise til Norges medlemskap i EØS og andre overnasjonale fora.

En moderne stat som Norge kan sies å være konstruert eller satt sammen av tre komponenter: rettssystem (vi er like for loven), velferd (goder fordeles til den som har behov) og demokrati (alles stemme teller 'like mye').

I nevnte maktutredning sies det bl.a. at rettsordningen i økende grad fungerer overnasjonalt og håndheves nasjonalt.

Velferdsstaten er opprettholdt, selv om den gradvis tilpasses nye vilkår.

Demokratiet eller folkestyret er ikke blitt overnasjonalt, men forvitres i økende grad i stedet for å omformes.

Og det er vel også dette vi ser i de stadig mer kvassere politiske hestehandlene som ikke kan sies å stabilisere det politiske landskapet.

Derfor støtter jeg (om enn nølende) utspillet om færre politiske partier og dermed klarere ståsteder - tross i at dette er veldig vanskelig, hvem er ute og hvem kan få være inne?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

favn

Det intellektuelle ståstedet går helt sikkert greit. Når vi nå har gjennomgått den vanskelige valgkampen, kan alt overvinnes :-)

Ja, det er i hverdagen og gjennom praksis tykt og tynt kommer inn :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Dette har ikke vært et spesielt protestvalg. Dessuten er problemstillingen helt uavhengig av hvilket parti som blir kastet på sjøen. Poenget er at partiene har en kontrakt med sine velgere karakterisert ved et partiprogram og realisering av dette partiprogrammet. Dersom politikerne er mest opptatt av å understreke sine "fordommer" snarere enn å realisere sitt politiske prosjekt - så bidrar dette til politikerforakt og avmakt blandt mange norske velgere.

Jacob sier: "Poenget er at partiene har en kontrakt med sine velgere karakterisert ved et partiprogram og realisering av dette partiprogrammet"

Ja, nettopp!?!?!?!?!?! - skal det bare gjelde Frp?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

tusseline

Nå har jeg ikke lest alle undertrådene her, men noen av de. Det jeg reagerer på i denne debatten, er at det kun snakkes om de andre partienes motvilje mot samarbeid med FRP. Hva med å vinkle det litt annerledes: kanskje de rett og slett ikke ønsker å samarbeide fordi det ikke lar seg gjøre å samarbeide?? Selv om et parti får en høy oppslutning, må de, så sant de ikke har flertall, faktisk samarbeide med andre. De kan ikke kun kjøre sin egen politikk, men må inngå kompromisser.. Det er kanskje her det svikter?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

jacob

Kjære vene, man velger da ikke bittelitt SV, en dash Høyre heller?!?!?!?!?!

Politikerne SKYLDER oss velgere å viderføre den ideologien vi valgte dem for. -

Nå har du mistet tråden flisa. Det er jo nettopp det vi hevder; at politikerne skylder oss å praktisere den ideologien vi stemte dem inn på. Når man for enhver pris vil avskjære Frp fra makt så kan det tolkes som et uttrykk for at det er viktigere for politiske motstandere å hindre Frp å utøve sin ideologi - snarere enn å praktisere sin egen. Det virker fjernt, hårsårt og lite langsiktig.Sentrumspolitikerne har ikke mer integritet til sammen enn en midd har alene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

I det som er kalt 'Makt- og demokratiutredningen 1998-2003' er sluttkonklusjonene i grove trekk at et representativt folkestyre er svekket, mens domstolenes makt har økt. Dette forklares ved å vise til Norges medlemskap i EØS og andre overnasjonale fora.

En moderne stat som Norge kan sies å være konstruert eller satt sammen av tre komponenter: rettssystem (vi er like for loven), velferd (goder fordeles til den som har behov) og demokrati (alles stemme teller 'like mye').

I nevnte maktutredning sies det bl.a. at rettsordningen i økende grad fungerer overnasjonalt og håndheves nasjonalt.

Velferdsstaten er opprettholdt, selv om den gradvis tilpasses nye vilkår.

Demokratiet eller folkestyret er ikke blitt overnasjonalt, men forvitres i økende grad i stedet for å omformes.

Og det er vel også dette vi ser i de stadig mer kvassere politiske hestehandlene som ikke kan sies å stabilisere det politiske landskapet.

Derfor støtter jeg (om enn nølende) utspillet om færre politiske partier og dermed klarere ståsteder - tross i at dette er veldig vanskelig, hvem er ute og hvem kan få være inne?

Dette blir jo håndtert i dag også. Mitt lille Venstre kom altså ikke med i kommunstyret denne gangen, fordi det var for FÅ som stemte på oss. Det får vi ta på egen kappe - og jobbe mer med. fordi vi selv er jo overbevist om at vår politikk er den som er best.

Å utslette et parti blir jo aldeles høl i hue! - Jeg er ikke for å utslette RV heller jeg! - selv om jeg syns de er ganske rabiate. Ei heller er jeg for å utslette Frp - MEN - de har nå den fordelen av at de er mange og det er opp til DEM å argumentere godt nok til at de får igjennom sakene sine, man kan ikke forvente at Sv's representant svelger alt rått fra den kanten selv om de er flest og størst.

Tenkte å sammeligne med musikksmak- Sputnik kontra Reaidar Larsen- men jeg skal ikke gjøre det !,) *dukker*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Kjære vene, man velger da ikke bittelitt SV, en dash Høyre heller?!?!?!?!?!

Politikerne SKYLDER oss velgere å viderføre den ideologien vi valgte dem for. -

Nettopp!

Og derfor skal makten fordeles i henhold til den %-vis andel stemmer man har fått.

Hvis noen partier da rotter seg sammen for å sørge for at ett parti ikke får den makten velgerne har gitt dem, så fungerer ikke demokratiet lenger.

For disse partiene gjør ikke dette ut i fra ett felles ideologisk og politisk grunnlag - og ei heller ikke ut i fra et samlet ønske fra deres velgere.

Og da er det ikke lenger et demokrati.....

Det eneste Frp nå kan og bør gjøre, er å benytte de mandater de har til å stemme ren sak i hvert enkelt tilfelle - uten å ta hensyn til de politiske konsekvenser det vil få.

Hvordan tror du det går i det politiske Norge da? Et regjeringsskifte hver måned, kommune og fylkesstyrer som ikke vil kunne føre en konsekvent politikk mer enn en dag eller to av gangen?

Og noe annet fortjener de/vi pokker ikke.....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Nettopp!

Og derfor skal makten fordeles i henhold til den %-vis andel stemmer man har fått.

Hvis noen partier da rotter seg sammen for å sørge for at ett parti ikke får den makten velgerne har gitt dem, så fungerer ikke demokratiet lenger.

For disse partiene gjør ikke dette ut i fra ett felles ideologisk og politisk grunnlag - og ei heller ikke ut i fra et samlet ønske fra deres velgere.

Og da er det ikke lenger et demokrati.....

Det eneste Frp nå kan og bør gjøre, er å benytte de mandater de har til å stemme ren sak i hvert enkelt tilfelle - uten å ta hensyn til de politiske konsekvenser det vil få.

Hvordan tror du det går i det politiske Norge da? Et regjeringsskifte hver måned, kommune og fylkesstyrer som ikke vil kunne føre en konsekvent politikk mer enn en dag eller to av gangen?

Og noe annet fortjener de/vi pokker ikke.....

Med hvilken rett kan man "rotte" seg sammen i et kommunstyre da? - fortell meg det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Nå har du mistet tråden flisa. Det er jo nettopp det vi hevder; at politikerne skylder oss å praktisere den ideologien vi stemte dem inn på. Når man for enhver pris vil avskjære Frp fra makt så kan det tolkes som et uttrykk for at det er viktigere for politiske motstandere å hindre Frp å utøve sin ideologi - snarere enn å praktisere sin egen. Det virker fjernt, hårsårt og lite langsiktig.Sentrumspolitikerne har ikke mer integritet til sammen enn en midd har alene.

Det er normalt å ikke være enig med Frp om man er et annet parti. Det er ikke vanskeligere enn det. Men de skal selvsagt ha det de har krav på når det gjelder antall plasser etc, som for alle andre. Men noen POLITISK plattform sammen med andre partier skal godt gjøres - om det er det du kaller "sammensvergelser", ja så vet ikke jeg...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Dette blir jo håndtert i dag også. Mitt lille Venstre kom altså ikke med i kommunstyret denne gangen, fordi det var for FÅ som stemte på oss. Det får vi ta på egen kappe - og jobbe mer med. fordi vi selv er jo overbevist om at vår politikk er den som er best.

Å utslette et parti blir jo aldeles høl i hue! - Jeg er ikke for å utslette RV heller jeg! - selv om jeg syns de er ganske rabiate. Ei heller er jeg for å utslette Frp - MEN - de har nå den fordelen av at de er mange og det er opp til DEM å argumentere godt nok til at de får igjennom sakene sine, man kan ikke forvente at Sv's representant svelger alt rått fra den kanten selv om de er flest og størst.

Tenkte å sammeligne med musikksmak- Sputnik kontra Reaidar Larsen- men jeg skal ikke gjøre det !,) *dukker*

Det er ikke snakk om å utslette noen partier, men la det bli en mulighet for flertallsstyre for i hvert fall en valgperiode av gangen.

Alle partier vil uansett få muligheten til å tale sin sak og argumentere for hva de ville ha gjort hvis de fikk flere stemmer ved neste valg.

Så er det opp til oss velgere å fortelle om vi synes de fortjener det - eller om de partier/det partiet som sitter med styringsmakt fortjener å få fortsette med det.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Det er ikke snakk om å utslette noen partier, men la det bli en mulighet for flertallsstyre for i hvert fall en valgperiode av gangen.

Alle partier vil uansett få muligheten til å tale sin sak og argumentere for hva de ville ha gjort hvis de fikk flere stemmer ved neste valg.

Så er det opp til oss velgere å fortelle om vi synes de fortjener det - eller om de partier/det partiet som sitter med styringsmakt fortjener å få fortsette med det.

Ja, er det ikke AKKURAT sånn det er i dag da?

*himler mer*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Goliath

(etter hukommelsen)

Vi er for flat skatt til alle.

Vekk med eiendomsskatt og formueskatt - de pengene er opptjent og betalt skatt av allerede.

JEG vil at gamle biler som forurenser skal vekk fra veiene, -derfor MÅ bilene som bruker minst drivstoff el. bli overkommelig for folk. Jeg har ikke greie på bil, -men vet at svigermors Mercedes bruker 2 liter på mila -og det er ikke bra.

Jeg er for veier som "tar unna" trafikken så det ikkeblir køer - som jo forurenser mer enn biler som kjører fort forbi:-)

Jeg kan ikke fatt og begripe at ikke Venstre har fler velgere, for det er tuftet på SUNN og REN fornuft.

*himler*

Høres nesten ut som Frp politikk det der flisa:-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

jacob

Nå har jeg ikke lest alle undertrådene her, men noen av de. Det jeg reagerer på i denne debatten, er at det kun snakkes om de andre partienes motvilje mot samarbeid med FRP. Hva med å vinkle det litt annerledes: kanskje de rett og slett ikke ønsker å samarbeide fordi det ikke lar seg gjøre å samarbeide?? Selv om et parti får en høy oppslutning, må de, så sant de ikke har flertall, faktisk samarbeide med andre. De kan ikke kun kjøre sin egen politikk, men må inngå kompromisser.. Det er kanskje her det svikter?

En slik innfallsvinkel harmonerer ikke med tingenes tilstand. Det er bare å følge prosessene i Stavanger, Oslo og Bergen - for å nevne tre eksempler som jeg kom på i farten.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Ja, er det ikke AKKURAT sånn det er i dag da?

*himler mer*

Nei - det er ikke slik det er i dag *himler enda mer med øynene enn deg*

Påstår du at det finnes en regjering i Norge med rent flertall - og som ikke er avhengig fra sak til sak av støtte fra partier som ikke sitter i regjeringen...??

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Goliath

Nå har jeg ikke lest alle undertrådene her, men noen av de. Det jeg reagerer på i denne debatten, er at det kun snakkes om de andre partienes motvilje mot samarbeid med FRP. Hva med å vinkle det litt annerledes: kanskje de rett og slett ikke ønsker å samarbeide fordi det ikke lar seg gjøre å samarbeide?? Selv om et parti får en høy oppslutning, må de, så sant de ikke har flertall, faktisk samarbeide med andre. De kan ikke kun kjøre sin egen politikk, men må inngå kompromisser.. Det er kanskje her det svikter?

Jeg tror det er svært få som sitter med et slikt inntrykk.....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Jeg stemte ikke Frp ved dette valget - og ei heller ved de foregående.

Men nå er jeg så dritt lei oppførselen til de andre partiene - og spesielt småpartiene, at jeg allerede har bestemt meg for hva jeg vil stemme ved neste valg.

Frp vil få min stemme, for nå er all tvil fjernet. Det er kanskje ikke det partiet som samlet sett har den "beste" løsningen for Norge, men de er likevel det klart beste valget når man må velge det som er "minst ille".

Jeg er skikkelig irritert for at jeg kastet bort min stemme ved dette valget, og på den måten gav min støtte til et parti som i etterkant oppfører seg på en måte som jeg ikke finner forenlig med et demokrati!

Minner nå mer om en sandkasse med unger......

Stakkar, nå er det ute med deg også - trodde du var mer fornuftig enn som så :-) BARNSLIG!

*dukker*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Grip

(etter hukommelsen)

Vi er for flat skatt til alle.

Vekk med eiendomsskatt og formueskatt - de pengene er opptjent og betalt skatt av allerede.

JEG vil at gamle biler som forurenser skal vekk fra veiene, -derfor MÅ bilene som bruker minst drivstoff el. bli overkommelig for folk. Jeg har ikke greie på bil, -men vet at svigermors Mercedes bruker 2 liter på mila -og det er ikke bra.

Jeg er for veier som "tar unna" trafikken så det ikkeblir køer - som jo forurenser mer enn biler som kjører fort forbi:-)

Jeg kan ikke fatt og begripe at ikke Venstre har fler velgere, for det er tuftet på SUNN og REN fornuft.

*himler*

Det høres unektelig interessant ut, dette. Spesielt likte jeg den med flat skatt, som jo er det eneste logiske og samfunnsøkonomisk mest lønnsomme.

Vi får holde kontakten frem mot stortingsvalget :-)

Meeen...som nevnt tidligere, må det tas skikkelig i for å få røsket meg ut av de nåværende preferanser. Hvis det fristes med billigere rullende materiell, lavere skatter og bedre veger, er jeg lutter øre.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

flisa

Høres nesten ut som Frp politikk det der flisa:-)

Ja, - men som den delen som det faktisk er litt fornuft og HOLD i - ta deg tid til å lese Venstres prisnipp-program - muligens kan du ennå reddes! :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del


×
×
 • Opprett ny...