Jump to content
Sign in to follow this  
Sør

Det er pokker så skremmende!

Recommended Posts

Guest hallo....i lukentruken

I motsetning til bibelen så er menneskerettighetserklæringa vedtatt i et verdensomspennende vedtaksført organ.

Og det gjør det så mye bedre? fordi mennesker har nedfelt det i et organ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest togli

Når man blir så blind som gripp tydeligvis har blitt, og ikke ser at de fleste han refererer til som 'Sør sine papegøyer', er borte og har vært det en god stund.

Samtidig som han og et par-tre stykker til sitter og logrer og jukker opp etter leggen til Keinstein så fort han poster et eller annet anti-islam innlegg - ja, så er det påkrevd å påpeke paradokset...

Jeg må innrømme at jeg noen ganger blir helt målløs av å lese her inne... Skjønner jo at dette er fullt oppegående mennesker, men noen ganger begynner jeg nesten å lure... "Blind" er nok det riktige ordet å bruke, ja!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Og det gjør det så mye bedre? fordi mennesker har nedfelt det i et organ?

...eh... ja, det gjør det selvsagt langt bedre at lovverket er basert på noe relativt nytt og moderne, enn på noe som er opptil flere tusen år gammelt.

MR er, som navnet sier, tiltenkt å beskytte mennesker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hallo....i lukentruken

...eh... ja, det gjør det selvsagt langt bedre at lovverket er basert på noe relativt nytt og moderne, enn på noe som er opptil flere tusen år gammelt.

MR er, som navnet sier, tiltenkt å beskytte mennesker.

Syntes Bibelen er like valid idag som den sikkert var da den ble skrevet. Der er vi uenige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Syntes Bibelen er like valid idag som den sikkert var da den ble skrevet. Der er vi uenige.

Dette står i Bibelen:

Samaria skal bøte, fordi folket i byen var trassig mot sin Gud. De skal falle for sverd, deres småbarn skal bli knust, og deres svangre kvinner skal skjæres opp.[Hos. 14:1]

Jeg vil ærbødigst påstå at slikt ikke er egnet som levevei, og påpeke at både Bibelen og Koranen kan tolkes fra humant til fundamentalistisk.

Muligvis er *din* tolkning av Bibelen veldig fin, men det hjelper ikke når andres ikke er det.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hallo....i lukentruken

Dette står i Bibelen:

Samaria skal bøte, fordi folket i byen var trassig mot sin Gud. De skal falle for sverd, deres småbarn skal bli knust, og deres svangre kvinner skal skjæres opp.[Hos. 14:1]

Jeg vil ærbødigst påstå at slikt ikke er egnet som levevei, og påpeke at både Bibelen og Koranen kan tolkes fra humant til fundamentalistisk.

Muligvis er *din* tolkning av Bibelen veldig fin, men det hjelper ikke når andres ikke er det.

Med vennlig hilsen

Det som står der er en oversikt over hvordan mennesker behandlet andre mennesker på den tiden.

Ettersom de ikke fulgte Gud lenger, så hadde de heller ikke Hans beskyttelse mot hvordan de andre menneskene (som fulgte andre guder som Ba'al f.eks) ville komme til å behandle dem.

Det at Gud tillot at det skjedde har ikke noe med at Han syntes dette var bra.

Men de valgte å vende seg bort fra Gud og dermed heller ikke ha hans beskyttelse mot hvordan deres fiender ville behandle dem.

Dette er mal for levevei idag, det var heller ingen mal for levevei på DEN TIDEN, men slik levde de menneskene som ikke fulgte Gud, men avguder. De var grusomme folk og behandlet dermed andre grusomt.

Bibelen som levevei, da mener jeg behandle andre som man ville behandlet seg selv, være god mot alle osv osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest hvilket alternativ?

1) De kan være begge deler, og det må være opp til retten å bestemme det.

2) Alt etter hvilke detaljer man har, kan det være fornuftig å gjøre som Israel pleier å gjøre - forhandle, og slippe fri noen fanger.

Det kan selvsagt være tilfeller hvor man må drepe uskyldige sivile i en nødsituasjon, men det er overhodet IKKE slike situasjoner det er snakk om her, og det vet du godt.

Goliath snakker om å frata folk Menneskerettigheter. Du snakker om nødverge.

"Alt etter hvilke detaljer man har, kan det være fornuftig å gjøre som Israel pleier å gjøre - forhandle, og slippe fri noen fanger."

Uenig: Myndigheter skal ikke sørge for rekruttering av terrororganisasjoner, men opprettholde rettstatens ordninger om straff. Frigivelse av fanger fjerner ikke mulighet for nye terrorangrep, men heller sannsynliggjør enda flere angrep fordi terroristene da er blitt flere og har uendret politisk mål. Sammenlign pengeutpressing: Ettergivelse for utpressing fjerner ikke mulighet for nye krav.

Kort sagt: Ditt alternativ er å skyve problemet foran seg og gjøre terroren enda mer omfattende. Man forvitrer i tillegg respekten for rettsstaten.

"Det kan selvsagt være tilfeller hvor man må drepe uskyldige sivile i en nødsituasjon, men det er overhodet IKKE slike situasjoner det er snakk om her, og det vet du godt."

Uenig: Evakuering alle mennesker ut av tettsted og i byen sende folk i tilfluktsrom sparer så mange menneskeliv som mulig. De uskyldige menneskene som da er igjen, er det kun dyktighet til myndighetenes fagpersonell (politi eller militære) som kan berge. Tap av menneskeliv i en slik situasjon, er vanskelig å unngå. Det er fellestrekk for alle slike terrorsituasjoner. Moralisering over inngripen i slik situasjon, er moralisering over en befolknings selvforsvarsrett.

Kort sagt: Fullgode alternativer finnes ikke, man må velge minste onde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det som står der er en oversikt over hvordan mennesker behandlet andre mennesker på den tiden.

Ettersom de ikke fulgte Gud lenger, så hadde de heller ikke Hans beskyttelse mot hvordan de andre menneskene (som fulgte andre guder som Ba'al f.eks) ville komme til å behandle dem.

Det at Gud tillot at det skjedde har ikke noe med at Han syntes dette var bra.

Men de valgte å vende seg bort fra Gud og dermed heller ikke ha hans beskyttelse mot hvordan deres fiender ville behandle dem.

Dette er mal for levevei idag, det var heller ingen mal for levevei på DEN TIDEN, men slik levde de menneskene som ikke fulgte Gud, men avguder. De var grusomme folk og behandlet dermed andre grusomt.

Bibelen som levevei, da mener jeg behandle andre som man ville behandlet seg selv, være god mot alle osv osv.

Neida, det er DIN tolkning av Bibelen. Andre er helt uenige. Selvsagt.

Uansett, svaret ditt har ikke noe som helst å gjøre med om Bibelen er egnet som substitutt for MR. Det er den åpenbart ikke, like lite som Koranen, osv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

"Alt etter hvilke detaljer man har, kan det være fornuftig å gjøre som Israel pleier å gjøre - forhandle, og slippe fri noen fanger."

Uenig: Myndigheter skal ikke sørge for rekruttering av terrororganisasjoner, men opprettholde rettstatens ordninger om straff. Frigivelse av fanger fjerner ikke mulighet for nye terrorangrep, men heller sannsynliggjør enda flere angrep fordi terroristene da er blitt flere og har uendret politisk mål. Sammenlign pengeutpressing: Ettergivelse for utpressing fjerner ikke mulighet for nye krav.

Kort sagt: Ditt alternativ er å skyve problemet foran seg og gjøre terroren enda mer omfattende. Man forvitrer i tillegg respekten for rettsstaten.

"Det kan selvsagt være tilfeller hvor man må drepe uskyldige sivile i en nødsituasjon, men det er overhodet IKKE slike situasjoner det er snakk om her, og det vet du godt."

Uenig: Evakuering alle mennesker ut av tettsted og i byen sende folk i tilfluktsrom sparer så mange menneskeliv som mulig. De uskyldige menneskene som da er igjen, er det kun dyktighet til myndighetenes fagpersonell (politi eller militære) som kan berge. Tap av menneskeliv i en slik situasjon, er vanskelig å unngå. Det er fellestrekk for alle slike terrorsituasjoner. Moralisering over inngripen i slik situasjon, er moralisering over en befolknings selvforsvarsrett.

Kort sagt: Fullgode alternativer finnes ikke, man må velge minste onde.

Du ser jo overalt at din "metode" ikke funker. Ekstrem vold, som i realiteten er det du forfekter, hjalp verken i Vietnam eller Irak. Tvertimot ga det USA mange NYE fiender, og de som kunne vært allierte trakk seg unna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Osiris

Og det gjør det så mye bedre? fordi mennesker har nedfelt det i et organ?

Når organet er FN så gjør det hele saken mye bedre ja. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hallo....i lukentruken

Neida, det er DIN tolkning av Bibelen. Andre er helt uenige. Selvsagt.

Uansett, svaret ditt har ikke noe som helst å gjøre med om Bibelen er egnet som substitutt for MR. Det er den åpenbart ikke, like lite som Koranen, osv.

Det er min tolkning?

Det er en rekkefølge i Hosea som viser at at de sluttet å følge Gud og heller fulgte andre avguder.

Når man da i tillegg leser historie om datidens folk som fulgte avguder (f.eks Ba'al hvor de ofret blandt annet barn) og deres grusomheter (som vitenskapen har kunnet lese ut fra relieffer, malerier på krukker o.l fra datidens folk om hvordan de behandlet sine fiender) så er det ikke noe som trengs å tolke.

Det samsvarer. Med andre ord, hvordan ting skjedde på den tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hallo....i lukentruken

Når organet er FN så gjør det hele saken mye bedre ja. :)

Ja for FN har jo gjort så vanvittig mye for å gjøre ting bedre i verden.

FN er et organ uten noe som helst makt. De bare tror de har makt.

Men ingen reell makt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Ja for FN har jo gjort så vanvittig mye for å gjøre ting bedre i verden.

FN er et organ uten noe som helst makt. De bare tror de har makt.

Men ingen reell makt.

FN har kanskje ikke fysisk makt, men de har mer autoritet enn noe som helst alternativ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Det er min tolkning?

Det er en rekkefølge i Hosea som viser at at de sluttet å følge Gud og heller fulgte andre avguder.

Når man da i tillegg leser historie om datidens folk som fulgte avguder (f.eks Ba'al hvor de ofret blandt annet barn) og deres grusomheter (som vitenskapen har kunnet lese ut fra relieffer, malerier på krukker o.l fra datidens folk om hvordan de behandlet sine fiender) så er det ikke noe som trengs å tolke.

Det samsvarer. Med andre ord, hvordan ting skjedde på den tiden.

Takk. Du innrømmer at Bibelen er skrevet for "datidens folk" og ikke for oss i dag.

Bortsett fra at det selvsagt ikke er mer grunn til at vi skal følge akkurat din hellige bok enn Koranen, Maos Lille Røde, osv for diverse livssyn og religioner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ylvali1365381015

Hadd MR-erklæringen vært fulgt, hadde det kanskje ikk vært krig..hva vet jeg.

På den annen side er det jo vestlige verdier som er nedfelt der..

MR-erklæringen er jo blitt rene bibelen for humanetikere og ateister. Ut fra det man leser her på dol, fyller den samme funksjon som det nye testementet i Bibelen, supplert med de 10 bud.

"Vestlige verdier"???

Skal du gjøre hevd på det gode også nå?

Akkurat det samme gjør de kristne jeg kjenner, påstår at gjensidighetsregelen og nestekjærligheten er et kristent fenomen alene.

Skaffer du deg definisjonsmakten og eier "det sanne" og "det gode", har du alt på det rene... Da har du utdefinert "de andre" og kan gradvis begynne å umenneskeliggjøre dem, demonisere dem og dermed unnta dem fra MR, som du så fancy ksller det.

Vips, der har man en god gammel situasjon, hørt om dette før, tror du??

Share this post


Link to post
Share on other sites
ylvali1365381015

Det som står der er en oversikt over hvordan mennesker behandlet andre mennesker på den tiden.

Ettersom de ikke fulgte Gud lenger, så hadde de heller ikke Hans beskyttelse mot hvordan de andre menneskene (som fulgte andre guder som Ba'al f.eks) ville komme til å behandle dem.

Det at Gud tillot at det skjedde har ikke noe med at Han syntes dette var bra.

Men de valgte å vende seg bort fra Gud og dermed heller ikke ha hans beskyttelse mot hvordan deres fiender ville behandle dem.

Dette er mal for levevei idag, det var heller ingen mal for levevei på DEN TIDEN, men slik levde de menneskene som ikke fulgte Gud, men avguder. De var grusomme folk og behandlet dermed andre grusomt.

Bibelen som levevei, da mener jeg behandle andre som man ville behandlet seg selv, være god mot alle osv osv.

Er ikke bibelen guds ord likevel altså?

Eller gjelder det bare for personlig utvalgte deler av den?

Da er jo ethvert tolkende menneske selv gud, og det er jo den verste synd å som menneske gjøre seg til dommer i guds sted!

Ta guds ord på alvor, hvis ikke er du ingen sann kristen! Og det må man jo være for å lese noe som helst hellig inn i bibelen, og ikke bare anse den som et historisk verk som gir et visst innblikk i menneskesinnet og dets uttrykk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest få mullakreket ut av Norge!

MR egner seg dårlig i krigslignende situasjoner. Terror er krigslignende, og krever andre tiltak.

Islamsiter skjønner ikke hva du snakker om når du kommer med MR-preiket ditt. Sør er så steike dum i sin narraktige, naive imprealisme, at han tror verden vil omfavne våre vestlige verdier, bare de skjønner hvor flotte de er.

Sør (og papegøyene hans) bruker MR som en slags bibel, et mantra de messer på når ting blir vanskelig. Og joda, MR er flott og vi skal leve etter dem.

Men å bruke dem som bibel og som førende i krigen mot terror, blir bare naivt og farlig.

Vi får håpe sør, papegøyene (og de fleste av oss) får leve lenge i vår beskyttede tilværelse, hvor all vansker skal løses med vestlige naivisters nye bibel, MR-erklæringen.

En annen ting vi skal huske på er at de aller fleste terrorister i verden i dag er muslimer. Intet muslimsk land har ratifisert menneskerettighetene, de har tvert imot forsøkt å lage sine egne fordi våre menneskerettigheter ikke er gitt av Allah. Dermed kan ikke terroristene påberope seg å være beskyttet av våre menneskerettigheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest hvilket alternativ?

Du ser jo overalt at din "metode" ikke funker. Ekstrem vold, som i realiteten er det du forfekter, hjalp verken i Vietnam eller Irak. Tvertimot ga det USA mange NYE fiender, og de som kunne vært allierte trakk seg unna.

Overalt der et folk ikke har benyttet sin selvforsvarsrett, er rettsstaten forsvunnet, innbyggerne døde eller flyktet eller underkuet av sosiopater ved makten. Å si at mennesker ikke skal forsvare seg mot terrorister er å si de ikke skal benytte sin rett til sikkerhet, at terroristenes liv er mer verdt enn slike uskyldige folkegrupper. Slik propaganda veldig avslørende for egentlige motiver - rasistisk intoleranse mot folk som forsvarer seg selv! Å propagandere mot et folk skal forsvare seg selv mot terror, er å gjøre seg selv til talerør for terrorister og rasisme og en kjempeskam!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

En annen ting vi skal huske på er at de aller fleste terrorister i verden i dag er muslimer. Intet muslimsk land har ratifisert menneskerettighetene, de har tvert imot forsøkt å lage sine egne fordi våre menneskerettigheter ikke er gitt av Allah. Dermed kan ikke terroristene påberope seg å være beskyttet av våre menneskerettigheter.

...eh...

MR gjelder uansett hvilket land de kommer fra. De er bindende på de av oss som har signert.

Hvem som har flest terrorister avhenger jo av hvordan man definerer terrorist. Uansett er det irrelevant, ettersom vi forholder oss til individer i en rettssal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Overalt der et folk ikke har benyttet sin selvforsvarsrett, er rettsstaten forsvunnet, innbyggerne døde eller flyktet eller underkuet av sosiopater ved makten. Å si at mennesker ikke skal forsvare seg mot terrorister er å si de ikke skal benytte sin rett til sikkerhet, at terroristenes liv er mer verdt enn slike uskyldige folkegrupper. Slik propaganda veldig avslørende for egentlige motiver - rasistisk intoleranse mot folk som forsvarer seg selv! Å propagandere mot et folk skal forsvare seg selv mot terror, er å gjøre seg selv til talerør for terrorister og rasisme og en kjempeskam!

...eh... Hvem er det som sier at man ikke skal forsvare seg mot terrorister?

I hvilket innlegg?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...