Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Litt irritert

Grunn til advarsel

Recommended Posts

Sør

Å følge regler er da ikke ensbetydende med å bli tråkket på?!

Du får heller ikke respekt av å la andre i stikken - tvert i mot!

Å vanskeliggjøre andres arbeidsdag ved å nekte å ringe inn og gi beskjed om at du er syk hadde jeg aldri hatt samvittighet til.

Jeg har vært borti ulike praksis. Ett sted måtte man ringe inn til én bestemt person. Dette ble selvsagt alltid gjort.

Et annet sted kunne man sende sms eller mail eller ringe, og da gjorde folk det som passet de.

Aldri jobbet et sted hvor de må skaffe akutt vikar, eks. barnehage. Men forstår da godt hvilket dilemma de settes i, hvis man ikke gir beskjed i tide. Temmelig arrogant og egoistisk å ikke løfte opp røret for å gi beskjed om at en ikke kommer på jobb.

Sms er heller ikke alltid til å stole på. Har hendt ofte at jeg har fått meldinger flere timer etter at de har blitt sendt.

Hei,

Det er da ingen som snakker om ikke å gi beskjed; poenget mitt er at SMS også er beskjed. Hvis det er kritisk lager man bare en regel om at sjefen skal sende svar.

Vanskeligere er det ikke.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Sør

''Poenget er ta hvis du, som sjef, kverulerer like mye for en slik filleregel (som er satt opp uten mål og mening), så er du neppe videre grei å jobbe for.''

Håper ikke jeg får en ansatt med dine holdninger, hjelpes!!

Du henger deg opp i én detalj og kverner rundt denne hele tiden, mens du holder deg for ørene -lalalalalalalalaaaaaa!!!!!

Feil.

Jeg forventer bare at sjefer skal oppføre seg som voksne, og faktisk kunne begrunne regler. Særlig når reglene ikke er hjemlet i noe.

Så forventer jeg også at sjefer ikke skal gjøre ansattes liv surt, ved å kreve at syke ansatte skal ringe, fremfor å sende SMS hvis det er enklere.

Det kalles å være litt smidig, fremfor vanskelig.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom senest første fraværsdag for å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver, jf folketrygdloven § 8-18. Unntak gjelder i de tilfeller hvor det ikke har vært mulig å gi slik melding. Meldeplikten gjelder uavhengig av om arbeidstaker dokumenterer sitt fravær ved sykemelding eller ved egenmelding.

Gjentatte brudd på arbeidstakers meldeplikt kan også få betydning for arbeidsforholdet dersom meldeplikt om fravær er omfattet av arbeidsgivers muntlige eller skriftlige retningslinjer til personalet.

Glemte denne, les spesielt de siste linjene. Arbeidsgiver har sine grunner til at de ønsker beskjed pr tlf og det kan som du selv kan lese få betydning for arbeidsforholdet. Man kan ikke bare "mekke" egne regler, fordi man er syk.

Fra Private Barnehagers Landsforening?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Men i Norge er det faktisk ikke Private Barnehagers Landsforbund som lager lovverket.

Godt forsøk, dog! ;-)

Med vennlig hilsen

Vel, folketrygdloven omfatter mer enn barnehager.

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=982&categoryID=272

Her kommer det klart frem at arbeidstaker risikoen for at meldingen (uansett hvilken form den blir gitt) kommer frem til arbeidsgiver. Arbeidsgiver er altså i dette tilfellet ikke ansvarlig for å avlese sms i tide og utide for å sjekke om folk kommer på jobb eller ikke, de har regler for at dette skal gjøres pr. tlf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Vel, folketrygdloven omfatter mer enn barnehager.

http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=982&categoryID=272

Her kommer det klart frem at arbeidstaker risikoen for at meldingen (uansett hvilken form den blir gitt) kommer frem til arbeidsgiver. Arbeidsgiver er altså i dette tilfellet ikke ansvarlig for å avlese sms i tide og utide for å sjekke om folk kommer på jobb eller ikke, de har regler for at dette skal gjøres pr. tlf

Det står jo akkurat det jeg sier:

"Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis. Det er imidlertid arbeidstaker som bærer risikoen for at meldingen kommer frem til arbeidsgiver."

Det neste de skriver har de ikke hjemmel for, og derfor har de ingen referanse til lovverket.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Det står jo akkurat det jeg sier:

"Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis. Det er imidlertid arbeidstaker som bærer risikoen for at meldingen kommer frem til arbeidsgiver."

Det neste de skriver har de ikke hjemmel for, og derfor har de ingen referanse til lovverket.

Med vennlig hilsen

''Vi anbefaler at arbeidsgiver lager klare skriftlige retningslinjer for hvordan de ansatte skal melde fra ved sykdom. Dersom melding ikke gis på foreskreven måte, kan arbeidstaker miste retten til sykepenger.''

Det er mulig du har litt "trangt" for det, men det står at dersom melding ikke gis på foreskreven måte, kan arbeidstaker miste retten til sykepenger. Du får hente frem noen fakta for at NHO ikke har noen hjemmel for å hevde det de skriver svart på hvitt da. Ditt ord på at de ikke har det er av liten betydning for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

''Vi anbefaler at arbeidsgiver lager klare skriftlige retningslinjer for hvordan de ansatte skal melde fra ved sykdom. Dersom melding ikke gis på foreskreven måte, kan arbeidstaker miste retten til sykepenger.''

Det er mulig du har litt "trangt" for det, men det står at dersom melding ikke gis på foreskreven måte, kan arbeidstaker miste retten til sykepenger. Du får hente frem noen fakta for at NHO ikke har noen hjemmel for å hevde det de skriver svart på hvitt da. Ditt ord på at de ikke har det er av liten betydning for meg.

Så hvor er det hjemlet?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Så hvor er det hjemlet?

Med vennlig hilsen

Det var det din jobb å finne ut, det er du som påstår at det ikke er hjemlet. Selv etter at du har lest at hvis arbeidsplassen har skrevne regler for dette, så kan arbeidstaker miste retten til sykepenger hvis disse reglene ikke overholdes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det var det din jobb å finne ut, det er du som påstår at det ikke er hjemlet. Selv etter at du har lest at hvis arbeidsplassen har skrevne regler for dette, så kan arbeidstaker miste retten til sykepenger hvis disse reglene ikke overholdes.

Nei, det er du som påstår at disse reglene er gyldige. Jeg etterlyser dokumentasjon på det.

Men dokumentasjonen er dog også i din egen link: "Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis."

Er det ikke i lovverket, så er det ikke hjemlet. Ferdig med det.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Nei, det er du som påstår at disse reglene er gyldige. Jeg etterlyser dokumentasjon på det.

Men dokumentasjonen er dog også i din egen link: "Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis."

Er det ikke i lovverket, så er det ikke hjemlet. Ferdig med det.

Med vennlig hilsen

Jeg påstår ingenting, det er NHO som gjør det og du selvsagt med din påstand som ikke er underbygget av noe som helst.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg påstår ingenting, det er NHO som gjør det og du selvsagt med din påstand som ikke er underbygget av noe som helst.

Vel, du har jo nettopp skrevet at det ikke er hjemlet i lovverket, så da er det vel ikke det.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Vel, du har jo nettopp skrevet at det ikke er hjemlet i lovverket, så da er det vel ikke det.

Med vennlig hilsen

Jeg har ikke skrevet noe som helst, jeg har kopiert en link hvor NHO har gitt et svar i en tilsvarende sak. Hjemmelen er folketrygdloven, ansvaret for at melding kommer frem ligger hos arbeidstaker i forhold til å få utbetalt sykepenger. I tillegg har arbeidstedet regler som sier at det skal ringes, nettopp for at de skal få beskjed så raskt som mulig. Brytes det med slike skriftlige regler kan dette også føre til at man mister retten til sykepenger og blablaosvosv. Det er du som babler videre om mangel på hjemmel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Har du noen gang tenkt på at damen kanskje ikke har penger på telefonen og sender fra nettet? Ikke alle er rike og mange har kontanttelefon selv om de jobber.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Jeg har ikke skrevet noe som helst, jeg har kopiert en link hvor NHO har gitt et svar i en tilsvarende sak. Hjemmelen er folketrygdloven, ansvaret for at melding kommer frem ligger hos arbeidstaker i forhold til å få utbetalt sykepenger. I tillegg har arbeidstedet regler som sier at det skal ringes, nettopp for at de skal få beskjed så raskt som mulig. Brytes det med slike skriftlige regler kan dette også føre til at man mister retten til sykepenger og blablaosvosv. Det er du som babler videre om mangel på hjemmel.

Ja, det som stod i loven er at "Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis."

Resten er ikke lov, men synsing.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Har du noen gang tenkt på at damen kanskje ikke har penger på telefonen og sender fra nettet? Ikke alle er rike og mange har kontanttelefon selv om de jobber.

Også et godt poeng.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dorthe

Også et godt poeng.

Med vennlig hilsen

LOL, etter å ha lest hele denne sinnsyke diskusjonen som antagelig er oppdiktet måtte jeg bare komme med et innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Ja, det som stod i loven er at "Loven stiller ingen formkrav til den melding som skal gis."

Resten er ikke lov, men synsing.

Med vennlig hilsen

Har arbeidsgiver en lov om dette, så er det ikke lenger synsing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Har arbeidsgiver en lov om dette, så er det ikke lenger synsing.

Arbeidsgiver lager ikke lover. Arbeidsgiver kan lage regler, men både ftl og aml står selvsagt over regler.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest queque

Arbeidsgiver lager ikke lover. Arbeidsgiver kan lage regler, men både ftl og aml står selvsagt over regler.

Med vennlig hilsen

Jeg konkluderer med at takk og lov har de fleste vett og forstand til å forstå at regler er til for å følges og bryter man med dem kan det få konsekvenser, som omtalt i tilsvarende sak forespurt NHO. Så for det være at du er en gedigen vattnisse som ikke klarer å finne noe dokumentasjon for det du hevder.

Goodbye!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg konkluderer med at takk og lov har de fleste vett og forstand til å forstå at regler er til for å følges og bryter man med dem kan det få konsekvenser, som omtalt i tilsvarende sak forespurt NHO. Så for det være at du er en gedigen vattnisse som ikke klarer å finne noe dokumentasjon for det du hevder.

Goodbye!

Det kan du selvsagt konkludere; det er dog kun basert på din ønsketenkning, og ikke lovverket.

I tillegg til at man ikke kan kreve det (hjemlet i lovverket), er reglene uansett ikke "in force" når arbeidstaker er sykemeldt. Hvilket er tilfellet her.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...