Jump to content
Sign in to follow this  
Guest J31!

Folk som går igjen i hus..

Recommended Posts

Guest riss

Hei,

Nei, det fine med vitenskapelige metoder er at de er etterprøvbare, slik at det altså ikke bare er "min erfaring", men erfaringen til alle som utfører eksperimentene. Forutsatt at eksperimentene gjøres ordentlig, selvsagt.

Med vennlig hilsen

''Nei, det fine med vitenskapelige metoder er at de er etterprøvbare, slik at det altså ikke bare er "min erfaring", men erfaringen til alle som utfører eksperimentene. Forutsatt at eksperimentene gjøres ordentlig, selvsagt.''

Jeg tror rett og slett jeg er for "vid og bred" til bare å kunne omfavne vitenskapen ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Sør

''Nei, det fine med vitenskapelige metoder er at de er etterprøvbare, slik at det altså ikke bare er "min erfaring", men erfaringen til alle som utfører eksperimentene. Forutsatt at eksperimentene gjøres ordentlig, selvsagt.''

Jeg tror rett og slett jeg er for "vid og bred" til bare å kunne omfavne vitenskapen ;)

Vitenskapen er langt mer spennende enn alternativene. I svært mange tilfeller så er sannheten langt mer spennende enn "fiction"!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Nei, vi snakker om hva som skjer hvis man bare godtar påstander uten å verifisere dem. Selvsagt er konsekvensene langt skadeligere i et av tilfellene, men poenget er at slikt skjer når man nekter å forholde seg til rasjonalitet. Da er jo alt like godt/sant/dårlig/feil som alt annet, for man har ingen reell måte å si hva som er trygt og hva som er farlig.

Og DET er farlig! :-)

Med vennlig hilsen

''Nei, vi snakker om hva som skjer hvis man bare godtar påstander uten å verifisere dem.''

Ingen snakker om at man ikke skal søke sannhetsinnholdet i påstander. Men oppfattelsen av hva som er sannhet er ulik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest huttemegtu

Så hvorfor er det da OK å si til noen at det definitivt er galt å voldta småbarn, hvis man ikke også kan si til noen at spøkelser ikke eksisterer?

Du bruker helt forskjellig logikk i de to tilfellene.

Med vennlig hilsen

''Så hvorfor er det da OK å si til noen at det definitivt er galt å voldta småbarn, hvis man ikke også kan si til noen at spøkelser ikke eksisterer?''

''Du bruker helt forskjellig logikk i de to tilfellene.''

Jeg ser ingen grunn til å regulere hva folk tenker og tror på. Hva folk gjør er en annen sak, spesielt når det går utover andre.

Det er for så vidt greit nok å si at spøkelser ikke eksisterer, men for min del syns jeg det er helt okey å forholde meg til at andre har en annen oppfatning enn meg. En har ikke nødvendigvis sannheten om virkeligheten selv om en er aldri så rasjonell og vitenskapelig anlagt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Nei, vi snakker om hva som skjer hvis man bare godtar påstander uten å verifisere dem.''

Ingen snakker om at man ikke skal søke sannhetsinnholdet i påstander. Men oppfattelsen av hva som er sannhet er ulik.

Og derfor må man ha en methode for å sjekke det på, ikke sant?

Hvis noen har en metode som gir bedre resultater enn "vitenskapelig metode", så lytter jeg gjerne!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Vitenskapen er langt mer spennende enn alternativene. I svært mange tilfeller så er sannheten langt mer spennende enn "fiction"!

Med vennlig hilsen

Vitenskapen er langt mer spennende enn alternativene. I svært mange tilfeller så er sannheten langt mer spennende enn "fiction"!

Vitenskap er ikke synonymt med sannhet for meg og derfor evner jeg å finne vel så mye interessant og spennende i det ikke-vitenskapelige.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

''Så hvorfor er det da OK å si til noen at det definitivt er galt å voldta småbarn, hvis man ikke også kan si til noen at spøkelser ikke eksisterer?''

''Du bruker helt forskjellig logikk i de to tilfellene.''

Jeg ser ingen grunn til å regulere hva folk tenker og tror på. Hva folk gjør er en annen sak, spesielt når det går utover andre.

Det er for så vidt greit nok å si at spøkelser ikke eksisterer, men for min del syns jeg det er helt okey å forholde meg til at andre har en annen oppfatning enn meg. En har ikke nødvendigvis sannheten om virkeligheten selv om en er aldri så rasjonell og vitenskapelig anlagt.

Men du bruker jo vitenskapen til å definere at det opptrer skade i et av tilfellene. Når du påstår at handlingen hans fører til skade så benytter du deg av akkurat samme logikk som hvis jeg sier at å tro på spøkelser fører til lavere huspriser.

Du er ikke konsekvent her. Du behandler de to eksemplene helt forskellig. Ser du?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Vitenskapen er langt mer spennende enn alternativene. I svært mange tilfeller så er sannheten langt mer spennende enn "fiction"!

Vitenskap er ikke synonymt med sannhet for meg og derfor evner jeg å finne vel så mye interessant og spennende i det ikke-vitenskapelige.

Vitenskapen er søken etter Sannheten. Forskning handler jo nettopp om det. Om ikke bare å "tro blindt", men å spørre, undersøke, forske, og så komme nærmere.

Med vennlighilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest huttemegtu

Hei,

Joda, det foregår nok mye rart i mange hoder. :knegg:

Det er dog en forskjell mellom religion (som går på en overbevisning og livssyn (inkl. etter døden) (og hvor det kan ha "konsekvenser" i troen hvis man ikke tror), sammenlignet med å "tro" på spøkelser. Tror man på spøkelser er det ingen "straff" for å fornekte dem, eller å diskutere dem. Det er et helt annet forhold enn en religion.

Problemet er at veldig mange har et religiøst forhold til spøkelser (og også "det alternative").

Med vennlig hilsen

''Problemet er at veldig mange har et religiøst forhold til spøkelser (og også "det alternative").''

Hvorfor er det et problem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Og derfor må man ha en methode for å sjekke det på, ikke sant?

Hvis noen har en metode som gir bedre resultater enn "vitenskapelig metode", så lytter jeg gjerne!

Med vennlig hilsen

''Og derfor må man ha en methode for å sjekke det på, ikke sant?

Hvis noen har en metode som gir bedre resultater enn "vitenskapelig metode", så lytter jeg gjerne!''

Hvorfor må man det, kan du ikke leve med at jeg har en annen oppfattelse av sannheten enn deg? Grunnlaget for vitenskap endres stadig etter som ny kunnskap erobres, og tidligere vitenskapelige teorier forkastes. Jeg vil som sagt undres....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Problemet er at veldig mange har et religiøst forhold til spøkelser (og også "det alternative").''

Hvorfor er det et problem?

Fordi det forhindrer dem i å vurdere "medisiner", "alternative behandlingsmetoder" osv. på en nøytral måte.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Vitenskapen er søken etter Sannheten. Forskning handler jo nettopp om det. Om ikke bare å "tro blindt", men å spørre, undersøke, forske, og så komme nærmere.

Med vennlighilsen

''Vitenskapen er søken etter Sannheten.''

Søken etter sannhet betyr ikke annet for meg enn "ikke ennå funnet". Og det åpner muligheten for at sannhet også kan finnes i ikke-vitenskapelige teorier.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

''Og derfor må man ha en methode for å sjekke det på, ikke sant?

Hvis noen har en metode som gir bedre resultater enn "vitenskapelig metode", så lytter jeg gjerne!''

Hvorfor må man det, kan du ikke leve med at jeg har en annen oppfattelse av sannheten enn deg? Grunnlaget for vitenskap endres stadig etter som ny kunnskap erobres, og tidligere vitenskapelige teorier forkastes. Jeg vil som sagt undres....

Fordi litt av poenget med en debatt er jo å "søke mot en sannhet", og da bruker man gjerne en metode for å komme dit.

Greit, metoden er kanskje ikke perfekt, men det er ikke mange feil sammenlignet med det vi er meget sikre på er riktig.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

''Vitenskapen er søken etter Sannheten.''

Søken etter sannhet betyr ikke annet for meg enn "ikke ennå funnet". Og det åpner muligheten for at sannhet også kan finnes i ikke-vitenskapelige teorier.

Teorier er ikke vitenskapelige eller ikke-vitenskapelige.

Det er hvordan man sjekker teoriene som skjer på vitenskapelig vis eller ei.

En hypotese om at "askeavkok helbreder kreft" er en grei hypotese. Så trenger man en fornuftig måte å sjekke om den er sann eller ei.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest huttemegtu

Fordi det forhindrer dem i å vurdere "medisiner", "alternative behandlingsmetoder" osv. på en nøytral måte.

Med vennlig hilsen

Og hva er problemet med det? Ingen mennesker er vel nøytrale og det er ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold mellom å feks tro på Gud og å anerkjenne medisinsk vitenskap?

Vitenskapen/rasjonell tenkning er vel heller ikke nøytral? Man får jo ulike svar fra ulike leger, i ulike land om hva som er bra medisin og om det i det hele tatt skal medisineres.

En kan ikke stole blindt på vitenskapen heller, for den er ikke nøytral og gir ikke svar på alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest huttemegtu

''Og derfor må man ha en methode for å sjekke det på, ikke sant?

Hvis noen har en metode som gir bedre resultater enn "vitenskapelig metode", så lytter jeg gjerne!''

Hvorfor må man det, kan du ikke leve med at jeg har en annen oppfattelse av sannheten enn deg? Grunnlaget for vitenskap endres stadig etter som ny kunnskap erobres, og tidligere vitenskapelige teorier forkastes. Jeg vil som sagt undres....

Det er ikke vits i å diskutere forståelse av virkelighet med Sør. H*n har en Gud og det er Vitenskapen. Når Vitenskapen sier at jorda er flat så tror Sør på det. Når Vitenskapen sier at jorda er rund, så tror Sør på det. Eller Sør tror ingenting, h*n VET. Og alle andre som tror annerledes enn Sør de er amøber. Du ser vel den? Det forstår du vel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest huttemegtu

Men du bruker jo vitenskapen til å definere at det opptrer skade i et av tilfellene. Når du påstår at handlingen hans fører til skade så benytter du deg av akkurat samme logikk som hvis jeg sier at å tro på spøkelser fører til lavere huspriser.

Du er ikke konsekvent her. Du behandler de to eksemplene helt forskellig. Ser du?

Med vennlig hilsen

Hvorfor er du så opptatt av konsekventhet, er det ikke lovlig å vurdere ulike fenomener med ulike briller?

Jeg syns det er interessant hva andre tenker og har ikke noe behov for å korrigere det, så lenge det ikke skader dem selv eller andre på vesentlig måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Det er ikke vits i å diskutere forståelse av virkelighet med Sør. H*n har en Gud og det er Vitenskapen. Når Vitenskapen sier at jorda er flat så tror Sør på det. Når Vitenskapen sier at jorda er rund, så tror Sør på det. Eller Sør tror ingenting, h*n VET. Og alle andre som tror annerledes enn Sør de er amøber. Du ser vel den? Det forstår du vel?

''Det er ikke vits i å diskutere forståelse av virkelighet med Sør. H*n har en Gud og det er Vitenskapen. Når Vitenskapen sier at jorda er flat så tror Sør på det. Når Vitenskapen sier at jorda er rund, så tror Sør på det. Eller Sør tror ingenting, h*n VET. Og alle andre som tror annerledes enn Sør de er amøber. Du ser vel den? Det forstår du vel''

Han har enda ikke gitt meg inntrykk av at han anser meg som en amøbe ;)

Jeg ser det slik. Sør er den han er og argumenterer for sine "sannheter" som er basert på hans erfaringer/opplevelser (sanset, sett, hørt, blitt fortalt, lest etc).

Jeg argumenterer for mine "sannheter" av eksakt samme grunner. Vi vil aldri kunne overføre våre "sannheter" til hverandre av den enkle grunn av at vårt påfyll hittil i livet er ulikt.

Det forhindrer imidlertid ikke at vi kan dele våre "sannheter" med hverandre, møte hverandre med respekt og aksept for våre ulikheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Fordi litt av poenget med en debatt er jo å "søke mot en sannhet", og da bruker man gjerne en metode for å komme dit.

Greit, metoden er kanskje ikke perfekt, men det er ikke mange feil sammenlignet med det vi er meget sikre på er riktig.

Med vennlig hilsen

''Fordi litt av poenget med en debatt er jo å "søke mot en sannhet", og da bruker man gjerne en metode for å komme dit.''

Jeg debatterer for å berike meg selv gjennom å oppnå større kunnskap om de menneskene jeg utveksler meninger med, ikke for å påføre andre mine "sannheter" eller bli påført "sannheter".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest riss

Teorier er ikke vitenskapelige eller ikke-vitenskapelige.

Det er hvordan man sjekker teoriene som skjer på vitenskapelig vis eller ei.

En hypotese om at "askeavkok helbreder kreft" er en grei hypotese. Så trenger man en fornuftig måte å sjekke om den er sann eller ei.

Med vennlig hilsen

Teorier er ikke vitenskapelige eller ikke-vitenskapelige.

Det er hvordan man sjekker teoriene som skjer på vitenskapelig vis eller ei.

En hypotese om at "askeavkok helbreder kreft" er en grei hypotese. Så trenger man en fornuftig måte å sjekke om den er sann eller ei.

En grei måte kan være å erfare selv ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...