Gå til innhold

Kupton: Rettssak, Asperger syndrom og alvorlig sinnslidelse etter psykisk helsevernloven


Frøya Alilde
 Del

Anbefalte innlegg

Frøya Alilde

Jeg har vært tvangsinnlagt i over ett år nå og jeg har påklaget vedtaket om TPH til kontrollkommisjonen og tingretten uten å få medhold. Nå skal saken opp for lagmannsretten neste måned.

Da jeg tapte i tingretten, var diagnosene mine emosjonelt ustabil og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men utredningen, som er ferdigstilt innen et par uker, viser mest sannsynlig at jeg har enten kun Asperger syndrom eller en kombinasjon av asbergerlidelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Sakens springende punkt er om vilkåret for alvorlig sinnslidelse er oppfylt. På den ene siden er Asperger syndrom er en form for høytfungerende autisme, som ikke i seg selv utgjør en alvorlig sinnslidelse. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er heller ikke en alvorlig sinnslidelse. Asperger syndrom er ikke en sykdom som kan behandles, men en medfødt autismediagnose som jeg vil ha livet ut. På den andre siden er jeg under et omfattende tvangsregime i psykiatrien med kontinuerlig observasjon grunnet suicidalitet, «rigid skjerming», som innebærer lite utgang fra rommet og lite tilgang til felleskapsområdene, og daglige beltelegginger grunnet selvskading, suicidalitet, trusler, hærverk og vold.

Det er jo lite rettspraksis på Asperger og PF. Selv om det fremgår av rettspraksis at psykisk sykdom der tilstanden bærer preg av alvorlig realitetsbrist og stor funksjonssvikt oppfyller hovedvilkåret selv om det ikke foreligger noen psykose, kan en asbergerlidelse skape et så stort funksjonsfall at det kan sidestilles med en psykosetilstand? I tingrettsdommen står det at jeg har «en svært lav fungeringsevne(…)», samtidig som at jeg tenker at en asbergerlidelse vil tale i vår favør rettslig sett, da det ikke er en alvorlig psykisk lidelse.

Man kan jo argumentere seg i hjel på dette, men har @kupton først og fremst noen tanker? Og andre?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Vhanja

Min første tanke er at jeg tror det hadde vært bedre for deg om du hadde mer fokus på hva som kan gjøres for å redusere selvskading, suicidalitet, trusler, hærverk og vold enn på det rettslige.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker

Det blir neppe noen forandringer selv om diagnosen forandrer seg, så lenge du utviser den adferden du har gjort tidligere så vil tvangsregimene opprettholdes.

Anonymkode: 45aad...403

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Glitter
Skrevet (endret)

Jeg er ikke kupton, men jeg har altså gjennomgått en rettpsykiatrisk utredning i forbindelse med egen rettsak. 

Nå har ikke jeg påstått å ha det, men konklusjonen deres var at selv om jeg hadde alvorlige problemer så hadde jeg ikke en alvorlig sinnslidelse. De diagnosene utgjorde ikke en alvorlig sinnslidelse. 

På det tidspunktet hadde jeg diagnosene emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, Asperger syndrom og rusavhengighet. 

Så det var konklusjonen i mitt tilfelle da. 

Endret av Glitter
Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (49 minutter siden):

På den andre siden er jeg under et omfattende tvangsregime i psykiatrien med kontinuerlig observasjon grunnet suicidalitet, «rigid skjerming», som innebærer lite utgang fra rommet og lite tilgang til felleskapsområdene, og daglige beltelegginger grunnet selvskading, suicidalitet, trusler, hærverk og vold.

Slutt med dette da.

Anonymkode: 92c04...fc4

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
Glitter skrev (1 time siden):

Jeg er ikke kupton, men jeg har altså gjennomgått en rettpsykiatrisk utredning i forbindelse med egen rettsak. 

Nå har ikke jeg påstått å ha det, men konklusjonen deres var at selv om jeg hadde alvorlige problemer så hadde jeg ikke en alvorlig sinnslidelse. De diagnosene utgjorde ikke en alvorlig sinnslidelse. 

På det tidspunktet hadde jeg diagnosene emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, Asperger syndrom og rusavhengighet. 

Så det var konklusjonen i mitt tilfelle da. 

Men alvorlig sinnslidende begrepet er snevrere i rettspsykiatriske utredninger og straffesaker? Her tenker jeg på helserett.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker

Siden autisme fins i alvorlighetsgrad fra nesten helt normalfungerende hvor man har vanlig jobb, venner, kjæreste osv til å ikke klare selv de mest hverdagslige ting som å lage mat, pusse tenna, handle. Noen er så hardt rammet at de ikke kan snakke. Så det kommer helt ann på. 

Heldigvis så har dem jo endret vilkåret for å bli dømt til tph nå for før så var det nesten kun psykose som gjorde at man ble dømt til det, mens nå så ser dem mer på fungeringevnen diagnosen din fører til. Det er selvsagt mye mer rett da mange med psykoselidelse fungerer helt utmerket og skal ikke ha noe fripass til å gjøre ulovlige ting. 

Anonymkode: 44a93...389

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (4 minutter siden):

Siden autisme fins i alvorlighetsgrad fra nesten helt normalfungerende hvor man har vanlig jobb, venner, kjæreste osv til å ikke klare selv de mest hverdagslige ting som å lage mat, pusse tenna, handle. Noen er så hardt rammet at de ikke kan snakke. Så det kommer helt ann på. 

Heldigvis så har dem jo endret vilkåret for å bli dømt til tph nå for før så var det nesten kun psykose som gjorde at man ble dømt til det, mens nå så ser dem mer på fungeringevnen diagnosen din fører til. Det er selvsagt mye mer rett da mange med psykoselidelse fungerer helt utmerket og skal ikke ha noe fripass til å gjøre ulovlige ting. 

Anonymkode: 44a93...389

Det vet jeg - men min sak handler ikke om dom på tvungent psykisk helsevern som et resultat av et lovbrudd, her er det snakk om tvangsinnleggelse kun etter psykisk helsevernloven.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (19 minutter siden):

Det vet jeg - men min sak handler ikke om dom på tvungent psykisk helsevern som et resultat av et lovbrudd, her er det snakk om tvangsinnleggelse kun etter psykisk helsevernloven.

Er du ikke på dom i tilegg? Det vil isåfall stille seg annerledes da. En som har gjort noe ulovlig eller veldig ulovlig vil jo mye lettere havne på tph enn å bli det bare helt uten at man har gjort noe tidligere. De ser jo i journalen din pasientene og tar med historien i vurderingen. 

Anonymkode: 44a93...389

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (2 timer siden):

Jeg har vært tvangsinnlagt i over ett år nå og jeg har påklaget vedtaket om TPH til kontrollkommisjonen og tingretten uten å få medhold. Nå skal saken opp for lagmannsretten neste måned.

Da jeg tapte i tingretten, var diagnosene mine emosjonelt ustabil og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men utredningen, som er ferdigstilt innen et par uker, viser mest sannsynlig at jeg har enten kun Asperger syndrom eller en kombinasjon av asbergerlidelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Sakens springende punkt er om vilkåret for alvorlig sinnslidelse er oppfylt. På den ene siden er Asperger syndrom er en form for høytfungerende autisme, som ikke i seg selv utgjør en alvorlig sinnslidelse. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er heller ikke en alvorlig sinnslidelse. Asperger syndrom er ikke en sykdom som kan behandles, men en medfødt autismediagnose som jeg vil ha livet ut. På den andre siden er jeg under et omfattende tvangsregime i psykiatrien med kontinuerlig observasjon grunnet suicidalitet, «rigid skjerming», som innebærer lite utgang fra rommet og lite tilgang til felleskapsområdene, og daglige beltelegginger grunnet selvskading, suicidalitet, trusler, hærverk og vold.

Det er jo lite rettspraksis på Asperger og PF. Selv om det fremgår av rettspraksis at psykisk sykdom der tilstanden bærer preg av alvorlig realitetsbrist og stor funksjonssvikt oppfyller hovedvilkåret selv om det ikke foreligger noen psykose, kan en asbergerlidelse skape et så stort funksjonsfall at det kan sidestilles med en psykosetilstand? I tingrettsdommen står det at jeg har «en svært lav fungeringsevne(…)», samtidig som at jeg tenker at en asbergerlidelse vil tale i vår favør rettslig sett, da det ikke er en alvorlig psykisk lidelse.

Man kan jo argumentere seg i hjel på dette, men har @kupton først og fremst noen tanker? Og andre?

Mener du selv at du er frisk? 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (11 minutter siden):

Er du ikke på dom i tilegg? Det vil isåfall stille seg annerledes da. En som har gjort noe ulovlig eller veldig ulovlig vil jo mye lettere havne på tph enn å bli det bare helt uten at man har gjort noe tidligere. De ser jo i journalen din pasientene og tar med historien i vurderingen. 

Anonymkode: 44a93...389

Jo, jeg er under straffegjennomføring. Men helsevesenet har overtatt ansvaret for meg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (7 minutter siden):

Mener du selv at du er frisk? 

Anonymkode: 431d0...52e

Nei - jeg har sykdomsinnsikt og ser at jeg er psykisk syk.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (2 minutter siden):

Jo, jeg er under straffegjennomføring. Men helsevesenet har overtatt ansvaret for meg.

Ville du heller sonet i fengsel om du hadde et valg?

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

ISW

Jeg tror det er ganske klart at så lenge det går fram at grunnen til at du vil ut derfra er for å ta livet av deg, så kommer du ikke ut, uavhengig av endring i diagnose.

Jeg synes det er dumt at 1) du bruker din energi så destruktivt og 2) beslaglegger samfunnets ressurser på en sak du er dømt til å tape, som Kupton skrev forrige gang til deg. Hva med å fokusere på bedring i sykdommen i stedet for denne meningsløse kampen?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
ISW skrev (1 minutt siden):

Jeg tror det er ganske klart at så lenge det går fram at grunnen til at du vil ut derfra er for å ta livet av deg, så kommer du ikke ut, uavhengig av endring i diagnose.

Jeg synes det er dumt at 1) du bruker din energi så destruktivt og 2) beslaglegger samfunnets ressurser på en sak du er dømt til å tape, som Kupton skrev forrige gang til deg. Hva med å fokusere på bedring i sykdommen i stedet for denne meningsløse kampen?

Enig selv om det nylig er hardt for deg @alvhilde. Du kan få den hjelpen du trenger om du er mottakelig for den. 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Enig selv om det nylig er hardt for deg @alvhilde. Du kan få den hjelpen du trenger om du er mottakelig for den. 

Anonymkode: 431d0...52e

Mulig*

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (2 timer siden):

Ville du heller sonet i fengsel om du hadde et valg?

Anonymkode: 431d0...52e

Å sone i fengsel er et tveegget sverd. Det er vondt å ligge i belteseng, men det er også vondt å være innelåst på en sikkerhetscelle.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
ISW skrev (1 time siden):

Jeg tror det er ganske klart at så lenge det går fram at grunnen til at du vil ut derfra er for å ta livet av deg, så kommer du ikke ut, uavhengig av endring i diagnose.

Jeg synes det er dumt at 1) du bruker din energi så destruktivt og 2) beslaglegger samfunnets ressurser på en sak du er dømt til å tape, som Kupton skrev forrige gang til deg. Hva med å fokusere på bedring i sykdommen i stedet for denne meningsløse kampen?

1. At motivet mitt for å komme tilbake til fengsel er for å ta livet mitt, er ikke et argument for at jeg er alvorlig sinnslidende. Det går under farekriteriet.

2. «Meningsløse kampen»… Vel… Jeg tror du også hadde gått rettens vei for å komme ut av et meget inngripende tvangsregime i psykiatrien.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (17 minutter siden):

1. At motivet mitt for å komme tilbake til fengsel er for å ta livet mitt, er ikke et argument for at jeg er alvorlig sinnslidende. Det går under farekriteriet.

2. «Meningsløse kampen»… Vel… Jeg tror du også hadde gått rettens vei for å komme ut av et meget inngripende tvangsregime i psykiatrien.

Er det så lett å ta livet sitt i et fengsel i forhold til psykiatrisk? 

Anonymkode: 44a93...389

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Er det så lett å ta livet sitt i et fengsel i forhold til psykiatrisk? 

Anonymkode: 44a93...389

JA.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...