Gå til innhold

Kupton: Rettssak, Asperger syndrom og alvorlig sinnslidelse etter psykisk helsevernloven


Frøya Alilde
 Del

Anbefalte innlegg

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (3 minutter siden):

Jeg skal i en helserettslig sak, ikke i en straffesak. Jeg har allerede blitt dømt for mine forbrytelser. At jeg har praktiske og teoriene ferdigheter innenfor utdanning, kan si noe om funksjonsnivået mitt.

Da er det vel bare å slutte med trusler, hærverk og vold da?

Anonymkode: 92c04...fc4

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (5 minutter siden):

Jeg skal i en helserettslig sak, ikke i en straffesak. Jeg har allerede blitt dømt for mine forbrytelser. At jeg har praktiske og teoriene ferdigheter innenfor utdanning, kan si noe om funksjonsnivået mitt.

Men du er vel fortsatt under dom/forvaring ? Etter hva jeg har skjønt så er det da domstolen som vurderer om du skal fortsette å være kunde tph og ikke en psykiater på psykiatrisk. 

Anonymkode: 44a93...389

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Da er det vel bare å slutte med trusler, hærverk og vold da?

Anonymkode: 92c04...fc4

Det er ikke bare å slutte. Dette er et mønster som jeg har hatt i 12-13 år, dette tar lang tid å bli kvitt. Jeg jobber med saken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Men du er vel fortsatt under dom/forvaring ? Etter hva jeg har skjønt så er det da domstolen som vurderer om du skal fortsette å være kunde tph og ikke en psykiater på psykiatrisk. 

Anonymkode: 44a93...389

Jeg er under straffegjennomføring, men vedtak om tvungent psykisk helsevern trumfer det. Det er ikke domstolen som vurderer at jeg skal være under TPH, det er det behandlingsansvarlig som avgjør. Selv om jeg skulle få avslag i lagmannsretten, kan behandlingsansvarlig mot formodning likevel skrive meg ut (tilbakeføring til fengselet).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (10 minutter siden):

Jeg er under straffegjennomføring, men vedtak om tvungent psykisk helsevern trumfer det. Det er ikke domstolen som vurderer at jeg skal være under TPH, det er det behandlingsansvarlig som avgjør. Selv om jeg skulle få avslag i lagmannsretten, kan behandlingsansvarlig mot formodning likevel skrive meg ut (tilbakeføring til fengselet).

Det kommer nok ikke til å skje hvis du er sucidal for de vil ikke at du tar livet ditt. Det ville vært kritikkverdig av helsepersonellet. De har en plikt til å holde deg tilbake. 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Det kommer nok ikke til å skje hvis du er sucidal for de vil ikke at du tar livet ditt. Det ville vært kritikkverdig av helsepersonellet. De har en plikt til å holde deg tilbake. 

Anonymkode: 431d0...52e

Behandlingsansvarlig sier at han ikke kommer til å skrive meg ut i overskuelig fremtid, derfor går jeg rettens vei.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (3 minutter siden):

Behandlingsansvarlig sier at han ikke kommer til å skrive meg ut i overskuelig fremtid, derfor går jeg rettens vei.

Og det er han som avgjør? Da har du jo fått svaret ditt der??!! 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Og det er han som avgjør? Da har du jo fått svaret ditt der??!! 

Anonymkode: 431d0...52e

Jo, men lagmannsretten kommer til å overprøve vedtaket om tvungent psykisk helsevern. Hvis jeg får medhold må sykehuset skrive meg ut. Hvis jeg ikke får medhold må jeg fortsette å være innlagt frem til høyesterett eventuelt behandler saken. Hvis høyesterett nekter å fremme anken, må jeg fortsette å være innlagt. Det skal mye til for at en høyesterett behandler en sak, så jeg tror det stopper i lagmannsretten.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (1 minutt siden):

Jo, men lagmannsretten kommer til å overprøve vedtaket om tvungent psykisk helsevern. Hvis jeg får medhold må sykehuset skrive meg ut. Hvis jeg ikke får medhold må jeg fortsette å være innlagt frem til høyesterett eventuelt behandler saken. Hvis høyesterett nekter å fremme anken, må jeg fortsette å være innlagt. Det skal mye til for at en høyesterett behandler en sak, så jeg tror det stopper i lagmannsretten.

Ser du ikke selv at du kjemper en sak i motvind? Mange du har snakket med sier du kommer til og tape denne rettssaken. Hvorfor bruker du ikke resursene dine til og bekjempe episodene dine og jobber med det som er viktig? Først da har du en sak.

 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (1 minutt siden):

Ser du ikke selv at du kjemper en sak i motvind? Mange du har snakket med sier du kommer til og tape denne rettssaken. Hvorfor bruker du ikke resursene dine til og bekjempe episodene dine og jobber med det som er viktig? Først da har du en sak.

 

Anonymkode: 431d0...52e

Joda, jeg har dårlige odds, men jeg ønsker å få saken likevel prøvd for retten enda en gang.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (3 minutter siden):

Jo, men lagmannsretten kommer til å overprøve vedtaket om tvungent psykisk helsevern. Hvis jeg får medhold må sykehuset skrive meg ut. Hvis jeg ikke får medhold må jeg fortsette å være innlagt frem til høyesterett eventuelt behandler saken. Hvis høyesterett nekter å fremme anken, må jeg fortsette å være innlagt. Det skal mye til for at en høyesterett behandler en sak, så jeg tror det stopper i lagmannsretten.

LagmannRetten vil være lydhør for hva behandlingsansvarlig fremmer. Begge instansene er det vanlige mennesker som vil dømme etter hva som er det rette. Du er «heldig»i situasjonen din for at de holder deg tilbake. Hadde dette vært i usa hadde du sikker vært i fengsel på livstid. 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (3 minutter siden):

LagmannRetten vil være lydhør for hva behandlingsansvarlig fremmer. Begge instansene er det vanlige mennesker som vil dømme etter hva som er det rette. Du er «heldig»i situasjonen din for at de holder deg tilbake. Hadde dette vært i usa hadde du sikker vært i fengsel på livstid. 

Anonymkode: 431d0...52e

Retten lytter ofte til overlegen, men det er gode argumenter både for og mot i denne saken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
Skrevet (endret)
kupton skrev (22 timer siden):

Dette har vi diskutert før, og min vurdering har du fått. Jeg står fast ved den.

Din argumentasjon blir litt som han mannen som sa: "Men bortsett fra at jeg ofte slår kona og barna mine, er jeg egentlig snill".

Nå har jeg fått vurderingen din på vilkåret om alvorlig sinnslidende, men jeg har et spørsmål til. TPH må fremstå som «den klart beste løsning» for pasienten, med mindre man er til fare for seg selv eller andre.

På den ene siden kan man argumentere for at fortsatt tvangsinnleggelse ikke er den «klart beste løsning» for meg. Den omfattende belteleggingen jeg utsettes for er påklaget til Statsforvalteren, og vi (jeg og advokatene mine) mener at den bryter med nasjonal og internasjonal rett. Den bryter også med retten til respekt for privatlivet.

Jeg føler at jeg bare er til oppbevaring på sykehuset. Jeg er under et omfattende tvangsregime med kontinuerlig observasjon, skjerming og hyppige beltelegginger, og tvangsbruken har ikke lenger noen retning, men bare er preget av kontroll. Ikke bare er jeg sperret inne på en avdeling med menn med tunge psykiske lidelser og sperret inne på et sted som ikke kan behandle meg, tvert imot er jeg blitt svært mye dårligere her. Jeg er også nå - og har vært det gjennom det siste halvåret - romskjermet og sitter alene på rommet eller ligger i belteseng. I beste fall får jeg litt luft i aktivitetsgården og spilt kort med kontaktene mine. Dette er mitt liv. Det er opplagt at dette er umenneskelig og uverdig behandling som strider med menneskerettighetene. 

Det er berettiget å spørre om dette på sikt vil være den «klart beste løsning» for meg, da sykehuset ikke har noen egentlig behandling å tilby meg utover ren beskyttelse mot meg selv og andre. I tillegg kan det reises spørsmål om det skal anses bedre for meg å sone i fengselet, enn å leve under et belastende regime i psykiatrien.

På den andre siden mener Kk og tingretten at selv om jeg opplever tvangsbruken som belastende, mener de at jeg har et akutt behov for behandling som best kan gis under rammene på TPH.

Har du noen tanker? Ja - det er gode grunner til at jeg er under et omfattende tvangsregime, samtidig som sykehuset ikke kommer i posisjon til å hjelpe meg og gi meg mer frihet og ansvar, da fokuset er på håndtering.

Forresten: Jeg setter stor pris på at du har gitt så utfyllende svar på vanskelige spørsmål. Behandleren min leste vurderingen din på vilkåret om alvorlig sinnslidende og han synes det var meget klokt skrevet.

Endret av Frøya Alilde
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

kupton

Vi tar det enkleste først: "Med mindre man er til fare for seg selv eller andre". Det er du åpenbart.

Så litt flisespikkeri: "Den klart beste løsning for pasienten". Her tenkes på lang sikt. Men dit kommer du ikke om du tar livet ditt straks TPH blir opphevet.

Til slutt det vanskelige, og som vel er det sentrale i det du spør om: Det du beskriver er en klassisk "vond sirkel". Fordi du stadig utagerer blir du beltelagt og oppbevart. Og fordi du kun blir oppbevart (din opplevelse), fortsetter du å utagere. Det sentrale spørsmålet blir da: Hvordan skal den vonde sirkelen brytes? Så lenge du ikke får medhold i retten, brytes den ikke ved at tvang først blir opphevet, og du deretter langsomt klarer å begrense dine utageringer. Altså må den vonde sirkel brytes ved at du klarer å redusere og til slutt slutte med utageringer. Hvordan det kan skje, vet jeg ikke siden jeg ikke kjenner deg/er din behandler. Men det jeg vet er at det må skje ved at du og din behandler og evt primær miljøkontakt sammen må finne ut av dette ved å legge en behandlingsplan som dere tror på og ønsker å gjennomføre. Det krever at dere kan samtale rolig med hverandre over tid og med respekt for hverandre og hverandres roller i dette.

Nærmere kommer jeg ikke når jeg kun kommuniserer med deg på nett.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
Skrevet (endret)
kupton skrev (27 minutter siden):

Vi tar det enkleste først: "Med mindre man er til fare for seg selv eller andre". Det er du åpenbart.

Så litt flisespikkeri: "Den klart beste løsning for pasienten". Her tenkes på lang sikt. Men dit kommer du ikke om du tar livet ditt straks TPH blir opphevet.

Til slutt det vanskelige, og som vel er det sentrale i det du spør om: Det du beskriver er en klassisk "vond sirkel". Fordi du stadig utagerer blir du beltelagt og oppbevart. Og fordi du kun blir oppbevart (din opplevelse), fortsetter du å utagere. Det sentrale spørsmålet blir da: Hvordan skal den vonde sirkelen brytes? Så lenge du ikke får medhold i retten, brytes den ikke ved at tvang først blir opphevet, og du deretter langsomt klarer å begrense dine utageringer. Altså må den vonde sirkel brytes ved at du klarer å redusere og til slutt slutte med utageringer. Hvordan det kan skje, vet jeg ikke siden jeg ikke kjenner deg/er din behandler. Men det jeg vet er at det må skje ved at du og din behandler og evt primær miljøkontakt sammen må finne ut av dette ved å legge en behandlingsplan som dere tror på og ønsker å gjennomføre. Det krever at dere kan samtale rolig med hverandre over tid og med respekt for hverandre og hverandres roller i dette.

Nærmere kommer jeg ikke når jeg kun kommuniserer med deg på nett.

Joda - farekriteriet er åpenbart oppfylt og helhetsvurderingen har da ikke samme vekt, men vi (jeg og advokatene mine) kommer til å stille spørsmål ved om det beste for meg er å være innlagt, da man ser at mange med EUPF blir dårligere av å være innlagt.

Og jeg ser at prognosen for at jeg blir bedre økes betraktelig om jeg er i psykiatrien. Og selv om retten fokuserer på det rettslige, mener jeg at hvis jeg hadde kjent en jente i samme situasjon, ville jeg fra et etisk og humanistisk ståsted sagt at hun burde vært på sykehus i stedet for fengsel. Det er kanskje mer humant å ligge i belteseng enn å bli kastet inn på en sikkerhetscelle?

Hvis rettens vei ikke «får meg ut av» sykehuset, sier behandleren min på samme måte som deg at «billetten» min ut herfra er å utagere mindre. Da kan jeg «selges» til en lokal sikkerhetsavdeling. 
Behandleren min sier følgende til Kk: «Denne saken er hennes siste sjanse. Planen er at utredningen skal ferdigstilles innen et par måneder og at det skal lages en plan for behandlingen på grunnlag av utredningen.» Jeg har fortsatt ikke en IP, men utredningen er ferdigstilt innen et par uker og da skal det lages et behandlingsopplegg. Samtidig som jeg helt ærlig opplever at jeg har blitt passiv av å være innlagt over så lang tid og jeg har kommet inn i et mønster der jeg har «vent» meg til at andre tar kontrollen for meg når jeg mister den selv. Det er uheldig. Men det er vanskelig å bli bedre på en avdeling der fokuset på sikkerhet er så stort at jeg mister mye frihet og ansvar. Jeg vet at mindre utagering fører til mer frihet og ansvar, men jeg får ofte sammenbrudd og alt går til helvete. Belteseng holder meg på en måte «sammen» når jeg blir kaotisk og «alt flyter ut», jeg blir «holdt nede» og det kan oppleves som trygt.

Jeg snakket med en psykologspesialist i går som har mye erfaring innenfor sikkerhetspsykiatri og han tror at sjansene er små for at jeg får medhold, og selv om jeg er ambivalent til utfallet, så kjemper jeg en sak litt uten mål og mening. Det er vondt å være i belteseng, men det er også vondt å være på sikkerhetscelle. Og jeg vil ikke lyve til retten om at jeg ofte ønsker å dø. Jeg har tross alt KO grunn av suicidalitet.

Som du sa i forbindelse med tingretten: Enten løgn eller bestilling.

Jeg vil ikke lyve, og jeg har ikke akkurat en god «CV» når jeg skal møte i retten, men jeg kommer til å angre om jeg trekker anken. Men jeg er ganske ambivalent til å kjøre sak også, da jeg er ambivalent til utfallet. Noen dager vil jeg dø, andre dager ikke. Behandleren min frykter 3 utfall ved tilbakeføring til fengselet: Forvaring, selvmord eller at jeg er innelåst 23 timer i døgnet fordi jeg er så suicidal.  

Som du ser er jeg ganske ambivalent og kaotisk.

Hvordan skal jeg forholde meg til denne ambivalensen? Jeg er jo skikkelig vingleper.
 

Endret av Frøya Alilde
Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton
Frøya Alilde skrev (58 minutter siden):

Hvordan skal jeg forholde meg til denne ambivalensen? Jeg er jo skikkelig vingleper.

Jeg anbefaler at du velger deg en å stole på - din behandler, for så å følge dennes anbefalinger over tid.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
kupton skrev (32 minutter siden):

Jeg anbefaler at du velger deg en å stole på - din behandler, for så å følge dennes anbefalinger over tid.

Tusen takk for grundige svar.

Oppdaterer deg på utfallet i saken. 🙂

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Rhodiola

Ryddet for negativ brukerdebatt og svar til slettede innlegg.

Rhodiola, mod.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...