Gå til innhold

Kupton: Rettssak, Asperger syndrom og alvorlig sinnslidelse etter psykisk helsevernloven


Frøya Alilde
 Del

Anbefalte innlegg

AnonymBruker
Glitter skrev (Akkurat nå):

Man kan være både oppegående og rik og likevel reagere primitivt. Er fullt av folk som utøver vold mot sin kjære, men er reflektert og normal ellers.

De er jo ikke oppgående ? 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Glitter
Skrevet (endret)
AnonymBruker skrev (13 minutter siden):

De er jo ikke oppgående ? 

Anonymkode: 431d0...52e

Ett menneske er ikke bare én del, men mange komponenter. Eller tenk at alle egenskaper er fordelt i skuffer. 

. Et menneske kan være 19/20 skuffer oppegående. Den siste skuffen kan derimot være et kaos. Da er personen oppegående til tross for de problemene en har med å reagere med vold. Og alle muligheter til å jobbe med det. 

Endret av Glitter
Lenke til kommentar
Del på andre sider

emilie321
AnonymBruker skrev (19 minutter siden):

Ja men så man er oppgående om man slår en annen? 

Anonymkode: 431d0...52e

Det å utagere betyr ikke at en nødvendigvis slår en annen.  En kan f.eks utagere mot seg selv eller møbler

Lenke til kommentar
Del på andre sider

frosken
Frøya Alilde skrev (9 timer siden):

Jeg har vært tvangsinnlagt i over ett år nå og jeg har påklaget vedtaket om TPH til kontrollkommisjonen og tingretten uten å få medhold. Nå skal saken opp for lagmannsretten neste måned.

Da jeg tapte i tingretten, var diagnosene mine emosjonelt ustabil og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Men utredningen, som er ferdigstilt innen et par uker, viser mest sannsynlig at jeg har enten kun Asperger syndrom eller en kombinasjon av asbergerlidelse og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Sakens springende punkt er om vilkåret for alvorlig sinnslidelse er oppfylt. På den ene siden er Asperger syndrom er en form for høytfungerende autisme, som ikke i seg selv utgjør en alvorlig sinnslidelse. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er heller ikke en alvorlig sinnslidelse. Asperger syndrom er ikke en sykdom som kan behandles, men en medfødt autismediagnose som jeg vil ha livet ut. På den andre siden er jeg under et omfattende tvangsregime i psykiatrien med kontinuerlig observasjon grunnet suicidalitet, «rigid skjerming», som innebærer lite utgang fra rommet og lite tilgang til felleskapsområdene, og daglige beltelegginger grunnet selvskading, suicidalitet, trusler, hærverk og vold.

Det er jo lite rettspraksis på Asperger og PF. Selv om det fremgår av rettspraksis at psykisk sykdom der tilstanden bærer preg av alvorlig realitetsbrist og stor funksjonssvikt oppfyller hovedvilkåret selv om det ikke foreligger noen psykose, kan en asbergerlidelse skape et så stort funksjonsfall at det kan sidestilles med en psykosetilstand? I tingrettsdommen står det at jeg har «en svært lav fungeringsevne(…)», samtidig som at jeg tenker at en asbergerlidelse vil tale i vår favør rettslig sett, da det ikke er en alvorlig psykisk lidelse.

Man kan jo argumentere seg i hjel på dette, men har @kupton først og fremst noen tanker? Og andre?

Saken din ligner mye på den som ble ført på vegne av "Gaustad-jenta". Jeg vet ikke om den også gikk til Lagmannsretten eller om den ble avgjort i Byretten, men hun fikk i alle fall ikke medhold. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton

Ja, jeg har noen tanker. Alvorlig sinnslidelse er et juridisk begrep (ikke medisinsk), Det er vilkåret for tvungent helsevern inkl. tvangsinnleggelse. Begrepet omfatter i hovedsak psykoser, men forskriften åpner for at enkelte andre alvorlige tilstander kan gå inn under begrepet Alvorlig sinnslidelse.

Her er det ikke diagnoser hver for seg som er avgjørende, men personens totale sykdomsbilde som også omfatter personens fungering. I denne konkrete saken omfatter det både historien og ikke minst den nåværende fungering (daglige utageringer som krever beltelegging). Her må også nevnes at det kun er en forsvinnende liten del av de med psykoser som har så dårlig fungering.

Også dommere i en domstol er mennesker. De ønsker verken å gjøre noe svært samfunnsskadelig eller selv bli utsatt for alvorlig personlig kritikk slik de ville blitt om de opphevet det tvungne vernet på en person som kort tid etter enten tok livet av seg selv eller andre.

Andre avsnitt beskriver at det åpner for en fortolkning av om personen har en alvorlig sinnslidelse basert på den nåværende tilstanden. Dette kombinert med tredje avsnitt gjør at min vurdering er at ingen lagmannsrett verken kan eller tørr å konkludere med at du ikke har en alvorlig sinnslidelse.

Bare en klar funksjonsbedring som viser seg ved et opphør av daglige utageringer over lengre tid (måneder?) vil kunne endre en slik konklusjon fra rettens side.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
frosken skrev (10 timer siden):

Saken din ligner mye på den som ble ført på vegne av "Gaustad-jenta". Jeg vet ikke om den også gikk til Lagmannsretten eller om den ble avgjort i Byretten, men hun fikk i alle fall ikke medhold. 

Men hun hadde alvorlig anoreksi og kronisk suicidalitet i tillegg, og alvorlig anoreksi kan sidestilles med en psykosetilstand, så spørsmålet er hva som ble vektlagt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (10 minutter siden):

Men hun hadde alvorlig anoreksi og kronisk suicidalitet i tillegg, og alvorlig anoreksi kan sidestilles med en psykosetilstand, så spørsmålet er hva som ble vektlagt.

Det kan det aldeles ikke!!!!

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton
Frøya Alilde skrev (14 minutter siden):

alvorlig anoreksi kan sidestilles med en psykosetilstand

Det er korrekt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
kupton skrev (Akkurat nå):

Det er korrekt.

Hvordan kan det sidestilles? Det er da to helt forskjellige diagnoser? 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton
AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

Hvordan kan det sidestilles? Det er da to helt forskjellige diagnoser? 

Anonymkode: 431d0...52e

Det sidestilles i juridisk sammenheng, og det er det vi diskuterer her. Jeg har hatt ansvaret for å behandle mange ekstremt syke personer med anorexi hvor de har vært tvangsinnlagt, så dette mener jeg at jeg kan noe om.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
kupton skrev (1 minutt siden):

Det sidestilles i juridisk sammenheng, og det er det vi diskuterer her. Jeg har hatt ansvaret for å behandle mange ekstremt syke personer med anorexi hvor de har vært tvangsinnlagt, så dette mener jeg at jeg kan noe om.

Det går an og frisk fra sykdommen, man er ikke en sykdom fordi den ble satt på eb periode. Jeg kan også sykdommen godt! 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton
AnonymBruker skrev (6 minutter siden):

Det går an og frisk fra sykdommen, man er ikke en sykdom fordi den ble satt på eb periode. Jeg kan også sykdommen godt! 

Anonymkode: 431d0...52e

Ja, det går an å bli frisk fra sykdommen. Men det er irrelevant i denne sammenheng. Det er tilstanden her og nå som avgjør om det i juridisk sammenheng kan vurderes som en alvorlig sinnslidelse.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
kupton skrev (11 timer siden):

Ja, jeg har noen tanker. Alvorlig sinnslidelse er et juridisk begrep (ikke medisinsk), Det er vilkåret for tvungent helsevern inkl. tvangsinnleggelse. Begrepet omfatter i hovedsak psykoser, men forskriften åpner for at enkelte andre alvorlige tilstander kan gå inn under begrepet Alvorlig sinnslidelse.

Her er det ikke diagnoser hver for seg som er avgjørende, men personens totale sykdomsbilde som også omfatter personens fungering. I denne konkrete saken omfatter det både historien og ikke minst den nåværende fungering (daglige utageringer som krever beltelegging). Her må også nevnes at det kun er en forsvinnende liten del av de med psykoser som har så dårlig fungering.

Også dommere i en domstol er mennesker. De ønsker verken å gjøre noe svært samfunnsskadelig eller selv bli utsatt for alvorlig personlig kritikk slik de ville blitt om de opphevet det tvungne vernet på en person som kort tid etter enten tok livet av seg selv eller andre.

Andre avsnitt beskriver at det åpner for en fortolkning av om personen har en alvorlig sinnslidelse basert på den nåværende tilstanden. Dette kombinert med tredje avsnitt gjør at min vurdering er at ingen lagmannsrett verken kan eller tørr å konkludere med at du ikke har en alvorlig sinnslidelse.

Bare en klar funksjonsbedring som viser seg ved et opphør av daglige utageringer over lengre tid (måneder?) vil kunne endre en slik konklusjon fra rettens side.

Takk for et utfyllende svar. Jeg har også skjønt at man ikke legger en streng duagnosetolkning til grunn, men at man heller ser på utslagene sykdommen gir.

Men at retten ikke tør å ha et liv på samvittigheten, er ikke grunnlag for å bedømme meg som alvorlig sinnslidende. Det går vel under farekriteriet?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

kupton
Frøya Alilde skrev (5 minutter siden):

Men at retten ikke tør å ha et liv på samvittigheten, er ikke grunnlag for å bedømme meg som alvorlig sinnslidende. Det går vel under farekriteriet?

Beklager å si det, men verden er ikke 100% rasjonell. Psykologi er en del av virkeligheten enten vi liker det eller ikke.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
kupton skrev (2 timer siden):

Beklager å si det, men verden er ikke 100% rasjonell. Psykologi er en del av virkeligheten enten vi liker det eller ikke.

Det er sant. Det blir spennende å se. De fleste jeg har snakket med, inkludert helsepersonell, sier at sjansene er små for at jeg vinner siden jeg har en så dårlig fungering, men det er lite rettspraksis på denne problemstillingen, så saken er på mange måter prinsipielt viktig. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
kupton skrev (2 timer siden):

Beklager å si det, men verden er ikke 100% rasjonell. Psykologi er en del av virkeligheten enten vi liker det eller ikke.

Et spørsmål til: At jeg ikke har paranoide forestillinger eller sviktende virkelighetsforståelse, har gode ADL-ferdigheter, har ressurser innenfor utdanning (et karaktersnitt på 5.9 på videregående skole), har gode resultater innenfor kartlegginger på videregående, har evne til å reflektere, vurdere og resonnere og har mange praktiske ressurser som jeg ikke får nyttiggjort meg av på grunn av «rigid skjerming», er vel momenter som taler for at jeg ikke er alvorlig sinnslidende. Selv om jeg har «hyppige episoder med intens dysfori(…)», er jeg stort sett rolig, høflig og samarbeidsvillig mellom episodene mine. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kupton

Dette har vi diskutert før, og min vurdering har du fått. Jeg står fast ved den.

Din argumentasjon blir litt som han mannen som sa: "Men bortsett fra at jeg ofte slår kona og barna mine, er jeg egentlig snill".

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
kupton skrev (2 minutter siden):

Dette har vi diskutert før, og min vurdering har du fått. Jeg står fast ved den.

Din argumentasjon blir litt som han mannen som sa: "Men bortsett fra at jeg ofte slår kona og barna mine, er jeg egentlig snill".

Jeg skjønner. 😀

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker
Frøya Alilde skrev (10 minutter siden):

Jeg skjønner. 😀

Mener du at karaktersnittet ditt fra videregående skal telle for dommen/helsetilbudet du har fått selv om du har gjort det du har gjort? 

Anonymkode: 431d0...52e

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Frøya Alilde
AnonymBruker skrev (6 minutter siden):

Mener du at karaktersnittet ditt fra videregående skal telle for dommen/helsetilbudet du har fått selv om du har gjort det du har gjort? 

Anonymkode: 431d0...52e

Jeg skal i en helserettslig sak, ikke i en straffesak. Jeg har allerede blitt dømt for mine forbrytelser. At jeg har praktiske og teoriene ferdigheter innenfor utdanning, kan si noe om funksjonsnivået mitt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 Del

×
×
  • Opprett ny...