Jump to content
AnonymBruker

Aktiv dødshjelp - Hva synes dere?

Recommended Posts

AnonymBruker

Jeg har alltid vært mot. Vi er forskjellige i hvordan vi håndterer alt og har forskjellig utgangspunkt og der er situasjoner som er mer kompliserte og mennesker trenger tid med sitt levde liv.Jeg føler sterkt og dypt at i våre dager så er et menneskeliv snart null verdt. Man har ikke tid til" å vente til liket er kaldt "i  vår tid før man skal ha ryddet rommet til neste " kunde" eller pasient. Institusjonens profitt må maksimeres og pleierne måles etter hvor mange pasienter " de får unna på" en uke og "over på en annen institusjon sitt bord "tror jeg. På den måte stiger de i stilling og lønntror jeg .Ting er så anstrengt overalt i dag tror jeg og nå er det snart jul og alle vil ha ferie for å være hjemme med sine. Ikke rart mange bekymret  En stakkars hund har det bedre enkelte ganger tror jeg.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Å slippe sånne forordninger løs tror jeg  er kjempedårlig  ide for samfunnet. Er det ikke gått opp i limingen før så gjør det det da. Om ikke det er i strid med grunnloven da?

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites
laban
18 minutter siden, AnonymBruker skrev:

Institusjonens profitt må maksimeres og pleierne måles etter hvor mange pasienter "de får unna" på en uke og "over på en annen institusjon sitt bord" tror jeg. På den måte stiger de i stilling og lønn tror jeg .

Institusjonen som helhet kan bli målt på diverse måter, men ikke den enkelte pleier. Beslutninger om flytting tas heller ikke av en tilfeldig pleier på vakt av effektiviseringshensyn.

Edited by laban

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Det må jo være leger som er villig til å utføre det som tar den jobben. Det må jo være en spesielt kvalifisert lege. Ikke sånn at det skal være noe FL gjør. Så det er sikkert noen som ikke deler andres motforestillinger.

Anonymkode: a36b6...ad4

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Det er alltid den som har minst det går ut over synes jeg. Alle har kanskje ingen utvei men må bare jatte med " gærningene" eller tror de bare ellers er til belastning for andre og om de lever videre spiser de opp andres muligheter for liv ved sin blotte eksistens. Eller andre tror de andre vet best som kanskje har den nyeste og hva de tror er den mest oppdaterte utdanning eller flere års utdanning på baken. I fremtiden er det kanskje forsikringsselskaper som rusler rundt på avdelingene og finner ut hvor lenge den enkelte har råd til å leve videre med utgangspunkt i pasientens lommebok. Samfunnet stiller bare opp med en sum avhengig av hvilken status pasienten har i samfunnet når han eller hun trenger assistanse.  Jeg har nok opplevet andre boller enn dere i kontakt med syjmkehusvesenet så dessverre.

Enkelte mennesker er også så mye mere utsatt for å ikke ende opp med stort i livet mens andre får " full pott" med barn og friske barne og oldebarn osv. De begynte kanskje planleggingen mye tidligere og var født på rett ukedag så arkivene deres er bevart også kanskje.

Jeg tror ikke det er bra for oss å gå inn på dette.

 

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Mennesker som ikke har barn eller kanskje aldri har hatt økonomi til barn har jeg inntrykk men bare ønsker livet av. Spesielt om de ikke ofrer seg for det globale eller og religiøse. Alt er ikke bare. Vil ikke anbefale noen å bli syk men vet jo at det kan alle bli og kapasiteten overalt er bare sprengt tror jeg. All logikk tilsier det når man leser om kuttene som man har gjort fordi midlene har vært hevet ut av vinduet på andre ting som ikke offentlighet får vite. Ingen aner jo hva som er det faktiske lønnsnivå lenger. Det er virkelig grunn for bekymring tror jeg.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Xtra

Jeg er prinsipielt i mot at det tillates aktiv dødshjelp, men ser ikke bort fra at jeg en gang kunne ønske slik hjelp selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
7 timer siden, Gargamel skrev:

Jeg ser ikke noe reelt behov for det, bare masse problemer. Jeg ser et stort potensial for konflikt med etterlatte.

Når folk sier de selv burde fått aktiv dødshjelp så tenker jeg det handler mest om å kommunisere hvor vondt man har det. Det kan ikke være mange tilfeller hvor folk er fysisk ute av stand til å ta sitt eget liv, og der har man nok ofte mulighet til å la dem dø ved å avslutte en behandling eller være raus med smertelindring. Det finnes sikkert noen sjeldne evt oppkonstruerte unntak, men sånn er det med alle ting.

Ja, folk kan bestemme selv om de skal leve, men da får de jammen gjøre jobben selv også. Det er ikke noe de skal legge på samfunnet.

Det er veldig mye folk kunne klart selv som i dag legges på samfunnet. 

Anonymkode: b15c1...a9a

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Jeg vet bare med meg selv og kan kun tåle for meg selv. Skulle jeg komme Gud forby i en omsorgssituasjon noe jeg selvsagt aldri håper så ville ikke jeg ønske noe som helst tilbud eller samtale med noen om aktiv eller passiv for den sakens skyld dødshjelp. En annen sak er at man av og til for å prøve å redde livet til noen tar en risiko som gjør at noen dør. Denne risiko skal stå i forhold til hva som er å vinne og skal ikke være eksperimentering og være etter pasientens samtykke dersom pasienten ikke er for syk. Er pasienten for syk på dette tidspunkt ved innleggelse spør man nærmeste pårørende eller pasientens fastlege evt. pr. telefon eller vakthavende på dennes kontor hvis fastlegen selv er syk. Kanskje det uansett er fastlegen som er den rett som jo kanskje har opplevet noen av pasientens " bedre dager" forhåpentlig. Slik tenker jeg om dette. Noen dødshjelp mener jeg er overflødig og bringer tanken på annet enn helsehjelp.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Men alle har selvsagt sitt av rettsvern i dag heldigvis så det er kanskje ingen stor sak.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker
3 timer siden, AnonymBruker skrev:

Jeg har alltid vært mot. Vi er forskjellige i hvordan vi håndterer alt og har forskjellig utgangspunkt og der er situasjoner som er mer kompliserte og mennesker trenger tid med sitt levde liv.Jeg føler sterkt og dypt at i våre dager så er et menneskeliv snart null verdt. Man har ikke tid til" å vente til liket er kaldt "i  vår tid før man skal ha ryddet rommet til neste " kunde" eller pasient. Institusjonens profitt må maksimeres og pleierne måles etter hvor mange pasienter " de får unna på" en uke og "over på en annen institusjon sitt bord "tror jeg. På den måte stiger de i stilling og lønntror jeg .Ting er så anstrengt overalt i dag tror jeg og nå er det snart jul og alle vil ha ferie for å være hjemme med sine. Ikke rart mange bekymret  En stakkars hund har det bedre enkelte ganger tror jeg.

Anonymkode: d7170...8bd

Det hadde jo vært best om livet var smertefritt og uten « humper» i veien. Og siden vi bor i et land der samfunnet sørger for det meste så hvorfor ikke forvente det? Vi vil ikke konfronteres med egen død og usikkerhet i forhold til hvordan de siste timer blir. Hadde jo vært deilig å ha kontroll på hvordan man skal dø?. Og hvis man først begynner å tillate dødshjelp så har man jo erfaring fra tidligere at grenser lett blir tøyd. Kanskje man i fremtiden kan bestille sin egen død på nettet? .Full kontroll altså .Tror det ligger mye frykt og uvitenhet bak mye som menes og skrives.  Vi har et av verdens beste helsevesen og det er faktisk veldig mange unge mennesker som jobber der. Folk som har vanlige liv og familier utenom. Folk som ofte  ikke klarer å jobbe fullt pga arbeidsbelastningen og veldig ofte slutter lenge før alderen tilsier det. Hvis det var profitt og penger de var ute etter hadde de valgt et annet yrke. De fleste tar denne utdanningen med et ønske om å hjelpe og fordi de liker å jobbe med mennesker. 

Anonymkode: 7904e...375

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Så veldig mange vil jo gjerne få fulltidsarbeid om det hadde vært mulig hører man jo også ofte.

Enig med deg i at man har kompliserte oppgaver nok om ikke sånne ting skulle finne sted.

Alt dreier seg i regelen om penger. Sikkert hva som ligger å trykker bak.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Vi har alle vårt av ansvar mener jeg. Både dødshjelp og dødsstraff er alltid samfunnets totale ansvarsfraskrivelse. Ikke et sivilisert samfunn verdig slik jeg tror verden er skrudd sammen. Så jeg er imot.

Anonymkode: d7170...8bd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Fionys

Jeg er i mot aktiv dødshjelp selv om jeg selv er i den situasjon at død hadde vært den enkleste løsning og varig løsning på alle problemer, men hva hvis jeg ikke hadde samme ønske neste år... Sliter med depresjon å vet det kan variere fra måned til måned

Tror aktiv dødshjelp blir en altfor enkel løsning på enkelte problemer og at enkelte egentlig ikke er i stand til å ta den avgjørelsen.

Håper det aldri blir en mulighet her i Norge. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

 

13 timer siden, kupton skrev:

Det er minst tre "stadier" her: 1. Avslutte livsforlengende behandling. 2. Gi nødvendig smertelindring også i en slik dosering at risikoen for innsovning/død er til stede. 3. Aktivt gjøre en handling i den hensikt at personen dør.

Både 1. og 2. gjøres allerede i dag og har vært praksis lenge ved norske sykehus.

Jeg registrerer at du omgår spørsmålet og ikke egentlig svarer på det jeg spør om, men antar eksemplene mine burde vært spesifisert.  At 1 og 2 er vanlig praksis er vel allmennkunnskap, og det er vel iblant en nokså hårfin linje mellom 2 og 3 i praksis også, uten at det snakkes høyt om.  Det jeg mener: Hvis 1 gir samme resultat som 3, men gir en mer smertefull og langtrukken død, er 1 fortsatt det moralsk riktige valget, og hvorfor? Eller hva er argumentet?  Jeg snakker ikke om tilfeller der pasienten ikke har tilstrekkelig hjerneaktivitet til å ytre et ønske. Jeg tenker mer på tilfellene der døden er en langvarig prosess, sånn sett var kanskje "pustehjelp" å dra det litt langt, men samtidig er det også her noen gråsoner. Dette tilfellet: https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/kasuistikker/als-og-hjemmerespirator.html illustrerer en slik situasjon. Nå ønsker denne pasienten i utgangspunktet å leve så lenge som mulig, men hvis hun blir flyttet til sykehjem, ønsker hun å avstå fra eller avslutte respiratorbehandling, et ønske som blir innvilget etter nøye vurdering blant annet fordi pasienten vil kunne betraktes som døende i rettslig forstand. Det fremheves sågar at det ikke handler om å avslutte et liv, men å trekke tilbake behandling slik at pasienten dør av sin grunnlidelse. 

Jeg vet naturlig nok ikke hva jeg selv ville valgt, antar det avhenger av mange faktorer og variabler.  Men jeg innbiller meg at jeg kunne tenkt meg muligheten til å velge mellom å sovne inn planlagt, stille og smertefritt med litt hjelp, eller dø mer langtrukkent av meg selv ettersom respirasjonsmusklene sakte svinner hen, kanskje hjulpet av en infeksjon som man jo er disponert for. Døden kommer uansett, ikke alle ønsker å unngå den så lenge som mulig. Og i de tilfellene der man har mulighet til å ta sitt eget liv som noen her holder fram som et opplagt alternativ, så er det også aspektet med hensynet til de pårørende, ser for meg at overraskelsesmomentet der er en viss ekstra tilleggsbelastning sammenlignet med et ønske om dødshjelp som man vil lufte og drøfte i god tid på forhånd, og der de pårørende vil kunne være til stede når det skjer. Det å vite at man vil ha muligheten når man får en svært alvorlig sykdom, kan kanskje også ta vekk noe angsten for den siste tiden. 

En annen ting som man ikke har lov til å si høyt, selv om ressursfordeling er en usjarmerende realitet man må forholde seg til, er at de som ønsker å dø, ville frigitt ressurser som kanskje kunne bidratt til at de som ønsker å leve får den behandlingen de ønsker. Jeg ser heller ikke hvorfor det skulle skape press på noen her til lands om å velge døden, mange pasienter presser på for å få medikamenter til spinnville priser som kanskje kan gi dem et halvt år ekstra, uten at hvermannsen reagerer med annet enn forståelse på det. Folk flest vil jo leve så lenge de kan, det er normen. Diskusjonen er helt klart vanskelig med tanke på hvor grensene skal gå osv, og om dette lar seg regulere i praksis har jeg ingen formening om, jeg vet derfor ikke om jeg er for eller mot, jeg stiller bare det filosofiske spørsmålet om hvorfor det er så galt å hjelpe noen som ønsker det til å dø, når det er bred enighet om at man må la bikkja få slippe når den har smerter og ikke kan reddes, og at leger ikke skal kunne nekte å henvise til abort av samvittighetsgrunner.  Det er igrunn alt.

Anonymkode: 044ad...562

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...