Gå til innhold

Tvangstrekk i trygd for personer med psykiske lidelser


AnonymBruker

Anbefalte innlegg

Har du en psykisk lidelse får du tvangstrekk i trygda når du mottar langvarig behandling under innleggelse. Ligger du på sykehus med somatisk lidelse får du beholde pengene selv. Sannsynligvis må du si opp leiligheten du leier, i tillegg til å unngå alle kostnader som ikke er tvingende nødvendige, som telefon og klær. I dag er det mange psykisk syke som velger å takke nei til behandling fordi de ikke har råd til trygdetrekken. Stortinget har vedtatt å utrede dette, men ingen ting har skjedd.

Hva tenker du om dette forskjellsbehandlingen?

https://www.nordnorskdebatt.no/uverdig-tvangstrekk-i-trygd-for-personer-med-psykiske-lidelser/o/5-124-215495

 

Anonymkode: 4b20e...2e4

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Mange tjener jo penger på å være innlagt så ser ikke problemet. 

Man får dra i behandling fordi man faktisk har det dårlig og vil bli bedre og ikke fordi man tjener penger på å være der. Man får gratis mat

Anonymkode: ecfd0...2dd

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (8 minutter siden):

Mange tjener jo penger på å være innlagt så ser ikke problemet. 

Man får dra i behandling fordi man faktisk har det dårlig og vil bli bedre og ikke fordi man tjener penger på å være der. Man får gratis mat

Anonymkode: ecfd0...2dd

Leste du artikkelen? Det er snakk om å trekkes så mye som 86% av trygden etter tre måneder. 

Når det er sagt så var jeg i rusbehandling i ett år og pga jeg eide bolig så ble ikke min AAP redusert slik som hos de andre. De andre ble trekt 50% etter tre måneder. Så det kan søkes om dersom man har utgifter til bolig. Men det skulle ikke være nødvendig å søke om for å ikke havne i gjeld i det hele tatt. 

Gratis mat får de som ligger på somatisk sykehus også. Hvorfor skal det være forskjell på dette? 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (24 minutter siden):

Har du en psykisk lidelse får du tvangstrekk i trygda når du mottar langvarig behandling under innleggelse. Ligger du på sykehus med somatisk lidelse får du beholde pengene selv. Sannsynligvis må du si opp leiligheten du leier, i tillegg til å unngå alle kostnader som ikke er tvingende nødvendige, som telefon og klær. I dag er det mange psykisk syke som velger å takke nei til behandling fordi de ikke har råd til trygdetrekken. Stortinget har vedtatt å utrede dette, men ingen ting har skjedd.

Hva tenker du om dette forskjellsbehandlingen?

https://www.nordnorskdebatt.no/uverdig-tvangstrekk-i-trygd-for-personer-med-psykiske-lidelser/o/5-124-215495

 

Anonymkode: 4b20e...2e4

Jeg skal lese linken senere, men dersom folk har boutgifter til tross for at de er innlagt på sykehus, så justeres trekket i forhold til det. Ingen skal trenge å si opp leiekontrakt eller selge leilighet. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Årsaken er vel at man tenderer til å ligge lengre på psykiatrisk enn somatisk sykehus?

I utgangspunktet ser jeg ikke hvorfor det å ligge lenge på sykehus (være seg somatisk eller psykiatrisk) skal skilles fra eksempelvis å være på et sykehjem (hvor man også får trekk i ytelser/pensjon). Så lenge bokostnader dekkes, dekker jo sykehuset det man trenger f.eks. av mat. Det ville jo bli feil om man skulle akkumulere mye penger når man var innlagt?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

ISW skrev (38 minutter siden):

Årsaken er vel at man tenderer til å ligge lengre på psykiatrisk enn somatisk sykehus?

I utgangspunktet ser jeg ikke hvorfor det å ligge lenge på sykehus (være seg somatisk eller psykiatrisk) skal skilles fra eksempelvis å være på et sykehjem (hvor man også får trekk i ytelser/pensjon). Så lenge bokostnader dekkes, dekker jo sykehuset det man trenger f.eks. av mat. Det ville jo bli feil om man skulle akkumulere mye penger når man var innlagt?

Synes du det er rettferdig? Skal ikke trekkes i trygd fordi man er innlagt. Det blir helt feil. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

erik123 skrev (5 minutter siden):

Synes du det er rettferdig? Skal ikke trekkes i trygd fordi man er innlagt. Det blir helt feil. 

Det jeg mener er at det må praktiseres likt på tvers av institusjonene, om det er sykehjem, rehabilitering, somatisk sykehus eller psykiatrisk sykehus.

Når du ligger på sykehus har du vel i praksis ingen levekostnader/forbruk? Jeg synes personlig det er rimelig med en egenbetaling, ikke for medisiner og medisinsk behandling men for mat og drikke, som du ellers uansett måtte kjøpt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er enig med ISW. Når man er lengre innlagt så betaler man ingenting for levekostnader og mat. Når man er på sykehjem blir også pensjon trukket. Men synes det blir feil at man kanskje må selge leilighet eller si opp leiekontrakt, det går ikke. Man må kunne få betale på lån eller leie så man har et sted å gå til når man kommer ut.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ISW skrev (1 time siden):

Det jeg mener er at det må praktiseres likt på tvers av institusjonene, om det er sykehjem, rehabilitering, somatisk sykehus eller psykiatrisk sykehus.

Når du ligger på sykehus har du vel i praksis ingen levekostnader/forbruk? Jeg synes personlig det er rimelig med en egenbetaling, ikke for medisiner og medisinsk behandling men for mat og drikke, som du ellers uansett måtte kjøpt.

Skal man straffes for at man ikke har utgifter til mat når man ligger på sykehus? Det er ikke rettferdig, man bør ha alle trygder intakt uansett om en er innlagt. Det har noe med rettferdighet å gjøre. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ISW skrev (1 time siden):

Når du ligger på sykehus har du vel i praksis ingen levekostnader/forbruk? Jeg synes personlig det er rimelig med en egenbetaling, ikke for medisiner og medisinsk behandling men for mat og drikke, som du ellers uansett måtte kjøpt.

Med inntill 86% trekk av trygden bør man bli servert veldig eksklusiv mat.

Anonymkode: 4b20e...2e4

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (27 minutter siden):

Med inntill 86% trekk av trygden bør man bli servert veldig eksklusiv mat.

Anonymkode: 4b20e...2e4

Jeg tar ikke stilling til hva trekket bør være. Kanskje er det for høyt, hvem vet.

Det jeg reagerer litt på er prinsippet og forskjellsbehandlingen. Du betaler i dag 375 kroner for en poliklinisk konsultasjon som varer ett kvarter, men du kan ligge på somatisk sykehus med mat inkludert i 14 dager uten å betale noe. På sykehjem betaler du 85% av pensjonen. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ISW skrev (2 timer siden):

Det jeg mener er at det må praktiseres likt på tvers av institusjonene, om det er sykehjem, rehabilitering, somatisk sykehus eller psykiatrisk sykehus.

Når du ligger på sykehus har du vel i praksis ingen levekostnader/forbruk? Jeg synes personlig det er rimelig med en egenbetaling, ikke for medisiner og medisinsk behandling men for mat og drikke, som du ellers uansett måtte kjøpt.

I praksis opplever de fleste som er så syke at de blir liggende i lang tid på somatisk sykehus, at også økonomien svekkes. Det oppstår mange nye utgiftskostnader som f.eks. transportutgifter for familie i forbindelse med sykebesøk, transportutgifter for pasienten ved helgepermisjon hjem, kjøp av drikke og frukt i kiosk, behov for betalt hjelp i hjemmet, kostnader til barnevakt osv. osv. 

Dette regelverket er eldgammelt, - tror jeg så det første gang på 90-tallet. Da var det fortsatt ikke uvanlig med lange innleggelser i psykiatri, mange ble der i flere år. I en slik situasjon ble det vel oppfattet som feil at noen kunne spare store summer på å være innlagt. Den gangen dekket også sykehusene nødvendig klær for innlagte pasienter (vanlige klær, ikke sykehusklær) og dersom pasientene var på permisjon i helgene fikk de utdelt "matpenger" fra sykehuset. Jeg er forundret over at ikke regelverket nå i større grad er harmonisert med hva som gjelder ved innleggelser for somatiske sykdommer. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

ISW skrev (4 timer siden):

Årsaken er vel at man tenderer til å ligge lengre på psykiatrisk enn somatisk sykehus?

I utgangspunktet ser jeg ikke hvorfor det å ligge lenge på sykehus (være seg somatisk eller psykiatrisk) skal skilles fra eksempelvis å være på et sykehjem (hvor man også får trekk i ytelser/pensjon). Så lenge bokostnader dekkes, dekker jo sykehuset det man trenger f.eks. av mat. Det ville jo bli feil om man skulle akkumulere mye penger når man var innlagt?

Er enig i at det blir feil å tjene en masse penger på å være innlagt. 

Jeg vet tilogmed om noen som har søkt seg til behandlingsopphold der en av grunnene til at hun vil det er for å spare penger. Det blir helt feil. 

Anonymkode: ecfd0...2dd

Lenke til kommentar
Del på andre sider

ISW skrev (3 timer siden):

Jeg tar ikke stilling til hva trekket bør være. Kanskje er det for høyt, hvem vet.

Det jeg reagerer litt på er prinsippet og forskjellsbehandlingen. Du betaler i dag 375 kroner for en poliklinisk konsultasjon som varer ett kvarter, men du kan ligge på somatisk sykehus med mat inkludert i 14 dager uten å betale noe. På sykehjem betaler du 85% av pensjonen. 

Og hva er galt med det? Har vi ikke et helsevesen som er gratis, vi betaler da nok i skatt. Så det skulle bare mangle. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (11 timer siden):

Har du en psykisk lidelse får du tvangstrekk i trygda når du mottar langvarig behandling under innleggelse. Ligger du på sykehus med somatisk lidelse får du beholde pengene selv. Sannsynligvis må du si opp leiligheten du leier, i tillegg til å unngå alle kostnader som ikke er tvingende nødvendige, som telefon og klær. I dag er det mange psykisk syke som velger å takke nei til behandling fordi de ikke har råd til trygdetrekken. Stortinget har vedtatt å utrede dette, men ingen ting har skjedd.

Hva tenker du om dette forskjellsbehandlingen?

https://www.nordnorskdebatt.no/uverdig-tvangstrekk-i-trygd-for-personer-med-psykiske-lidelser/o/5-124-215495

 

Anonymkode: 4b20e...2e4

Før det foretas tvangstrekk, blir det sendt en forespørsel om erklæring til sykehuset/DPS døgnavdeling. Jeg har besvart mange slike. Der jeg har redegjort for at pasienten har faste utgifter også under innleggelse, og at det trengs bosted også etter utskriving, og at dette bostedet må holdes frostfritt, har det aldri blitt gjennomført tvangstrekk. Så dette er ikke så ensidig som det skrives om.

På den annen side er det meningsløst at det er ulike regler for psykiatri og somatikk. Kanskje det er en etterlevning etter den gang asylene fantes, og pasienter ble liggende inne i tiår?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AnonymBruker skrev (11 timer siden):

Har du en psykisk lidelse får du tvangstrekk i trygda når du mottar langvarig behandling under innleggelse. Ligger du på sykehus med somatisk lidelse får du beholde pengene selv. Sannsynligvis må du si opp leiligheten du leier, i tillegg til å unngå alle kostnader som ikke er tvingende nødvendige, som telefon og klær. I dag er det mange psykisk syke som velger å takke nei til behandling fordi de ikke har råd til trygdetrekken. Stortinget har vedtatt å utrede dette, men ingen ting har skjedd.

Hva tenker du om dette forskjellsbehandlingen?

https://www.nordnorskdebatt.no/uverdig-tvangstrekk-i-trygd-for-personer-med-psykiske-lidelser/o/5-124-215495

 

Anonymkode: 4b20e...2e4

Komplett meningsløst. Jeg får lyst til å slå hodet i veggen.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg snakket i dag med en pasient som er idømt tvunget psykisk helsevern, og hen har kostet kommunen nærmere 10 millioner i året.. det er enorme summer det er snakk om.. 

Anonymkode: 143b4...705

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Worriesome Plenty 2
AnonymBruker skrev (7 timer siden):

Jeg snakket i dag med en pasient som er idømt tvunget psykisk helsevern, og hen har kostet kommunen nærmere 10 millioner i året.. det er enorme summer det er snakk om.. 

Anonymkode: 143b4...705

SikkerhetspsykiAtri ble dyr etter de la ned Reitgjerdet ja. Jeg synes godt de kunne finne en mellomting mellom de to ytterpunktene.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Worriesome Plenty 2 skrev (9 timer siden):

SikkerhetspsykiAtri ble dyr etter de la ned Reitgjerdet ja. Jeg synes godt de kunne finne en mellomting mellom de to ytterpunktene.

At pasienter koster så mye er bare noe vi må regne med. Det har vi råd til. Poenget er at pasienten får den behandlingen han har behov for. Det er utrolig viktig at de blir tatt godt vare på. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Innholdet ditt inneholder uttrykk som vi ikke tillater. Vennligst endre innholdet ditt slik at det ikke lenger inneholder de markerte ordene nedenfor.
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...