Jump to content
Sign in to follow this  
flisa

Hvorfor sitter det kriminelle i norske asylmottak?

Recommended Posts

flisa

Hva er en kriminell?

En som er straffet? En som er tiltalt? En som mistenkes å ha gjort noe straffbart?

Nei, dette skjønte jeg ikke...

Det var UDI som definerte disse spesielle asylsøkerne som kriminelle, jeg regner med at de vet hva de snakker om?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

nalle noll

Du skriver: "Det har de fleste erfaring med fra før:0)"

Jeg tør påstå at de fleste kommer fra byer, og at den jevne nordmann har langt mer erfaring som bonde enn den jevne asylsøker.

Med vennlig hilsen

Du har helt sikkert rett i det.

Men de som kommer fra byene kan lære av de som kommer fra landet:0)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Da får folk søke asyl closer to home. Man må jo ikke dra trekvart av jordkloden rundt for å slippe unna den slemme mannen i nabolaget, men mindre man har tilleggsmotiver for sin reise.

Siden du bringer krigshistorie på banen, var det vel ikke en valfart av nordmenn som ville unnslippe tyskerne til Etiopia, var det vel?

Så vidt jeg husker, dro de til Sverige og England, og når krigen var over, dro de hjem igjen.....

Joda, men det er litt for lett for oss å si at "alle andre enn oss må ta imot asylsøkere". Vi er ett av verdens desidert rikeste land; skal vi ta imot asylsøkere fra Danmark?

Det sitter millioner av flyktninger i nabolandene til krigssoner. At noen få tusen klarer å komme seg til Norge er ikke mer enn man må forvente.

Å forvente at lut-fattige land ved siden av krigssoner skal bære hele byrden alene (med eller uten litt nødhjelp fra oss) er umoralsk.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Du har helt sikkert rett i det.

Men de som kommer fra byene kan lære av de som kommer fra landet:0)

Men det løser fremdeles ikke problemet med at du straffer uskyldige (de som virkelig ikke har papir!)

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

De fleste sier ikke en gang hvor de kommer fra, de nekter rett og slett å samarbeide med politiet. De spekulerer i at politiet ikke finner ut noe. Såpass burde du ha fått med deg. Disse kan gjerne settes i isolat.

Det er nok en del som spekulerer i det, selvsagt. Likevel blir det litt "søkt" med livsvarig fengsel for dem som ikke kan/vil opplyse hvor de kommer fra, samtidig som voldtektsforbrytere slipper ut etter 6 måneder...

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Det var UDI som definerte disse spesielle asylsøkerne som kriminelle, jeg regner med at de vet hva de snakker om?

Hvis du regner med det, må du vel også regne med at de hadde utvist dem hvis de kunne det...

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Jeg har bare nyhetene på tv å forholde meg til. Der sa de at det var et problem at kriminelle asylsøkere måtte passes på, og at de var i asylmottakene våre, sammen med de andre asylsøkerne. Så det er jo da, UDI som har definert disse menneskene som kriminelle,- og det må de jo ha tatt fra et sted???? og om det er opplysninger de har fra det land de kom fra, DA kan de vl sendes tilbake?

Det kommer an på landet.

Hvis de risikerer tortur/dødsstraff i hjemlandet, kan vi ikke sende dem tilbake uansett. Selv ikke om det var Stalin det var snakk om.

De er ikke "kriminelle" i Norge, hvis de ikke har brutt den *norske* straffeloven. I Sovjet var det jo kriminelt å reise ut av landet, så alle asylsøkere derfra var jo i utgangspuntet kriminelle...

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
favn

Det var UDI som definerte disse spesielle asylsøkerne som kriminelle, jeg regner med at de vet hva de snakker om?

Det skal vi ikke være for sikre på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Joda, men det er litt for lett for oss å si at "alle andre enn oss må ta imot asylsøkere". Vi er ett av verdens desidert rikeste land; skal vi ta imot asylsøkere fra Danmark?

Det sitter millioner av flyktninger i nabolandene til krigssoner. At noen få tusen klarer å komme seg til Norge er ikke mer enn man må forvente.

Å forvente at lut-fattige land ved siden av krigssoner skal bære hele byrden alene (med eller uten litt nødhjelp fra oss) er umoralsk.

Med vennlig hilsen

Det umoralske ligger i at vi forholder oss stort sett bare til de som klarer å ta seg til Norge, fordi de har ressurser og mulighet til det.

At man i samme slengen også tar i mot en haug med kriminelt pakk, lykkejegere med mer eller mindre gode motiver og indirekte muliggjør kriminell virksomhet siden det er blitt big business å hjelpe asylsøkere frem, gjør bare vondt verre.

Hvor ligger rettferdigheten i at vi skal forholde oss og hjelpe de som er ressurssterke nok til å ta seg til Norge?

Spørsmålet er om ikke det hadde vært bedre om vi ikke hadde tatt i mot asylsøkere som kom til Norge i det hele tatt, og bare tatt f.eks kvoteflyktninger fra FN. Så kunne vi brukt alle de midlene asylapparatet koster enten ved å ta i mot flere kvoteflyktninger eller øke hjelpen til flyktningene /asylsøkerne?) der de i dag er strandet. Justert for kostnadsnivået ville den samme sum penger garantert hjulpet mange, mange flere, og man ville kanskje i større grad nådd dem som ikke har noe som en følge av sin flukt, i stedet for å hjelpe alle dem som tross alt har midler til å betale tusenvis av kroner til kjeltringer eller selv er det....

Share this post


Link to post
Share on other sites
nalle noll

Men det løser fremdeles ikke problemet med at du straffer uskyldige (de som virkelig ikke har papir!)

Med vennlig hilsen

Er du kriminell uten papir så sender vi dem til denne øya.

Du kan ikke mene at vi skal ha kriminelle løpende rundt i landet her, fordi de ikke har papirer på hvor de kommer fra?

Det tjener ikke landet noe godt:0)

Share this post


Link to post
Share on other sites
mrxx

Det er nok en del som spekulerer i det, selvsagt. Likevel blir det litt "søkt" med livsvarig fengsel for dem som ikke kan/vil opplyse hvor de kommer fra, samtidig som voldtektsforbrytere slipper ut etter 6 måneder...

Med vennlig hilsen

Kanskje det er noe feil med dommen til voldtektforbrytere også? Det er ikke slik at om en dom er feil så skal de andre slippe billig unna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Er du kriminell uten papir så sender vi dem til denne øya.

Du kan ikke mene at vi skal ha kriminelle løpende rundt i landet her, fordi de ikke har papirer på hvor de kommer fra?

Det tjener ikke landet noe godt:0)

Nei, men det er mange nordmenn som ikke landet tjener på heller.... Skal alle de også sendes dit? Hva med de eldre? De som er funksjonshemmet? Alle som ikke "tjener landet"?

Hvis asylsøkere bryter norsk straffelov, skal de straffes på lik linje med alle andre (likhet for loven).

Men å mangle papir er fremdeles ikke en forseelse som man straffer med livsvarig forvaring på en øde øy.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Kanskje det er noe feil med dommen til voldtektforbrytere også? Det er ikke slik at om en dom er feil så skal de andre slippe billig unna.

Joda, jeg har mange ganger tatt til orde for at voldtektsforbrytelser bør bli strengere straffet. For ikke å snakke om oftere.

Men poenget er fremdeles at "å mangle papir" neppe er noe man kan idømme folk livsvarig forvaring for!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Det umoralske ligger i at vi forholder oss stort sett bare til de som klarer å ta seg til Norge, fordi de har ressurser og mulighet til det.

At man i samme slengen også tar i mot en haug med kriminelt pakk, lykkejegere med mer eller mindre gode motiver og indirekte muliggjør kriminell virksomhet siden det er blitt big business å hjelpe asylsøkere frem, gjør bare vondt verre.

Hvor ligger rettferdigheten i at vi skal forholde oss og hjelpe de som er ressurssterke nok til å ta seg til Norge?

Spørsmålet er om ikke det hadde vært bedre om vi ikke hadde tatt i mot asylsøkere som kom til Norge i det hele tatt, og bare tatt f.eks kvoteflyktninger fra FN. Så kunne vi brukt alle de midlene asylapparatet koster enten ved å ta i mot flere kvoteflyktninger eller øke hjelpen til flyktningene /asylsøkerne?) der de i dag er strandet. Justert for kostnadsnivået ville den samme sum penger garantert hjulpet mange, mange flere, og man ville kanskje i større grad nådd dem som ikke har noe som en følge av sin flukt, i stedet for å hjelpe alle dem som tross alt har midler til å betale tusenvis av kroner til kjeltringer eller selv er det....

Joda, og vi kunne spart millioner av kroner hvis vi bare la ned retsssalene og fengslet dem som politiet mente var skyldige....

Heldigvis er vi en rettsstat, og da må vi akseptere at "bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig fengsles".

Hvis disse "kriminelle asylsøkerene" virkelig er så kriminelle så er det jo ingen problem å få dem dømt og fengslet i Norge.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
nalle noll

Nei, men det er mange nordmenn som ikke landet tjener på heller.... Skal alle de også sendes dit? Hva med de eldre? De som er funksjonshemmet? Alle som ikke "tjener landet"?

Hvis asylsøkere bryter norsk straffelov, skal de straffes på lik linje med alle andre (likhet for loven).

Men å mangle papir er fremdeles ikke en forseelse som man straffer med livsvarig forvaring på en øde øy.

Med vennlig hilsen

Hold nå de gamle og syke utenfor.

I dag er det den loven som gjelder,ja.

Men den får vi forandre på så vi slipper at disse utnytter seg av systemet vårt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Joda, og vi kunne spart millioner av kroner hvis vi bare la ned retsssalene og fengslet dem som politiet mente var skyldige....

Heldigvis er vi en rettsstat, og da må vi akseptere at "bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig fengsles".

Hvis disse "kriminelle asylsøkerene" virkelig er så kriminelle så er det jo ingen problem å få dem dømt og fengslet i Norge.

Med vennlig hilsen

Hææh, hva svarte du på nå?

Var det en feilpostering, eller var det ment som en monolog?

Share this post


Link to post
Share on other sites
flisa

Det kommer an på landet.

Hvis de risikerer tortur/dødsstraff i hjemlandet, kan vi ikke sende dem tilbake uansett. Selv ikke om det var Stalin det var snakk om.

De er ikke "kriminelle" i Norge, hvis de ikke har brutt den *norske* straffeloven. I Sovjet var det jo kriminelt å reise ut av landet, så alle asylsøkere derfra var jo i utgangspuntet kriminelle...

Med vennlig hilsen

Hvordan kan UDI-sjefen stå frem på nyhetene og si de er kriminelle da?

Share this post


Link to post
Share on other sites
mrxx

Joda, jeg har mange ganger tatt til orde for at voldtektsforbrytelser bør bli strengere straffet. For ikke å snakke om oftere.

Men poenget er fremdeles at "å mangle papir" neppe er noe man kan idømme folk livsvarig forvaring for!

Med vennlig hilsen

Den fengselsstraffen ilegger de dem selv i tilfelle, så lenge de ikke gidder å samarbeide. Så fort de begynner å få oppklart saken, så blir de satt fri, enkelt og greit.

Konsekvensen av den snillismen vi har nå er at de blir satt fri hvis de nekter å samarbeide. Nekter de å samarbeide så er de heller ikke mors beste barn og faren for kriminalitet er meget stor. Blir de buret inn til de velger å samarbeide, så blir det færre som kommer hit og spekulerer i dette og færre som ikke vil samarbeide.

Slik det er i dag, oppnår vi ikke noe som helst, bortsett å dra på oss nok ett problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Hvordan kan UDI-sjefen stå frem på nyhetene og si de er kriminelle da?

Det må du nesten spørre UDI sjefen om!

Men det er forskjell på å ha utført en kriminell handling i hjemlandet (som vi i Norge ikke kan straffe dem for, naturligvis) og å ha utført en kriminell handling her (som vi kan).

Hvis de gjør noe kriminelt her er det jo bare å sende dem i fengsel.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Hold nå de gamle og syke utenfor.

I dag er det den loven som gjelder,ja.

Men den får vi forandre på så vi slipper at disse utnytter seg av systemet vårt.

Så du mener at vi skal avskaffe rettssystemet, og ha samme "rettssikkerhet" som i "Irak"?

Hvis man ikke antar at "folk er uskyldige til det motsatte er bevist", så har man avskaffet rettsstaten!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...