Jump to content
Sign in to follow this  
flisa

Hvorfor sitter det kriminelle i norske asylmottak?

Recommended Posts

nalle noll

Jeg skulle selvsagt ønske at vi ikke hadde noen kriminellen (enten norske eller utenlandske) her!

Men jeg er ikke villig til å "legge ned" rettstaten for å få det til. Vi skal beholde prinsipper om at uskyldige ikke skal straffes (enten de er nordmenn eller utlendigner), og at man ikke skal ha "drakoniske" straffer (som livsvarig fengsel) for folk som ikke har papirene sine!

Med vennlig hilsen

Jeg har ikke sagt at vi skal legge ned ned rettstaten.

Og ikke har jeg nevnt uskyldige.Jeg skriver bare at

kriminelle asylsøkere ikke er ønsket i landet av MEG:=))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Sør

Jeg spurte om du kunne komme med noen løsningsforslag. Som jeg har sagt før og sier det igjen. Du er mer opptatt av prosessen enn selv løsningen.

Jeg er glad jeg ikke skal jobbe i prosjekter med deg, sånne som deg kommer svært sjeldent til løsninger, de bare haler ut tiden med nye argumenter hvor hvorfor vi IKKE kan gjøre ditt og datt. Bruk helle tiden til å finne løsninger. Du er ingen dum mann, men gå ta banen for en brems du er for å få løst noe.

Nei, fordi de forslagene som du kommer med er ugjennomførbare.

Jeg vil gjerne være med på å finne løsninger, men ikke "løsninger" som bryter med rettssikkerheten til folk.

Årsaken til at "de" fremdeles er i Norge er at det ER vanskelig å løse dette problemet.

Inntil noen finner på noe som er innenfor rettssystemet må vi (dessverre) akseptere at noen utnytter systemet, akkurat som vi aksepterer at noen (norske) kriminelle går fri fordi vi ikke kan bevise i retten at de har brutt loven (selv om "alle vet det").

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg har ikke sagt at vi skal legge ned ned rettstaten.

Og ikke har jeg nevnt uskyldige.Jeg skriver bare at

kriminelle asylsøkere ikke er ønsket i landet av MEG:=))

Er det noen her som ønsker kriminelle asylsøkere her?

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Det eneste jeg kan se du har foreslått (som jeg ikke har kommentert) er å "hjelpe dem der, istedet for her".

Det er et forslag som åpenbart ikke har noe å gjøre med problematikken rundt mennesker som vi ønsker å utvise, men som vi ikke vet hvor vi skal sende!

Med vennlig hilsen

Men, det spørsmålet er jo allerde avklaret. Dersom noen skal utvises men vi ikke har noe sted å sende dem, må få bli. Det sier seg selv.

Men, hva slags tilværelse vi skal tilby de i så fall i Norge, er et helt annet spørsmål, og forslagene om at de må oppholde seg i mer ugjestmilde strøk av Norge, eller eventuelt i forvaring er slettes ikke dumme...

Share this post


Link to post
Share on other sites
nalle noll

Er det noen her som ønsker kriminelle asylsøkere her?

Med vennlig hilsen

Håper ikke det.

???????????????????????????

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Er det noen her som ønsker kriminelle asylsøkere her?

Med vennlig hilsen

Er det noen som ønsker asylsøkere her? Jeg gjør det i alle fall ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Håper ikke det.

???????????????????????????

Selvsagt ikke.

Det jeg påpeker er at problemet må løses innenfor gjeldende konvensjoner. Vi kan ikke bare sett folk på et fly til "et land i Afrika" fordi "de er svarte, så de er sikkert derfra".

Vi kan åpenbart heller ikke fengsle folk i evig tid fordi de ikke har papirene sine....

Ergo krever det altså litt mer "avanserte" løsninger enn som så.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
nalle noll

Selvsagt ikke.

Det jeg påpeker er at problemet må løses innenfor gjeldende konvensjoner. Vi kan ikke bare sett folk på et fly til "et land i Afrika" fordi "de er svarte, så de er sikkert derfra".

Vi kan åpenbart heller ikke fengsle folk i evig tid fordi de ikke har papirene sine....

Ergo krever det altså litt mer "avanserte" løsninger enn som så.

Med vennlig hilsen

Jeg ønsker alikevell disse der hvor pepper`n gror og håper på snarlige "avanserte" løsninger.

Vennlig hilsen:=)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Men, det spørsmålet er jo allerde avklaret. Dersom noen skal utvises men vi ikke har noe sted å sende dem, må få bli. Det sier seg selv.

Men, hva slags tilværelse vi skal tilby de i så fall i Norge, er et helt annet spørsmål, og forslagene om at de må oppholde seg i mer ugjestmilde strøk av Norge, eller eventuelt i forvaring er slettes ikke dumme...

Hei,

Er vi enige om at hvis vi ikke kan bevise at de (med viten og vilje) har ødelagt papirene sine, så skal de ikke "straffes" - fordi de som alle andre er "uskyldige inntil det motsatte er bevist"?

Jeg vet ikke hva du tenker på som "de mer ugjestmilde" støk av Norge (?), men jeg tror folk i Finnmark ikke ville like at vi omgjorde Finnmark til et slags "åpent fengsel"! ;-)

Hvis det er folk som har ødelagt papirene sine, så kan vi vel straffe dem for det, men jeg tviler på at "livsvarig forvaring" står i forhold til den kriminelle handlingen!

Hvis folk først skal få bli i Norge, synes jeg vi skal gjøre det vi kan for å få dem integrert, snakke norsk og få seg jobb. Det vil være langt bedre enn å lage en koloni av "mistenkelige personer" et sted i Finnmark!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Er det noen som ønsker asylsøkere her? Jeg gjør det i alle fall ikke.

Jeg ønsker ikke FrPere her, men jeg forfekter ikke at de skal utvises fra landet! :-)

Vi plikter faktisk å gi asyl til folk som trenger det. Det finnes det gode historiske grunner for, og folk som ikke forstår det må defineres som "til de grader historieløse"!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Jeg ønsker ikke FrPere her, men jeg forfekter ikke at de skal utvises fra landet! :-)

Vi plikter faktisk å gi asyl til folk som trenger det. Det finnes det gode historiske grunner for, og folk som ikke forstår det må defineres som "til de grader historieløse"!

Med vennlig hilsen

Men, ønsker du asylsøkere her?

Det var spørsmålet, og jeg skjønner ikke hvorfor du alltid unnlater å svare på dem....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nyco

Hei,

Er vi enige om at hvis vi ikke kan bevise at de (med viten og vilje) har ødelagt papirene sine, så skal de ikke "straffes" - fordi de som alle andre er "uskyldige inntil det motsatte er bevist"?

Jeg vet ikke hva du tenker på som "de mer ugjestmilde" støk av Norge (?), men jeg tror folk i Finnmark ikke ville like at vi omgjorde Finnmark til et slags "åpent fengsel"! ;-)

Hvis det er folk som har ødelagt papirene sine, så kan vi vel straffe dem for det, men jeg tviler på at "livsvarig forvaring" står i forhold til den kriminelle handlingen!

Hvis folk først skal få bli i Norge, synes jeg vi skal gjøre det vi kan for å få dem integrert, snakke norsk og få seg jobb. Det vil være langt bedre enn å lage en koloni av "mistenkelige personer" et sted i Finnmark!

Med vennlig hilsen

Så vidt jeg har forstått så HAR vi allerede en koloni mistenkelige folk i Finnmark...he he he

Og dessuten er inkludere et bedre ord enn integrere!

Share this post


Link to post
Share on other sites
mrxx

Nei, fordi de forslagene som du kommer med er ugjennomførbare.

Jeg vil gjerne være med på å finne løsninger, men ikke "løsninger" som bryter med rettssikkerheten til folk.

Årsaken til at "de" fremdeles er i Norge er at det ER vanskelig å løse dette problemet.

Inntil noen finner på noe som er innenfor rettssystemet må vi (dessverre) akseptere at noen utnytter systemet, akkurat som vi aksepterer at noen (norske) kriminelle går fri fordi vi ikke kan bevise i retten at de har brutt loven (selv om "alle vet det").

Med vennlig hilsen

Fortsatt ikke ett eneste forslag, men det hadde jeg heller ikke forventet.

Jeg skjønner ikke hvorfor du hele tiden skal dra norske kriminelle inn, men jeg skjønner jo selvsagt hva du sikter til. Men ikke prøv deg, jeg har heller ingen sympati for norske kriminelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Men, ønsker du asylsøkere her?

Det var spørsmålet, og jeg skjønner ikke hvorfor du alltid unnlater å svare på dem....

Det er omtrent som å spørre om man ønsker "funksjonshemmede personer".

Selvsagt ønsker jeg ikke at noen kommer i en situasjon som gjør at de må søke asyl (eller bli funksjonshemmet).

Men når folk først er asylsøkere/funksjonshemmede så skal vi selvsagt hjelpe dem det gjelder.

Så ja, jeg mener faktisk at det er godt for det norske samfunnet at utlendinger generelt kommer hit - det forhindrer åndelig innavl som ethvert lukket samfunn vil lide av.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Så vidt jeg har forstått så HAR vi allerede en koloni mistenkelige folk i Finnmark...he he he

Og dessuten er inkludere et bedre ord enn integrere!

*ler*

Det skal ikke mye til før man er "mistenkt" i Norge!

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Fortsatt ikke ett eneste forslag, men det hadde jeg heller ikke forventet.

Jeg skjønner ikke hvorfor du hele tiden skal dra norske kriminelle inn, men jeg skjønner jo selvsagt hva du sikter til. Men ikke prøv deg, jeg har heller ingen sympati for norske kriminelle.

Jeg forsøker ikke å si at du har sympati for norske kriminelle; jeg påpeker bare at løsningene må være gjennomførbare og bruker "norske kriminelle" til å illustrere.

Jeg har forøvrig aldri påstått at jeg har noen "universal-løsning"; jeg har påpekt at de løsningene som blir foreslått her IKKE er gjennomførbare, og når man kun har "ikke-gjennomførebare" løsninger så er det faktisk bedre å ikke gjøre noe som helst til man finner på noe som ikke er umulig i utgangspunktet.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
conan

Jeg forsøker ikke å si at du har sympati for norske kriminelle; jeg påpeker bare at løsningene må være gjennomførbare og bruker "norske kriminelle" til å illustrere.

Jeg har forøvrig aldri påstått at jeg har noen "universal-løsning"; jeg har påpekt at de løsningene som blir foreslått her IKKE er gjennomførbare, og når man kun har "ikke-gjennomførebare" løsninger så er det faktisk bedre å ikke gjøre noe som helst til man finner på noe som ikke er umulig i utgangspunktet.

Med vennlig hilsen

Nei, du har kun påpekt at DU mener at de ikke er gjennomførebare. Det betyr heldigvis ikke at det er slik i virkeligheten...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Goliath

Nei, men det er mange nordmenn som ikke landet tjener på heller.... Skal alle de også sendes dit? Hva med de eldre? De som er funksjonshemmet? Alle som ikke "tjener landet"?

Hvis asylsøkere bryter norsk straffelov, skal de straffes på lik linje med alle andre (likhet for loven).

Men å mangle papir er fremdeles ikke en forseelse som man straffer med livsvarig forvaring på en øde øy.

Med vennlig hilsen

Det er ikke snakk om livsvarig forvaring på en øde øy, men en forvaring der til de selv velger å reise tilbake dit de kom fra.

Da har de selv valget, og det er ingen som tvinger dem til å forbli på "øya" eller hvor ellers de kan forvares inntil de velger å reise fritt tilbake dit de kom fra.

Ønsker de så å bedre sine egne asylsøknader, så får de sammarbeide med UDI/politiet.

De må ikke sammarbeide, men det er i så fall deres valg. Og ingen tvinger dem i så fall til forvaring. De står jo fritt til å reise tilbake der de kom fra.

Hva er problemet? Og hva er den alternative løsningen?

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
mrxx

Jeg forsøker ikke å si at du har sympati for norske kriminelle; jeg påpeker bare at løsningene må være gjennomførbare og bruker "norske kriminelle" til å illustrere.

Jeg har forøvrig aldri påstått at jeg har noen "universal-løsning"; jeg har påpekt at de løsningene som blir foreslått her IKKE er gjennomførbare, og når man kun har "ikke-gjennomførebare" løsninger så er det faktisk bedre å ikke gjøre noe som helst til man finner på noe som ikke er umulig i utgangspunktet.

Med vennlig hilsen

Faktisk ikke så veldig enig med deg. Jeg mener det er bedre å forsøke noe enn å sitte på rævva å ikke gjøre noe som helst og se at dette blir verre og verre. Da er det bedre med virkelig hard lut og heller tilpasse og prøve seg frem litt og tilpasse. Passivitet er verre enn noe annet.

Jeg sier heller ikke at mitt forslag er godt, men jaggu er det bedre enn å ikke prøve noe. Disse tullingene vi importerer her blir ett større og større problem og det er fordi snillismen rår. Vi vet også at de kriminelle håner og ler av oss på grunn dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Nei, du har kun påpekt at DU mener at de ikke er gjennomførebare. Det betyr heldigvis ikke at det er slik i virkeligheten...

Å sette folk uten papirer på fly til mer eller mindre tilfeldige land er ikke gjennomførbart.

Å sette folk i livsvarig fengsel/forvaring fordi de ikke har papirer er heller ikke gjennomførbart i praksis.

Vi snakker om hva vi kan/ikke kan gjøre for å utvise folk uten papir. Hvem vi innvilger opphold til er en helt annen diskusjon.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...