Jump to content
AnonymBruker

Skulle ønske jeg trodde på gud

Recommended Posts

Gargamel

"2. Our universe may be part of a larger multiverse."

Multivers er en hypotese som er langt, langt utenfor naturvitenskapens muligheter til å fastslå eller avvise. Vil du da bygge videre på denne hypotesen?

 

 

Det stemmer ikke i det hele tatt.

 

Multiverse (many worlds) er lansert i kvantemekanikken for å forklare fysiske observasjoner som det er vanskelige å forklare på annen måte, f.eks "Schrødingers katt" -paradokset.

 

Det finnes andre måter å forklare observasjonene, men de forklaringene er minst like vanskelige å tro på. Det er absolutt innenfor naturvitenskapens muligheter å understøtte eller avvise multiverse-teorien slik den er fremsatt i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

AnonymBruker

Befolkningsveksten har aldri vært konstant, og er langt langt høyere i dag enn tidligere. Her en en fint graf: Figure1.pngAnonymous poster hash: 9401d...a93

Anonymous poster hash: 9401d...a93

LOL!

Anonymous poster hash: 9401d...a93

Share this post


Link to post
Share on other sites
FGT

Du hadde et ønske om å tro på gud, og for deg har du for såvidt et godt utgangspunkt, og lettere for å ta de utfordringene som må til. Hvis du ikke hadde noe ønske å tro på gud, så hadde du kanskje ikke brudd deg så mye om dette, selv om du ikke bare kunne avvise at gud fantes heller, Så lykke til videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

 

Befolkningsveksten har aldri vært konstant, og er langt langt høyere i dag enn tidligere. Her en en fint graf:

 

Figure1.png

Anonymous poster hash: 9401d...a93

 

 

Fra grafen, mellom 10 000 BCE til 8000 BCE, uendret befolkning.

 

Jeg tror du glemmer en del andre faktorer i din litt enkle sannsynlighetsberegning - for å si det litt forsiktig :lol:

 

Det er lettere å tro på litt gjennomsnitlig økning i befolkningsmengde over lang tid (og selvfølgelig med svingninger som følge av kriger, sult og smittsomme sykdommer), enn nesten fullstendig stabilitet.

 

Dere har virkelig sterk tro.

Anonymous poster hash: 8ce32...733

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

 

Fra grafen, mellom 10 000 BCE til 8000 BCE, uendret befolkning.

 

 

Det er lettere å tro på litt gjennomsnitlig økning i befolkningsmengde over lang tid (og selvfølgelig med svingninger som følge av kriger, sult og smittsomme sykdommer), enn nesten fullstendig stabilitet.

 

Dere har virkelig sterk tro.

 

Dette har ingen verdens ting med tro å gjøre - du derimot har visst veldig stor tiltro til den store eventyrboken (Bibelen).

 

Anonymous poster hash: 9401d...a93

Share this post


Link to post
Share on other sites
ecbole

Og her er for øvrig hele RATE-prosjektets konklusjon, arbeidsmetodikk og resultater plukket fullstendig fra hverandre:

 

http://www.asa3.org/ASA/education/origins/helium-gl4.htm

 

Nei, det er ikke sant. RATE-prosjektet handlet om mye mer enn det som står i artikkelen til den linken. Dessuten er artikkelen sterkt misvisende i forhold til framgangsmåten omtalt i artikkelen den kritiserer og boken jeg refererte til.

 

Artikkelen du henviser til, er skrevet av Gary H. Loechelt og er et svar på en webartikkel fra 2008 skrevet av Dr. Russel Humphreys (I den refererte boken er Humphreys kun bidragsyter). Artikkelen til Humphrey har motargumenter til Loechelts påstander. De burde også leses.

Loechelts kritikk retter seg delvis mot utsagn fra Humphreys for heliumdiffusjon og kritiserer RATE-prosjektet av samme grunn. Men Loechelt kritiserer også Humphreys blant annet for uteblivende/misvisende respons til det han selv har publisert. Akkurat den syrlige kritikken tyder vel heller på at Loechelt burde moderere seg selv, noe hvis han vil ha mer svar. Reaksjonene fra andre, både sekulære og kristne, burde ikke overraske.

 

Kritikken fra Loechelt mot Humphreys går spesielt på at han valgte å ignorere at noe helium ble tilbake i zirconkrystaller under måling av diffusjonshastighet. Humphrey forklarer slik:

 

Item 12 is the most recent criticism, and I will reply to it briefly here. In September 2008, Gary Loechelt, who has a Ph.D. in materials science and engineering, posted a two-part criticism on a ‘progressive creationist’ website, along with a technical article which apparently has been neither peer-reviewed nor published (though perhaps rejected by a journal).34 His main claims were:

(A) One or two percent of the helium in a zircon is not tightly bound in the crystal, but rather loosely attached in the crystal’s cracks and defects. This ‘loose’ helium can therefore diffuse out of the zircon very easily in a laboratory measurement.

(B) The loose helium, he claims, caused the laboratory measurements to make the zircons appear much more leaky than they actually are.

Loechelt is right in claim (A), but wrong in claim (B). He overlooked part of one of his own quotes, in which an expert pointed out that loose helium would only affect the initial steps of the laboratory measurement, because after the initial steps the loose helium would be gone. That is one reason diffusion experts recommend ignoring the initial steps. Our experimenter recommended that, and that is exactly what we did.35 Thus he felt free to tell us that the rates he measured were accurate depictions of the leakiness for the other 98% of the helium. Ironically, our expert is one of those that Loechelt cites in his section about this issue. Loechelt either completely misunderstood the experts, or he deliberately distorted their meaning.

If leak rates were really much lower than measured, the past temperature history of the zircons would become much more important. That’s because colder site temperatures would make Loechelt’s low leakages even lower, giving him a chance to retain the helium for billions of years. But even on temperatures, Loechelt shows a remarkable ability to misunderstand the experts. He fails to grasp the essence of the published Los Alamos heat flow models, which is that due to nearby volcanic activity in the past they imagine, temperatures in our borehole would have been higher than today for hundreds of millennia. Instead, Loechelt insists, temperatures were always lower. But even assuming (for the sake of argument) his lower temperatures, a few hundred thousand years of the laboratory leak rates would wipe out essentially all the helium from the zircons … in contrast to the high amounts observed. That is why, in addition to assuming a cooler site, Loechelt must deny the laboratory measurements and imagine much lower leak rates.

Loechelt also whacks away at some of my calculations. If he were correct, my calculations might have to be adjusted by a factor of two or so. But that would still be within the error bars of the models. Worse for him, it would still be far short of explaining the factor of 100,000 discrepancy between the uniformitarian model and experiments!

 

 

 

Ett av mange eksempler om man søker litt på nettet - i den grad seriøse forskere har tatt seg tid nok til å bruke ressurser på å ettergå dette vitenskapelig useriøse arbeidet fra religiøse "kvasivitenskapsfolk" med en helt klar agenda.

 

Dog er det et godt eksempel på at mange ønsker å la seg lure - og derfor blir så mange lurt.....

 

"Lurt"? "Kvasivitenskaplig"? Hvem lar seg lure her?

 

For ordens skyld: Jeg deler ikke oppfatningen til alle hypotesene til RATE-prosjektet, men synes målingene og konklusjonene deres er interessante. Det var ikke RATE-prosjektet som utførte selve målingene, men anerkjente laboratorier. Vitner det om kvasivitenskaplighet, synes du? Er RATE-prosjektet kvasivitenskaplig fordi de ikke støtter et ateistisk verdensbilde? Her kom jo kritikken mot RATE-prosjektet påfallende tidlig, i følge Humphrey:

 

Even before I finished the project, critics began sniping at it. The critics are usually atheists or professing Christians with various old-earth views.

 

Hvis en vitenskaplig teori ikke kan tåle kritikk fordi den kommer fra kristne, hva er da teorien verdt?

 

Så vidt jeg kan se, unnlot du å svare noe på argumentene om fossilerte trær i USA og DNA-uttak fra svært gamle fossiler. Da fant jeg ingen skepsis fra deg. Er det skeptikeren som lar seg lure eller de som mangler motforestillinger her?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

ecbole

 

Dine påstandene er hverken nye eller særlig forskningsbaserte; de er en lapskaus av usannheter og komplette misforståelser som en hver kompetent geolog kan plukke i filler. 
 
Jeg tror du er ute etter å juge her; det er vel mer sannsynlig at du helt ærlig har forlest deg på kreasjonistlitteratur, men uten å ha faglig ballast til å se at det kreasjonistene sier er feil.
 
Geologene har i flere hundre år visst at bergartslagene ikke legger seg pent og pyntelig oppå hverandre i jevn fart. Tvert om, har man når man har gravd gruver, veier og kanaler sett at de geologiske lagene er svært forskjellige, noen finkornede, noen grovkornede, og at de kan ha blitt avsatt i forskjellig fart. Og man har sett folder og forkastninger som viser at bergartene har blitt deformert etter avsetning. Moderne geologi utviklet seg selvsagt gradvis, men den skotske geologen James Hutton regnes gjerne som geologiens far, fordi han viste at bergartene var avsatt i kortere eller lengre perioder, at bergarter lå i vinkel mot hverandre og at det derfor hadde vært pauser – inkonformiteter – innimellom. 
 
 
RATE-prosjektet til Institute For Creation research er så faglig på bærtur at det nesten er komisk. Enten er de komplett inkompetente, ellers så er det hele egentlig bare en kampanje mot radiometrisk datering i forkledning. Kreasjonister har lang tradisjon for det, siden radiometrisk datering ødelegger for en ung jord. 
 
 
RATE sparker inn åpne dører: Alle geologer vet at radiometrisk datering er sårbart for lekkasjer av isotoper inn og ut av krystallen. Derfor velger man alltid ut zirkonkrystaller som ligger utenom sprekker, og som er hele. Man gjør mange målinger for å få statistisk signifikans. Ofte måles også flere isotoppar fra samme prøve, slik at man kan sjekke at to forskjellige «systemer» gir samme resultat. Selvsagt vil det være slengere med avvik – det er bare å forvente, det er nettopp derfor det er viktig å plukke de riktige dataene. Men det ICR gjør er å kirsebærplukke slike avvik for så å blåse dem opp, gjerne ved å gjøre forutsetninger som ikke stemmer. Litt googling viste at f.eks. heliumarbeidet ikke en gang klarte å identifisere bergarten riktig – de daterte som om zirkonene kom fra en granodioritt, som er en granittliknende bergart som har gjennomgått lite omvandling – mens zirkonene faktisk kom fra en gneis, som har vært gjennom flere faser med deformasjon, og derfor selvsagt gir mye mer usikre aldre! 
 
 
Det samme gjelder C14-dateringen, der RATE bare har sparket inn nok en åpen dør: Pga halvveringstiden på 5730 år, brukes C14-datering i geologi kun på de aller yngste bergartene fra kvartær – nettopp fordi man etter noen titusener år har så lite C14 igjen at det er umulig å måle forholdet mellom mor og datterisotop over «bakgrunnsstøyen». Siden C14 er overalt i vår moderne verden, inkludert atmosfæren, vil en prøve eldre enn dette ikke kunne unngå bli forurenset, slik at målingen blir meningsløs. RATE har altså bare målt moderne forurensing av prøvene. 
 
 
At halveringstider kan endres er for øvrig bare sludder. Da måtte man endre de grunnleggende fysiske lovene. 

Anonymous poster hash: b1064...f1f

 

Sikker på at du selv ikke sitter på utdatert kunnskap om halveringstider? Noen forskere har prøvd å løse problemet med radioaktivt avfall ved å gjøre det mindre farlig, mindre radioaktivt. Tror det var i Illustrert Vitenskap jeg leste omtalen. De hadde lykkes noe. De at resultatet kunne ha betydning for radiologisk datering. Det virket ikke som RATE-prosjektet tilla økt nedbrytingstid for radioaktive isotoper avgjørende vekt.

Ellers stod det i boken til Dr. Don DeYoung at de hadde anstrengt seg veldig for å unngå forurensning av prøvene. Man kan ikke uten videre ta det for gitt at kun forurensning kan være årsak til at RATE-prosjektet har kommet til andre resultater.

Å si at RATE-prosjektet ikke burde brukt C14, er ikke svar på utfordringen fra dem i det hele tatt. Selvfølgelig vet alle interesserte parter at det ikke har vært vanlig å bruke C14-datering på strata som geologene vanligvis forventer svært høy alder på.

Her drøftes forutsetningene for radiologisk datering, målet i første omgang var ikke å finne korrekt alder på prøvene. Etter min mening er det for lettvint å svare at deres uventende måleresultater på C14 må skyldes forurensning på så omfattende materiale. Man burde undersøke hvorfor avvik i forhold til forventet verdi finnes.

Ikke virker det sannsynlig at berg som skulle være særdeles gammelt i geologisk forstand, skal ha fått C14 inn som følge av diffusjon heller. Skulle C14 diffundert inn i prøvene etter at de var tatt? Da forutsetter man en høy svært diffusjonshastighet over målte verdier inn i krystaller. Sammenholdt med andre undersøkelser var der ikke flere forklaringer igjen enn at tidligere radiologiske dateringer ikke kunne være riktige.

I svarene her er det gitt en del henvisninger til påstander på hvorfor RATE-prosjektet fikk slike målinger som de gjorde. Så langt jeg har sett, gjentok ikke kritikerne sine egne undersøkelser på det samme som RATE-prosjektet hadde gjort. Noen av RATE-prosjekets undersøkelser hadde jo tross alt aldri vært utført tidligere.

RATE-prosjektet fant jeg interessant på grunn av deres måleresultater. Jeg deler ikke alle deres hypoteser og tanker, men synes målingene deres er interessante og tror de har rett med hensyn til Jordens alder.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

RATE-prosjektet fant jeg interessant på grunn av deres måleresultater. Jeg deler ikke alle deres hypoteser og tanker, men synes målingene deres er interessante og tror de har rett med hensyn til Jordens alder.

 

 

Og det var slik at den er 6000 år?

Anonymous poster hash: 9401d...a93

Share this post


Link to post
Share on other sites
ecbole

 

Og det var slik at den er 6000 år?

Anonymous poster hash: 9401d...a93

 

Nei. RATE-prosjektet sine hypoteser om hvordan det har vært på Jorden etter skapelsen i geologisk forstand, trenger ikke være riktige. Men de kan være et utgangspunkt for diskusjon. De mente at noe helt avgjørende skjedde under storflommen (også kalt syndfloden), at det må kunne forklare mye av målingene på radioaktive isotoper. Det tror jeg de kan ha rett i, men tviler på at alle hypotesene deres er riktige for hvordan dette kan ha skjedd.

 

En mulig hypotese for storflommen kan f.eks. være at vulkaner og sprekker i jordskorpen kan ha lekket ut radioaktive isotoper. Samtidig kan sjøvann ha eroderte bort berg (vann kan ha ekstremt eroderende kraft; det brukes f.eks. til skjæring av stål) og samlet opp støv og slam til sedimenter andre steder, som siden ble berg. Da ble i så fall de radioaktive isotopene blandet inn i sedimentene. Den store vannmengden kan blant annet forklares kraftig geologisk aktivitet, at sjøbunnen ble hevet og kontinentene sank noe og gav oversvømmelse av land og at de høyeste fjellkjedene kan ha vært dannet senere. Fordeling av fossiler i ulike sedimentære berglag kan skyldes blant annet at noen dyr hadde større lunger og fløt lengre før de sank ned i sjø og slam.

 

Husk på at radiologisk datering ikke gir oss alder direkte. La oss ta gjennomgå dette litt kort og forenklet. Vi finner ikke ut alderen til et berglag direkte ved å måle radioaktive isotoper der. Man må blant annet vite hvor fort berg dannes av slam og støv. De som tror jorden er svært gammel, gikk ut fra at det var vanlig at nye berglag vokste med litt over en halv millimeter hvert år. Et rent teoretisk stabel av alle slags berglag oppå hverandre (finnes ikke i naturen), ble en slags geologisk kalender der man sammenlignet prøveresultater på isotoper med konsentrasjonen i ulike typer berglag i denne stabelen. Da mente de at de fant alderen til prøven.

 

Derfor tror noen at Jorden er flere milliarder år gammel. Da avhenger deres teori blant annet av at de har rett med hensyn til hvor for berg kan dannes av støv og slam. Akkurat hvor fort dannelse av berg kan være, er jo mye av den store diskusjonen. De som tror jorden er svært gammel, sier at det går veldig langsomt. Og de som heller tror på en forholdsvis ung jord, sier at denne dannelsen kan gå så fort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
slabbedask

Og de som heller tror på en forholdsvis ung jord, sier at denne dannelsen kan gå så fort.

 

Nå er det kun stort sett 100% bibeltro evangelister som tror dette. Og meg bekjent er det ingen anerkjente forskere som støtter dette. Derfor kan man nok trygt forkaste denne hypotesen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
FGT

En må skille her fra  alderen av selv jordkloden og det skapte på jorden. Jeg syns fortsatt at det blandes noe

Share this post


Link to post
Share on other sites
sur kjerring

Disse forskerne avdekket noe langt mer enn det som kunne skylde forurensede prøver o.l. De fant så sterke resultater at de ikke bare forkastet tidligere resultater fra radiologiske dateringer for å finne Jordens alder, men de fant også at testresultatene kunne underbygge en alder for Jorden på litt over 6000 år. Evolusjonsteorien forutsetter som kjent svært lang tid for Jorden; med en slik alder er  evolusjonsteorien umulig.

 

RATE-prosjektet er totalt svada, og helt uvitenskapelig. Bare skapt for å prøve å imøtegå vitenskapen som egentlig burde ha slått hull på både kristendommen, islam og andre religoner for lenge siden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnonymBruker

Du kan være glad du ikke gjør. Hvorfor gjøre livet verre? Kristendommen er fantasi skapt av fantasi for 2000 år siden!Anonymous poster hash: 32caf...184

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

melonblod

 

Du kan være glad du ikke gjør. Hvorfor gjøre livet verre? Kristendommen er fantasi skapt av fantasi for 2000 år siden!

Anonymous poster hash: 32caf...184

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...