Jump to content
Sign in to follow this  
Zirine

Burde hun få erstatning?

Recommended Posts

Zirine

Stygg sak. Og et nederlag for norsk rettsvesen. Dette dommerlauget har utvist diskvalifiserende dom og en begrunnelse som ikke ligner grisen.

Du av alle burde da kunne komme med en skikkelig begrunnelse - en konklusjon uten substans er ikke til noe nytte.

Jeg kommer i morgen og ser om du har gjort en god jobb *daske*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

jacob

Jeg synes at seksuelt misbruk gir grunn til oppreisning. Det kan kanskje skremme voksne menn fra å putte snikkerne sine inn i småjenter.

I dag ligger bevisbyrden hos den som har "forbrutt seg". Strafferammen er på mange års fengsel alt etter forbrytelsens art. Rettvsvernet for offret må derfor anses for å være rimelig bra - om det i det hele tatt kan bli bra. 1-3-6 år i fengsel burde skremt disse folkene fra å være avholdne - mer enn usle 100 000 i oppreisning. Erfaringen tilsier at de som forgriper seg verken teller penger eller år i kasjotten når de forgriper seg.

Det man derimot kan tenke seg er at en praksis med klekkelige erstatningsutbetalinger kan motivere til falske og ubegrunnede anmeldelser.

Jeg skjønner ikke at penger er noen god form for oppreisning dersom forbrytelsen ikke medfører vesentlige utlegg. I mitt hode blir det butikk og det er nettopp det denne dommen vil advare mot.

Share this post


Link to post
Share on other sites
puma

Meg bekjent er det ikke vanlig rettspraksis at offrene blir tilkjent økonomisk kompensasjon strafferettssaker. Det er derimot (også bare meg bekjent naturligvis) at man går til erstatningssak i etterkant av strafferettsdommen - altså sivilt søksmål dersom man har en god grunn for det.

At det å være et offer i seg selv skal kvalifisere til penger er en besynderlig tanke.

I følge Skadeerstatningsloven § 3-5 kan gjerningsmannen pålegges å betale en sum til offeret som oppreisning. I loven henvises det også til Straffelovens § 195 som denne mannen vel også var dømt etter.

Jeg synes det er riktig at offeret skal få økonomisk kompensasjon, spesielt i volds- og sedelighetssaker. Selv om skadene man får ikke alltid er like synlige, så er de der, og det er vel derfor man har Skadeerstatningsloven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zirine

Jeg syns de gjorde det rette. (dommerne altså)

Jada, krig og fred og sånn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jacob

Herregud... er du helt borte vekk? Gjelder dette bare 'kåte' 13-åringer? Hva med dumme, snille, slemme, tynne, tykke...?

Hva behager?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zirine

Egentlig er vi bare uenige om hva som ligger i: "alt for mange".

Selv om det takk og pris bare er et forsvinnende mindretall av 13-åringer som debuterer seksuelt, fyller og sklir ut, så er det allikevel etter min mening for mange.

Og det er denne gruppe jeg tror store erstatningssummer for å ha sex med en 20-åring kan virke forlokkende på.

Jeg klarer ikke å slå meg til ro med at du mener at en 13 åring vil synes det er forlokkende å gå til sengs med en 20 åring fordi hun kommer til å _tjene penger_ på det - og ikke engang det utfallet er sikkert. Hvordan i all verden kan du si noe sånt? Er det bare noe du_tror_? Jeg kverrulerer ikke, æresord :) jeg bare lurer ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

puma

Puma

Det er nok riktig at det kan utbetales for tort og svie, for tapt fremtidig arbeidsfortjeneste osv - men det betyr ikke at man MÅ utbetale penger. I alle lover har man rammer, man kan anvende loven maksimalt, men behøver det ikke. Vi har nok av eksempler på at voldsoffer, voldtekstoffer, folk som er utsat for justismord og sittet inne i 20 år må betale for kost og losji, pårørende til drepte osv blir avspist med slanter når det utbetales erstatning. Vi har hørt om dem som ikke får lite og noenting til tross for at loven gir anledning til dette.

Og da må man stille seg selv følgende spørsmål. Tror vi virkelig at denne hendelsen vil få så store problemer for denne jenta at det vil påvirke hennes fremtidige inntekter - evt. øke hennes utgifter så mye at hun trenger erstatning. Finnes det noen utsagn fra psykolog? Finnes det noe uttalelser fra skole? Jeg vet ikke ....

Se mitt svar til Jacob.. Dere spurte vel om omtrent det samme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zirine

I følge Skadeerstatningsloven § 3-5 kan gjerningsmannen pålegges å betale en sum til offeret som oppreisning. I loven henvises det også til Straffelovens § 195 som denne mannen vel også var dømt etter.

Jeg synes det er riktig at offeret skal få økonomisk kompensasjon, spesielt i volds- og sedelighetssaker. Selv om skadene man får ikke alltid er like synlige, så er de der, og det er vel derfor man har Skadeerstatningsloven.

Er skadene alltid der ? Hvordan kan du være så sikker på det? Jeg har hørt om mange under 16 år som har hatt sex frivillig uten varige mén.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lionn

I dag ligger bevisbyrden hos den som har "forbrutt seg". Strafferammen er på mange års fengsel alt etter forbrytelsens art. Rettvsvernet for offret må derfor anses for å være rimelig bra - om det i det hele tatt kan bli bra. 1-3-6 år i fengsel burde skremt disse folkene fra å være avholdne - mer enn usle 100 000 i oppreisning. Erfaringen tilsier at de som forgriper seg verken teller penger eller år i kasjotten når de forgriper seg.

Det man derimot kan tenke seg er at en praksis med klekkelige erstatningsutbetalinger kan motivere til falske og ubegrunnede anmeldelser.

Jeg skjønner ikke at penger er noen god form for oppreisning dersom forbrytelsen ikke medfører vesentlige utlegg. I mitt hode blir det butikk og det er nettopp det denne dommen vil advare mot.

Jeg avslutter denne diskusjonen. Jeg klarer ikke å se objektivt på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jacob

I følge Skadeerstatningsloven § 3-5 kan gjerningsmannen pålegges å betale en sum til offeret som oppreisning. I loven henvises det også til Straffelovens § 195 som denne mannen vel også var dømt etter.

Jeg synes det er riktig at offeret skal få økonomisk kompensasjon, spesielt i volds- og sedelighetssaker. Selv om skadene man får ikke alltid er like synlige, så er de der, og det er vel derfor man har Skadeerstatningsloven.

Selvfølgelig gir loven anledning til å tilkjenne erstatning. Derfra til rettspraksis er et stykke å gå.

Hva man selv mener kan være så sin sak. Jeg registrer bare at dere har et ensidig fokus på allmennpreventive effekter.

Det er ikke slik 13-åringer kan gjøre som de vil selv om de er mindreårige. Det sier man altså her klart i fra om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir

Ergo, man oppfordrer småjenter til og bli horer - og du tror sjansene til at de kommer til å takke ja, er store?

Nå var det sagt nedenfor her att 11 prosent av jentene (sikkert ikkje stort bedre/verre for guttene) hadde debutert seksuellt før de var 14 år, ergo så er det mange her i landet som har sex som er under den seksuelle lavalder.

Og som du sikkert også er klar over så foregår det seksuelle aktiviteter mellom barn under 16 år og de over myndighetsalder, vi er ikkje så naive att vi ikkje vet det !?

Om da retten i denne saken skulle i dømme jenta (i dette tilfelle) erstatning for å ha hatt frivillig samleie med en over myndighetsalderen, så ville dette skape _presedens_ for alle slike fremtidige saker.

Og det villle etter mitt syn være helt sinnsjukt, og ett uheldig signal til de "yngre" som allikevel har ett sexliv (og de som kommer til å debutere) sammen med en "eldre" partner.

Eg snakka ikkje om jenter, men _personer_, både gutter og jenter som kunne la seg friste (ikkje til å ha sex, det har de uansett) til å kreve sin rett i henhold til dommens presedens.

Og det er både usundt, umoralsk og lite gunstig, etter mitt syn !

Ikkje sammenlign det med horer !

PS! Selvfølgelig må en person under 16 år ha ett visst ansvar for egne handlinger, men i detta tilfellet så blei mannen dømt og eg har ikkje fått med meg om hun blei ilagt noe som helst ansvar under straffesaken.

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sine

Jeg vet rett og slett ikke hva jeg mener.

Min første reaksjon var at jeg var enig i dommeren. Tåpelig oppførsel skal ikke belønnes, og det er ikke til å komme fra at enkelte trettenåringer er altfor voksne for alderen.

Med den sinnsyke jente-moten som er nå, hvor mager og ribbein skal vises frem, blir ungene store altfor tidlig.

Får håpe at dommeren vet hva han gjør, han kjenner vel til denne jenta. Det finnes faktisk 13-åringer som har frivillig sex.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morsk

Jeg klarer ikke å slå meg til ro med at du mener at en 13 åring vil synes det er forlokkende å gå til sengs med en 20 åring fordi hun kommer til å _tjene penger_ på det - og ikke engang det utfallet er sikkert. Hvordan i all verden kan du si noe sånt? Er det bare noe du_tror_? Jeg kverrulerer ikke, æresord :) jeg bare lurer ...

Selv om den gjennomsnittelige seksuelle debutalder er ca 17 år for jenter, er det allikevel prosent og ikke promiller som debuterer allerede som 13-åringer. Mange av disse med vesentlig eldre gutter.

I belstede ungdomsmiljøer TROR jeg(så det er avklart) at det kan få smitteffekt dersom noen blir tildelt store summer for å ha frivillig sex, slik som i den nevnte sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

favn

Du av alle burde da kunne komme med en skikkelig begrunnelse - en konklusjon uten substans er ikke til noe nytte.

Jeg kommer i morgen og ser om du har gjort en god jobb *daske*

Hehe.

Åkei.

Jenta er 13 år, langt under seksuell lavalder, noe denne mannen selvsagt forsto og som underbygges av omstendighetene ('klatre-inn-vinduet-og-pule-litt-på-pikerommet).

Et dommerteam som argumenterer med 'feil signal til utsatte jentemiljøer' gjør folk og lov (jeg forstår dette slik at jenta muligens tilhører et mer 'belastet' miljø enn kirkekaffejuniorene).

'Det er tøft å ha debutert...' Hallo???? Førr ei hæst...-melding.

'En såkalt voksengreie, slik røyking er det.' Hallo???? Førr ei hæst...-melding.

Er dette ramme alvor?

'Tåpelig oppførsel bør ingen tjene penger på...' Nei, det er jo ikke første gang at kvinner og barns iboende, faens løsaktighet skaper problemer for de fromme menn.

Også denne da...: 'Medvirkning til straffbar handling...' Jasså, nå var det plutselig straffbart likevel. Imponerende logikk: Den mindreårige får lempet årsaksbyrden i fanget.

La ham bløøøøøøøø....!!! Da sender dommerlauget 'signaler' til andre barnepulere om at mindreårige er mindreårige.

Såh!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zirine

Nå var det sagt nedenfor her att 11 prosent av jentene (sikkert ikkje stort bedre/verre for guttene) hadde debutert seksuellt før de var 14 år, ergo så er det mange her i landet som har sex som er under den seksuelle lavalder.

Og som du sikkert også er klar over så foregår det seksuelle aktiviteter mellom barn under 16 år og de over myndighetsalder, vi er ikkje så naive att vi ikkje vet det !?

Om da retten i denne saken skulle i dømme jenta (i dette tilfelle) erstatning for å ha hatt frivillig samleie med en over myndighetsalderen, så ville dette skape _presedens_ for alle slike fremtidige saker.

Og det villle etter mitt syn være helt sinnsjukt, og ett uheldig signal til de "yngre" som allikevel har ett sexliv (og de som kommer til å debutere) sammen med en "eldre" partner.

Eg snakka ikkje om jenter, men _personer_, både gutter og jenter som kunne la seg friste (ikkje til å ha sex, det har de uansett) til å kreve sin rett i henhold til dommens presedens.

Og det er både usundt, umoralsk og lite gunstig, etter mitt syn !

Ikkje sammenlign det med horer !

PS! Selvfølgelig må en person under 16 år ha ett visst ansvar for egne handlinger, men i detta tilfellet så blei mannen dømt og eg har ikkje fått med meg om hun blei ilagt noe som helst ansvar under straffesaken.

Mvh

Så lenge man utfører en seksuell handling med det for øye å få betaling i penger, så er man da vitterlig hore - like greit at du kaller det for det du mener de er.

Vel, jeg er ikke uenig i konklusjonen, men begrunnelsen deres gir meg frysninger på ryggen. En og annen forvillet unge, ja kanskje - men å bruke det som begrunnelse for det som måtte komme, nei, det er for meg helt vilt.

Men nå skal jeg snart sove :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
grublings

Ja det burde hun få. Men ikke kr.100 000, det er alt for mye. Og den dusten av en gutt må jo være temmlig tett i pappen da..? Drive å klatre gjennom vindu som en annen apekatt.. Han skulle i tillegg vært bøtelagt for dummhet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
flisa

Selvfølgelig gir loven anledning til å tilkjenne erstatning. Derfra til rettspraksis er et stykke å gå.

Hva man selv mener kan være så sin sak. Jeg registrer bare at dere har et ensidig fokus på allmennpreventive effekter.

Det er ikke slik 13-åringer kan gjøre som de vil selv om de er mindreårige. Det sier man altså her klart i fra om.

Ja, det kan se ut som det ble et overgrep i det øyeblikket foreldrene fikk vite om det......hvor mange har ikke slike "hemmeligheter" da? .-)

MEN, likevel OM det er praksis at alle som er under den seksuelle lavalder får erstatning i tilsvarende saker, ja så ser jeg ingen grunn til at ikke denne jenta skal ha det heller....selv om hun har vært dum.

Hvor dumt er det egentlig å ha sex i ung alder? Det er en diskusjon man burde ta, ja - og da snakker jeg om FRIVILLIG sex, ikke der hvor en eldre mann har presset og lurt henne med. Men KJÆRESTER som "har seg".......helt til den dagen foreldrene hennes får vite det, -er hun DA et offer? Vanskelig tema synes jeg.

....og vi synes vel alle at vi var veldig modne selv på den alderen.....?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ulv I Faarikaal

Hva skal hun med pengene til ? kjøpe en ny dyd ? Hvordan skal hun forklare for venner hvor hun fikk pengene fra og hvorfor/hvordan ?

Fyren skal i fengsel, fordi det er vi voksne som skal sette grenser, ikke barna. Men erstatningen skjønner jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
favn

Ja, hun burde fått erstatning.

Hele poenget med at man har en seksuell lavalder, myndighetsalder, laveste alder for strafferettslig forfølging osv, er at man ikke kan forvente at barn skjønner konsekvensen av sine handlinger. Mao så spiller det ingen rolle om samleiet var "frivillig" eller ikke, siden hun som barn ikke har kompetanse til å forstå hva hun gjør. Hun er blitt utsatt for et overgrep, og bør få en oppreisning.

Ad. svar på alle dine innlegg i tråden: Bra!

Share this post


Link to post
Share on other sites
puma

Er skadene alltid der ? Hvordan kan du være så sikker på det? Jeg har hørt om mange under 16 år som har hatt sex frivillig uten varige mén.

Jeg påstår ikke at skadene alltid er der. Det er klart det er individuelt.

Problemet med denne dommen er at den gjør jenta medskyldig, og sier hun ikke skal ha erstatning fordi hun oppførte seg tåpelig. Hennes egen oppførsel er altså lagt til grunn for avslag på kravet om oppreisning.

Hvordan kan man gi et barn det ansvaret? Hun er et barn i følge norsk lov, og barn skal ikke behøve ta ansvaret i slike saker. Dommeren kan heller ikke påta seg å bedømme modenhetsgraden av hvert enkelt barn, ettersom vi faktisk har satt en aldersgrense. Denne bør da overholdes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...